SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
2010.12.21.8:00
Hitek és tévhitek a világvégéről
"Aminek meg kell történnie, meg fog történni, bárhogy
erőlködünk is, hogy elkerüljük. Aminek nem kell
megtörténnie, nem fog megtörténni, bárhogy erőlködünk
is, hogy elérjük.„
(Ramana Maharshi)
www.lelekletra.hu
A kezdet és a vég a legalapvetőbb létfilozófiai
kérdések közé tartoznak, melyre
bölcsek, misztikusok, és gondolkodók próbáltak
megadni megfelelő válaszokat.
Minden ember, aki eljut a lelki érettség bizonyos
fokára, elgondolkozik a kezdet és a vég mibenlétén.
Ha semmi más miatt, hát a saját létezésünk
múlékonyságára vonatkozóan.
Mint mindent, ezt is sokféle nézőpontból lehet
megközelíteni.
www.lelekletra.hu
A december 21-ére beharangozott világvége
előidézéséért igen sok szereplőt tesznek
felelőssé a keringő hírek, és hasonlóképpen
sokfajta és ijesztő következményeket vázolnak
fel.
Mindezt a maja naptár egyik fő ciklusának
végével is összekapcsolják - bár, mint már
kiderülni látszik, ennek a naptárrendszernek
még sincs köze a jövendölt katasztrófákhoz.
www.lelekletra.hu
Az éppen aktuális világvége
hirdetőinek legfőbb érve, hogy a
maják naptára 2012-ben véget ér www.lelekletra.hu
"Még nem akarok meghalni!" "Eddig nem hittem el, de most
már egyre jobban félek." Egyre több hasonló mondatot lehet
olvasni a 2012-es évre jósolt világvégével kapcsolatban.
A világvége-rémhírek idén különösen intenzívek, és sokan
elhiszik őket, hiszen cáfolni nem tudják.
Pedig a világvége-jövendölések nem ma jöttek divatba, és
eddig "egyik sem jött be".
Tény, hogy a maják sok mindent tudtak. A maják bonyolult és
viszonylag pontos naptárt állítottak össze, amely igen hosszú
időszakaszokat használt - nem tudni, mi célból. (Naptáruk
valóban csak viszonylag és csak átlagosan volt pontos, hiszen
időnként majdnem két héttel is eltért a napév szerinti helyes
adattól.)
www.lelekletra.hu
A maja naptár egy ciklusa 2012-ben valóban véget ér. Ebből
azonban senki, a maják sem következtettek arra, hogy a
világtörténelemnek ez lenne a vége. Nem beszélve arról, hogy
megtalálták a maja naptár folytatását, augusztusban
publikálták, de érdekes módon, ez nem terjed el.....
December 31-én, amikor a mi naptárunk egy "ciklusa", azaz
egy év véget ér, mi sem beszélünk világvégéről, hanem - ha
megérjük az újév napját - új naptárt veszünk.
Vegyük sorra az APOKALIPSZIS vádjában a fő
bűnösöket:
1) A hírhedtté vált maja naptár, a hírhedt dátum 12/12/21 –
egy új korszak kezdetét jelenti, s mint minden
születéssel, együtt jár a kín, a vér, a szenvedés.
www.lelekletra.hu
A világvége hívők szerint, 13.0.0.0.0 a Végítélet
napja, tehát ekkor megszűnik az általunk ismert világ
és ennyi. Kérdem én: egy naptár mégis, hogy függne
össze a világvégével?
Egyáltalán. Bármi, amit mi emberek alkottunk, hogy
tudna összefüggésben állni a világvégével, egy olyan
gigantikus eseménnyel, amit mi nem tudunk
befolyásolni, és csak elszenvedői vagyunk? Az eddigi
többszáz világvége jóslat egyike se teljesült, akkor
miért pont ez lenne kivétel? Arról nem is
beszélve, hogy egy ősi civilizáció mégis honnan
tudhatta volna, hogy mi lesz 2012-ben?
A maják bármennyire is fejlettek voltak, de nem voltak tisztában
például a dinoszauruszok kipusztulásának igazi okával, a szupernovák
és a fekete lyukak veszélyével, stb. Ráadásul a maják a körforgásban
hittek. Úgy gondolták, hogy csak a földi, fizikai létezésük szűnik meg
halálukkal, lelkük a túlvilágon tovább él.
A maják mindennapjait is átitatta a vallás, ebből egyből következik a
megállapítás: egy ilyen mentalitású népnél semmi sem indokolja
azt, hogy világvége jóslatokkal riogassa saját magát vagy a későbbi
civilizációkat.
www.lelekletra.hu
2) 2003 óta a Nap nyugtalanabbul viselkedik, mint bármikor az elmúlt 11.000
évben, a szoláris aktivitás következő csúcspontja 2012-re esik majd, rekordértékkel.
A Napon dúló viharok szoros kapcsolatban állnak a földi viharokkal- Katrina, Rita, Wilma stb...
3) A Föld mágneses mezeje, elsődleges védelmi vonalunk az ártalmas sugárzások
ellen, egyre jobban gyengül és Kalifornia méretű repedések nyílnak rajta
véletlenszerűen.
Könnyen lehet, hogy pólusváltás van készülődőben, melynek során a védelem
csaknem nullára esik vissza, miközben az északi és a déli mágneses pólus helyet
cserél egymással.
A pólusváltásról csak annyit, hogy ez „gyakori” jelenség a Föld életében. Az óceánfenéken lévő
megszilárdult, vastartalmú magmák, de még az ősi kerámia edények is tökéletesen mutatják a Föld észak-déli
pólusának vándorlását és cserélődését.
www.lelekletra.hu
4) Orosz geofizikusok szerint a Naprendszerünk
belépett egy csillagközi energiafelhőbe. Ez a
