Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keskkonnakaitse

986 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keskkonnakaitse

 1. 1. Keskkonnakaitse
 2. 2. Mis on keskkonnakaitse?• Keskkonnakaitse on tegevus, mille abil kaitstakse nii elukeskkonda kui ka loodust inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks.
 3. 3. Keskkonnakaitse valdkonnad• Õhk• Vesi• Muld• Puhas joogivesi• Jäätmed
 4. 4. Keskkonnakaitsega tegelemine• Keskkonnakaitse meetmed kujundatakse keskkonnapoliitika abil.• Keskkonnaministeerium •Maa-amet •Metsaamet •Kalaamet •Looduskaitse Inspektsioon •Mereinspektsioon
 5. 5. Välisõhukaitse• Välisõhuna peame silmas eelkõige maapinnalähedast õhukihti.• Välisõhu kvaliteediks peetakse välisõhu puhtust - seda, kuivõrd madal on saasteainete sisaldus õhus.
 6. 6. Välisõhukaitse• Osoon ja osoonikiht• Valgusreostus• Müra• Lõhnaained• Saasteained
 7. 7. Vesi• Puhas magevesi on eluks hädavajalik.• Jõed, järved, rannikuvesi• Põhjavesi
 8. 8. Vesi• Reovesi• Kanalisatsiooniehitised• Naftasaadused• Põllumajandus
 9. 9. Meri• Läänemere kaitse korraldus• Mis teeb Läänemere tundlikuks? Peaaegu sisemeri Riimvesi Kihistunud meri
 10. 10. Mets• Mets katab üle poole (50,6%) Eesti maismaast.• Jahindus• Metsapõlengud• Prügi
 11. 11. Maapõu• Maapõu on pealispinna-alune maakoore osa.• Kaevandused ja karjäärid• Põlevkivi• Sood
 12. 12. Kiirgus• Raadiolained, mikrolained, infrapuna-kiirgus, nähtav valgus, UV- kiirgus ning ioniseeriv kiirgus.• Kiirguskaitse
 13. 13. Kliima• Kliima ehk ilmastu on teatud piirkonnale omane pikaajaline keskmistatud ilmade režiim.• ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon• Kyoto protokoll• Globaalne soojenemine ja kasvuhoonegaasid
 14. 14. Kliima• Eesmärgid aastaks 2020:• Vähendada kasvuhoonegaase 20 protsendi võrra.• Tõsta energiatõhusust 20 protsendi võrra ja tagada, et 20 protsenti energiavajadusest kaetakse taastuvate energiaallikatega.
 15. 15. Jäätmed ja jäätmekäitlus• Jäätmetekke vältimine• Jäätmekoguste ja ohtlikkuse vähendamine• Taaskasutus• Keskkonna saastamise vähendamine• Keskkonnaohutu ladestamine.
 16. 16. Kalandus• Vähenenud on kalasaagid• Ebaseaduslik kalapüük• Elupaiku vähe• Liike jääb vähemaks• Negatiivsed mõjud ökosüsteemile
 17. 17. Keskkond
 18. 18. Tänan kuulamast!

×