Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares 1r 2013

3,957 views

Published on

Reunió pares/mares 1r Curs 2013-14

 • Be the first to comment

Reunió pares 1r 2013

 1. 1. REUNIÓ INICI DE CURS Classe de 1r Curs 2013-14 Tutora: Helena Cortès Ceip Pintor Torrent Ciutadella (Menorca)
 2. 2. PUNTS A TRACTAR 1. Mestres que intervenen a 1r 2. Característiques del grup 3. Hàbits i rutines a l'escola i a casa 4. Situacions d'aprenentatge que es dónen dins l'aula 5. Com podem ajudar als nostres fills 6. Informacions i avisos
 3. 3. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA Tutora 1r: Helena Cortès Mestra d’educació física: Cati Coll Pons Mestra d’anglès: Cati Coll Pons Mestra de religió: Montse Ortiz Mestre de música: Josep Piris Equip de suport (AD): Karina i Pepi Quintana
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP
 5. 5. HÀBITS I RUTINES A L'ESCOLA I A CASA Els hàbits són unes pautes i rutines que ajuden als nenes i a les nenes a estructurar-se i orientar-se. HABILITATS DE DIÀLEG COMUNICACIÓ I SOCIALITZACIÓ ORDRE I NETEJA AUTONOMIA PERSONAL HÀBITS DE TREBALL RUTINES El treball dels hàbits ha de ser una tasca compartida entre la família i escola.
 6. 6. HABILITATS DE DIÀLEG Escoltar a qui parla.Mirar a qui parla i estar atents al que diuen. Parlar en un to de veu moderat. Respectar i demanar el torn de paraula. Pensar prèviament el que un vol expressar. Parlar quan hi hagi silenci. Mantenir el tema de conversa. Respectar les aportacions dels altres. HÀBITS I RUTINES A L'ESCOLA I A CASA COMUNICACIÓ I SOCIALITZACIÓ Ser tolerants. Acceptar diferents maneres de ser i de fer. Respectar als companys, mestres, altres persones. Respectar el material comunitari i propi. Saber compartir. Oferir-se a col.laborar. Saber disculpar-se. Saludar en arribar i dir adéu en acomiadar-se. Demanar les coses correctament.
 7. 7. NETEJA I CURA PERSONAL Venir net a escola Quan van al lavabo estirar cadena, rentar mans. Quan van a ed. física s'han de canviar i netejar tot sols. Penjar sa jaqueta i deixar sa motxilla ordenada. Tenir cura i organitzar es seu propi material AUTONOMIA PERSONAL HÀBITS DE TREBALL Tenir i preparar tot el material necessari per fer un treball o activitat. Saber treballar sol o en grup. Ser constant en la realització de les feines i acabar-les tant bé com pugui. Col.locar les feines a l'arxivador i el material o estris al lloc corresponent. Respectar els treballs dels altres i comprendre que cadascú evoluciona i respòn de manera diferent.
 8. 8. RUTINES Puntualitat. Berenars. Dormir i descansar. Sessions de tele. Fomentar l'autonomia i la responsabilitat.
 9. 9. SITUACIONS D'APRENENTATGE QUE ES DÓNEN DINS L'AULA HORARI DESDOBLAMENTS I RACONS (permeten atenció més individualitzada) LECTURA PROJECTE D'AULA PROBLEMA MATEMÀTIC / JOCS MATEMÀTICS NOTÍCIA BLOG
 10. 10. HORARI
 11. 11. COMPETÈNCIES BÀSIQUES Què són? Són una sèrie de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament obligatori, per així aconseguir : una realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se dins la vida adulta de manera satisfactòria scapaç d’emprar tot allò que ha après en el seu dia a dia
 12. 12. Competència comunicativa lingüista: En totes les activitats que es fan es treballen les quatre destreses de la llengua Expressió oral (contes, explicar vivències, la notícia,...) Expressió escrita (treballar el traç, separar paraules, escriure frases senzilles...) Comprensió oral (en escoltar narracions, explicacions, indicacions...) Comprensió escrita Consciència fonològica
 13. 13. Com preparar la notícia a casa? Fer de models lectors de diaris: i ensenyar all filet/ a algunes notícies que cregueu que els pot interessar. Animar -lo a anticipar i predir, a partir de les imatges i el titular, el tema de la notícia per poder-ne triar una. Llegir la notícia en veu alta i conversar amb el fillet sobre el que ha entès. Aclarir dubtes sobre el tema. Guiar i donar idees al fillet per la preparació d'un material de suport per l'explicació. Algunes idees per realitzar aquest material : plafó amb fotografies, imatges, dibuixos, títols i peus de foto...; alguns objectes relacionats, maqueta o manualitat.. Contingut: On succeeix, quan, a qui, i què va passar.
 14. 14. Lectura Durant el curs es realitzaran diferents activitats de lectura: Lectura individual Amic lector o lectura en parelles Biblioteca La mestra conta
