Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borging van participatie

503 views

Published on

Hoe kan de gemeente leren van goede en minder goede ervaringen in burgerparticipatie. De achtergrond, methoden, hoe geef je burgers een grotere rol?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Borging van participatie

 1. 1. Rekenen, toerekenen, afrekenen Hein Albeda gaat op zoek met Oude IJsselstreek naar de lerende gemeente
 2. 2. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 3. 3. Frustraties van burgers over beleidsparticipatie <ul><li>De politiek heeft al besloten; </li></ul><ul><li>Burgers worden te laat betrokken; </li></ul><ul><li>Inbreng wordt genegeerd; </li></ul><ul><li>Gemeente verstrekt geen, onjuiste of onvolledige informatie; </li></ul><ul><li>Verwachtingen van burgers stroken niet met de realiteit; </li></ul><ul><li>Gemeente handelt niet zorgvuldig; </li></ul><ul><li>Gemeente wil geen gesprek met haar burgers </li></ul>
 4. 4. Interne ervaringen <ul><li>Nota’s en handreikingen raken niet de juiste snaar en zijn niet breed geïmplementeerd. </li></ul><ul><li>De raad begrijpt ons niet, de raad gaat met de grootste schreeuwers mee </li></ul><ul><li>Participatie komt bovenop het normale werk. </li></ul><ul><li>Participatie is ‘van communicatie’. </li></ul><ul><li>De raad wordt te weinig om sturing gevraagd </li></ul><ul><li>Leren is niet geborgd. </li></ul>
 5. 5. Grootste problemen met evaluatie <ul><li>Er gebeurt niets met de lessen </li></ul><ul><li>De evaluaties blijven intern </li></ul><ul><li>Waar geleerd wordt blijft het individueel </li></ul><ul><li>Goede ervaringen worden niet beloond </li></ul><ul><li>De evaluatie is gericht op het succes van het project en niet op de kwaliteit van participatie </li></ul><ul><li>De gemeenteraad blijft buiten beeld en leert niet </li></ul><ul><li>De burgemeester kent de kwaliteit van participatie niet, maar ook burgers zien niet wat goed gaat </li></ul>
 6. 6. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 7. 7. Wat wil je met evaluatie en rekenschap bereiken?
 8. 8. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 9. 9. Rekenen <ul><li>Gemeente heeft kaders en een programmabegroting </li></ul><ul><li>Waar rekenen burgers op? </li></ul><ul><li>Hoe scoor je in vergelijking met anderen? </li></ul><ul><li>Hoe bereken je welke kosten passen bij welk participatieproject </li></ul>
 10. 10. Accountability financieel – performance <ul><li>Regels gerespecteerd </li></ul><ul><li>Procedures correct </li></ul><ul><li>Normen behaald </li></ul><ul><li>Conform budget </li></ul><ul><li>(vergelijking met anderen) </li></ul><ul><li>Wat is er gedaan? </li></ul><ul><li>Hoe beoordeelt een ieder dat? </li></ul><ul><li>Is geprobeerd te vernieuwen? </li></ul><ul><li>Hebben individuen hun best gedaan </li></ul><ul><li>Zit de organisatie niet in de weg </li></ul><ul><li>Wat was de kwaliteit van samenwerking? </li></ul><ul><li>Is er vertrouwen? </li></ul><ul><li>(vergelijking met eerdere ervaringen) </li></ul>
 11. 11. Toerekenen <ul><li>Krijgen de mensen die goed werk leverden een compliment? </li></ul><ul><li>Worden er conclusies getrokken als iemand niet de competenties weet te verwerven? </li></ul><ul><li>Krijgt een ieder erkenning? </li></ul>
 12. 12. Goede rolverdeling <ul><li>Raad </li></ul><ul><li>Kaders voor instrumentarium en doelen participatie </li></ul><ul><li>Op goede momenten sturing geven </li></ul><ul><li>Afweging doelen en middelen </li></ul><ul><li>College </li></ul><ul><li>Inzicht in kwaliteit (BM) </li></ul><ul><li>Acceptatie opnemen in P&C en meekijken BM (weth) </li></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><li>Uitvoerder is verantwoordelijk </li></ul><ul><li>Kwaliteit participatie in functioneringsgesprekken </li></ul><ul><li>Communicatie: </li></ul><ul><li>Hulp bij keuze rol burger </li></ul><ul><li>Hulp bij keuze communicatievorm </li></ul><ul><li>Samenleving </li></ul><ul><li>Naar je toe halen of niet? </li></ul>
 13. 13. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 14. 14. Methode communicatie Het CLEAR-model <ul><li>C an they participate? </li></ul><ul><li>Do the L ike to participate? </li></ul><ul><li>Are they E nabled to particpate? </li></ul><ul><li>Are they A sked to participate? </li></ul><ul><li>Are they R esponded to if they do participate </li></ul>CLEAR
 15. 15. Mogelijke methode integraal <ul><li>Zinvol? </li></ul><ul><li>Probleem </li></ul><ul><li>Actoren </li></ul><ul><li>Verkennende analyse </li></ul><ul><li>Ruimteverkenning </li></ul><ul><li>Mobilisatie-strategie </li></ul><ul><li>Politieke sturing </li></ul><ul><li>Invloedsniveau </li></ul><ul><li>Beslisarena </li></ul><ul><li>Uitvoering en regie </li></ul><ul><li>Interactie </li></ul><ul><li>Monitoring </li></ul><ul><li>Handhaving </li></ul>
