Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Όλι Ρεν: "Ετοιμάζουμε οδηγία για τη συμβολή των καταθετών στη διάσωση των τραπεζών"

236 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Όλι Ρεν: "Ετοιμάζουμε οδηγία για τη συμβολή των καταθετών στη διάσωση των τραπεζών"

  1. 1. Weekly FinancialReport Δευτέρα 08- -04-2013Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κράτησε κήσταθερό το επιτόκιο στο 0,75%αναμένοντας αν η μεταβολή της πολιτικής Όλι Ρεν:της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίαςβοηθήσει στην ανάλαμψη της Ευρωζώνης. ιΑν κ ο πρόεδρος Mario Draghi, ανέφερε ότι , ‘’Ετοιμάζουμεη Κύπρος δεν είναι μοντέλο γιαμελλοντικές διασώσεις τραπεζών ο Όλι τραπεζών,Ρεν ανέφερε ότι εξετάζεται σχέδιο για την οδηγία για τηαντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων με κρίσεβάση το κυπριακό μοντέλο.Στην Μεγάλη Βρετανία, δεν ήταν θετικά τα συμβολή τωνστοιχεία για την μεταποιητική και τηνκατασκευαστική δραστηριότητααντίθεση με τον PMI υπηρεσιών ο οποίος σε καταθετών στηέφτασε στο υψηλότερο επίπεδο τωντελευταίων 7 μηνών, ενώ ο πληθωρισμόςΦεβρουαρίου διαμορφώθηκε στο διάσωση τωνυψηλότερο επίπεδο από τον περασμένοΜάϊο, όντας στο 2,8%. τραπεζών’’Στις ΗΠΑ, αύξηση για 3η συνεχόμενηεβδομάδα παρουσίασαν οι νέες αιτήσειςανεργίας, προκαλώντας ανησυχία στιςαγορές ενώ αντίθετα θετικά ήταν ταστοιχεία από το μέτωπο της πραγματικήςοικονομίας.
  2. 2. Γερμανία Economy & Markets Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2010, και συγκεκριμένα στο 1,4% έφτασε ο Ευρωζώνη ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία. Οι βιομηχανικές παραγγελίες σημείωσαν αύξηση άνω των εκτιμήσεων και κατά 2,3%, μετά την άσχημη επίδοση του Ιανουαρίου Βρετανία Τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% και τη διατήρηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων 375δις λιρών, Όλι Ρεν: ‘’Ετοιμάζουμε οδηγία κουρέματος αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα. Σε υφεσιακά των καταθέσεων’’ επίπεδα παρέμεινε η μεταποιητική αλλά και η κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώραΕυρωζώνη σύμφωνα με τους αντίστοιχους δείκτες της Markit Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κράτησε ενώ το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε για τοσταθερό το επιτόκιο στο 0,75% αναμένοντας αν η μήνα Μάρτιο. Ο PMI υπηρεσιών έφτασε στομεταβολή της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 μηνών. Οτης Ιαπωνίας βοηθήσει στην ανάλαμψη της ετήσιος πληθωρισμός ΦεβρουαρίουΕυρωζώνης. Ο πρόεδρος Mario Draghi, ανέφερε διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τονότι η Κύπρος δεν είναι μοντέλο για μελλοντικές περασμένο Μάϊο, όντας στο 2,8%. Οι τιμέςδιασώσεις τραπεζών ενώ ο Όλι Ρεν ανέφερε ότι κατοικιών, σύμφωνα με τη Halifax, αυξήθηκανεξετάζεται σχέδιο για την αντιμετώπιση των 0,2% με μέση τιμή πώλησης $249.500.τραπεζικών κρίσεων με βάση το κυπριακό Η Κεντρική Τράπεζα συνέστησε στις αγγλικέςμοντέλο. τράπεζες να συγκρατήσουν τα bonuses και τα Σε αριθμό ρεκόρ έφτασε η ανεργία στην μερίσματα.Ευρωζώνη με το ποσοστό να φτάνει το 12% με τιςΓερμανία και Αυστρία να εμφανίζουν τα Γαλλίαχαμηλότερα ποσοστά ενώ στο χαμηλότερο Ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε τηεπίπεδο από το Δεκέμβριο έφτασε και ο PMI πρόθεση της κυβέρνησης για περιορισμό τουμεταποίησης υποδηλώνοντας ότι η ελλείμματος το 2014, εκτιμώντας ότι θα φτάσειδραστηριότητα στα εργοστάσια της Ευρωζώνης περίπου στο 3%.για τον Μάριο συρρικνώθηκε περαιτέρω. Επίσης,και ο κλάδος των υπηρεσιών συρρικνώθηκε με Ιταλίαταχύτερο ρυθμό αφού ο δείκτης έπεσε στις 46,4 Υποχώρησε ελαφρά στο 11,6% από το ιστορικόμονάδες αντί των 47,9 του Μαρτίου. Οι λιανικές υψηλό του 11,7% η ανεργία στη χώρα ενώ ηπωλήσεις έπεσαν 0,3$ τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης πολιτική ρευστότητα συνεχίζεται καθώς δεντιμών παραγωγού αυξήθηκε 0,2% τον υπάρχει ακόμα η δυνατότητα σχηματισμούΦεβρουάριο.