felhő energetizálja és destabilizálja a Napot és
valamennyi bolygó atmoszféráját. A
katasztrófa, amit a Föld és felhő találkozása
eredményez 2010 és 2020 között várható.
5) A Yellowstone szupervulkán, amely
katasztrofális következményekkel tör ki minden
600 000-700 000 évben, most ismét kitörni
készülődik. Ha kitörne, kénsavval és vulkáni
hamuval töltené meg a légkört – egy
atomtélszerű katasztrófába sodorná a bolygót.
(Megjegyzem: maga a szupervulkán hatalmas urániumkészletek felett
helyezkedik el.
Utoljára 640 000 évvel ezelőtt tört ki, kb. 1 000 köbkilométernyi hamut és port
köhögött a légkörbe, ez elegendő lenne ahhoz, hogy a kontinentális USA teljes
felszínét legalább 1 km vastagon betemesse korommal és salakkal, egy évtizedre
eltakarja a Napot és sötétségbe borítsa az eget.) www.lelekletra.hu
6) Elenin
Szintén a világvégével van összefüggésben az Elenin nevű üstökös. A
világvégehívők szerint az Elenin üstökös egy barna törpe (sokan a Nibiruval
azonosítják) egyik kísérője, melynek megjelenése a 2012-es világvége előszele.
A Földhöz legközelebb október 16 és október 20 között lesz. Egyesek szentül
meg vannak győződve, hogy ekkor politikai konfliktusok lesznek, a jelenlegi
földi intézmények és gazdasági rendszerek egyszerűen összeomlanak és
megkezdődik az átalakulás, a belépés az Új Világrendbe.
Mindez elmaradt......
www.lelekletra.hu
7) A keleti filozófiák, a Ji King, a hindu teológia meggyőzően
értelmezhetőek úgy, mint amik alátámasztják a 2012-es
végső dátumot.
8) A Biblia legalább egyféle tudományos magyarázata
megjósolja, hogy a Föld 2012-ben megsemmisül
9) Nostredamus jóslata
10) A Nibiru közeleg. Ez a Földnél mintegy 20-szor vagy 30-
szor nagyobb tömegű bolygó több ezer évenként tér
vissza, mert naptávolpontja körülbelül kétszer messzebbre
esik, mint a Plútóé, napközelpontja pedig itt van a földpálya
közelében.
www.lelekletra.hu
Mi lenne, ha valóban létezne a Nibiru?
Egy ilyen bolygó közeli elhaladása valóban megváltoztathatná a Föld pályáját, és
szélsőséges esetben talán még katasztrófát is okozhatna. Ám nem állítaná meg a Föld
forgását, keringését, és nem cserélné fel mágneses pólusait. Ha a Föld csak egy
pillanatra is abbahagyná a Nap körüli keringését, akkor azonnal esni kezdene a Nap
felé, és körülbelül 64 nap múlva belezuhanna a Napba. A Föld megállításához
hozzávetőleg 2,7•1033 J energia kellene. Ennyi energiát a Nap mintegy 80 nap alatt
termel meg, Magyarország pedig körülbelül tízmilliószor milliószor millió év alatt
használ fel. Honnan szedné és hogy adná át a Nibiru ezt az energiát a Földnek, hacsak
nem egy ütközés révén? Ütközéssel azonban még a katasztrófa-elméletek sem
riogatnak.
www.lelekletra.hu
A Niburu, egy titokzatos, katasztrófát hozó égitest, amelyről
a világvégétől tartó, és bizonyosságot kereső emberek
számos „bizonyító” felvételt, leírást is találhatnak az internet
sötét bugyraiban. (Egy korábbi jóslat szerint már 2003-ban
katasztrófát kellett volna okoznia, ami azonban meglepő
módon elmaradt...)
Ez a titokzatos égitest a hírek szerint több, mint 3000
évenként jut a Föld közelébe, és egy-egy közelsége teljesen új
korszak kezdetét jelenti, katasztrófákkal kiegészítve.
Az internet böngészése helyett vegyünk egy egyszerű
csillagtérképet, és nézzünk fel az égre! Amennyiben ugyanis
a hír igaz lenne, és a nevezett égitest létezne, már néhány
éve a legfényesebb bolygókhoz hasonló fényességgel kellene
látszania az égbolton!
www.lelekletra.hu
A baj az, hogy ha a Nibiru tényleg létezne, a Naprendszer születése
óta, akkor én most nem írnám ezt itt, ugyanis egy ekkora objektum
minden bizonnyal magába szippantotta volna teljes belső Naprendszert
(Merkúr, Vénusz, Föld, Mars), sőt talán az év milliók alatt a Jupiterrel és a
Szaturnusszal is közelebbi kapcsolatot alakított volna ki.
Ha pedig tényleg akkora lenne, mint amekkorának írják, és hamarosan (6
napunk van!!!) meg kellene érkeznie a Földhöz, akkor azt már szabad
szemmel is jól látnánk.
Ahogyan eddig tévesnek bizonyultak az efféle jóslatok, most sem fognak
beválni.
A Földön ugyan sok veszélyes folyamat létezik, a földközeli égitestek
becsapódásai pedig valós potenciális veszélyt jelentenek, de ezeknek
semmi közük a majákhoz vagy valamilyen titokzatos bolygóhoz.
Az áltudományos tanok terjesztése azonban sokaknak jó üzlet: például a
"világpusztulás túléléséhez szükséges eszközök" árusításából szép
haszonra tesznek szert.
www.lelekletra.hu
11) Együttállás a Galaxis központjával
25.800 év alatt a Föld pályája fel-, majd levisz a Galaktikus
Központ síkjától, így a közepén lévő szuper-nagytömegű fekete
lyuk gravitációs energiájától, egy hosszú, de pontos oszcilláció
