Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1

Heli Antila
Heli AntilaOhjaava opettaja/ The supervising teacher at TAOKK Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Moodle - esteetön ja helppo
hahmottaa
Digiosalliseksi-workshop
24.1.2018
Heli Antila
Kuka olen?
• Heli Antila
• vastuuvalmentaja, lehtori, ohjaava opettaja
TAMK/TAOK
• Koulutuksellinen tausta: KM, YTM, EO
• Ammatillinen tausta: toimittaja, viestintäyrittäjä
• Harrastukset: hiihto, pyöräily, sukututkimus,
opiskelu, kirjoittaminen
Digiosalliseksi-hankkeen tavoitteita
1. Kartoittaa ja lisätä nuorten sekä opetus- ja
ohjaushenkilöstön digiosaamista
2. Kartoittaa, koota ja levittää ohjauksen hyviä käytäntöjä
3. Kehittää verkossa tapahtuvaa kohtaamista ja ohjaamista
4. Kehittää innovatiivisia digitaalisia materiaaleja,
menetelmiä ja oppimisympäristöjä
5. Tukea oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta
digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.
OKM:n esteettömyystutkimus
korkeakouluille (2012):
• Verkkoympäristöjen esteettömyys on
heikoimmaksi arvioitu osa-alue.
• Saavutettavuus heikentyy verkkoympäristöjen
kehittyessä visuaalisuutta ja liikkuvaa kuvaa
suosivaan suuntaan.
• Testataanko verkkoympäristöjen esteettömyyttä?
STIVI-suositus
• Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää
opiskelun saavutettavuuden ja esteettömyyden
toteuttamiseksi tehokkaammin kuin tähän asti on
käytetty.
• Stivi-suositus auttaa korkeakouluja osallistumaan
keskusteluun teknologian käytöstä ja
saavutettavuudesta, arvioimaan omaa
toimintaansa, tekemään kehittämissuunnitelmia,
laatimaan ohjeita ja toteuttamaan koulutusta.
Opintojaksoaineistot oppimisalustalla
• Oppimisalustalle lisäämäni valmiit sisällöt (Word-
asiakirjat, PDF-tiedostot, PowerPoint-esitykset,
videot) ovat saavutettavia.
• Laatiessani sisältöjä oppimisalustalle otan
huomioon oppimisympäristön
saavutettavuusohjeet. Varmistan, että
– käytän tyylejä tekstin otsikoissa ja sisällön eri osuuksissa
– käytän tekstivastineita kuville ja kuvioille
– hyperlinkeillä on kuvaavat nimet (ei esimerkiksi
"Lisätietoa tästä" vaan "Lisätietoa opintojaksosta")
– luon taulukot oikein taulukkotoiminnoilla
– videoissa on tekstitykset.
Lähde: Stivi-suositus
Moodlen tehtävät
• opintojaksojen "kotipaikka"
• aineistojen jakaminen (ei materiaalipankki)
• tehtävien tekeminen
• joustava oppiminen
• lähiopetuksen tuki
• verkko-opetuksen väline
Moodlelle tyypillistä
Opettajat pitävät Moodlesta
=> yhteistä ohjeistusta ei ole
=> osaaminen on erilaista
=> jokainen Moodle on erilainen
Opiskelijat pitävät Moodlea sekavana
=> he eivät saa kiinni opettajien erilaisista logiikoista
Moodlen jaotteluun liittyviä asioita
• Viikkonäkymä
• Teemoitettu näkymä
• Joku muu
Mistä löytyvät tehtävät?
Ovatko tehtävät ja materiaalit samassa paikassa?
Ovatko tehtävänanto ja tehtävän palautus samassa
paikassa?
Kirjallisessa ohjeistuksessa
opiskelijoille kerrottava:
• miksi tehtävä tehdään (mitä on tarkoitus oppia),
