Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

E twinning algkoolitus

 1. 1. eTwinning/Sõpruskoolid Euroopas Helle Anijärv 2013
 2. 2. Projektõppest • Projektõpe on meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib tunniks, kus õpilane tegutseb • Kesksel kohal on ÕPILANE kui uute teadmiste avastaja ja looja • Koolisisene projekt • Eesti-sisene projekt • Rahvusvaheline projekt
 3. 3. www.etwinning.net
 4. 4. http://www.etwinning.net
 5. 5. Mis on eTwinning? http://www.etwinning.net eTwinning on Euroopa koolide ühendus, mis pakub kõigile selles osalevate riikide õpetajatele võimalust end registreerides ja eTwinningu tööriistu (portaali ja töölauda) kasutades üksteist leida, virtuaalsel teel kohtuda, mõtteid vahetada, moodustada väiksemaid gruppe, oma tööprotsessi tutvustada, osaleda õppimise eesmärgil ühistel õpiüritustel ning veebipõhistes projektides.
 6. 6. Projekt aitab: • Motiveerida oma õpilasi, tehes midagi uut, uuenduslikku ja põnevat • Õppida ja õpetada erinevaid fakte erinevate keskkondade ja kultuuride kohta • Kasutada efektiivselt IKT vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks jm. • Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme
 7. 7. • Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi • Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele • Arendada võõrkeeleoskust • Arendada uusi õpetamismeetodeid Projekt aitab:
 8. 8. Erineb teistest projektidest • Pakub igakülgset tuge projektiportaali kaudu • Aitab leida partnereid • Motiveerib projekti kulgu läbi mitmete konkursside • Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles • Pakub erinevaid ideid ja töövahendeid suhtlemiseks ning projekti läbiviimiseks • Pakub erinevaid metoodilisi näpunäiteid • Pakub rahvuslikku kasutajatuge emakeeles
 9. 9. eTwinning Eestis Tiigrihüppe Sihtasutuselt • praktilised koolitused • eTwinningu nädalad • suvekoolid ja muud põnevat • igaaastased auhinnad parimatele • Üle-euroopalised eTwinningu võistlused • Õpetajad saavad osaleda eTwinningu rahvusvahelistel koolitustel ehk ametialase arengu töötubades. Eesti õpetajad on käinud Euroopa eri paigus - Maltal, Šotimaal, Kreekas,Portugalis jm.
 10. 10. http://sopruskoolid.blogspot.com Eesti eTwinningu blogi, kus on kirjas kõik eTwinningut puudutav: • projektidest • internetiturvalisusest • koolitustest • töötubadest
 11. 11. http://tartumaaetwinnijad.blogspot.co
 12. 12. eTwinningu projekte Hiie koolis • Culture in a box: Estonia/Reunion Island • http://reunionest.weebly.com/ • Sign languages - different or the same let's compare • http://twinspace.etwinning.net/index.cfm?accessT • www.trash09.wikispaces.com • Art of natural materials
 13. 13. eTwinningu portaal www.etwinning.net Osalejate peamine kohtumispaik ja töökeskkond. Portaal on saadaval 23 keeles ning sellel on ~198000 liiget. Praegu tegutseb ~27000 projekti. Portaalis pakutakse õpetajatele on-line tööriistu partnerite leidmiseks, projektide alustamiseks, ideede jagamiseks, parimate praktikanäidetega tutvumiseks ning võimaldatakse kohe koostööd alustada, pakkudes selleks erinevaid tööriistu.
 14. 14. Ideid projektideks • eTwinningu komplektid http://www.etwinning.net/et/pub/collaborate/kit konkreetsed ideed ja näited eTwinningu koostööprojekti jaoks • Võiduprojektid 2013 http://www.etwinning.net/et/pub/progress/award
 15. 15. Veebipõhiseid vahendeid • Ajaveebid e. blogid http://www.blogger.com • Wikid http://pbwiki.com/ • Ajalehed http://magazinefactory.edu.fi/ • Koduleheküljed http://www.weebly.com • Piltide jagamine http://flickr.com/ • Videote jagamine http://www.youtube.com/ • Esitluste jagamine http://www.slideshare.net/ • Podcasting e. taskuhääling http://podomatic.com/
 16. 16. Miks ikkagi? • IKT ja projektõpe on õppekava läbiv • See teema on sul õppekavas sees • Sa just tegid seda õpilastega • Tuli huvitav projektipakkumine • See on täpselt sinu teema • Toome klassi rahvusvahelise dimensiooni • Ma ei õpeta seda ainet või selles vanuses lapsi • Ma aitan suhelda ja arvutialaselt • Sulle jääb loominguline pool • Ma olen olemas ja aitan 
 17. 17. Abimaterjale • http://resources.eun.org/etwinning/80/eTwin ning_GENERAL_GUIDELINES_2010_ET.pdf • http://www.etwinning.net/et/pub/get_suppo rt/guidelines.htm • http://www.etwinning.net/et/pub/discover/p ublications.htm • http://sopruskoolid.blogspot.com/p/videojuh endid-algajale.html

×