Nasjonal transportplan 2014-2023OverblikkNasjonale turistvegerRondane - SohlbergplassMøte i Leikanger 7. april 2011, Kjell...
Nasjonal transportplan 2014 – 2023Tidslinje          Nasjonal transportplan 2014 - 2023
www.ntp.dep.no    Nasjonal transportplan
Rutevise riksvegutgreiingar (RRU)• Kvar rute har sin rapport• Region vest har ansvar for E16, E39, E134, rv 5,rv 7, rv 13...
Riksvegnettet    • Hovudpulsårene i det overordna     vegtransportsystemet    • Langstrakt land med spreidd b...
Store kostnader• Samla kostnadsoverslag 400 – 500 mrd kroner for utbetring/nybygg av 10400 km• Høgare standard enn dagens...
Gjennomføring gir ….•  8 ferjeavløysinger:   –  E39 Rogfast (Mortavika – Arsvågen)   –  Rv 13 Ryfast   –  E39 Ho...
Opplegg for RRU•  Etaten si første grovprioritering for neste 30 år•  3 prioritetsgrupper•  Ingen budsjettrammer i denn...
Dagens program•  E39 frå Gulen til Møre og Romsdal•  Rv 15 frå Strynefjellet til Måløy•  E16 frå Voss til Filefjellet• ...
Rutevise utgreiingar     E39    Rv. 15Presseorientering 7. april 2011     Dina Lefdal
Rv. 15 Otta - MåløyAust – vestsamband            Fylke       Region  Veglengde– Kvivsvegen      ...
Rv. 15 UtfordringarVegbreidde– Store delar 6-7 meter breidde– 19 km mindre enn 6 meterStrynefjellet - KVU– Stigning– Tunne...
Rv. 15 - StrategiSikker framkomst overStrynefjelletBetra framkomst på strekningarmed dårleg standardSamanhengande gang- og...
Rv. 15 Investeringstiltak (SFj)O:6VT67330 Vegforvaltning og utviklingFellesdataRutevise utredningerRapport_grafiskKartKart...
E39 Stavanger - Ålesund     Fylke       Vegnr.  Veglengde  Ferjestrekningar  Bomstasjonar  Ferjer med   ...
E39 – utfordringar (SFj)Lange strekningar med smal veg ogdårleg kurvatur – 73 km i SFj utan gul midtstripeTrase gjennom Fø...
E39 - StrategiVegnormalstandard for heile rutaBetre ferjefrekvens for alle sambandErstatte ferjesamband suksessivt med fas...
E39 InvesteringstiltakO:6VT67330 Vegforvaltning og utviklingFellesdataRutevise  utredningerRapport_grafiskKartKart_vedle...
Presentasjon rutevise utgreiingar
Presentasjon rutevise utgreiingar
Presentasjon rutevise utgreiingar
Presentasjon rutevise utgreiingar
Presentasjon rutevise utgreiingar
Presentasjon rutevise utgreiingar
Presentasjon rutevise utgreiingar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon rutevise utgreiingar

568 views

Published on

Presentasjonane frå presseorientering 7.april. Ved Dina Lefdal og Kjell Kvåle. Tema: rutevise utgreiingar.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon rutevise utgreiingar

