We help you grow your potentials
                                     Learning  ...
Produk dan Perkhidmatan
                            Kata Aluan Dari Pengarah Urusan      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Talent Development Consulting NEW*

1,005 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talent Development Consulting NEW*

 1. 1. We help you grow your potentials Learning Consulting Technology Talent Creativity & Innovation Branding Entrepreneurship Talent Development Consulting Level 8, Pavilion KL 168, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: +603-9205 7790 Fax: +603-9205 7788 Email : info@talentdevelopmentconsulting Web : www.talentdevelopmentconsulting.com
 2. 2. Produk dan Perkhidmatan Kata Aluan Dari Pengarah Urusan Kami berkerjasama dengan: Talent Development Consulting Talent Development Consulting “Innovating iSchool Mobile Learning The Power of Knowledge is at your hand Bengkel untuk golongan dewasa, mahasiswa dan The Nation’s Salam Sejahtera. belia bagi merungkai dilema kerjaya dan kerja mereka. Bengkel ini membangunkan kefahaman Seminar untuk mengenalpasti bakat dan kelebihan semulajadi pelajar. Diadakan diseluruh negara Future” Talent Development Consulting diasaskan sebagai rakan utama baru bagaimana hendak me’revolusi’kan bakat seseorang walaupun sudah terpendam lama atas daripada umur 10-18 tahun. Peserta didedahkan dengan ciri dan kelebihan bakat mereka dan cara kepada pembangunan dan sebab kerjaya dan desakan orang lain. Bengkel ini bagaimana hendak membangunkan bakat-bakat itu. kemajuan negara Malaysia mencetuskan fenomena dalam diri untuk memban- terutama dalam bidang gunkan kekuatan sendiri tanpa meniru orang lain. pembangunan bakat, kreativiti & inovasi, pejenamaan dan keusahawanan sosial melalui School of Talent Learning Center adalah rangkaian School of Innovation merupakan modul inovasi dan platform latihan, perundingan dan pusat latihan pembangunan bakat pelajar di seluruh kreativiti untuk pelajar sekolah. Ia merupakan T a l e n t teknolog . Kami percaya hanya dengan transformasi minda teknologi. Kam eknologi Kam gi. m Malaysia. Diasaskan untuk menyediakan modul revolusi besar selepas penubuhan School of Talent D e v e l o p m e n t melalu init atif yang disebutkan bakal menjadi tonggak utama me alui initiatif y melalui nitiatif pengkayaan bakat selari dengan sistem persekolahan yang mana bertujuan mendedahkan para pelajar cara kekuat individu, kekuatan individu, organisasi, masyarakat dan negara di dalam kekuatan individu du, berteraskan peperiksaan. Bermula dari umur 9 berfikir dan praktik inovasi dalam kehidupan sebenar Consulting (TDC) adalah firma Consulting ( TDC) adalah fi ma Consulting D nsul dala firm a firma era e onomi gl bal yang berasaskan inovasi dan imaginasi. ekonomi glob mi global ekonom glo ek tahun hingga 17 tahun, School of Talent Learning dengan kerjasama MACRI dan pelbagai organisasi Centre mendedahkan peserta dengan dengan yang mementingkan inovasi untuk masa hadapan latihan lat ha dan perundingan bakat dan latihan dan perundingan bakat dan han rundin a bak n kat Bertunjangka atas aspirasi itu, kami menawarkan khidmat Bertunjangkan Bert jangkan tunj n pendidikan abad ke-21. seperti BMW, Google dan YTL dan lain-lain. potensi individu dan organisasi. Kami pote potensi individu dan organisasi. Kami e individu rga s si. am anis latihan, perundingan dan teknologi kepada pelbagai latihan, latiha han n organisasi di sektor kerajaan mahupun swasta sebagai usaha organisasi ke e mengkhusus masa, fokus, kepakaran, mengkhus mengkhusus masa, fokus, kepakaran, usus s asa, fokus, kepaka a sa okus u aka transformasi organisasi dengan paradigma