figyelhető és mérhető meg. Ezt Platón is leírta és így „Platóni
évnek" ismerjük.
www.lelekletra.hu
12) Háromnapos sötétség
A kissé az Egyiptomot sújtó bibliai átokra emlékeztető rémhír is csillagászati
eseményekkel próbálja magyarázni ennek valóban félelmetes eseménynek
bekövetkeztét - figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a nappalok-éjszakák
váltakozását a Föld tengely körüli forgása okozza. A Naprendszer összes
bolygóját felhasználva sem képzelhető el olyan konfiguráció, amelyben a
Földet minden létező fényforrástól bármi leárnyékolhatná.
Mindent összefoglalva, december 21-én egyetlen nevezetes esemény várható:
a téli napforduló. Ezt követően - az északi féltekén - lassan hosszabbodni
kezdenek a nappalok, folyamatosan több fény jut Földünkre.
Remélhetőleg az ismét elmaradó világvége világosságot jelent majd a Földünk
sorsáért aggódni hajlamos emberek számára - bár az alább felsorolt néhány
érdekesebb világvége története nem erről látszik tanúskodni.
www.lelekletra.hu
1997
Az 1995-ben felfedezett, városokból is jól látható, szépséges Hale-Bopp üstökös sajnálatos módon - bár természetesen nem közvetlen módon -
okozta emberek halálát. A Menny Kapuja nevű vallási közösség tagjai meg voltak róla győződve, hogy az üstökös mögött egy idegen űrjármű
halad, amely lelkeiket elszállítja majd a Földről - ennek érdekében az év márciusában tömegesen öngyilkosságot követtek el, remélve, hogy lelkük az
űrhajóra teleportálódik.
1999
Remélhetőleg az év legtöbbünknek a Magyarországon megfigyelhető teljes napfogyatkozás miatt emlékezetes. Ennek bekövetkezte előtt terjedt el a
hír, miszerint a XVI. században élt Nostradamus képletes és valódi értelemben véve is hatalmas felfordulásokkal kísérve jövendölte meg a sötétség
eljövetelét ebben az évben - ami a napfogyatkozás formájában be is következett, sok millió ember nagy örömére. Az esemény egyetlen sajnálatos
vonatkozása, hogy hazánkból legközelebb csak 2081-ben lesz látható ismét.
2000 (Y2K)
Ezer évvel az első ezredév végét övező rettegés után ismét remek alkalom kínálkozott - legalábbis az elektronikus eszközökre támaszkodó világ
végének várására. Az ok ezúttal az volt, hogy a számítógépesítés korai szakaszában (amikor minden apró tárhely megtakarítása számított), a
dátumokban az évszám utolsó két számjegyét tárolták csak, ami tökéletesen elegendő volt 1999-ig. A 2000-es év bekövetkeztével azonban ez az
utolsó számjegy 00-ra vált, így a nem megfelelően megírt programok és fel nem készített számítógépek problémái miatt a bankvilág, és ezen
keresztül az egész létező világrendszer súlyos hatásokkal lett volna kénytelen szembenézni, nem is beszélve az atomerőműveket irányító
számítógépekben felléphető, beláthatatlan következményekkel járó hibákról. Szerencsére a szakemberek felkészültek voltak: nem következett be
katasztrófa. Világvége-ügyben továbbra is aggódni kívánók számára itt jegyezzük meg, hogy a következő hasonló esemény 2038-ban várható, amikor
az időt az 1971. január 1-e óta eltelt másodpercekben számoló rendszerek lesznek képtelenek - megfelelő módosítások nélkül - tovább kezelni a
dátumokat.
2000 májusában aztán volt egy nagy bolygóegyüttállás is, mely láthatatlan maradt, mivel a bolygók a Nap közelében tömörültek. Az elmúlt fél
évszázadban még 1962-ben és 1982-ben is voltak jelentősebb bolygóegyüttállások, melyek - mint tudjuk - jelentősebb mértékű világvége nélkül
történtek meg.
www.lelekletra.hu
Felelőtlenül kimerítettük Földünk életet biztosító őstartalékait, emellett
folyamatosan szennyeztük az életterünket. Mindezek következtében
bolygónk ökoszisztémája totálisan felborult.
Nem csoda, ha háborog a természet, és egyre sűrűsödő katasztrófák
formájában adja tudtunkra, elég a rombolásból! A túlnépesedésre pedig
járványokkal válaszol a világ.
Az emberiség lelki elkorcsosulására és az anyagiak hajhászására is itt a
retorzió: a világválság.
Ám az igazi büntetés a boldogtalanság, ami elsősorban a civilizált régiókban
élő embereket érinti.
Olyan világkép mentén élünk és gondolkozunk, ami nem felel meg a
valóságnak, nincs összhangban az Univerzum törvényeivel.
www.lelekletra.hu
Egy szó, mint száz, kitartóan és következetesen „megdolgoztunk”
mindazért, ami mostanában történik velünk.
Nem kérdés, hogy ennek a folyamatnak valamilyen formában véget kell vetni.
Az Univerzum törvényei mindenkire érvényesek és kikerülhetetlenek, minden
cselekedetnek következménye van.
Ahogy Balogh Béla fogalmazta igen jól:
A jelen gazdaság az értékteremtő emberek kifosztását célzó globális
piramisjátékká alakult.
Abban a pillanatban, amikor az értékteremtőket jobban kifosztani már nem
lehet, megszűnik az oly sokat hangoztatott növekedés és a gazdasági – pénzügyi
