Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar Revolusi Bakat

1,446 views

Published on

Inisiatif Talent development Consulting untuk meraikan bakat setiap individu di peringkat yang lebih tinggi seperti Mahasiswa, belia dan orang dewasa.

Mari raikan bakat!

Hubungi
0196672143

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seminar Revolusi Bakat

  1. 1. Borang Pendaftaran Nama Peserta..................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... Nama Organisasi ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................... am Alamat Surat Menyurat .............................................................................................................................................................. Pr o g r u n a n ang ............................................................................................................................................................................................................... Pemb er tama tP ............................................................................................................................................................................................................... Baka laysia Daftar Hari Ini di Ma Merancang Kejayaan ............................................................................................................................................................................................................... Masa Hadapan Anda ............................................................................................................................................................................................................... Seminar Revolusi BAKAT Telefon ............................................................... Fax ....................................................... Email ................................................... Produk dan Perkhidmatan Talent Development Consulting M e n c a r i D i r i A n d a Ya n g Te r b a i k The Chemistry of y TALENT Workshop TALENTPRENEURS W o r k s h o p Bakat +Nyalarasa + Enjin Ekonomi +Penjenamaan Diri= www.talentdevelopmentconsulting.com Sila Hubungi: am Talent Development Consulting Pr o g r u n a n No 41-1, Jalan Metro Wangsa, ang Seksyen 2, Wangsa Maju, Pemb er tama Dicetuskan dan Dianjurkan Oleh: tP 53300 KUALA LUMPUR Baka laysia di Ma No Telefon : 03-4143 1075 / 012-305 2143 No Fax : 03-4143 1075 Email : seminar.revolusi.bakat@gmail.com
  2. 2. ISI KANDUNGAN SEMINAR REVOLUSI BAKAT PENDAHULUAN Mencari Diri Anda Yang Terbaik Ramai Individu yang tidak Kerjaya Abad ke-21 adalah Satu Karya Kita perlu suka apa yang kita Gelombang Keempat Ketamadunan Manusia tahu bakat dan kelebihan Jika anda tidak meletakkan seni dalam kerjaya anda, ada buat Imaginasi+Kreativiti+Inovasi: Sumber Ekonomi Paling Penting mereka kemungkinan kerja anda akan diambil alih oleh mesin, Kita perlu suka apa yang kita buat Mendemokrasikan Bakat perisian komputer atau para pekerja yang lebih murah sebagai kerja dan kerjaya. Ramai orang Mendefinisikan Semula Kepintaran 75% peratus pelajar yang keluar yang berada beribu batu dari Malaysia. Oleh itu setiap yang benci dengan kerja dan kerjaya Bakat : Bahasa Kejayaan dari IPTA/S atau sekolah tidak kerja dan kerjaya masa akan datang mesti menjadi kerja mereka. Mereka datang kerja hanya mengetahui bakat dan kelebihan Menggabung Jalin Titik-Titik :Kisah Steve Jobs yang mencapai tahap karya yang menggabungkan untuk menghabiskan 8 jam sehari dan diri mereka. Jadi mereka bergan- Di mana anda sekarang? bakat, nyalarasa dan kemahiran tinggi. Individu hari ini menunggu tibanya hujung minggu. tung kepada sijil dan pernilaian di perlu memiliki semua kualiti itu jika hendak mencapai Anda boleh memilih jalan itu, tetapi atas kertas. Bila ditanya apakah kejayaan masa hadapan. hidup anda sangat tidak berearti. Masa REVOLUSI BAKAT ANDA bakat mereka? selalunya kita meru- hadapan anda akan bermakna jika anda 1) Proses 1: Meraikan Bakat juk kepada kemahiran atau ilmu Ahmad Naim Jaafar adalah Pengarah Ekse- yang mereka pelajari sedangkan Dunia Global Men’demokrasi’kan Bakat menemui ‘nyalarasa’ yang menjadikan Dengan kecanggihan teknologi, bakat manusia sudah diri anda lebih hebat dari sekadar maha- • Memahami Bakat Manusia kutif firma perundingan Talent Develop- keunikan diri mereka sangat • Mencari Dan Mengenalpasti Bakat Diri penting dalam dunia hari ini. didemokrasikan secara global. Peluang kita untuk siswa lain. ment Consulting dan pengasas Global Talent meraikan bakat kita sangat luas dan tiada batasan • Membangunkan Bakat Kompetitif Networks dan