Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro Mtv1

690 views

Published on

Presentatie bij de introductie van het SE MTV: de discussie.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro Mtv1

 1. 1. Introductie SE Mondelinge Taalvaardigheid 1 1
 2. 2. Programma Overzicht periode SE1 > Introductie Mondelinge Taalvaardigheid > Oriëntatie Discussie > Instructie observeren > 2
 3. 3. Periode 2 & 3 Mondelinge taalvaardigheid 1 discussies voeren +  observeren tijdens les  > Letterkunde 2A leesautobiografie  vrijekeuzeboeken  mini-bloemlezing poëzie  3
 4. 4. SE 3: Discussie Wat gaan we doen? > Een discussie ... > van 20 minuten ... > tussen 4 à 5 personen ... > volgens een aantal regels / stappen 4
 5. 5. Hoe gaan we dat oefenen? > In de klas > oefenen groepjes > minimaal 2x > en deel van de rest helpt mee met de beoordeling van het oefenen Doe je aan geen van beide mee? Dan werk je aan Letterkunde. 5
 6. 6. Het SE • Net als in de les • Beoordeeld door 2 docenten • Toegang: • in de les 2x gediscussieerd • in de les 2x geobserveerd • Cijfer: • groepscijfer (1x) • individueel cijfer (2x) 6
 7. 7. Oriëntatieopdracht 7
 8. 8. 1. Aan welke eisen moet (volgens jou)een discussieonderwerp voldoen? 2. Wat is beter: discussiëren over feiten of meningen? Licht je antwoord toe. 8
 9. 9. 3. Een goede discussie kent een bepaalde opbouw. Uit welke fasen / onderdelen bestaat een goede discussie? Zet kort uiteen wat er volgens jou in die fasen gebeurt. 9
 10. 10. 4. Als je deelneemt aan een discussie neem je al snel een bepaalde rol in, dat doe je door je gedrag en inbreng. Niet iedere rol is bevorderlijk voor het voorspoedig verlopen van de discussie. 5. Probeer eens kritisch naar jezelf te kijken en noteer wat jij denkt dat jouw sterke en zwakke punten zijn als discussievoerder. 10
 11. 11. Opdracht > Lees de stencils en Taallijnen kritisch > zie studiewijzer voor stofoverzicht > Stel na afloop de vragen die je hebt. 11
 12. 12. Vragen? 12
 13. 13. Instructie Observeren 13
 14. 14. Observeren • Waarom? • er valt veel te leren van andermans discussie • kritisch leren kijken • leren op positieve manier feedback geven 14
 15. 15. Hoe? Tijdens discussie • één deelnemer aandachtig volgen • noteren wat goed en wat fout gaat •Na afloop • feedback geven • deelnemer krijgt een TIP en een COMPLIMENT 15
 16. 16. Protocol 1. rondje deelnemers 2. rondje observatoren 3. rondje docent en klas 16
 17. 17. Vragen? Opmerkingen? 17
 18. 18. 1e discussie Vrijwilligers?

×