rendszer összeomlik.
Minden arra figyelmeztet minket, hogy sem a bolygót, sem egymást nem lehet
következmények nélkül kizsákmányolni.
www.lelekletra.hu
Egy teljes átalakulás közepén vagyunk, ahol a régi struktúrákat
le kell bontani és helyette újakat kell létrehozni.
Az embereknek korrekt tájékoztatásra van szükségük, fel kell tárni
az elhallgatott igazságokat, meg kell adni nekik minden információt,
melyek logikusak, alátámasztottak és beilleszthetőek .
Ennek eredményeként elindulhat egy belső változás, egy letisztulás,
mely során megszűnnek a belső félelmek, felismerik a saját teremtő
erejüket és jelentősen csökken a manipulálhatóságuk...
www.lelekletra.hu
Az anyagi világ és anyagi javak esztelen halmozása és fogyasztása
nem hoz boldogságot, sem harmóniát, sem egységet.
Nagy lépés előtt állunk, hiszen egyre többen ismerik ezt fel és válnak
tudatos teremtő lénnyé.
Gondolataink teremtő erővel bírnak, amit tegnap tettem, abból
született meg a ma, és amit ma teszek, az hatással van a holnapomra.
A kínai asztrológia szerint a 2013-as év a Sárkány éve lesz, ami
rendkívül szerencsés év lesz szerintük.
Ahogy Gandhi mondta: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél
a világban.”
Azaz, változtasd meg az embert a tükörben és megváltozik az egész
világ.
www.lelekletra.hu
Elsősorban önmagunkban kellene rendet raknunk,
önmagunkat és az életünket illetően is.
Belül kell lezárni, örökre magunk mögött hagyni
mindazt, ami már nem szolgál minket, és így születhet
meg bennünk és körülöttünk is egy új kezdet.
2012. december 21-én nemcsak egy év, hanem egy világkorszak is zárul.
Naprendszerünk 26 000 év alatt kerüli meg galaxisunk középpontját és e
pályán haladva közelebb vagy távolabb kerül a központi csillagtól.
A távolodás mindig sötét korszakokat eredményez, hiszen tudatunk is a
sötét mélybe merül és ennek során hatalomvágy, gyűlölet, irigység, az
élvezetek iránti sóvárgás hatja át az emberiség nagy hányadát.
Ennek a sötét Vaskornak lesz most vége és belépünk egy új Aranykorba.
www.lelekletra.hu
Érdekes, hogy ennek a korszakváltásnak
az időpontja egybeesik a fény születésével,
hiszen december 21-ig egyre rövidebbek a
nappalok, majd december 21-e után ez
megfordul és haladunk kifelé ebből az
időszakból az újjászületés, a tavasz felé.
A változás be fog kopogtatni mindenki ajtaján. Mindig van választásunk.
Mindenkire ébresztő hatással lesz, kire erősebben, kire gyengébben. Ami eddig
fontos volt, az most majd átértékelődik, mert meglátjuk általa lelkünk igazi
természetét.
A változás magával hozza az igazság kiderülését, feltárulását. Eljön a
szemléletváltás
ideje.
Lesz, aki örülni fog, de lesznek, akiknek az életét túlságosan is megkeserítik a
változások.
www.lelekletra.hu
Tudatosan gondolkozni, saját életünket a kezünkbe venni, figyelni
azokat a jeleket, amelyek új lehetőségekre invitálnak, tenni a vágyainkért –
ez minden ember számára adott.
Sok ember hárít, másokat hibáztat, ahelyett, hogy önmagába nézne és
kezébe venné sorsának alakítását.
Tested minden sejtjében energia áramlik.
Az egész életet, az univerzumot is energia élteti.
Te döntöd el, hogy ezekkel az energiákkal hogyan bánsz, mivé
változtatod, mit érzékelsz.
www.lelekletra.hu
A csakrák szintjén:
Elmondható, hogy az első, második és harmadik csakra minden embernél
tökéletesen működik, hiszen mindenki akar anyagi javakat birtokolni,
mindenki akar szexet és mindenki akarja érvényesíteni az akaratát.
Azonban a négyes csakra, az emberek zöménél csak motorikusan nyitott,
azaz a szív, mint motor működik, de csak keveseknél áramoltatja a valódi
szeretetet.
www.lelekletra.hu
Úgy várd ezt a napot, hogy tisztítsd meg magad, csinálj belső
nagytakarítást.
Söpörj ki minden visszahúzót, negatívat és adj helyet az újnak,
a jónak.
A világban sokasodó katasztrófák megálljt parancsolnak és
emlékeztetik az embert a természeti lény mivoltára.
Ráébresztenek, hogy figyeljünk jobban magunk és környezetünk
testi-lelki épségére.
Te irányítod a gondolataidat, te döntöd el, hogy mit fogadsz be,
hogy minek adsz teret az életedben.
TE DÖNTÖD EL, HOGYAN AKAROD ÉLNI AZ ÉLETEDET....
Légy tudatos, légy maga a változás.
www.lelekletra.hu
Ne feledd:
A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a
kisemberek dobálóznak, mert számukra könnyebb
egy készen kapott világban élni, mint felfedezni
magukban az erőt a változtatásra.
A lehetetlen nem tény.
A lehetetlen vélemény.
A lehetetlen nem kinyilvánítás.
A lehetetlen kihívás.
A lehetetlen lehetőség.
A lehetetlen múló pillanat.
A lehetetlen nem létezik.
www.lelekletra.hu
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
www.lelekletra.hu