  3. 3. κυβέρνησης. Το έλλειμμα συρρικνώθηκε στο 2,9%του ΑΕΠ για ολόκληρο το 2012. Economy & MarketsΡωσία Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας για το 2012 Αμερικήυποχώρησε στο 3,4% από 4,3% το 2011 και μετάαπό μία δεκαετία γρήγορης ανάπτυξης. Ηανάπτυξη του κλάδου υπηρεσιών επιβράδυνε για4ο μήνα στους τελευταίους 5, παραμένονταςωστόσο πάνω από τις 50 μονάδες. Το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας θαμετατρέπει τα έσοδα από πετρέλαιο και αέριο σεξένα νομίσματα με σκοπό να ενισχύσει τη Αύξηση για 3η συνεχόμενη εβδομάδα τωνρευστότητα στο ρούβλι, σκοπεύοντας στην νέων αιτήσεων ανεργίαςτόνωση της οικονομίας μέσω του δανεισμού. Ουπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για υψηλά Η.Π.Α.υφιστάμενα επίπεδα επιτοκίων ενώ η Κεντρική Ο μεταποιητικός δείκτης της Markit έδειξεΤράπεζα κράτησε σταθερό το βασικό επιτόκιο, βελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας ενώεπιλέγοντας να ασκήσει πίεση στον πληθωρισμό. αυτός του ISM έδειξε βελτίωση αλλά με Ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, βραδύτερο ρυθμό. Ο δείκτης υπηρεσιώνδήλωσε ανήσυχος για τη πορεία της ρωσικής υποχώρησε ελαφρώς παραμένοντας όμως πάνωαγοράς λόγω της συμμετοχής σε αυτή μεγάλου από τις 50 μονάδες. Οι κατασκευαστικές δαπάνεςαριθμού ξένων επενδυτών, ή οποία φτάνει το και οι εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν20% στην αγορά ομολόγων και ακόμα 1,2% και 3% αντίστοιχα τον Φεβρουάριο ενώ οιπερισσότερο στην αγορά μετοχών. νέες καταστάσεις μισθοδοσίας αυξήθηκαν λιγότερο του αναμενομένου τον Μάρτιο καιΤουρκία αρκετά λιγότερο του Φεβρουαρίου. Το εμπορικό Ο πληθωρισμός στη γειτονική χώρα έλλειμμα συρρικνώθηκε 3,4% και αντίθετα απόδιαμορφώθηκε υψηλότερα των εκτιμήσεων και τις προσδοκίες, τον Φεβρουάριο.συγκεκριμένα στο 7,29% ενώ ο δείκτης τιμών Στην αγορά εργασίας, αύξηση για 3ηπαραγωγού σημείωσε άνοδο και αυτός κατά συνεχόμενη εβδομάδα κατέγραψαν οι νέες0,81% σε μηνιαία βάση. Ο ρυθμός οικονομικής αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ και συγκεκριμέναανάπτυξης έπεσε στο 2,2% για το 2012. αυξήθηκαν κατά 28χιλ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Μαρτίου και έφτασαν τις 385χιλ. O αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων υποχώρησε κατά 8χιλ και έφτασαν στις 3,063εκατ. την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 16 Μαρτίου. Επίσης, η οικονομία πρόσθεσε λιγότερες θέσεις εργασίας το Μάρτιο, με την ανεργία να είναι στο 7,6%.