 16. 16. Door wie en met welke werkvorm? <ul><li>Zelfevaluatie </li></ul><ul><li>Gemengde vorm </li></ul><ul><li>Onderzoek door buitenstaander </li></ul><ul><li>Evaluatiegesprek projectgroep </li></ul><ul><li>Evaluatieformulier invullen </li></ul><ul><li>Rondetafelgesprek </li></ul><ul><li>Intervisie binnen organisatie </li></ul><ul><li>Enquête onder participanten </li></ul><ul><li>Quick scan </li></ul><ul><li>Studie selectie kernvragen </li></ul>
 17. 17. Afrekenen <ul><li>Projectmatig werken </li></ul><ul><li>Professionele vormgeving processen </li></ul><ul><li>Realisatiekracht </li></ul><ul><li>Democratisch werken </li></ul><ul><li>Kwaliteit van samenwerking </li></ul><ul><li>Democratische meerwaarde </li></ul>
 18. 18. projectmatig werken <ul><li>Is de aanwezig kennis benut </li></ul><ul><li>Zijn de juiste actoren betrokken </li></ul><ul><li>Zijn de belangen in beeld gebracht </li></ul><ul><li>Zijn reële en mogelijke maatregelen geïnventariseerd </li></ul><ul><li>Was er duidelijkheid over voorgeschiedenis, lopend en komend beleid </li></ul><ul><li>Zijn de doelen realistisch, haalbaar en tegen acceptabele kosten realiseerbaar </li></ul><ul><li>Is een evaluatie vastgelegd </li></ul>
 19. 19. democratisch werken <ul><li>Is op het juiste moment politieke sturing gevraagd </li></ul><ul><li>Zijn politieke gevoeligheden geanalyseerd </li></ul><ul><li>Zijn mogelijke verwachtingen goed gecommuniceerd </li></ul><ul><li>Stonden processtappen in perspectief </li></ul><ul><li>Hadden actoren ruimte om eigen beslissingen te nemen </li></ul><ul><li>Is tijd politiek / juridisch goed benut </li></ul><ul><li>Is er een verrijking van ideeën geweest </li></ul><ul><li>Is gecontroleerd of de uitvoering conform afspraak plaatsvindt </li></ul>
 20. 20. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 21. 21. Casus <ul><li>Herken je elementen uit de casus uit de eigen praktijk? </li></ul><ul><li>Zou je dezelfde keuze hebben gemaakt? </li></ul><ul><li>Wat mis je en wat vind je goed? </li></ul><ul><li>Wat vertel je de bewoners? </li></ul><ul><li>Wat kan de interne organisatie doen? </li></ul><ul><li>Wat kunnen bewoners doen? </li></ul><ul><li>Hoe zorg je dat de kennis verder verspreid wordt? </li></ul>
 22. 22. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 23. 23. Terug naar: Grootste problemen met evaluatie <ul><li>Er gebeurt niets met de lessen </li></ul><ul><li>De evaluaties blijven intern </li></ul><ul><li>Waar geleerd wordt blijft het individueel </li></ul><ul><li>Goede ervaringen worden niet beloond </li></ul><ul><li>De evaluatie is gericht op het succes van het project en niet op de kwaliteit van participatie </li></ul><ul><li>De gemeenteraad blijft buiten beeld en leert niet </li></ul><ul><li>De burgemeester kent de kwaliteit van participatie niet, maar ook burgers zien niet wat goed gaat </li></ul>
 24. 24. Manieren om te borgen <ul><li>Systematisch evalueren van burgerparticipatie (standaard formulieren, gemeentelijk overzicht) </li></ul><ul><li>Sturing op kwaliteit via competentieprofielen en functioneringsgesprekken (meenemen ervaringen uit evaluaties) </li></ul><ul><li>Sturing op doelen en speerpunten voor burgerparticipatie via de P&C-cyclus (raad betrekken bij formuleren doelen en rapporteren) </li></ul><ul><li>Vaste evaluatie/intervisiebijeenkomsten </li></ul><ul><li>… ... </li></ul>
 25. 25. Programma <ul><li>Ervaringen van burgers en ambtenaren </li></ul><ul><li>Doelen van evaluatie en rekenschap </li></ul><ul><li>Soorten rekenschap en verantwoording </li></ul><ul><li>Methoden </li></ul><ul><li>Casus </li></ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul><ul><li>Visitatie door burgers </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 26. 26. Grotere rol voor burgers <ul><li>Project evalueren met burgers </li></ul><ul><li>Burgers evalueren project </li></ul><ul><li>Burgers evalueren de kwaliteit van de participatie </li></ul>
 27. 27. Visitatie: regie loslaten: je laten beoordelen
 28. 28. Leeuwarden laat zich beoordelen
 29. 29. Het visitatieproces <ul><li>Handreiking visitatie </li></ul><ul><li>Samenstellen visitatiecommissie </li></ul><ul><li>Vaste onderdelen: </li></ul><ul><ul><li>politiek bestuurlijk leiderschap, organisatorisch vermogen, resultaatgerichtheid, beleidsprestaties en effecten, kwaliteitszorg, gedrag en samenwerking met stakeholders </li></ul></ul><ul><li>Werken met zelfevaluatie </li></ul><ul><ul><li>Invullen door organisatie (college, raad) </li></ul></ul><ul><li>Werkwijze vrij </li></ul><ul><ul><li>Gesprekken: Burgemeester, raad, corporatie buurt-groepen, griffie, journalist etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezoeken college, raad </li></ul></ul><ul><ul><li>Stukken doornemen </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Advies aan de raad: wat gaat goed, wat kan beter </li></ul><ul><li>Ondersteuning secretariaat, penhouder </li></ul><ul><li>Terugkomdag na jaar </li></ul>
 30. 31. Wat zou je ambitie voor komende maand zijn? <ul><li>Deelnemers formuleren voor zichzelf een eerste stap die ze morgen zouden kunnen zetten ten aanzien van dit onderwerp, mede geïnspireerd op ingebrachte ervaringen van andere deelnemers. </li></ul>

×