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

NCPEDIA
NCPEDIANCPEDIA
NCPEDIA
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
 
El Yugo y sus derivados
El Yugo y sus derivadosEl Yugo y sus derivados
El Yugo y sus derivados
 
Cz
CzCz
Cz
 
Knowledge update 13 sep-14
Knowledge update 13 sep-14Knowledge update 13 sep-14
Knowledge update 13 sep-14
 
Ole
OleOle
Ole
 
Ivo Pezzuto - The “Miracle” Still Goes On For Someone…(Dr. Ivo Pezzuto and Dr...
Ivo Pezzuto - The “Miracle” Still Goes On For Someone…(Dr. Ivo Pezzuto and Dr...Ivo Pezzuto - The “Miracle” Still Goes On For Someone…(Dr. Ivo Pezzuto and Dr...
Ivo Pezzuto - The “Miracle” Still Goes On For Someone…(Dr. Ivo Pezzuto and Dr...
 
International Secretariat of G-Global
International Secretariat of G-GlobalInternational Secretariat of G-Global
International Secretariat of G-Global
 
UNIDAD VI: 1. nuez moscada
UNIDAD VI: 1. nuez moscadaUNIDAD VI: 1. nuez moscada
UNIDAD VI: 1. nuez moscada
 
Software product line with IBEA
Software product line with IBEASoftware product line with IBEA
Software product line with IBEA
 
Uchastniki s-klichkoy-14
Uchastniki s-klichkoy-14Uchastniki s-klichkoy-14
Uchastniki s-klichkoy-14
 
crisis de 1929
crisis de 1929crisis de 1929
crisis de 1929
 
Pullmantur Circuitos 2014/2015
Pullmantur Circuitos 2014/2015Pullmantur Circuitos 2014/2015
Pullmantur Circuitos 2014/2015
 
2012 Messages in the Media
2012 Messages in the Media2012 Messages in the Media
2012 Messages in the Media
 
Welcome to walden security
Welcome to walden securityWelcome to walden security
Welcome to walden security
 
7-Plantilla Leer de LCDS
7-Plantilla Leer de LCDS7-Plantilla Leer de LCDS
7-Plantilla Leer de LCDS
 

Similar to 2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről

Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezéseKezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezésePeter Szabad
 
A fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréválásA fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréváláskalmarjanos
 
A fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréválásA fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréváláskalmarjanos
 
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDFDavid Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDFExopolitics Hungary
 
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]marcitv
 
A Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer BolygoiA Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer BolygoiKaszta Tilda
 
2011. 01 Magyar EGYet-értők első hírlevele
2011. 01  Magyar EGYet-értők első hírlevele2011. 01  Magyar EGYet-értők első hírlevele
2011. 01 Magyar EGYet-értők első hírleveleBalogh László Imre
 
A Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tény
A Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tényA Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tény
A Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tényBalogh László Imre
 
Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)
Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)
Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)szkbl
 
BpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenhol
BpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenholBpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenhol
BpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenholBudapest Science Meetup
 
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...Budapest Science Meetup
 

Similar to 2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről (17)

A naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal koraA naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal kora
 
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezéseKezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
 
A fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréválásA fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréválás
 
A fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréválásA fotonöv és a kozmikus emberréválás
A fotonöv és a kozmikus emberréválás
 
Babel
BabelBabel
Babel
 
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDFDavid Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
 
A Nagy Precessziós Világév.pdf
A Nagy Precessziós Világév.pdfA Nagy Precessziós Világév.pdf
A Nagy Precessziós Világév.pdf
 
A háttérhatalomról másként
A háttérhatalomról máskéntA háttérhatalomról másként
A háttérhatalomról másként
 
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
 
Globális figyelemelterelés
Globális figyelemelterelésGlobális figyelemelterelés
Globális figyelemelterelés
 
A Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer BolygoiA Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer Bolygoi
 
Geologiai korok
Geologiai korokGeologiai korok
Geologiai korok
 
2011. 01 Magyar EGYet-értők első hírlevele
2011. 01  Magyar EGYet-értők első hírlevele2011. 01  Magyar EGYet-értők első hírlevele
2011. 01 Magyar EGYet-értők első hírlevele
 
A Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tény
A Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tényA Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tény
A Vízöntő tudástára: 1. rész: A korszakváltás tény
 
Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)
Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)
Szkeptikusok a káosz peremén (Marosán György)
 
BpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenhol
BpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenholBpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenhol
BpSM 2013.11. - Szabó Róbert: Exobolygók mindenhol
 