  4. 4. Καναδάς αυξήθηκαν, σημάδια βελτίωσης της οικονομικής Τον Μάρτιο, ο Καναδάς απώλεσε τον δραστηριότητας της Κίνας.μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας με Ιαπωνίααποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να φτάσει το7,2%. Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα Στη πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας$1,02δις από $746εκ. υπό την προεδρία του καινούριου διοικητή, Haruhiko Kuroda, αποφασίστηκε η έναρξη νέουΒραζιλία προγράμματος νομισματικής χαλάρωσης για την Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας μειώθηκε ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω2,5% για τον Φεβρουάριο, μετά την αύξηση 2,6% της διεύρυνσης του προγράμματος αγοράςτου Ιανουαρίου. ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων και χρεογράφων μεγαλύτερης διάρκειας.Ο νέος πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν γίνει όλα τα βήματα Economy & Markets για να επιτευχθεί ο στόχος του 2% πληθωρισμού τα επόμενα 2 χρόνια. Ασία Αυστραλία Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, όπως αναμενόταν, άφησε σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 3% ενώ το εμπορικό έλλειμμα της χώρας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών. Η μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα υποχώρησε ελαφρά, ο τομέας των υπηρεσιών Πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας της βελτιώθηκε ενω οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν Ιαπωνίας για αγορά χρεογράφων 1,3% τον Φεβρουάριο, όντας η μεγαλύτερη μεγαλύτερης διάρκειας μηνιαία αύξηση από το 2009. Οι εγκρίσεις οικοδομικών αδειών αυξήθηκαν 3,1%, Βελτίωση δεικτών PMI στην Κίνα ξεπερνώντας τις προσδοκίες.Κίνα Νότιος Κορέα Οι αξιωματούχοι στις μεγάλες πόλεις της Κίνας, Η βιομηχανική παραγωγή της χώραςέθεσαν και άλλους περιορισμούς στην αγορά υποχώρησε 0,8% τον Φεβρουάριο και οκατοικίας με σκοπό την αποτροπή της μεταποιητικός PMI αυξήθηκε στις 52 μονάδες,δημιουργίας μιας φούσκας στην αγορά ακινήτων. ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός και στ Σύμφωνα με τον OPEC, είναι πιθανόν η Κίνα ναξεπεράσει μέσα στο 2014 τις ΗΠΑ και να γίνει ο Ινδίαμεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών Ο μη μεταποιητικός δείκτης PMI και ο συναλλαγών έφτασε σε ιστορικά υψηλό 7,7%.αντίστοιχος δείκτης υπηρεσιών της χώρας
  5. 5. Σιγκαπούρη Ενισχύθηκαν στο α΄ τρίμηνο του 2013 οι τιμέςακινήτων στη Σιγκαπούρη κατά 0,5%, ρυθμόςβραδύτερος του προηγούμενου τριμήνου.Ινδονησία Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού στη χώρααπό το 5,3% του Φεβρουαρίου στο 5,9% τονΜάρτιο, όντας το υψηλότερο επίπεδο από τονΜάρτιο του 2011. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριοέπεσαν 4,5% σε ετήσια βάση ενώ είχαμεβελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας.Ταϊλάνδη Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας κράτησεαμετάβλητο το επιτόκιο στο 2,75%, αναμένονταςη οικονομική ανάπτυξη της χώρας να βελτιωθείλόγω της βελτίωσης της οικονομικήςδραστηριότητας στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Οπληθωρισμός Φεβρουαρίου έπεσε στο 2,7% απότο 3,2%, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΚεντρικήΤράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο κάτω απότο 2,75%.