• miten se tehdään (mikä on kunkin kurssilaisen
työnkuva),
• missä aikataulussa se tehdään (milloin tehtävän on
oltava valmiina, tehdäänkö tehtävän kuluessa
välitarkistuksia) ja millaista tuotosta tehtävästä
odotetaan (mikä ovat lopputuotoksen muoto- ja
sisältövaatimukset),
• mistä ja miten saa apua sekä lisätietoa (linkit,
oheislukemistot, tausta-aineistot, esimerkit).
(Tampereen kaupunki ohjeistus)
Materiaalin määrä
• Toimiiko Moodle materiaalipankkina? (ppt:t,
videot, linkit, skannatut sivut, kyselyt, osallistavat
keskustelualueet...)
• Onko materiaalin määrä sopiva vai onko sitä
liikaa?
Houkuttelevuus
• Moodlen peruspohja ei houkuttele opiskelijaa.
• Miten se voisi houkutella?
• Auttavatko kuvat vai sekoittavatko ne?
• Vaatiiko visuaalisuus myös selventävän tekstin?
• Onko erilaisia Moodle-kursseja liikaa?
• => infoähky?
Lisäosat esim. H5P-työkalut
=> sisältö monipuolisempi
=> visuaalisuus näyttävämpi
=> vuorovaikutteiset tehtävät mahdollisia
MUTTA:
- eri organisaatioilla eri työkalut
- eri opettajilla erilainen osaaminen
- lisää erilaisia elementtejä, helpottaako vai
vaikeuttaako hahmottamista
Tekniikan toimivuus
• Toimivatko yhteydet riittävän nopeasti?
• Käyttääkö opiskelija PC:tä, MACia vai mobiilia?
• Oma laite vai oppilaitoksen laite?
=> Moodlen eri selainta tukeminen on parantunut
viime vuosina
=> kaikki tiedostot eivät aukea mobiililaitteessa
ymmärrettävään muotoon
=> Aukeavatko kaikki linkit?
Moodle yhteisöllisenä
oppimisalustana
• Verkosto-osaaminen
=> tutustumisalueet ja toiminnot
=> vastavuoroiset kommunikaatiosuhteet
=> sosiaalinen toiminnallisuus
=> rikastava yhteistyö
=> opiskelijat keskustelevat ja innostavat toisiaan
=> tieto liikkuu, syventyy ja uutta tietoa rakentuu
Mikä on opettajan rooli?
Moodle itsenäisessä opiskelussa
Jos jokainen suorittaa kurssia oman aikataulunsa
mukaan, miten tunnistaa tuen tarve?
=> viipyykö vastaus kiireen vai osaamattomuuden takia
=> tietääkö opiskelija miten ja keneltä kysyä apua
=> vertaistuen käyttö, verkkotutor
=> kuinka aktiivisen roolin opettaja ottaa
=> ohjauskeskustelut ja osaamisen kartoittamiset
Vinkkejä
• Monikanavaisuuden hyödyntäminen verkossa
• Tekstin rooli ohjaava
Esimerkki: Paljon tavaraa
Esimerkki: Paljon erilaisia tiedostoja
Esimerkkejä: pääkurssi, johon
linkitetty muita opintojaksoja
Esimerkki: itsenäinen kurssi
Pohdintaa
• Kuinka hahmotetaan ja luodaan kokonaisuuksia
verkossa olevista palasista?
• Miten yhtenäistetään käytäntöjä?
• Kuinka syvennetään sisältöjä?
Esteettömyyden huomiointi
Moodlessa
• https://docs.moodle.org/2x/fi/Esteett%C3%B6myy
den_huomiointi_Moodlessa
Keskustelua ja ajatuksia?
KIITOS!
Tämä diasarja on lisensoitu
Creative Commons
-lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
• Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen,
tämän diasarjan osalta Heli Antila (LINKKI). Muokattu teos tulee
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä heli.antila@tamk.fi
1 of 25