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
 

2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről

 • 1. 2010.12.21.8:00 Hitek és tévhitek a világvégéről "Aminek meg kell történnie, meg fog történni, bárhogy erőlködünk is, hogy elkerüljük. Aminek nem kell megtörténnie, nem fog megtörténni, bárhogy erőlködünk is, hogy elérjük.„ (Ramana Maharshi) www.lelekletra.hu
 • 2. A kezdet és a vég a legalapvetőbb létfilozófiai kérdések közé tartoznak, melyre bölcsek, misztikusok, és gondolkodók próbáltak megadni megfelelő válaszokat. Minden ember, aki eljut a lelki érettség bizonyos fokára, elgondolkozik a kezdet és a vég mibenlétén. Ha semmi más miatt, hát a saját létezésünk múlékonyságára vonatkozóan. Mint mindent, ezt is sokféle nézőpontból lehet megközelíteni. www.lelekletra.hu
 • 3. A december 21-ére beharangozott világvége előidézéséért igen sok szereplőt tesznek felelőssé a keringő hírek, és hasonlóképpen sokfajta és ijesztő következményeket vázolnak fel. Mindezt a maja naptár egyik fő ciklusának végével is összekapcsolják - bár, mint már kiderülni látszik, ennek a naptárrendszernek még sincs köze a jövendölt katasztrófákhoz. www.lelekletra.hu
 • 4. Az éppen aktuális világvége hirdetőinek legfőbb érve, hogy a maják naptára 2012-ben véget ér www.lelekletra.hu
 • 5. "Még nem akarok meghalni!" "Eddig nem hittem el, de most már egyre jobban félek." Egyre több hasonló mondatot lehet olvasni a 2012-es évre jósolt világvégével kapcsolatban. A világvége-rémhírek idén különösen intenzívek, és sokan elhiszik őket, hiszen cáfolni nem tudják. Pedig a világvége-jövendölések nem ma jöttek divatba, és eddig "egyik sem jött be". Tény, hogy a maják sok mindent tudtak. A maják bonyolult és viszonylag pontos naptárt állítottak össze, amely igen hosszú időszakaszokat használt - nem tudni, mi célból. (Naptáruk valóban csak viszonylag és csak átlagosan volt pontos, hiszen időnként majdnem két héttel is eltért a napév szerinti helyes adattól.) www.lelekletra.hu
 • 6. A maja naptár egy ciklusa 2012-ben valóban véget ér. Ebből azonban senki, a maják sem következtettek arra, hogy a világtörténelemnek ez lenne a vége. Nem beszélve arról, hogy megtalálták a maja naptár folytatását, augusztusban publikálták, de érdekes módon, ez nem terjed el..... December 31-én, amikor a mi naptárunk egy "ciklusa", azaz egy év véget ér, mi sem beszélünk világvégéről, hanem - ha megérjük az újév napját - új naptárt veszünk. Vegyük sorra az APOKALIPSZIS vádjában a fő bűnösöket: 1) A hírhedtté vált maja naptár, a hírhedt dátum 12/12/21 – egy új korszak kezdetét jelenti, s mint minden születéssel, együtt jár a kín, a vér, a szenvedés. www.lelekletra.hu
 • 7. A világvége hívők szerint, 13.0.0.0.0 a Végítélet napja, tehát ekkor megszűnik az általunk ismert világ és ennyi. Kérdem én: egy naptár mégis, hogy függne össze a világvégével? Egyáltalán. Bármi, amit mi emberek alkottunk, hogy tudna összefüggésben állni a világvégével, egy olyan gigantikus eseménnyel, amit mi nem tudunk befolyásolni, és csak elszenvedői vagyunk? Az eddigi többszáz világvége jóslat egyike se teljesült, akkor miért pont ez lenne kivétel? Arról nem is beszélve, hogy egy ősi civilizáció mégis honnan tudhatta volna, hogy mi lesz 2012-ben? A maják bármennyire is fejlettek voltak, de nem voltak tisztában például a dinoszauruszok kipusztulásának igazi okával, a szupernovák és a fekete lyukak veszélyével, stb. Ráadásul a maják a körforgásban hittek. Úgy gondolták, hogy csak a földi, fizikai létezésük szűnik meg halálukkal, lelkük a túlvilágon tovább él. A maják mindennapjait is átitatta a vallás, ebből egyből következik a megállapítás: egy ilyen mentalitású népnél semmi sem indokolja azt, hogy világvége jóslatokkal riogassa saját magát vagy a későbbi civilizációkat. www.lelekletra.hu
 • 8. 2) 2003 óta a Nap nyugtalanabbul viselkedik, mint bármikor az elmúlt 11.000 évben, a szoláris aktivitás következő csúcspontja 2012-re esik majd, rekordértékkel. A Napon dúló viharok szoros kapcsolatban állnak a földi viharokkal- Katrina, Rita, Wilma stb... 3) A Föld mágneses mezeje, elsődleges védelmi vonalunk az ártalmas sugárzások ellen, egyre jobban gyengül és Kalifornia méretű repedések nyílnak rajta véletlenszerűen. Könnyen lehet, hogy pólusváltás van készülődőben, melynek során a védelem csaknem nullára esik vissza, miközben az északi és a déli mágneses pólus helyet cserél egymással. A pólusváltásról csak annyit, hogy ez „gyakori” jelenség a Föld életében. Az óceánfenéken lévő megszilárdult, vastartalmú magmák, de még az ősi kerámia edények is tökéletesen mutatják a Föld észak-déli pólusának vándorlását és cserélődését. www.lelekletra.hu
 • 9. 4) Orosz geofizikusok szerint a Naprendszerünk belépett egy csillagközi energiafelhőbe. Ez a felhő energetizálja és destabilizálja a Napot és valamennyi bolygó atmoszféráját. A katasztrófa, amit a Föld és felhő találkozása eredményez 2010 és 2020 között várható. 5) A Yellowstone szupervulkán, amely katasztrofális következményekkel tör ki minden 600 000-700 000 évben, most ismét kitörni készülődik. Ha kitörne, kénsavval és vulkáni hamuval töltené meg a légkört – egy atomtélszerű katasztrófába sodorná a bolygót. (Megjegyzem: maga a szupervulkán hatalmas urániumkészletek felett helyezkedik el. Utoljára 640 000 évvel ezelőtt tört ki, kb. 1 000 köbkilométernyi hamut és port köhögött a légkörbe, ez elegendő lenne ahhoz, hogy a kontinentális USA teljes felszínét legalább 1 km vastagon betemesse korommal és salakkal, egy évtizedre eltakarja a Napot és sötétségbe borítsa az eget.) www.lelekletra.hu
 • 10. 6) Elenin Szintén a világvégével van összefüggésben az Elenin nevű üstökös. A világvégehívők szerint az Elenin üstökös egy barna törpe (sokan a Nibiruval azonosítják) egyik kísérője, melynek megjelenése a 2012-es világvége előszele. A Földhöz legközelebb október 16 és október 20 között lesz. Egyesek szentül meg vannak győződve, hogy ekkor politikai konfliktusok lesznek, a jelenlegi földi intézmények és gazdasági rendszerek egyszerűen összeomlanak és megkezdődik az átalakulás, a belépés az Új Világrendbe. Mindez elmaradt...... www.lelekletra.hu