  6. 6. Market SnapshotBonds Last Close 1d %1d %1w % YTD %1yIBOXX EUR OVERALL 195.3468 0.8666 0.45 0.876 1.64 9.11IBOXX EUR CORPORATE 193.8997 0.1148 0.06 0.347 0.90 8.547EquitiesMSCI World 1,419.11 -3.11 -0.22 -0.625 6.02 10.09MSCI Emerging 1,008.13 -8.93 -0.88 -2.59 -4.46 -2.81MSCI Frontier 2,904.08 -2.56 -0.09 -0.32 2.80 9.62Dow Jones Industrial 14,565.25 -40.86 -0.28 -0.09 11.15 11.52S&P 500 1,553.28 -6.7 -0.43 -1.01 8.91 11.1Nasdaq 3,203.86 -21.12 -0.66 -1.95 6.11 4Nikkei 225 13.192,59 +358,9 +2.80 8.715 26.91 36.16STOXX Europe 600 287.13 -4.58 -1.57 -1.82 2.66 10.83Euro STOXX 50 2,585.28 -36.15 -1.38 -1.04 -1.92 8.06FTSE 100 6,249.78 -94.34 -1.49 -2.16 5.97 9.19DAX30 7,658.75 -158.64 -2.03 -1.67 0.61 13.04CAC40 3,663.48 -62.68 -1.68 -1.3 0.62 10.35SMI 7,641.11 -121.54 -1.57 -1.79 12 23.97IBEX35 7,798.40 -49.5 -0.63 -1.29 -4.52 1.8RTS 1,413.47 2.38 0.17 -3.35 -7.59 -14.1Hang Seng 21,726.90 -610.59 -2.73 -2.62 -4.1 5.51Shanghai Composite 2,225.30 -2.44499 -0.11 -3.3 -1.93 -1.66Athens General 822.95 -19.81 -2.35 -3.14 -9.36 16.3CurrenciesEUR/USD 1.2994 0.002 0.15 -1.308 -1.37 -0.67EUR/GBP 0.8469 -0.0004 -0.05 -0.69 -4.46 -2.92EUR/JPY 128.03 0.26 0.20 -6.66 -10.81 -16.79EUR/CNY 8.0576 0.0019 0.02 -1.47 1.78 2.21EUR/CHF 1.2523 -0.0002 -0.02 0.01 -0.68 -1.16EUR/HKD 1.2126 -0.0005 -0.04 -1.26 1.24 0.73EUR/RUB 10.0888 0.0025 0.02 -2.31 -1.59 -4.82EUR/TRY 40.9317 0.0094 0.02 -0.30 1.27 1.45USD/JPY 98.54 0.7 0.72 -5.47 -12.08 -17.37USD/CHF 0.9332 -0.0019 -0.20 1.28 -2.07 -1.86USD/GBP 1.5342 0.0007 0.05 -0.56 6.12 3.76USD/CNY 6.201 0.0002 0.00 0.07 0.43 1.68USD/AUD 1.0371 -0.0002 -0.02 0.33 0.05 -0.72
  7. 7. Επισημάνσεις προστασίας του επενδυτικού κοινού1. Οι απόψεις και οι προτάσεις που τυχόν αναφέρονται δεν είναι επίσημες θέσεις της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ ούτε αποτελούν πρόταση ήαποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την εταιρία. Οι πληροφορίες επενδυτικού περιεχομένουπαρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση επενδυτικών προιόντων η άλλωνπεριουσιακών στοιχείων, και δεν θα πρέπει να βασιστείτε σε αυτή κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της επένδυσης σας σεοποιαδήποτε από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που τυχόν αναφέρονται.2. Η χρήση των εγγράφων γίνεται μόνον σε συνεργασία με τον προσωπικό σας επενδυτικό σύμβουλο.3. Οι τυχόν αποδόσεις που αναφέρονται δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.4. Η αναπαραγωγή των εγγράφων γίνεται μόνον με την σύμφωνη γνώμη της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

×