Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Soojusmasinad ja ökoloogilisedSoojusmasinad ja ökoloogilised
probleemidprobleemid
Elery KronkElery Kronk
2PMM2PMM
Soojusmasinad ja nende kasutamine
Soojusmasinad on masinad, mille ülesandeks on muuta
soojusenergia mehaaniliseks tööks. T...

Energiat saadakse põhiliselt kivisöe, nafta ja
gaasi põletamisel. Umbes 90% maailma
energiatoodangust saadakse sellel te...
Elektrijaama turbiin ja generaator
Mõju keskkonnale

Kuna tänapäeval on gaasi, naftat ja kivisüsi
tarbivaid soojusmasinaid kasutusel väga palju,
siis hakkab...

Esiteks võiks ära märkida õhuhapniku
vähenemise atmosfääris, mis on tingitud nende
kütuste põletamisega. Sellest tulenev...

Õhus sisalduv CO2 täidab teatud filtri ja ekraani
ülesannet. Päikese lühilaineline valguskiirgus
läbib teda, kuid Maal t...

Kolmandaks saastub atmosfäär söe ja nafta
põlemisel inimestele kahjulike lämmastiku
(азот) - ja väävliühenditega (сера)....
Kütuste kaevandamise negatiivsed
mõjud

Töötav allmaakaevandus avaldab olulist
kompleksset mõju piirkonna pinnaveevoolule...

Mõjud põhjaveele (грунтовая вода).

Põlevkivi kaevandamiseks on vaja põhjavett ära
juhtida. Probleemid:

Põhjaveetasem...

Pärast tootmise lõpetamist kaevandustest vett enam
välja ei pumbata. Suletud kaevandustes
moodustuvad saastunud veega al...

Vähesed teavad, et juba praegu on paljud
mereasukad saastunud ohlike elementidega nagu
näiteks elavhõbe (ртуть) ja palju...

Mürgiste elementide sisaldus kasvab vastavalt
toiduahelale, röövkalades on seda rohkem kui nende
saagis jne.
Kasutatud materjalid
http://www.toitumisterapeudid.ee/failid/File/raskmetallid_
http://miksike.ee/documents/main/referaadi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soojusmasinad & ökoloogilised probleemid

322 views

Published on

Soojusmasinad ja ökoloogilised probleemid

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soojusmasinad & ökoloogilised probleemid

 1. 1. Soojusmasinad ja ökoloogilisedSoojusmasinad ja ökoloogilised probleemidprobleemid Elery KronkElery Kronk 2PMM2PMM
 2. 2. Soojusmasinad ja nende kasutamine Soojusmasinad on masinad, mille ülesandeks on muuta soojusenergia mehaaniliseks tööks. Tänapäeval võib neid kohata kõikjal meie ümber ning igas eluvaldkonnas: tööstuses, põllumajanduses ja transpordis.
 3. 3.  Energiat saadakse põhiliselt kivisöe, nafta ja gaasi põletamisel. Umbes 90% maailma energiatoodangust saadakse sellel teel.  Kütuse siseenergia muutmine mehaaniliseks energiaks on tänapäeval üks masinate põhilisi ülesandeid. Mehaanilist energiat võib aga kasutada mitmetel teistel eesmärkidel, näiteks muudetakse seda elektrienergiaks elektrijaamades, kus kasutatakse kütust näiteks turbiinide ringiajamiseks.
 4. 4. Elektrijaama turbiin ja generaator
 5. 5. Mõju keskkonnale  Kuna tänapäeval on gaasi, naftat ja kivisüsi tarbivaid soojusmasinaid kasutusel väga palju, siis hakkab see kahjulikult mõjuma ka keskkonnale. Meie planeedi looduse kaitsmine on suhteliselt raske. Ning neid kahjustavaid faktoreid on mitmeid.
 6. 6.  Esiteks võiks ära märkida õhuhapniku vähenemise atmosfääris, mis on tingitud nende kütuste põletamisega. Sellest tulenevalt väheneb O2 pidevalt.  Teiseks eraldub kütuse põlemisel süsihappegaasi. See põhjustab kasvuhooneefekti. Selle tõttu peaks Maa keskmine temperatuur tõusma, sest õhu CO2 sisaldus kasvab.
 7. 7.  Õhus sisalduv CO2 täidab teatud filtri ja ekraani ülesannet. Päikese lühilaineline valguskiirgus läbib teda, kuid Maal tekkinud pikalaineline soojuskiirgus neeldub temas ja ei pääse kosmosesse tagasi. Kasvuhooneefekti tõttu peaks Maa keskmine temperatuur tõusma, sest süsinikdioksiidi molekulid neelavad infrapunakiirgust.
 8. 8.  Kolmandaks saastub atmosfäär söe ja nafta põlemisel inimestele kahjulike lämmastiku (азот) - ja väävliühenditega (сера).Eriti suur on saastatud suurlinnade ja tööstuspiirkondades.  Lisaks neile on kahjulik bensiini põlemisel eralduvad mürgised pliiühendid. (соединения свинца)  Kõige parem oleks keskkonnasaastatust vähendada minnes üle diiselmootoritele, sest diiselküte ei sisalda mürgiseid pliiühendeid.
 9. 9. Kütuste kaevandamise negatiivsed mõjud  Töötav allmaakaevandus avaldab olulist kompleksset mõju piirkonna pinnaveevoolule (jõgede) hüdrogeoloogilisele reziimile ja maapõue hüdrogeoloogilisele keskkonnale.  Mõju pinnaveele on eelkõige tingitud kaevandusvee väljapumpamisest. Keemilise koostise poolest erineb see vesi looduslikust: mineraalsus 2-3 korda sulfaatide, Ca ja Mg poolest suurem.
 10. 10.  Mõjud põhjaveele (грунтовая вода).  Põlevkivi kaevandamiseks on vaja põhjavett ära juhtida. Probleemid:  Põhjaveetaseme (уровень) alanemine.  Ärajuhitava põhjavee muutunud keemiline koostis.  Vee kvaliteet suletud kaevandustes (шахта) ja karjäärides.  Töötleva tööstuse jäätmeist välja imbuv reostunud vesi
 11. 11.  Pärast tootmise lõpetamist kaevandustest vett enam välja ei pumbata. Suletud kaevandustes moodustuvad saastunud veega allmaa veekogud.
 12. 12.  Vähesed teavad, et juba praegu on paljud mereasukad saastunud ohlike elementidega nagu näiteks elavhõbe (ртуть) ja paljude raskemetallidega. Need võivad sattuda toiduga inimorganismi ja põhjustada kogunedes haiguseid. Näiteks loetakse püsivaid toksilisi ühendeid üheks Läänemere hüljeste ja merikotkaste steriilsuse põhjustajaks 70.ja 80. aastatel. Merekeskonda jõuavad toksilised ühendid peamiselt atmosfääri ja jõgede kaudu. Elavhõbeda osas korrektsed määrangud puuduvad, on vaid hinnatud, et jõgedega toodav kogus ületab 50 tonni.
 13. 13.  Mürgiste elementide sisaldus kasvab vastavalt toiduahelale, röövkalades on seda rohkem kui nende saagis jne.
 14. 14. Kasutatud materjalid http://www.toitumisterapeudid.ee/failid/File/raskmetallid_ http://miksike.ee/documents/main/referaadid/soojusmasinad.htm http://www.okokratt.ee/seminarid/Polevkivi_kaevandamise_mojud.pdf

×