School of Talent. Berkelulusan negara yang mampu menghalangnya. Bangunkan • Rancang Bakat Strategik bakat anda di dalam bidang kerjaya yang anda ceburi dan berpengalaman dalam bidang perun- • Bersinergi dengan Bakat Mapan dangan korporat. Memiliki Pengalaman luas dan bertebaranlah keserata dunia untuk mengem- bangkan bakat anda dan peluang kerjaya anda tidak • Mengurus Kelemahan dan Kekurangan dalam bidang latihan modal insan di seluruh terbatas di Malaysia sahaja tetapi melitupi pelbagai Kebijaksanaan Kita Pelbagai Malaysia melalui kursus, seminar dan benua dan bandar-bandar utama. Setiap kita sebenarnya bijak dalam 2) Proses 2 : Meneroka Nyalarasa beberapa perkara. Cuma kita selalu persidangan. Beliau menghasilkan 10 buah • Mengapa Anda Bangun Setiap Pagi? buku dalam bidang pengurusan, kecantikan terpengaruh dengan kebijaksanaan orang lain sehinggakan kita memperke- • Minat Mendalam lawan Hobi dan ketampanan sosial dan kepimpinan cilkan bakat dan kelebihan diri kita • Meneroka dan Mencipta Minat organisasi. Beliau bertanggungjawab mem- sendiri. Sangat merugikan jika kita terus • Ingatkah Anda Zaman Kecil Anda? perkenalkan konsep latihan pembangunan bersorak meraikan kebijaksanaan orang • 12 Teknik Meneroka Nyalarasa lain sedangkan kebijaksanaan kita dibiar- bakat ke Malaysia melalui kerjasama dengan • Matlamat Hidup Mengapa Kita Perlu Merevolusikan Bakat? kan dan diabaikan. Carilah bakat dan organisasi korporat dalam aktiviti tang- keunikan diri kita dan raikan bakat itu gungjawab sosial korporat (CSR). Beliau dan kita akan merasa sayang pada diri 3) Proses : Mencipta Enjin Ekonomi adalah ahli Malaysian Association of Creativ- Pengangguran Mahasiswa Mahasiswa menganggur kerana mereka merasakan kita dan bersyukur dengan kuniaan Allah • Beza Menjadi Jutawan + Pencipta Nilai ity and Innovation (MACRI) dan The Goerge ijazah yang mereka perolehi melayakkan mereka Taala. • Logika Ekonomi Bakat Lucas Educational Foundation yang beribu mendapat kerja. Ia satu yang benar pada tahun 1980- • Menjadi Seorang Pencipta Nilai pejabat di California, Amerika Syarikat. 1990-an. Tetapi kini mahasiswa yang tidak mencipta • 9 Indeks Penciptaan Nilai nilai tambah akan ketinggalan kerana setiap tahun Ekonomi Berteraskan Kreativiti dan Inovasi Celik huruf bermaksud seseorang yang mampu menulis, mem- • Peringkat Penciptaan Nilai beribu-ribu mahasiswa keluar dari IPTA/S dan kita perlu bersaing dengan mereka semua. Masanya sudah tiba baca dan mengira. Ia cukup mengelak dari seseorang digelar • Pelan Mencipta Nilai untuk kita mencari kedalam diri kelebihan sebenar sebagai ‘buta huruf’. Namun cabaran kita hari ini adalah ekonomi industri yang hanya ingin membangunkan manusia 4) Proses 4 : Jenama Bakat Anda : Menjadi Beza Untuk Berjaya ‘mekanikal’ sudah semakin pupus. Model ekonomi baru yang • Jadi Berbeza atau Terus Karam Kita harus memiliki kualiti yang mem- berteraskan kreativiti dan inovasi sedang menguasai struktur ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Kuasa ekonomi hari • Jenama Bakat dengan Kemahiran bezakan dengan beribu-ribu manusia di esok adalah mereka yang mencipta nilai ekonomi mengguna- • 18 Peringkat Menjenama Bakat Anda seluruh negara bahkan di seluruh dunia. Persis menjadi sebiji epal ungu kerana kan bakat mereka. • Bentuk Cara Anda Sendiri epal hijau atau epal merah sudah terlalu • Belajar Dari Mereka yang Merevolusikan biasa dan tidak membawa apa-apa Menjadi Individu Bakat Mereka makna kepada kita. Oleh itu kita perlu membangunkan kemahiran yang Berprestasi Tinggi Individu berprestasi tinggi PENUTUP : HIDUP DALAM SIMFONI mampu menjadikan diri mereka memiliki masa hadapan yang • Hidup Ini Tidak Sempurna berbeza untuk memberikan nilai tinggi cerah dilapangan pekerjaan. • Anda perlu buat apa yang anda suka dan kepada bakat dan kelayakan mereka di Mereka membina prestasi lapangan kerja. tinggi pada asas yang betul. anda perlu suka yang anda buat Disiplin, bakat dan minat pada • Bolehkah Wang dan Kekayaan Membeli Kebahagiaan? kerja menjadikan kerja dan • Hidup Tanpa Kerjaya kehidupan mereka sebati Transformasi Diri • Menyalurkan Tenaga menjadi satu. Apabila ia Kita perlu transformasikan diri kita sebagai produk pendidi- • Bagaimana Harus Saya Akhiri Hidup Ini? digabungkan dengan ramai kan pada era ekonomi industri kepada produk pendidikan lagi individu-individu pada era ekonomi berteraskan inovasi dan kreativiti. Hanya berprestasi tinggi lain, satu dengan transformasi strategik ini yang bakal menjadikan pasukan hebat terbina nilai seseorang lebih tinggi dan berdaya saing. Belajar dari tokoh-tokoh yang berjaya ‘merevolusi’ bakat mereka

×