Recommended

Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 by
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018
Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 Heli Antila
73 views9 slides
Moodle webinaari 16.11.2017 by
Moodle webinaari 16.11.2017Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017Heli Antila
209 views29 slides
Verkko ohjaus by
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjausHeli Antila
437 views15 slides
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu by
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuKirsiViitanen
2.3K views42 slides
Johdanto verkkopedagogiikkaan by
Johdanto verkkopedagogiikkaanJohdanto verkkopedagogiikkaan
Johdanto verkkopedagogiikkaanAnne Rongas
860 views10 slides
Pedagogisen infrastruktuurin malli by
Pedagogisen infrastruktuurin malliPedagogisen infrastruktuurin malli
Pedagogisen infrastruktuurin malliMinna Lakkala
5.5K views8 slides

More Related Content

What's hot

Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa by
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaEsko Lius
4K views38 slides
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa by
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissaOpettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissaKirsiViitanen
1.1K views23 slides
Pedagogin digitystä 9.2.21 by
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Matleena Laakso
208 views29 slides
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot by
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotEija Kalliala
1K views23 slides
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 by
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Matleena Laakso
751 views26 slides
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa by
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessaVerkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessaEija Kalliala
378 views15 slides

What's hot(20)

Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa by Esko Lius
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Esko Lius4K views
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa by KirsiViitanen
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissaOpettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa
Opettajan ja opiskelijan rooli ja tehtävät verkko-opinnoissa
KirsiViitanen1.1K views
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot by Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Eija Kalliala1K views
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 views
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa by Eija Kalliala
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessaVerkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa
Verkkokoulutus ja somen mahdollisuudet koulutuksessa
Eija Kalliala378 views
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen by Harto Pönkä
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminenYhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Harto Pönkä6.6K views
Lakkala ped infra-09-11-2010 by Anne Burman
Lakkala ped infra-09-11-2010Lakkala ped infra-09-11-2010
Lakkala ped infra-09-11-2010
Anne Burman1.7K views
Propeda verkon opetuskayton kehittaminen by riinanousiainen
Propeda verkon opetuskayton kehittaminenPropeda verkon opetuskayton kehittaminen
Propeda verkon opetuskayton kehittaminen
riinanousiainen225 views
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 by Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 views
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi? by Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
Harto Pönkä7.2K views
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita by Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K views
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa by KirsiViitanen
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
KirsiViitanen591 views
Verkko-opetuksen monipuolistaminen by Matleena Laakso
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
Matleena Laakso285 views
Mobiilit ja ohjaus by akorhonen
Mobiilit ja ohjausMobiilit ja ohjaus
Mobiilit ja ohjaus
akorhonen991 views
Yhteisöllinen TVT:n käyttö opetuksessa by Keijo Sipilä
Yhteisöllinen TVT:n käyttö opetuksessaYhteisöllinen TVT:n käyttö opetuksessa
Yhteisöllinen TVT:n käyttö opetuksessa
Keijo Sipilä980 views

Similar to Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1

Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi by
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Anne Karhu
203 views24 slides
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20 by
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20Matleena Laakso
303 views46 slides
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? by
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Matleena Laakso
519 views39 slides
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 by
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Matleena Laakso
240 views37 slides
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet by
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K views34 slides
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä by
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäHarto Pönkä
1.9K views37 slides

Similar to Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1(20)

Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi by Anne Karhu
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu203 views
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20 by Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 26.10.20
Matleena Laakso303 views
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? by Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso519 views
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 by Matleena Laakso
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso240 views
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet by Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K views
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä by Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K views
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa by MaijuKetko
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
MaijuKetko271 views
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen by KirsiViitanen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
KirsiViitanen724 views
Verkko-opetus ja sosiaalinen media by Eija Kalliala
Verkko-opetus ja sosiaalinen mediaVerkko-opetus ja sosiaalinen media
Verkko-opetus ja sosiaalinen media
Eija Kalliala1.4K views
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 by Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Matleena Laakso170 views
Sosiaalinen media koulussa by Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K views
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen by Otavan Opisto
PLE: Personal Learning Environment - Teemu ValtonenPLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
Otavan Opisto785 views

More from Heli Antila

Cmadfi koulutuksista viestiminen by
Cmadfi koulutuksista viestiminenCmadfi koulutuksista viestiminen
Cmadfi koulutuksista viestiminenHeli Antila
43 views6 slides
Sosiaalinen media 15092021 by
Sosiaalinen media 15092021Sosiaalinen media 15092021
Sosiaalinen media 15092021Heli Antila
34 views24 slides
Erilaisuuden tukeminen by
Erilaisuuden tukeminenErilaisuuden tukeminen
Erilaisuuden tukeminenHeli Antila
119 views35 slides
Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintä by
Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintäTapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintä
Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintäHeli Antila
95 views32 slides
Pedavalmennukset by
PedavalmennuksetPedavalmennukset
PedavalmennuksetHeli Antila
86 views15 slides
Viestintavalmennukset by
ViestintavalmennuksetViestintavalmennukset
ViestintavalmennuksetHeli Antila
85 views11 slides

More from Heli Antila(20)

