Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4.2017

1,846 views

Published on

Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. Tiivistelmä kyselyn tuloksista.

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4.2017

 1. 1. Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista 19.4.2017 26.4.2017 1
 2. 2. Taustaa  Aula Research Oy toteutti Helenin toimeksiannosta kyselytutkimuksen energiapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä  Tutkimuksen kohderyhmänä olivat: – Energia-alaa seuraavat kansanedustajat ja taustavaikuttajat – Keskeisimmät virkamiehet ministeriöistä ja virastoista – Keskeiset virkamiehet Helsingistä – Kuntapoliitikot Helsingistä – Energia-alasta kirjoittavat toimittajat – Tiede & tutkimus – Elinkeinoelämän järjestöt – Kansalais- ja ympäristöjärjestöt  Otos kerättiin 2.2. – 11.3.2017 sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla – Kyselytutkimukseen vastasi 135 päättäjää, jolloin tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 30 %  Selvityksessä käsiteltyjä teemoja olivat: – Ilmastotavoitteet – Toimitusvarmuus – Energian hinta – Energiatuet 26.4.2017 2
 3. 3. Ilmastotavoitteet, toimitusvarmuus ja hinta 26.4.2017 3 33% 5% 1% 29% 10% 8% 16% 17% 14% 13% 29% 35% 8% 38% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomen tulee olla edelläkävijä globaaleiden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, vaikka se nostaisi energian hintaa Energian toimitusvarmuudesta voidaan tinkiä, jos se edistää ympäristön ja ilmaston suojelua Energian toimitusvarmuudesta voidaan tinkiä, jos se alentaa energian hintaa Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 5 Täysin samaa mieltä 4 3 2 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa
 4. 4. Edelläkävijyys ilmastotavoitteissa Puolueittain 26.4.2017 4 33% 31% 14% 25% 83% 63% 29% 31% 21% 50% 17% 25% 75% 50% 13% 31% 17% 14% 0% 13% 25% 14% 8% 17% 36% 13% 50% 11% 67% 14% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP KD Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen tulee olla edelläkävijä globaaleiden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, vaikka se nostaisi energian hintaa 5 Täysin samaa mieltä 4 3 2 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa
 5. 5. Toimitusvarmuus & ympäristö Puolueittain 26.4.2017 5 6% 8% 13% 8% 13% 9% 13% 25% 13% 25% 23% 15% 14% 13% 50% 50% 25% 30% 46% 50% 36% 13% 17% 25% 50% 31% 31% 50% 50% 38% 75% 25% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP KD Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Energian toimitusvarmuudesta voidaan tinkiä, jos se edistää ympäristön ja ilmaston suojelua 5 Täysin samaa mieltä 4 3 2 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa
 6. 6. Toimitusvarmuus & hinta Puolueittain 26.4.2017 6 6% 8% 17% 13% 8% 12% 8% 15% 13% 17% 14% 25% 38% 31% 33% 38% 13% 42% 86% 25% 50% 43% 54% 50% 46% 50% 33% 75% 25% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP KD Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Energian toimitusvarmuudesta voidaan tinkiä, jos se alentaa energian hintaa 5 Täysin samaa mieltä 4 3 2 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa
 7. 7. Energiapolitiikkaa ohjaavat tekijät 26.4.2017 7 13% 14% 33% 33% 7% 0% 10% 20% 30% 40% Energiantuotannon kotimaisuus Kohtuullinen energian hinta Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen Jokin muu, mikä? Minkä seuraavista tulisi olla keskeisin suomalaista energiapolitiikkaa ohjaava tekijä? Kaikki vastaajat (N=135)
 8. 8. Energiapolitiikkaa ohjaavat tekijät Vastaajaryhmittäin 26.4.2017 8 13% 13% 4% 36% 18% 7% 0% 14% 13% 12% 9% 9% 29% 25% 33% 34% 32% 27% 27% 29% 75% 33% 36% 36% 27% 45% 14% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kaikki vastaajat Poliittiset vaikuttajat Virkamiehet Media Tiede & Tutkimus Elinkeinoelämän järjestöt Kansalais- ja ympäristöjärjestöt Minkä seuraavista tulisi olla keskeisin suomalaista energiapolitiikkaa ohjaava tekijä? Energiantuotannon kotimaisuus Kohtuullinen energian hinta Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen
 9. 9. Energiapolitiikkaa ohjaavat tekijät Puolueittain 26.4.2017 9 13% 15% 67% 0% 13% 8% 0% 25% 0% 13% 8% 0% 29% 25% 0% 0% 50% 0% 34% 8% 0% 43% 38% 50% 50% 25% 50% 36% 69% 33% 14% 13% 42% 50% 0% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP KD Minkä seuraavista tulisi olla keskeisin suomalaista energiapolitiikkaa ohjaava tekijä? Energiantuotannon kotimaisuus Kohtuullinen energian hinta Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen
 10. 10. Päästöttömien tukeminen 26.4.2017 10 4% 22% 64% 17% 46% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ei, valtion ei tulisi edistää päästöttömien energialähteiden käyttöä Ei, sillä päästöjä vähennetään Euroopan laajuisen päästökaupan kautta Kyllä, alkuvaiheen investointitukien avulla (esim. uusille voimalaitoksille myönnettävä demonstraatiotuki) Kyllä, tuotantotukien avulla (esim. syöttötariffi) Kyllä, asettamalla lisävero (esim. hiilidioksidivero) hiilidioksidipäästöjen tuottajille Jokin muu, mikä Näetkö, että valtion tulisi tukea päästöttömien energialähteiden lisäämistä? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kaikki vastaajat (N=135)
 11. 11. Päästöttömien tukeminen Vastaajaryhmittäin 26.4.2017 11 4% 6% 0% 0% 0% 7% 0% 22% 14% 24% 27% 18% 64% 0% 64% 67% 68% 45% 64% 64% 50% 17% 19% 16% 0% 27% 0% 75% 46% 49% 36% 36% 64% 29% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki vastaajat Poliittiset vaikuttajat Virkamiehet Media Tiede & Tutkimus Elinkeinoelämän järjestöt Kansalais- ja ympäristöjärjestöt Näetkö, että valtion tulisi tukea päästöttömien energialähteiden lisäämistä? Voit valita useamman vaihtoehdon. Ei, valtion ei tulisi edistää päästöttömien energialähteiden käyttöä Ei, sillä päästöjä vähennetään Euroopan laajuisen päästökaupan kautta Kyllä, alkuvaiheen investointitukien avulla (esim. uusille voimalaitoksille myönnettävä demonstraatiotuki) Kyllä, tuotantotukien avulla (esim. syöttötariffi) Kyllä, asettamalla lisävero (esim. hiilidioksidivero) hiilidioksidipäästöjen tuottajille
 12. 12. Päästöttömien tukeminen Puolueittain 26.4.2017 12 6% 0% 17% 8% 13% 0% 0% 25% 14% 0% 33% 31% 13% 17% 0% 25% 67% 77% 50% 54% 75% 83% 75% 50% 19% 23% 0% 0% 25% 33% 38% 0% 49% 62% 17% 23% 63% 75% 75% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP Näetkö, että valtion tulisi tukea päästöttömien energialähteiden lisäämistä? Voit valita useamman vaihtoehdon. Ei, valtion ei tulisi edistää päästöttömien energialähteiden käyttöä Ei, sillä päästöjä vähennetään Euroopan laajuisen päästökaupan kautta Kyllä, alkuvaiheen investointitukien avulla (esim. uusille voimalaitoksille myönnettävä demonstraatiotuki) Kyllä, tuotantotukien avulla (esim. syöttötariffi) Kyllä, asettamalla lisävero (esim. hiilidioksidivero) hiilidioksidipäästöjen tuottajille