inovatif dan organisa a Program Pembangunan Diri merangkumi pelbagai Bengkel khusus untuk organisai perniagaan dalam kemahiran dan minat kami dalam menerok kemah n dan minat ami l m ene oka kemahiran da mina kami dalam meneroka hira a er Perundingan dan latihan kami berdasarkan bertaraf dunia. Perund d kursus untuk memantapkan lagi kualiti kendiri menjana idea dan pendekatan perniagaan inovatif. amalan terbaik daripada pelbagai organisasi terkemuka darip p dan membangunkan bakat individu dan membangunkan bakat individu secara mba gunk nka akat divid individu. Daripada kursus peningkatan produk- Berdasarkan konsep Disruptive Innovation oleh diseluruh dunia. Bersam-sama kita menuju kecemerlangan. Bersam m tiviti, motivasi, pengurusan stress dan lain-lain, Prof. Clayton Christensen daripada University men menyeluruh. Vi menyeluruh. Visi kami ingi menyeluruh. Visi kami ingin menjadi m ingin peserta akan dilengkapkan dengan kesedaran, ilmu Harvard, bengkel ini akan memberikan cara dan kemahiran penting untuk membangunkan penggera penggerak utama program latihan, penggerak utama pr ngg a t m kualiti diri mereka. bagaimana mereka mampu mengalahkan pesaing per ndingan dan teknologi perundingan dan teknologi berteraskan perundingan da ru n bakat, baka bakat, kat kreativiti, kre reativiti, inovasi dan n keusahawanan untuk individu dan ke saha keusahawanan dan A Ahmad Naim Jaafar Kursus kreativiti untuk organisasi mengembangkan Peserta akan menubuhkan syarikat atau perniagaan organisasi dalam era ekonomi potensi mereka secara maksima. Organisasi hari ini sendiri dengan menggunakan bakat dan kemahiran Pengarah Urusan, memerlukan pekerja-pekerja yang kreatif dalam yang dipilih sendiri. Modal dan bimbingan akan berteraskan ilmu, kr kreativiti dan T Talent Development Consulting menyelesaikan masalah organisasi. Kursus Creative diberikan oleh pakar dalam bidang masing-masing Connection membina perspektif baru bagaimana inovasi. hendak membina minda dan amalan kreatif dalam bersama sokongan daripada syarikat korporat. organisasi. Cabang Perkhidmatan TDC Talent Network adalah jaringan sosial yang Terdiri daripada lebih 6 jenis ‘summer camps’, menemukan bakat-bakat dari seluruh dunia di peserta didedahkan dengan jenis kepakaran dan 1. Latihan Pembangunan Organisasi 3. Perundingan Penjenamaan laman web sosial. Ia bertujuan menghubungkan aplikasi bakat-bakat mereka dalam pelbagai Program latihan merangkumi pelbagai topik utama untuk bakat-bakat pelbagai secara global dan diterajui disiplin ilmu dan industri. Daripada pereka kereta, Kami memiliki kepakaran dalam mengformulasi initiatif penjena- oleh para pembangun bakat (talent developer) yang pembangunan organisasi seperti kreativiti, inovasi dan pelbagai jurutera marin sehingga pelukis seni halus, Talent maan dalam organisasi secara bersepadu mengikut keperluan dan berkerjasama dengan Talent Development Consult- ing. Talent Network adalah universiti abad ke-21. Summer Camps adalah impian pelajar semua. lagi. Kesemua latihan anjuran TDC berteraskan talent & personal- wawasan organisasi. Ia merangkumi proses audit, strategi dan imej ity profiling untuk memberikan keberkesanan kepada latihan organisasi sehingga kepada komunikasi penjenamaan yang ingin yang dianjurkan. dicapai. Kami bekerjasama dengan pelbagai pakar termasuk The Chemistry of Talent Workshop adalah bengkel The Chemistry of y Program Pembangunan Organisasi merangkumi 2. Latihan Pembangunan Diri dan Bakat pengiklan, pakar sosial media, pereka dalaman dan sebagainya. bertujuan membangunkan organsasi berprestasi tinggi dengan menaplikasikan kepelbagaian bakat TALENT Wo r k s h o p pelbagai aspek pengurusan dan pentadbiran