Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stadskantoor Westnieuwland Vlaardingen Bouwspecial september 2013

403 views

Published on

De renovatie van het Stadskantoor Westnieuwland naar een duurzaam en modern stadskantoor is in volle gang. Het gebouw is sinds juli wind- en waterdicht. Op dit moment zijn dagelijks meer dan 75 mensen in en om het gebouw met man en macht aan het werk. De werkzaamheden lopen nog steeds volgens planning.

Deze bouwspecial wordt uitgegeven door de gemeente Vlaardingen. Alle werkzaamheden worden uitgebreid omschreven en ook onze uitvoerder Ton Bakker komt aan het woord. Een mooi kijkje op de bouw.

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stadskantoor Westnieuwland Vlaardingen Bouwspecial september 2013

  1. 1. Het is imposant wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Ook tijdens de bouwvak is hard doorgewerkt aan de grootschalige renovatie en dat is aan de buitenkant nu goed zichtbaar. Volgens de planning is het gebouw in december van dit jaar klaar en worden de maanden januari en februari 2014 gebruikt om het ge- bouw in te richten. Dit varieert van het aanbrengen van ICT- en catering- faciliteiten tot het plaatsen van kantoormeubilair en het inrichten van de publiekshal. We gaan er nog steeds van uit dat we in maart 2014 het stadskantoor kunnen betrekken. Tot die tijd is het stadskantoor tijdelijk gehuisvest aan de West- havenkade 85 en kunnen de burgers daar terecht voor de gemeentelijke dienstverlening. Imposant De renovatie van het Stadskantoor Westnieuwland naar een duurzaam en modern stadskantoor is in volle gang. Het gebouw is sinds juli wind- en waterdicht. Op dit moment zijn dagelijks meer dan 75 mensen in en om het gebouw met man en macht aan het werk. De werkzaamhe- den lopen nog steeds volgens planning. Bouwspecial Bij de start van het project Stads- kantoor Westnieuwland is van elke afdeling een aantal mensen ge- vraagd om ambassadeur van het project te worden. Dat betekent dat zij gedurende het project de schakel zijn tussen de projectorganisatie en hun sectie of afdeling. Zij verzame- len input van de medewerkers en brengen deze in tijdens bijeen- komsten en koppelen vervolgens ontwikkelingen en andere zaken over het project weer terug. Daarnaast zijn ze mee geweest naar referentiebezoeken. Het is een enthousiaste en gedreven club met een luisterend oor voor de mede- werkers. Zij waren dan ook de eerste medewerkers die een kijkje op de bouw mochten nemen. In juni heeft een grote groep met veiligheidsschoenen aan en bouw- helmen op de bouwvorderingen mogen aanschouwen. De komende maanden organiseren we meer ‘kijkjes op de bouwplaats’. SEPTEMBER 2013 Stadskantoor Westnieuwland Na de renovatie van Stadskantoor Westnieuwland is Vlaardingen een duurzaam gebouw rijker. Het stadskantoor heeft in een duur- zaamheidsscan een score behaald van drie sterren en valt daarmee in de categorie‘very good’, met name vanwege het zuinige energiege- bruik. Het gebouw wordt opge- bouwd met duurzame materialen en krijgt een uitstekende isolatie en milieuvriendelijke energievoorzie- ning, zoals warmte-koudeopslag en triple glas in de vliesgevel van de publiekshal. Daarnaast komen zonnepanelen bovenop het gebouw. Het pand Westnieuwland gaat door de renovatie van energielabel G naar energielabel A++, oftewel van zeer onzuinig naar zeer zuinig. Duurzaam Oorspronkelijk was gekozen voor hergebruik van de bestaande moezelkalk gevelplaten. Tijdens de sloop bleken deze gevelplaten te kwetsbaar te zijn om in aanmerking te laten komen voor hergebruik. De architect is gevraagd een gevelontwerp te maken, waarin het voorgenomen hergebruik van het natuursteen vervangen wordt door een ander natuursteen. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor natuur- stenen platen Moleanos Alcobaca, 30 mm dik en gezoet. Zoeten is de laatste stap van het schuurproces dat met een zeer fijne korrel ge- beurt. Gezoet natuursteen is minder bevattelijk voor vuil en vocht. Het natuursteen zal regel- matig schoongemaakt worden, zodat het kalksteen een frisse en glanzende uitstraling houdt. Natuursteen Kijkje op de bouwplaats met de medewerkers Ton Bakker is uitvoerder op de bouw van het Stadskantoor Westnieuwland. Hij is al 23 jaar uitvoerder en werkt al meer dan 40 jaar bij Heembouw. De andere aannemers zijn Van Galen Installatie Techniek en Groen en Aldenkamp. Daarnaast bestaat het bouwteam uit een afvaar- diging van de gemeente Vlaardingen, een directievoerder, de architect Kraaivanger, een toezichthouder, ABT voor het constructieve toezicht en HE-adviseurs voor installatietechnisch toezicht en advies. Waar ben je trots op? Ik ben trots op al die mannen en dame die hier elke dag zo hard aan het werk zijn. Doordat het gebouw in december opgeleverd moet worden, is de druk hoog en wordt veel van ze verwacht. Wat vind je lastig? Ik heb met zoveel mensen en partijen te maken. Aan de ene kant wil ik dat er doorgewerkt wordt, weer of geen weer, herrie of niet, maar aan de andere kant heb ik te maken met omwonenden, levertermijnen, leveranciers, opdrachtgever, bouw- team en mijn eigen mannen. Het is een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden. Wat ik ook lastig vind is dat het een hele kleine bouwplaats is en er met een heleboel verschillende partijen gebruik van wordt gemaakt. Waar kijk je naar uit? Alhoewel ik mijn werk, de opbouw van een gebouw, erg leuk vind, ben ik ook heel blij als een gebouw staat. Als medewerkers de eerste stap in het nieuwe gebouw zetten, is voor mij een bijzonder moment. Ik kijk uit naar het aanbrengen van de glazen brug. Dat moet met heel veel precisie en gevoel gedaan worden. Dit is een grote uitdaging. Uitvoerder
  2. 2. Het Stadskantoor Westnieuwland wordt een duurzaam, energiezuinig en flexibel te gebruiken gebouw, met een aantrekkelijke publiekshal voor de gemeentelijke dienstverlening. Het stadskantoor ondergaat een renovatie en wordt de huisvesting van alle kantoormedewerkers van de gemeente. De gemeente kiest voor centrale huisvesting, omdat dit praktischer, efficiënter en financieel gunstig is. Als de gemeente de huidige verouderde stadskantoren en het stadhuis aan de Markt voor huisvesting van ambtenaren zou blijven gebruiken, stijgen de uitgaven voor noodzakelijk onderhoud aanzienlijk. Dit wordt nu voorkomen. Ook boekt de gemeente winst door een afname aan kosten voor facilitaire ondersteuning en dalende energiekosten. De vrouw op de bouw! Met bouwhelm op en veiligheidschoenen aan stap ik de bouwplaats op. Op tweede verdie- ping tussen de stalen frames tref ik Ria. Het‘pareltje’tussen alle mannen. Zij kwam in januari op sollicitatiegesprek bij Heembouw. Er werd gevraagd of ze wilde komen schoon- maken in de bouwkeet.‘Ik dacht het niet’, zei Ria,‘ik wil bouwopruimer zijn!’. Zo geschied- de. Nadat ze in één keer haar VCA heeft gehaald (een verplicht examen over Veilig- heid, Gezondheid en Milieu voor alle mensen die werken in de bouw), doet ze sinds die tijd de allerleukste klusjes: sjouwen, purschuim Voordelen centrale huisvesting Kijkje op de bouw met het bewonersplatform Willem van der Struis, voorzitter van het bewonersplatform:“Wij zijn blij dat wij deze rol mogen vervullen. Twee mensen weten meer dan een, en wij kijken weer op een andere manier tegen bepaalde zaken aan.“ Leen de Jager van de fietsenwinkel:“Ook al heb ik soms last van de herrie, ik vind het bijzonder dat ik met mijn neus zo dicht op het bouwproces mag staan. Ik zie en leer een heleboel!”. Niek van de Mark, directeur van de van Kampenschool, heeft ook veel profijt van de korte lijnen:“Door regelmatig met elkaar rond de tafel te zitten, kunnen lastige situaties op tijd getackeld worden. De rondleiding die wij in het te renoveren gebouw hadden, was een bijzondere ervaring. Je ziet ze heel hard bouwen, je hoort herrie, vrachtwagens gaan af en aan, maar je hebt geen idee dat er in het gebouw in zo’n korte tijd zo veel gebeurt. En dan te bedenken dat elk hoekje, elke steen en ieder schroefje door iemands hand is gegaan. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen als het gebouw straks klaar is. Daar kijken de kinderen overigens wel naar uit!” Sinds het begin van het project Stadskantoor Westnieuwland overlegt de gemeente regelmatig met het bewonersplatform, bestaande uit ondernemers en omwonenden uit de directe omgeving van de bouwlocatie. De leden van het bewonersplatform discussiëren positief kritisch mee met belangrijke onderwerpen zoals publieke infor- matieverstrekking, beperking overlast en verkeersmaatregelen. Interessante weetjes en feiten De komende periode zijn diverse grote transporten op zaterdag. Het is belangrijk dat deze grote transporten zo soepel mogelijk en zonder schade en overlast verlopen. Daarvoor worden extra maatregelen getroffen. Op vrijdagmiddag worden de parkeerplaatsen aan het Westnieuwland afgezet met baak- schilden, afzethekken en een tekstbord met de tekst dat er wegens transporten niet geparkeerd mag worden tot zaterdagmiddag. Als er nog auto’s staan, kunnen de grote transporten er niet langs. Zaterdagmiddag na de werkzaamheden worden de parkeerplaat- sen weer open gezet. Tijdens de transporten zijn de verkeersregelaars, zoals ook op de doordeweekse dagen, aanwezig en zij kunnen de auto’s begeleiden als dat nodig is. Auto’s kunnen te allen tijde van en naar de parkeer- garage aan de Dijksteeg rijden.  In het gebouw is meer dan 50 kilometer kabel aangelegd voor de elektra-installaties, door gemiddeld 5 man, dus meer dan 10 km per man.  Er worden 254 panelen geplaatst om gebruik te kunnen maken van zonne-energie. Hiermee kan 60kW energie opgewekt worden.  De gevel heeft geen naden (zonder dilataties) en is van boven tot beneden aan een stuk door gemetseld.  In het gebouw zitten 120.000 gevelstenen en 10.000 profielstenen voor de uitwendige hoeken.  Er zijn 220 prefab (microbeton) kaders aange- bracht. Dat zijn de vierkante profielen rondom de kozijnen.  De kozijnen zijn voorzien van tripleglas en geïntegreerde zonwering.  Aan de voorzijde van het gebouw zit 600 m² natuursteen elementen.  De wanden en vloeren in de natte ruimtes worden afgewerkt met een epoxycoating.  De publiekshal krijgt een natuursteenvloer.  In het gebouw komt een cascadetrap, ook wel watervaltrap genoemd.  De vliesgevel van de publiekshal krijgt triple- glas beglazing van ca. 700 kg per ruit.  Westnieuwland en Markt 11 worden verbonden middels een volledig van glas geassembleerde brug.  De ronde ramen van de teamruimtes zijn met de grootste boor van de Nederland geboord met een diameter van 1.2 meter. Transporten Stadskantoor Westnieuwland wegsnijden, buizen verplaatsen en puin vegen. De bouwplaats ziet er altijd spik en span uit. Ze is de eerste die er ’s ochtends is en ’s middags sluit ze de rolluiken. Ria heeft nog geen dag verzuimd.‘Ik loop soms met 70 mannen om me heen, maar ik sta mijn mannetje, ik laat zien dat ik ballen heb en lach altijd.’ Voordat Ria op de bouw begon, heeft ze diverse banen gehad.‘Maar zo leuk als dit, heb ik nog nooit gedaan!’Met tranen in haar ogen denkt ze aan het moment dat het hier klaar is. Ze hoopt dan ook van harte dat er nadat dit gerenoveerde Stadskantoor staat, er een ander bouwwerk is waar ze ook zo’n hard werkende, spontane, goeie bouwopruimer nodig hebben.‘Dan ben ik de eerste die solliciteert!’ Zeer regelmatig stuurt de projectgroep Stadskantoor Westnieuwland naar omwo- nenden en geïnteresseerden een mailbericht over de voortgang van de bouwwerkzaam- heden. Hierdoor blijft men snel en adequaat op de hoogte. Mocht u uw e-mailadres nog niet hebben doorgegeven, dan kan dat nog steeds. U kunt een e-mail sturen naar stadskantoorwestnieuwland@vlaardingen.nl, dan nemen wij u op in de verzendlijst. Mocht u naar aanleiding van de bouwwerk- zaamheden vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via dit mailadres. De bouw van het Stadskantoor Westnieuw- land is live via drie verschillende camera’s te volgen via de link: http://stadhuiscamera.vlaardingen.nl/. Informatie Verbouwing Markt 11 De inpandige sloopwerkzaamheden aan het oude stadhuis aan de Markt 11 zijn ook gestart. Hiervoor is een kleine bouwplaats ingericht naast het gebouw Markt 11, in de hoek van de Waalstraat/ Kuiperstraat. De afspraak is dat de weg (Waalstraat/Kuiperstaat) altijd toegankelijk is voor auto’s en (vracht)verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen altijd van de Markt naar de Waalstraat en terug. Deze situatie wijzigt niet. Het vrachtverkeer dat het bouwafval van het oude stadhuis aan de Markt afvoert, rijdt heen via de Maasluissedijk over de brug, het Westnieuwland, Nieuwlandstraat, Veerplein, Fransenstraat, Kuiperstraat en terug via de Waalstraat.

×