 13. 13. Yhteiskunnan tuet eri tuotantomuodoille 26.4.2017 13 78% 54% 54% 46% 36% 16% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aurinkoenergia Biokaasu Tuulivoima Lämpöpumppuratkaisut Puupohjaiset polttoaineet Vesivoima Ydinvoima Mitä seuraavista päästöttömistä energian tuotantomuodoista julkisen sektorin olisi mielestäsi tuettava? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vastaajat, jotka kannattavat investointi- tai tuotantotukia
 14. 14. Päästöttömät & Energian hinta 26.4.2017 14 11% 27% 35% 18% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Ei yhtään 1 – 32 euroa vuodessa (1 – 5 % korotus energialaskuun) 32 – 64 euroa vuodessa (5 – 10 % korotus energialaskuun) 64 – 128 euroa vuodessa (10 – 20 % korotus energialaskuun) Yli 128 euroa vuodessa (Yli 20 % korotus energialaskuun) Kuinka paljon päästöttömiin energiamuotoihin siirtyminen saa mielestäsi maksaa lisää kerrostalokaksiossa asuvalle? Kaikki vastaajat (N=135) 17% 28% 30% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% Ei yhtään 1 – 115 euroa vuodessa (1 – 5 % korotus energialaskuun) 115 – 230 euroa vuodessa (5 – 10 % korotus energialaskuun) 230 – 460 euroa vuodessa (10 – 20 % korotus energialaskuun) Yli 460 euroa vuodessa (Yli 20 % korotus energialaskuun) Kuinka paljon päästöttömiin energiamuotoihin siirtyminen saa mielestäsi maksaa lisää sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle? Kaikki vastaajat (N=135)
 15. 15. Päästöttömät & Energian hinta Kerrostalokaksio puolueittain 26.4.2017 15 18% 8% 33% 15% 9% 25% 75% 25% 29% 23% 67% 38% 38% 38% 25% 35% 38% 38% 50% 55% 25% 25% 25% 10% 15% 8% 27% 25% 7% 15% 3% 9% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP KD Kuinka paljon päästöttömiin energiamuotoihin siirtyminen saa mielestäsi maksaa lisää kerrostalokaksiossa asuvalle? Ei yhtään 1 – 32 euroa vuodessa (1 – 5 % korotus energialaskuun) 32 – 64 euroa vuodessa (5 – 10 % korotus energialaskuun) 64 – 128 euroa vuodessa (10 – 20 % korotus energialaskuun) Yli 128 euroa vuodessa (Yli 20 % korotus energialaskuun)
 16. 16. Päästöttömät & Energian hinta Omakotitalo puolueittain 26.4.2017 16 25% 15% 50% 23% 13% 3% 25% 75% 25% 31% 31% 33% 38% 25% 18% 38% 25% 50% 24% 38% 17% 23% 38% 18% 25% 12% 15% 8% 45% 9% 8% 25% 9% 13% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poliitikot Keskusta Perussuomalaiset Kokoomus SDP Vihreät Vasemmistoliitto RKP KD Kuinka paljon päästöttömiin energiamuotoihin siirtyminen saa mielestäsi maksaa lisää sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle? Ei yhtään 1 – 115 euroa vuodessa (1 – 5 % korotus energialaskuun) 115 – 230 euroa vuodessa (5 – 10 % korotus energialaskuun) 230 – 460 euroa vuodessa (10 – 20 % korotus energialaskuun) Yli 460 euroa vuodessa (Yli 20 % korotus energialaskuun)
 17. 17. Kiitos! Lisätietoja antavat: Juha Vekkilä juha.vekkila@aularesearch.fi +358 50 352 5335 Riikka Laaninen riikka.laaninen@aularesearch.fi +358 44 305 6027 26.4.2017 17

×