 1. 1. Nasjonal transportplan 2014-2023OverblikkNasjonale turistvegerRondane - SohlbergplassMøte i Leikanger 7. april 2011, Kjell Kvåle Statens vegvesen Nasjonal transportplan
 2. 2. Nasjonal transportplan 2014 – 2023Tidslinje Nasjonal transportplan 2014 - 2023
 3. 3. www.ntp.dep.no Nasjonal transportplan
 4. 4. Rutevise riksvegutgreiingar (RRU)• Kvar rute har sin rapport• Region vest har ansvar for E16, E39, E134, rv 5,rv 7, rv 13/55, rv 15, rv 52• Offentleggjering 7.april 2011• Konseptvalutgreiingar er eigne prosessar, og inngår ikkje i RRU
 5. 5. Riksvegnettet • Hovudpulsårene i det overordna vegtransportsystemet • Langstrakt land med spreidd busetnad gjev store avstandar og høge transportkostnader • Lengde 10 400 km • 2006: lengde 8 600 km • 18 ruter i 8 transportkorridorar • Utvida med fleire tilknytingar etter forvaltingsreformer • 18 ferjesamband pr 2011 • 2006: 9 ferjesamband • 2 ferjesamband utgår før 2014 • Bruravik – Brimnes i Hardanger • Volda – Folkestad blir fylkesveg
 6. 6. Store kostnader• Samla kostnadsoverslag 400 – 500 mrd kroner for utbetring/nybygg av 10400 km• Høgare standard enn dagens vegnormalar(t.d. endra strategi for midtrekkverk) gir høge kostnader• Fjordkryssingar, rassikring og rehabilitering av tunnelar får eit løft (ikkje minst i Region vest)• Det samla potensialet for bompengar er ca. 140 mrd kroner
 7. 7. Gjennomføring gir ….• 8 ferjeavløysinger: – E39 Rogfast (Mortavika – Arsvågen) – Rv 13 Ryfast – E39 Hordfast (Sandvikvåg – Halhjem) – E39 Nordfjorden (Anda – Lote) – E39 Storfjorden (Festøy – Solavågen) – E39 Romsdalsfjorden (Vestnes – Molde) – E39 Halsafjorden (Halsa – Kanestrøm) – E6 Tysfjorden (Bogenes – Skarberget / Drag – Kjøpsvik) I tillegg kjem kryssing av Sognefjorden og Moss - Horten
 8. 8. Opplegg for RRU• Etaten si første grovprioritering for neste 30 år• 3 prioritetsgrupper• Ingen budsjettrammer i denne fasen• Skisser for ekstern finansiering er med• Rammer kjem inn i arbeidet 2011• NTP-forslaget kjem i 2012. Høyring fk.++• Stortingsbehandling og handlingsprogram i 2013• Iverksetjing 2014-17 og seinare NTP-periodar
 9. 9. Dagens program• E39 frå Gulen til Møre og Romsdal• Rv 15 frå Strynefjellet til Måløy• E16 frå Voss til Filefjellet• Rv 5 frå Lærdal til Florø• Rv 13/55 frå Vikafjellet til Sogndal• Rv 52 frå Hemsedal til Borlaug
 10. 10. Rutevise utgreiingar E39 Rv. 15Presseorientering 7. april 2011 Dina Lefdal
 11. 11. Rv. 15 Otta - MåløyAust – vestsamband Fylke Region Veglengde– Kvivsvegen Oppland Aust 135,0 km Sogn og Fjordane Vest 145,6 kmLokaltransport innan Totalt 280,6 kmog mellom kommunarNæringstransportReiselivNordfjord hamn24% av trafikken overStrynefjellet ertungtrafikk
 12. 12. Rv. 15 UtfordringarVegbreidde– Store delar 6-7 meter breidde– 19 km mindre enn 6 meterStrynefjellet - KVU– Stigning– Tunnelhøgde – problem for tungtransport– Ras og rasfare – GrasdalenMangelfulle tilbod til gåande og syklandeUlykker– Utforkøyrings- og møteulykkerBehov for rehabilitering av tunnelar og bruer
 13. 13. Rv. 15 - StrategiSikker framkomst overStrynefjelletBetra framkomst på strekningarmed dårleg standardSamanhengande gang- ogsykkelvegnett der det erbusetnadTrafikksikring