 15. 15. Competència matemàtica Durant aquest curs pretenem que aprenguin a: A comptar fins a 100, cap endarrera i saltejat. Descomposar nombres. Conèixer les unitats i desenes. Adquirir agilitat mental i mostrar estratègies per resoldre problemes senzills. La mecànica de la suma, suma duent i resta sense dur. Inici a les unitats de mesura (pes, longitud...) Cossos geomètrics bàsics. Treball amb les monedes d'euro més senzilles. Es prioritzarà el raonament matemàtic damunt exercicis de pura mecànica aprofitant normalment els projectes o situacions quotidianes. També es treballa a través de jocs de taula.
 16. 16. Competència en el tractament de la informació Cercar informació de diferents fonts per preparar la notícia o per necessitats del projecte, comunicar-se a través de la wiki o bloc, Competència aprendre a aprendre, Ser conscients pròpies capacitats, aprendre a acceptar els errors, aprendre dels altres, treballar sa memòria, concentració, motivació... Competència iniciativa personal Pendre desicions, fer feina de forma cooperativa respectant les idees dels altres, organitzar-se, cercar solucions...
 17. 17. Competència artística i cultural Es treballarà a través de sortides culturals i d'activitats plàstiques: A partir de festes o èpoques de l'any (Nadal, Sant Antoni, sa tardor, sa primavera...) A partir de l'obra d'un artista conegut. A partir d'un conte treballat a l'aula. A música es fa un projecte col·laboratiu Competència social i ciutadana fomentant les habilitats socials en totes les activitats escolars.(respectar els torns de paraula, complir normes, entendre als altres...)
 18. 18. Competència de coneixement i interacció amb el món físic Es treballarà a través de projecte interdisciplinaris. La metodologia que s'empra és: a partir d'un tema que els interessa i dels coneixement que en tenen del mateix es fa una investigació per aclarir dubtes i ampliar coneixements. Aquest tema esdevé de diferents situacions com projectes llargs o petites recerques, una notícia, un conte i / qualsevol fet interessant i atractiu relacionat amb el nostre entorn. Es tracta de partir d'allò que saben i veure els dubtes i preguntes a resoldre. Es fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjançant llibres, documents, personatges experts, les famílies...)
 19. 19. El blog http://pintortorrent2007.blogspot.com.es Com a diari de l'aula Per donar a conèixer a les famílies el treball que fem a l'aula. Com eina de comunicació i expressió. Com a eina d'aprenentatge.
 20. 20. Altres aspectes de la gestió d'aula Encarregats. (es canvien setmanalment) Normes d'aula. Ús de l'agenda. Els deures es donaran un dia per setmana, el dimarts (una fitxa, una recerca d'informació..) Cada divendres s'enduran un conte per llegir a casa
 21. 21. Altres aspectes de la gestió d'aula Encarregats. (es canvien setmanalment) Els fillets i filletes, cada dia realitzen de forma cooperativa diferents tasques relacionades amb l'organització I el bon funcionament de l'aula. Normes d'aula. Ús de l'agenda.S'aniran apuntant deures o comunicacions importants. L'agenda anirà i tornarà d'escola a casa cada dia. Els deures El dimarts d'enduran una feina de mates o llengua i la duran feta el divendres. Cada divendres s'enduran un conte per llegir a casa i el tornaran el dijous següent.
 22. 22. Com els podem ajudar a casa? MATEMÀTIQUES: Plantejant problemes matemàtics Jocs de taula Situacions vida quotidiana (nombres cases, rellotge...) ESCRIPTURA: Fer llistes de compra o de preparació de sortides. Escriure cartes ,mails... Animar-lo a escriure experiències personal (diari) Escriure notes (avisos, recordatoris...) Escriure receptes de cuina PROJECTE: Potenciar curiositat per coses que l'envolten. Ajudar-los a cercar informació, resumir-la i comentar- la a casa abans de dur-la a escola.
 23. 23. Coneixem en quin estat es troba?
 24. 24. Tutoria. El dia de tutoria es divendres dede 8 a 9 h. Recordar que els pares, mares o acompanyants no han d'entrar a la classe. Les faltes d'assistència s'han de justificar per escrit amb el model de l'escola. Targetes de convidar. Salut bucodental. Audiometries 1r. Estoig. El primer trimestre no duen estoig. Plàstica: bata o camiseta . Han de dur un bòtil petit o una cantimplora amb aigua. Material comú: 20 € cada trimestre. RECORDATORIS I MATERIAL
 25. 25. El pas d'infantil a primària suposa un canvi en el tipus d'avaluació que rebreu a casa. Donam un INFORME cada trimestre que explica l'evolució del fillet i a primer ja hi haurà notes . ENTREVISTES: - Inicial - Informe 1r trimestre Totes les que siguin necessàries en el procés. Emprarem RÚBRIQUES d'autoavaluació AVALUACIÓ
 26. 26. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Teniu alguna pregunta?

×