 • 11. 7) A keleti filozófiák, a Ji King, a hindu teológia meggyőzően értelmezhetőek úgy, mint amik alátámasztják a 2012-es végső dátumot. 8) A Biblia legalább egyféle tudományos magyarázata megjósolja, hogy a Föld 2012-ben megsemmisül 9) Nostredamus jóslata 10) A Nibiru közeleg. Ez a Földnél mintegy 20-szor vagy 30- szor nagyobb tömegű bolygó több ezer évenként tér vissza, mert naptávolpontja körülbelül kétszer messzebbre esik, mint a Plútóé, napközelpontja pedig itt van a földpálya közelében. www.lelekletra.hu
 • 12. Mi lenne, ha valóban létezne a Nibiru? Egy ilyen bolygó közeli elhaladása valóban megváltoztathatná a Föld pályáját, és szélsőséges esetben talán még katasztrófát is okozhatna. Ám nem állítaná meg a Föld forgását, keringését, és nem cserélné fel mágneses pólusait. Ha a Föld csak egy pillanatra is abbahagyná a Nap körüli keringését, akkor azonnal esni kezdene a Nap felé, és körülbelül 64 nap múlva belezuhanna a Napba. A Föld megállításához hozzávetőleg 2,7•1033 J energia kellene. Ennyi energiát a Nap mintegy 80 nap alatt termel meg, Magyarország pedig körülbelül tízmilliószor milliószor millió év alatt használ fel. Honnan szedné és hogy adná át a Nibiru ezt az energiát a Földnek, hacsak nem egy ütközés révén? Ütközéssel azonban még a katasztrófa-elméletek sem riogatnak. www.lelekletra.hu
 • 13. A Niburu, egy titokzatos, katasztrófát hozó égitest, amelyről a világvégétől tartó, és bizonyosságot kereső emberek számos „bizonyító” felvételt, leírást is találhatnak az internet sötét bugyraiban. (Egy korábbi jóslat szerint már 2003-ban katasztrófát kellett volna okoznia, ami azonban meglepő módon elmaradt...) Ez a titokzatos égitest a hírek szerint több, mint 3000 évenként jut a Föld közelébe, és egy-egy közelsége teljesen új korszak kezdetét jelenti, katasztrófákkal kiegészítve. Az internet böngészése helyett vegyünk egy egyszerű csillagtérképet, és nézzünk fel az égre! Amennyiben ugyanis a hír igaz lenne, és a nevezett égitest létezne, már néhány éve a legfényesebb bolygókhoz hasonló fényességgel kellene látszania az égbolton! www.lelekletra.hu
 • 14. A baj az, hogy ha a Nibiru tényleg létezne, a Naprendszer születése óta, akkor én most nem írnám ezt itt, ugyanis egy ekkora objektum minden bizonnyal magába szippantotta volna teljes belső Naprendszert (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars), sőt talán az év milliók alatt a Jupiterrel és a Szaturnusszal is közelebbi kapcsolatot alakított volna ki. Ha pedig tényleg akkora lenne, mint amekkorának írják, és hamarosan (6 napunk van!!!) meg kellene érkeznie a Földhöz, akkor azt már szabad szemmel is jól látnánk. Ahogyan eddig tévesnek bizonyultak az efféle jóslatok, most sem fognak beválni. A Földön ugyan sok veszélyes folyamat létezik, a földközeli égitestek becsapódásai pedig valós potenciális veszélyt jelentenek, de ezeknek semmi közük a majákhoz vagy valamilyen titokzatos bolygóhoz. Az áltudományos tanok terjesztése azonban sokaknak jó üzlet: például a "világpusztulás túléléséhez szükséges eszközök" árusításából szép haszonra tesznek szert. www.lelekletra.hu
 • 15. 11) Együttállás a Galaxis központjával 25.800 év alatt a Föld pályája fel-, majd levisz a Galaktikus Központ síkjától, így a közepén lévő szuper-nagytömegű fekete lyuk gravitációs energiájától, egy hosszú, de pontos oszcilláció figyelhető és mérhető meg. Ezt Platón is leírta és így „Platóni évnek" ismerjük. www.lelekletra.hu
 • 16. 12) Háromnapos sötétség A kissé az Egyiptomot sújtó bibliai átokra emlékeztető rémhír is csillagászati eseményekkel próbálja magyarázni ennek valóban félelmetes eseménynek bekövetkeztét - figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a nappalok-éjszakák váltakozását a Föld tengely körüli forgása okozza. A Naprendszer összes bolygóját felhasználva sem képzelhető el olyan konfiguráció, amelyben a Földet minden létező fényforrástól bármi leárnyékolhatná. Mindent összefoglalva, december 21-én egyetlen nevezetes esemény várható: a téli napforduló. Ezt követően - az északi féltekén - lassan hosszabbodni kezdenek a nappalok, folyamatosan több fény jut Földünkre. Remélhetőleg az ismét elmaradó világvége világosságot jelent majd a Földünk sorsáért aggódni hajlamos emberek számára - bár az alább felsorolt néhány érdekesebb világvége története nem erről látszik tanúskodni. www.lelekletra.hu
 • 17. 1997 Az 1995-ben felfedezett, városokból is jól látható, szépséges Hale-Bopp üstökös sajnálatos módon - bár természetesen nem közvetlen módon - okozta emberek halálát. A Menny Kapuja nevű vallási közösség tagjai meg voltak róla győződve, hogy az üstökös mögött egy idegen űrjármű halad, amely lelkeiket elszállítja majd a Földről - ennek érdekében az év márciusában tömegesen öngyilkosságot követtek el, remélve, hogy lelkük az űrhajóra teleportálódik. 1999 Remélhetőleg az év legtöbbünknek a Magyarországon megfigyelhető teljes napfogyatkozás miatt emlékezetes. Ennek bekövetkezte előtt terjedt el a hír, miszerint a XVI. században élt Nostradamus képletes és valódi értelemben véve is hatalmas felfordulásokkal kísérve jövendölte meg a sötétség eljövetelét ebben az évben - ami a napfogyatkozás formájában be is következett, sok millió ember nagy örömére. Az esemény egyetlen sajnálatos vonatkozása, hogy hazánkból legközelebb csak 2081-ben lesz látható ismét. 2000 (Y2K) Ezer évvel az első ezredév végét övező rettegés után ismét remek alkalom kínálkozott - legalábbis az elektronikus eszközökre támaszkodó világ végének várására. Az ok ezúttal az volt, hogy a számítógépesítés korai szakaszában (amikor minden apró tárhely megtakarítása számított), a dátumokban az évszám utolsó két számjegyét tárolták csak, ami tökéletesen elegendő volt 1999-ig. A 2000-es év bekövetkeztével azonban ez az utolsó számjegy 00-ra vált, így a nem megfelelően megírt programok és fel nem készített számítógépek problémái miatt a bankvilág, és ezen keresztül az egész létező világrendszer súlyos hatásokkal lett volna kénytelen szembenézni, nem is beszélve az atomerőműveket irányító számítógépekben felléphető, beláthatatlan következményekkel járó hibákról. Szerencsére a szakemberek felkészültek voltak: nem következett be katasztrófa. Világvége-ügyben továbbra is aggódni kívánók számára itt jegyezzük meg, hogy a következő hasonló esemény 2038-ban várható, amikor az időt az 1971. január 1-e óta eltelt másodpercekben számoló rendszerek lesznek képtelenek - megfelelő módosítások nélkül - tovább kezelni a dátumokat. 2000 májusában aztán volt egy nagy bolygóegyüttállás is, mely láthatatlan maradt, mivel a bolygók a Nap közelében tömörültek. Az elmúlt fél évszázadban még 1962-ben és 1982-ben is voltak jelentősebb bolygóegyüttállások, melyek - mint tudjuk - jelentősebb mértékű világvége nélkül történtek meg. www.lelekletra.hu
