Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valmentajuus

299 views

Published on

Digiosalliseksi-workshop V
almentava opettajuus 5.9.2017 Tredu, Tampere Santalahdentie 10.

Published in: Education
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Valmentajuus

 1. 1. Valmentaja, opettaja, opettava valmentaja vai valmentava opettaja? Digiosalliseksi-workshop 5.9.2017 Heli Antila
 2. 2. Kuka olen? • Heli Antila • vastuuvalmentaja, lehtori, ohjaava opettaja TAMK/TAOK • Koulutuksellinen tausta: KM, YTM, EO • Ammatillinen tausta: toimittaja, viestintäyrittäjä • Harrastukset: hiihto, pyöräily, sukututkimus, opiskelu, kirjoittaminen
 3. 3. Tiimivalmentajuus • Teoriataustana: Kolbe: Kokemuksellisen oppimisen malli (1984): Oppiminen on sykli, joka kehittyy ja syvenee jatkuvasti. Oma kokemus => reflektointi => abstrakti käsitteellistäminen => Aktiivinen ja kokeileva toiminta Partanen: Oppimisen kehä: Kokemukset => ajatukset => konkretisointi => kokeilu
 4. 4. Valmentajan ydintaidot • Tietoinen läsnäolo • Vahvat kysymykset • Aktiivinen kuuntelu • Suora kommunikointi • Luottamuksen ja läheisyyden rakentaminen
 5. 5. Valmennukselle tyypillistä • Luentoja on vähän. • Ryhmätöitä tehdään paljon. • Itsenäistä tiedonhankintaa tehdään paljon. • Kirjoja luetaan paljon. • Digitaalista osaamista vaaditaan paljon. • Tehtävät ovat usein integroituja laajoja kokonaisuuksia. • Luovia ratkaisuja arvostetaan. • Valmentaja kysyy useammin kuin vastaa.
 6. 6. Dialogirinki • Keskustelu, ryhmäytyminen ja orientoituminen päivän työskentelyyn, kokemusten ja kuulumisten vaihto • Pyrkimys avoimeen dialogisuuteen • Mitä ennakkoajatuksia? Miksi mukana? Mitä odotuksia? Mitä pitää tapahtua, että olet tyytyväinen? • Yhteiset pelisäännöt
 7. 7. Oppimissopimus MENNYT Missä olen ollut? Mitä olen tehnyt? NYKYHETKI Missä olen nyt? Mitä haluan saavuttaa? Miten teen sen? TULEVA Mistä tiedän päässeeni tavoitteeseen?
 8. 8. Esimotorola • Tavoitteet • Projektin asiakashyödyt • Miten hyödynnämme teoriatietoa projektissa? • Mitä osaamista projektin toteuttaminen vaatii? • Miten projekti vie meitä kohti päämääräämme?
 9. 9. Motorola • Mikä meni hyvin? • Missä on kehitettävää? • Mitä opittiin? • Mitä viedään käytäntöön?
 10. 10. Kirjakolahdus • Luetaan paljon, itsenäistä tiedonhankintaa • Kolahduksista esim. blogitekstejä, keskustelua, ryhmätöitä • Kirjavinkkejä muille • Oman ajattelun syventämistä
 11. 11. Synnytys • Synnytetään uutta tietoa koko tiimin voimin • Toteutustapa vapaa, esitystapa vapaa • Heittäytyminen • Kaikkien osallistaminen
 12. 12. Ideointi ja innovointi • Paljon positiivisia ideoita • Think Outside the Box! • Haetaan uudenlaisia ajatuksia ja toteutusmalleja • Ei kritisointia ja arviointia kesken työskentelyn • Ideointitekniikat apuna (Learning Cafe, aivoriihi 20 ideaa 20 minuuttia, ideakävely...)
 13. 13. Haasteita • Kaikki opiskelijat eivät osaa/ uskalla pyyttää apua. • Kaikilta itsenäinen työskentely ei onnistu. • Opiskelu- ja tiedonhankintataidot tai IT-taidot voivat olla hukassa. • Tiimiä ei osata hyödyntää. • Epävarmuus omasta osaamisesta. • Ei sovellu kaikkiin aineisiin eikä kaikille opettajille. • Opettajan aika ei riitä kaikkien tukemiseen.
 14. 14. Erityisen tuen tarve ja valmennus • Ajanhallinnassa on ongelmia. • Vaikeuksista ei osata avautua. • Tuen tarvetta on vaikea havaita. • Itsenäinen tiedonhankinta sekä tiedon prosessointi ja työstäminen vaativat hyvää luku- ja kirjoitustaitoa. • Riittävätkö sosiaaliset taidot tiimityöskentelyyn. • Yksityiselämän haasteet ja muutokset hankaloittavat opiskelua.
 15. 15. Tuplatiimi-harjoitus • Tilanteeseen liittyviä ongelmia mietitään yksin. • Seuraavaksi valitaan pareittain tärkeimmät aiheet, jotka kirjoitetaan paperille (A4), esitellään muille lyhyesti ja kiinnitetään kaikkien nähtäväksi. • Aiheet ryhmitellään ja valitaan niistä tärkeimmät äänestämällä. Jokainen käy merkitsemässä tärkeimpinä pitämiinsä asioihin merkin. Eniten ääniä saaneet asiat otetaan jatkokäsittelyyn.
 16. 16. Tehtävässä pohdittavaksi: 1. Mitä hyvää näen valmentajuudessa? 2. Mikä minua arveluttaa valmentajuudessa? 3. Mistä tarvitsen vielä lisätietoa? 4. Mitä uutta olen oppinut? 5. Mitä vien käytäntöön?
 17. 17. Keskustelua ja ajatuksia? Jatketaan keskustelua KIITOS!
 18. 18. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta Heli Antila (LINKKI). Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä heli.antila@tamk.fi

×