 14. 14. Rv. 15 Investeringstiltak (SFj)O:6VT67330 Vegforvaltning og utviklingFellesdataRutevise utredningerRapport_grafiskKartKart_vedlegg1Rute 6c.pdf Potensial Beskriving av prosjekt Kostn Prioritet brukarfin. Veg Strekning eller grupper av tiltak Grunngjeving mill. kr 1 2 3 mill. kr Nye tunnelar over Strynefjellet. Mangl. fri høgde, Rv 15 Oppland gr. – Grov Rasparti i Grasdalen b < 6 m, rasfare) 2000 2000 Nei Mangl. tryggleik mjuke trafikantar på GS-veg på 20,9 km av strekninga. delar av strekn.. 170 Rv. 15 Grov – Stryn Utbetring Mindresundet bru Smal bru. 210 40 Nei Kontrollplass Kjøs bru Mangl. tryggleik 25 mjuke trafikantar Rv. 15 Stryn – Kjøs bru GS-veg på 4,9 km av strekninga første del av strekn 85 60 Nei Smal veg (<6 m) og mangl.sikring mjuke trafikantar 70 Utbetring av veg gjennom Oppgr. tunnelar Rv 15 Kjøs bru - Hjelle Mogrenda, inkl. gs-veg 270 100 100 Nei Manglande GS-veg, kryss og veg-utbetring ved trafikktryggleik på Rv. 15 Eid – Stårheim kryss til Harpefossen av strekninga delar av strekn. 100 100 Nei Dårleg tryggleik mjuke trafikantar 10 Rv. 15 Stårheim - Maurstad GS-veg på 0,5 km av strekninga Oppgr. Erviktunn. 100 90 Nei Utbetring av byrommet frå TS, miljø m.m. 30 Rv. 15 Maurstad – Måløy kai Måløybrua til Måløy kai. Oppgr. tunnelar 90 60 Nei Programområdetiltak 250 Rv. 15 Oppland gr. – Måløy inkl. rassikringstiltak 700 50 200 200 Nei Sum RV 3555 2510 705 340 Nei Sum Rute 4a 6875 3705 1980 1190 Nei
 15. 15. E39 Stavanger - Ålesund Fylke Vegnr. Veglengde Ferjestrekningar Bomstasjonar Ferjer med bompengar Rogaland E39 70 1 1 1 Hordaland E39 226 1 3 1 Rv. 555 30 Rv. 580 14 Sogn og Fjordane E39 193 2 1 Møre og Romsdal E39 80 2 0 Totalt *) 613 6 4 3 Nord- sør på Vestlandet – Gjennom 4 vestlandsfylke – Bind saman byar og tettstader – viktig lokalveg – Fleire hamner og flyplassar Fleire KVU’ar på strekninga: – Boknafjordkryssing (Rogfast) – Aksdal – Bergen – Regionpakke Bergen – Lavik – Skei – Skei – Ålesund
 16. 16. E39 – utfordringar (SFj)Lange strekningar med smal veg ogdårleg kurvatur – 73 km i SFj utan gul midtstripeTrase gjennom Førde – – i gang med kommunedelplan – HalbrendsliaFerjer – trafikkvekst – Lavik – Oppedal 6% per år – Anda – Lote 5% per år – Langtransport – barriereTunnelar – Fri høgde – Behov for rehabiliteringRasGåande og syklandeTrafikktrygging
 17. 17. E39 - StrategiVegnormalstandard for heile rutaBetre ferjefrekvens for alle sambandErstatte ferjesamband suksessivt med fastesambandSykkelvegnett gjennom byområdaSamanhengande gang- og sykkelvegnett der deter busetnad
 18. 18. E39 InvesteringstiltakO:6VT67330 Vegforvaltning og utviklingFellesdataRutevise utredningerRapport_grafiskKartKart_vedlegg1Rute 4a.pdf Potensial for   Beskrivelse av prosjekt eller   Prioritet   brukerfin.  Veg    Strekning   grupper av tiltak    Kostn mill. kr   1 2 3 mill. kr  Rehabilitering/utviding av  Hordaland grense ‐ Oppedal  tunnelar, reservekai, 20 min  255 255 E39 fk ferje 20 mill. kr/år      1  20/år       Breiddeutviding, rassikring, ny  35 175 130 925 E39 Lavik ‐ Langeland veg på delstrekningar Ny veg, samanhengande nett  for gåande og syklande, ts.  1 800 300 E39 Langeland ‐ Moskog (Førdepakke) 1 500 600 E39 Moskog ‐ Skei Breiddeutviding/ny veg 1 100 850 250 Breiddeutviding, sentrumstiltak,  20/år        20 mill. kr/år       470 E39 Skei ‐ Grodås gs,  nye tunnelar Breim og Lote,  1 400     7 700‐11 700 20 min ferje. Bru pri 3 Bru over Nordfjorden 5 000 ‐ 9 000 700 3 340 2 260 425 1 300 Sum SFj 12 000 ‐16 000 5 000 ‐ 9 000 Sum Region vest  40 220 – 52 220 14 300 3 425 5 475 20 340 Sum Region midt 12550 ‐ 13550 13 550 550 1 500 1 800 Sum (avrunda inklusive  55 000 ‐ 68 000 30 000 23 000 11 000 16 000 programområda 1. periode.)

×