Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It handllingsplan förskolan

Framtidens lärande 2016
Anna-Karin Noteby & Majsan Byström

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

It handllingsplan förskolan

 1. 1. Anna-Karin Noteby Malin Majsan Byström 2016-10-11/12
 2. 2. Gemensam för Sundsvalls kommuns alla förskolor.
 3. 3. FÖRARBETET Skolverket Lpfö 98 Kommunens IT-strategi Tidigare handlingsplaner i och utanför kommunen. Remiss via pedagoger vid utbildningstillfället. Remiss IT-strategigruppen.
 4. 4. 1. IT -handlingsplan 2. Atmosfär och organisation 3. Pedagogisk miljö och material 4. Skapande verksamhet med olika uttrycksformer 5. Språk och kommunikation 6. Matematik, Naturvetenskap och teknik. 7. Redovisning, avslut med diplom.
 5. 5. INDIKATORERNA SUNDSVALLS KOMMUN Framtagna av pedagoger och förskolechefer i Sundsvalls kommun, i samarbete med CFK (centrum för kunskapsbildning). Indikatorerna används framförallt som stöd i självskattningen och för likvärdighet ute på förskolorna, för att säkerställa en god kvalité. Ett konkret sätt att arbeta med läroplanen.
 6. 6. LÄRPLATTA=IPAD Verktyg vid dokumentation och reflektion. Främjar multimodalt lärande.
 7. 7. Förhållningssätt vid användandet, viktigt att göra barnen delaktiga. Lärplattan ett verktyg för alla. Intuitiv, bärbar, ute/inne, allt-i-ett: dator/kamera/mick/gps/internet. Lärplattan underlättar för pedagogerna i vardagen. Den gör arbetet roligare och är användarvänlig.
 8. 8. FRAMTIDENS LÄRANDE En årlig IT-inspiratörs dag Mittlärande Nätverk för IT- inspiratörerna i de olika skolområdena Samarbetsrum
 9. 9. Sundsvalls kommuns IT-handlingsplan för förskolan. All personal skall förhålla sig positiv till IT som ett av förskolans verktyg i sitt uppdrag med barns lärande.
 10. 10. TACK FÖR ATT NI LYSSNAT anna-karin.noteby@skola.sundsvall.se malin.byström@sundsvall.se

×