organisasi. Dianjurkan untuk memberikan halatuju dan kelebihan setiap orang dalam organisasi. dan sasaran organisasi kepada peserta serta membin- Program latihan merangkumi pelbagai topik utama untuk 4. Perundingan Inovasi Organisasi mampu membangunkan bakat secara cangkan isu-isu penting dan strategik. Merangkumi terbuka dan memberi faedah kepada prestasi kursus seperti Pengurusan Bakat, Peningkatan pembangunan organisasi seperti kreativiti, inovasi dan pelbagai Inovasi menjadi kewajiban kepada organisasi di abad ke-21 ini. organisasi dan mentransformasikan organisasi Prestasi dan lain-lain lagi lagi. Kesemua latihan anjuran TDC berteraskan talent & personal- Namun masih banyak organisasi yang tidak mengetahui cara dan mereka menjadi talent-powered organization. ity profiling untuk memberikan keberkesanan kepada latihan kaedah membangunkan organisasi yang inovatif. Oleh itu kami yang dianjurkan. menawarkan perundingan inovasi secara bersepadu yang merang- Terdiri daripada lebih 30 jenis bengkel praktikal Talentpreneurs Workshop adalah program keusaha- kumi keseluruhan amalan dan budaya inovasi (proses, produk, untuk mempertajamkan bakat tertentu. Daripada wanan unik yang menggabungkan empat teras utama pembangunan keusahawanan yang mapan iaitu model bisnes, pemasaran, rekabentuk dan pengalaman). bengkel fotografi profesional hingga Bengkel bakat, kreativiti dan inovasi, hijrah minda dan jihad Menjadi Kartunis Profesional, Talent Workshop bisnes dan ekonomi. Para peserta didedahkan dengan Series adalah cara belajar terbaik untuk mengem- TALENTPRENEURS pelbagai teknik dan refleksi diri bagi memastikan 5. Perundingan Perkembangan dan Pertumbuhan bangkan bakat bersama para pemain industri. bidang, kaedah dan strategi keusahawanan mereka Organisasi mesti berkembang secara sihat jika hendak mencipta W o r k s h o p selari dengan kesesuaian diri dan bakat semualajadi. nilai kepada pemegang kepentingannya. Kami menawarkan khidmat perundingan untuk organisasi berkembang dengan konsis- Bengkel Penjenamaan Peribadi adalah untuk Bagi membangunkan bakat, peserta didedahkan individu yang ingin membangunkan jenama dengan pelbagai kemahiran penting untuk berjaya ten dan mapan. peribadi dan perkhidmatan mereka. Sesuai untuk dengan bakat mereka. Merangkumi 16 Modul profesional dan graduan universiti, bengkel ini Enrichments, peserta akan dipersiapkan dengan 6. Perundingan Prestasi Tinggi Organisasi menganalisis secara bersepadu faktor-faktor penting kemahiran seperti cara menyediakan kertas kerja, penjenamaan seseorang daripada pelbagai sudut. kemahiran perundingan dan lain-lain lagi Organisasi yang memiliki strategi penjenamaan, inovasi dan pertumbuhan mesti juga memiliki strategi menjadi organisasi berprestasi tinggi. Dengan perlaksanaan yang agresif dan berdisip- Program ini diadakan selepas peserta menghadiri 4 Brain Innovation Workshop melatih peserta lin, organisasi boleh mencapai kecemerlangan yang diinginkan. Seminar Apa Bakat Saya. Program ini memberikan kaedah memahami inovasi secara peribadi dan Kami menawarkan khidmat perundingan secara bersepadu merang- organisasi. Berdasarkan kajian inovasi di seluruh peluang kepada peserta untuk meneroka sendiri dunia, bengkel ini mendedahkan cara berfikir kumi proses formulasi Key Performance Index (KPI), penanda aras minat dan kecenderungan mereka terutama kepada inovatif Da Vinci, Henry Ford, Micheal Dell, Bill amalan terbaik daripada pelbagai organisasi di seluruh dunia peluang-peluang yang tidak wujud dalam perseki- Gates dan banyak lagi. Dianjurkan secara interaktif, taran harian mereka. para peserta sendiri akan menghasilkan inovasi mereka sendiri sepanjang bengkel diadakan.

×