Cmadfi koulutuksista viestiminen by Heli Antila
Cmadfi koulutuksista viestiminenCmadfi koulutuksista viestiminen
Cmadfi koulutuksista viestiminen
Heli Antila43 views
Sosiaalinen media 15092021 by Heli Antila
Sosiaalinen media 15092021Sosiaalinen media 15092021
Sosiaalinen media 15092021
Heli Antila34 views
Erilaisuuden tukeminen by Heli Antila
Erilaisuuden tukeminenErilaisuuden tukeminen
Erilaisuuden tukeminen
Heli Antila119 views
Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintä by Heli Antila
Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintäTapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintä
Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiviestintä
Heli Antila95 views
Viestintavalmennukset by Heli Antila
ViestintavalmennuksetViestintavalmennukset
Viestintavalmennukset
Heli Antila85 views
Saavutettavuuskriteeristön koulutus Vaasan yliopisto 11102019 by Heli Antila
Saavutettavuuskriteeristön koulutus Vaasan yliopisto 11102019Saavutettavuuskriteeristön koulutus Vaasan yliopisto 11102019
Saavutettavuuskriteeristön koulutus Vaasan yliopisto 11102019
Heli Antila147 views
Tieke oho! esitys 03092019 by Heli Antila
Tieke oho! esitys 03092019Tieke oho! esitys 03092019
Tieke oho! esitys 03092019
Heli Antila131 views
Vaasan esitys: Näkymättömät oppimisvaikeudet by Heli Antila
Vaasan esitys: Näkymättömät oppimisvaikeudetVaasan esitys: Näkymättömät oppimisvaikeudet
Vaasan esitys: Näkymättömät oppimisvaikeudet
Heli Antila282 views
Kaikki opet digittää 09102018 by Heli Antila
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
Heli Antila620 views
Ahlman Digiosalliseksi-työpaja Saavutettava digipedagogiikka by Heli Antila
Ahlman Digiosalliseksi-työpaja Saavutettava digipedagogiikkaAhlman Digiosalliseksi-työpaja Saavutettava digipedagogiikka
Ahlman Digiosalliseksi-työpaja Saavutettava digipedagogiikka
Heli Antila684 views
Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018 by Heli Antila
Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018
Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018
Heli Antila502 views
Prosessikirjoittaminen by Heli Antila
Prosessikirjoittaminen Prosessikirjoittaminen
Prosessikirjoittaminen
Heli Antila44 views
Digimarkkinointi by Heli Antila
DigimarkkinointiDigimarkkinointi
Digimarkkinointi
Heli Antila237 views
Digiosalliseksi-paja 6.3.2018 by Heli Antila
Digiosalliseksi-paja 6.3.2018Digiosalliseksi-paja 6.3.2018
Digiosalliseksi-paja 6.3.2018
Heli Antila632 views
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko by Heli Antila
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkkoTamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Heli Antila862 views
Valmentava opettajuus 30012018 by Heli Antila
Valmentava opettajuus 30012018Valmentava opettajuus 30012018
Valmentava opettajuus 30012018
Heli Antila983 views

Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 kopio1

 • 1. Moodle - esteetön ja helppo hahmottaa Digiosalliseksi-workshop 24.1.2018 Heli Antila
 • 2. Kuka olen? • Heli Antila • vastuuvalmentaja, lehtori, ohjaava opettaja TAMK/TAOK • Koulutuksellinen tausta: KM, YTM, EO • Ammatillinen tausta: toimittaja, viestintäyrittäjä • Harrastukset: hiihto, pyöräily, sukututkimus, opiskelu, kirjoittaminen
 • 3. Digiosalliseksi-hankkeen tavoitteita 1. Kartoittaa ja lisätä nuorten sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2. Kartoittaa, koota ja levittää ohjauksen hyviä käytäntöjä 3. Kehittää verkossa tapahtuvaa kohtaamista ja ohjaamista 4. Kehittää innovatiivisia digitaalisia materiaaleja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä 5. Tukea oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.
 • 4. OKM:n esteettömyystutkimus korkeakouluille (2012): • Verkkoympäristöjen esteettömyys on heikoimmaksi arvioitu osa-alue. • Saavutettavuus heikentyy verkkoympäristöjen kehittyessä visuaalisuutta ja liikkuvaa kuvaa suosivaan suuntaan. • Testataanko verkkoympäristöjen esteettömyyttä?
 • 5. STIVI-suositus • Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää opiskelun saavutettavuuden ja esteettömyyden toteuttamiseksi tehokkaammin kuin tähän asti on käytetty. • Stivi-suositus auttaa korkeakouluja osallistumaan keskusteluun teknologian käytöstä ja saavutettavuudesta, arvioimaan omaa toimintaansa, tekemään kehittämissuunnitelmia, laatimaan ohjeita ja toteuttamaan koulutusta.
 • 6. Opintojaksoaineistot oppimisalustalla • Oppimisalustalle lisäämäni valmiit sisällöt (Word- asiakirjat, PDF-tiedostot, PowerPoint-esitykset, videot) ovat saavutettavia. • Laatiessani sisältöjä oppimisalustalle otan huomioon oppimisympäristön saavutettavuusohjeet. Varmistan, että – käytän tyylejä tekstin otsikoissa ja sisällön eri osuuksissa – käytän tekstivastineita kuville ja kuvioille – hyperlinkeillä on kuvaavat nimet (ei esimerkiksi "Lisätietoa tästä" vaan "Lisätietoa opintojaksosta") – luon taulukot oikein taulukkotoiminnoilla – videoissa on tekstitykset. Lähde: Stivi-suositus
 • 7. Moodlen tehtävät • opintojaksojen "kotipaikka" • aineistojen jakaminen (ei materiaalipankki) • tehtävien tekeminen • joustava oppiminen • lähiopetuksen tuki • verkko-opetuksen väline
 • 8. Moodlelle tyypillistä Opettajat pitävät Moodlesta => yhteistä ohjeistusta ei ole => osaaminen on erilaista => jokainen Moodle on erilainen Opiskelijat pitävät Moodlea sekavana => he eivät saa kiinni opettajien erilaisista logiikoista
 • 9. Moodlen jaotteluun liittyviä asioita • Viikkonäkymä • Teemoitettu näkymä • Joku muu Mistä löytyvät tehtävät? Ovatko tehtävät ja materiaalit samassa paikassa? Ovatko tehtävänanto ja tehtävän palautus samassa paikassa?
 • 10. Kirjallisessa ohjeistuksessa opiskelijoille kerrottava: • miksi tehtävä tehdään (mitä on tarkoitus oppia), • miten se tehdään (mikä on kunkin kurssilaisen työnkuva), • missä aikataulussa se tehdään (milloin tehtävän on oltava valmiina, tehdäänkö tehtävän kuluessa välitarkistuksia) ja millaista tuotosta tehtävästä odotetaan (mikä ovat lopputuotoksen muoto- ja sisältövaatimukset), • mistä ja miten saa apua sekä lisätietoa (linkit, oheislukemistot, tausta-aineistot, esimerkit). (Tampereen kaupunki ohjeistus)
 • 11. Materiaalin määrä • Toimiiko Moodle materiaalipankkina? (ppt:t, videot, linkit, skannatut sivut, kyselyt, osallistavat keskustelualueet...) • Onko materiaalin määrä sopiva vai onko sitä liikaa?
 • 12. Houkuttelevuus • Moodlen peruspohja ei houkuttele opiskelijaa. • Miten se voisi houkutella? • Auttavatko kuvat vai sekoittavatko ne? • Vaatiiko visuaalisuus myös selventävän tekstin? • Onko erilaisia Moodle-kursseja liikaa? • => infoähky?
 • 13. Lisäosat esim. H5P-työkalut => sisältö monipuolisempi => visuaalisuus näyttävämpi => vuorovaikutteiset tehtävät mahdollisia MUTTA: - eri organisaatioilla eri työkalut - eri opettajilla erilainen osaaminen - lisää erilaisia elementtejä, helpottaako vai vaikeuttaako hahmottamista
 • 14. Tekniikan toimivuus • Toimivatko yhteydet riittävän nopeasti? • Käyttääkö opiskelija PC:tä, MACia vai mobiilia? • Oma laite vai oppilaitoksen laite? => Moodlen eri selainta tukeminen on parantunut viime vuosina => kaikki tiedostot eivät aukea mobiililaitteessa ymmärrettävään muotoon => Aukeavatko kaikki linkit?
 • 15. Moodle yhteisöllisenä oppimisalustana • Verkosto-osaaminen => tutustumisalueet ja toiminnot => vastavuoroiset kommunikaatiosuhteet => sosiaalinen toiminnallisuus => rikastava yhteistyö => opiskelijat keskustelevat ja innostavat toisiaan => tieto liikkuu, syventyy ja uutta tietoa rakentuu Mikä on opettajan rooli?
 • 16. Moodle itsenäisessä opiskelussa Jos jokainen suorittaa kurssia oman aikataulunsa mukaan, miten tunnistaa tuen tarve? => viipyykö vastaus kiireen vai osaamattomuuden takia => tietääkö opiskelija miten ja keneltä kysyä apua => vertaistuen käyttö, verkkotutor => kuinka aktiivisen roolin opettaja ottaa => ohjauskeskustelut ja osaamisen kartoittamiset
 • 17. Vinkkejä • Monikanavaisuuden hyödyntäminen verkossa • Tekstin rooli ohjaava
 • 22. Pohdintaa • Kuinka hahmotetaan ja luodaan kokonaisuuksia verkossa olevista palasista? • Miten yhtenäistetään käytäntöjä? • Kuinka syvennetään sisältöjä?
 • 25. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta Heli Antila (LINKKI). Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä heli.antila@tamk.fi