 • 18. Felelőtlenül kimerítettük Földünk életet biztosító őstartalékait, emellett folyamatosan szennyeztük az életterünket. Mindezek következtében bolygónk ökoszisztémája totálisan felborult. Nem csoda, ha háborog a természet, és egyre sűrűsödő katasztrófák formájában adja tudtunkra, elég a rombolásból! A túlnépesedésre pedig járványokkal válaszol a világ. Az emberiség lelki elkorcsosulására és az anyagiak hajhászására is itt a retorzió: a világválság. Ám az igazi büntetés a boldogtalanság, ami elsősorban a civilizált régiókban élő embereket érinti. Olyan világkép mentén élünk és gondolkozunk, ami nem felel meg a valóságnak, nincs összhangban az Univerzum törvényeivel. www.lelekletra.hu
 • 19. Egy szó, mint száz, kitartóan és következetesen „megdolgoztunk” mindazért, ami mostanában történik velünk. Nem kérdés, hogy ennek a folyamatnak valamilyen formában véget kell vetni. Az Univerzum törvényei mindenkire érvényesek és kikerülhetetlenek, minden cselekedetnek következménye van. Ahogy Balogh Béla fogalmazta igen jól: A jelen gazdaság az értékteremtő emberek kifosztását célzó globális piramisjátékká alakult. Abban a pillanatban, amikor az értékteremtőket jobban kifosztani már nem lehet, megszűnik az oly sokat hangoztatott növekedés és a gazdasági – pénzügyi rendszer összeomlik. Minden arra figyelmeztet minket, hogy sem a bolygót, sem egymást nem lehet következmények nélkül kizsákmányolni. www.lelekletra.hu
 • 20. Egy teljes átalakulás közepén vagyunk, ahol a régi struktúrákat le kell bontani és helyette újakat kell létrehozni. Az embereknek korrekt tájékoztatásra van szükségük, fel kell tárni az elhallgatott igazságokat, meg kell adni nekik minden információt, melyek logikusak, alátámasztottak és beilleszthetőek . Ennek eredményeként elindulhat egy belső változás, egy letisztulás, mely során megszűnnek a belső félelmek, felismerik a saját teremtő erejüket és jelentősen csökken a manipulálhatóságuk... www.lelekletra.hu
 • 21. Az anyagi világ és anyagi javak esztelen halmozása és fogyasztása nem hoz boldogságot, sem harmóniát, sem egységet. Nagy lépés előtt állunk, hiszen egyre többen ismerik ezt fel és válnak tudatos teremtő lénnyé. Gondolataink teremtő erővel bírnak, amit tegnap tettem, abból született meg a ma, és amit ma teszek, az hatással van a holnapomra. A kínai asztrológia szerint a 2013-as év a Sárkány éve lesz, ami rendkívül szerencsés év lesz szerintük. Ahogy Gandhi mondta: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” Azaz, változtasd meg az embert a tükörben és megváltozik az egész világ. www.lelekletra.hu
 • 22. Elsősorban önmagunkban kellene rendet raknunk, önmagunkat és az életünket illetően is. Belül kell lezárni, örökre magunk mögött hagyni mindazt, ami már nem szolgál minket, és így születhet meg bennünk és körülöttünk is egy új kezdet. 2012. december 21-én nemcsak egy év, hanem egy világkorszak is zárul. Naprendszerünk 26 000 év alatt kerüli meg galaxisunk középpontját és e pályán haladva közelebb vagy távolabb kerül a központi csillagtól. A távolodás mindig sötét korszakokat eredményez, hiszen tudatunk is a sötét mélybe merül és ennek során hatalomvágy, gyűlölet, irigység, az élvezetek iránti sóvárgás hatja át az emberiség nagy hányadát. Ennek a sötét Vaskornak lesz most vége és belépünk egy új Aranykorba. www.lelekletra.hu
 • 23. Érdekes, hogy ennek a korszakváltásnak az időpontja egybeesik a fény születésével, hiszen december 21-ig egyre rövidebbek a nappalok, majd december 21-e után ez megfordul és haladunk kifelé ebből az időszakból az újjászületés, a tavasz felé. A változás be fog kopogtatni mindenki ajtaján. Mindig van választásunk. Mindenkire ébresztő hatással lesz, kire erősebben, kire gyengébben. Ami eddig fontos volt, az most majd átértékelődik, mert meglátjuk általa lelkünk igazi természetét. A változás magával hozza az igazság kiderülését, feltárulását. Eljön a szemléletváltás ideje. Lesz, aki örülni fog, de lesznek, akiknek az életét túlságosan is megkeserítik a változások. www.lelekletra.hu
 • 24. Tudatosan gondolkozni, saját életünket a kezünkbe venni, figyelni azokat a jeleket, amelyek új lehetőségekre invitálnak, tenni a vágyainkért – ez minden ember számára adott. Sok ember hárít, másokat hibáztat, ahelyett, hogy önmagába nézne és kezébe venné sorsának alakítását. Tested minden sejtjében energia áramlik. Az egész életet, az univerzumot is energia élteti. Te döntöd el, hogy ezekkel az energiákkal hogyan bánsz, mivé változtatod, mit érzékelsz. www.lelekletra.hu
 • 25. A csakrák szintjén: Elmondható, hogy az első, második és harmadik csakra minden embernél tökéletesen működik, hiszen mindenki akar anyagi javakat birtokolni, mindenki akar szexet és mindenki akarja érvényesíteni az akaratát. Azonban a négyes csakra, az emberek zöménél csak motorikusan nyitott, azaz a szív, mint motor működik, de csak keveseknél áramoltatja a valódi szeretetet. www.lelekletra.hu
 • 26. Úgy várd ezt a napot, hogy tisztítsd meg magad, csinálj belső nagytakarítást. Söpörj ki minden visszahúzót, negatívat és adj helyet az újnak, a jónak. A világban sokasodó katasztrófák megálljt parancsolnak és emlékeztetik az embert a természeti lény mivoltára. Ráébresztenek, hogy figyeljünk jobban magunk és környezetünk testi-lelki épségére. Te irányítod a gondolataidat, te döntöd el, hogy mit fogadsz be, hogy minek adsz teret az életedben. TE DÖNTÖD EL, HOGYAN AKAROD ÉLNI AZ ÉLETEDET.... Légy tudatos, légy maga a változás. www.lelekletra.hu
 • 27. Ne feledd: A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kisemberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. A lehetetlen vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. A lehetetlen kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. www.lelekletra.hu