Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
HeembouwOnze omzetontwikkeling
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
In euro’...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Bouwplaatsen
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
8 april 2013
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Strategie
Focus: Commercie: Verdiepen en doen! Klant & Markt Gericht...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
	Heembouw positioneren als innovatieve,
	 kennisdragende partij
	 La...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Sociale media – wat kunnen ze voor Heembouw betekenen.docxPetra Snel...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Open cultuur
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Organisatie Social Media
Content
delen
Blog
Monitoring
Intranet
Inte...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Luisteren
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
QlikView
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
	Specifieke
zoekopdrachten
	Lijsten met o.a.
opdrachtgevers,
leveran...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interactie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interactie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interactie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interactie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interactie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interactie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Webcare
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Webcare
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Webcare
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Webcare
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Intranet
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Website
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Content
delen
Blog
Monitoring
Intranet
Intern
kennis
delen
Social
Me...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
#monument076
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Harbour Village
	 Harbour Village (B2B) - utiliteitsbouw
	 Succesvol...
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Harbour Village
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
#LeanBouwen
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
#LeanBouwen
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
#LeanBouwen
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Kennis delen is mooi
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Resultaten
WINNAAR
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
#ISMaward
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Interne betrokkenheid
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Workshops
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Competitie
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
http://youtu.be/LF-Mf7Z-yDE?t=22s
Digitale intimiteit
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
LinkedIn
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
LinkedIn
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Twitter
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Trotse klant
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Contact met “fans”
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Contact met “fans”
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Helpen
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Tuinstadwijk Leiden
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Tuinstadwijk Leiden
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Tuinstadwijk Leiden
content
voor blog
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Tuinstadwijk Leiden
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Thought leadership
Maak je collega’s groot
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Best gelezen blog (SEO)
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Google Authorship
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Column nav blog
Social Media in B2B Marketing @Heembouw
@BouwmeesterB
Bouwbedrijf zonder vrees
heembouw.nl/social
WINNAAR
Social media marketing @Heembouw Presentatie Masterclass Inbound Industry
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social media marketing @Heembouw Presentatie Masterclass Inbound Industry

355 views

Published on

De presentatie van @BouwmeesterB tijdens de Masterclass Inbound Marketing van Inbound Industry. Deze serie Masterclasses bestond uit 5 avonden ieder met een eigen thema, opgebouwd uit een theoriegedeelte en een praktijkcase uit de bouwsector. Deelnemers ontvingen 10 accreditatiepunten van het NIMA voor het bijwonen van de masterclass.

De praktijkcase van @Heembouw werd behandeld in les 4 met het onderwerp "Social media marketing". We hebben met onze case laten zien hoe je in de technische B2B gebruik kunt maken van social media door echt een interactie aan te gaan met de doelgroep.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media marketing @Heembouw Presentatie Masterclass Inbound Industry

 1. 1. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB
 2. 2. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB HeembouwOnze omzetontwikkeling 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 In euro’s x 1 miljoen ’05’04’03 ’06 ’07 100 110 120 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 * prognose’13 * werken algemeen A_werken_tab1_2014_algemeen.indd 5 17-2-2014 14:50:43 1939 4 40,8% 230 108 75
 3. 3. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Bouwplaatsen
 4. 4. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB 8 april 2013
 5. 5. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Strategie Focus: Commercie: Verdiepen en doen! Klant & Markt Gericht op: Heembouw Groep Prestaties afgelopen jaren; doel Actieplan 2013 Doel Actie Wie o n d j f m 1. Wonen - werken verder a. Voorsorteren op nieuwe structuur door PS invulling geven differentiatie in de externe uitingen b. Ontw. strategie social media inzet p/pijler wonen-werken PS c. Ontwikkelen visie op wonen in samenspraak met de PL+wg* verschillende bedrijfsonderdelen die met wonen bezig zijn 2. Verder ontwikkelen integrale a. 0-meting mate van toegevoegde waarde per klantgroep EvB+VD huisvestingsoplossing per b. Presentatie van de 0-meting en de doelstellingen per VD klantgroep klantgroep in directeurenoverleg c. Ontwikkelen methodiek om voortgang IHO te meten wg* d. Presentatie voortgang per klantgroep VD juni 3. Formuleren beleid t.a.v. concept- a. Werkgroep formeren EvB en projectontwikkeling als b. Beleid en strategie formuleren wg* onderdeel van de integrale c. Bespreken in RvC HD huisvestingsoplossing d. Opstellen plan voor implementatie wg* apr. 4. Netwerkontwikkeling en a. Werkgroep formeren RV accountmanagement; ontw. b. Ontwikkelen visie op netwerk: welke kwaliteit en wg* visie op verhogen kwaliteit kwantiteit; onderlinge samenhang netwerken en inzet c. Ontwikkelen methodiek om dit te meten en volgen wg* juni accountmanagement d. Systematiek ontwikkelen om contacten met key wg* +ap accounts vast te leggen e. Implementatie systematiek en maken van onderlinge RV+VD juni VMS afspraken * = werkgroep o n d j f m Reflectie over afgelopen jaar 2012 1 Controle o n d j f m a 1. Directieoverleg commercie 2 2. Directeuren overleg 3. Raad van Commissarissen 3 4. Directieoverleg commercie ? ? 4 En verder 5 In 2013 organisatie van externe training presentatie technieken voor commercie Betrokkenen en handtekening Peter Lammertink, Erwin van Berkel, Rinus Verhey, Petra Snelleman, Anita Noordzij, Stefan van der Zwet, Roland van Oostrom, Maarten Bakker, Peter Brugman, Jeroen Officier Eigenaar: Erwin van Berkel Versie: 1.2 Datum: 24-09-2012 Onderbouwing komend jaar 2013 Niet alle klantgroepen zijn even ver; bedrijfsruimten: er is een duidelijke visie waaraan invulling wordt gegeven; wcp's: de richting is duidelijk en kan ingevuld worden; kantoren: er is een begin gemaakt; woningen: marketingvisie is nog niet ontwikkeld. Ontwikkeling marketingvisie per klantgroep Netwerkontwikkeling Er is een 1e aanzet gegeven om netwerkontwikkeling te meten en volgen; is echter niet geïmplementeerd. Een gedragen visie om te komen tot een kwalitatieve ontwikkeling van de netwerken en een beleid tav. accountmanagement ontbreekt. Actie is met het oog op de focus op commercie on hold gezet. In 2013 weer oppakken. Het ingezette beleid t.a.v. de focus op klantgroepen en bieden van de integrale huisvestingsoplossing heeft het afgelopen jaar goede resultaten laten zien. Het denken in klantgroepen leidt tot het verder ontwikkelen van toegevoegde waarde in termen van de integrale oplossing. De andere klantgroepen moeten daarin verder groeien naar het niveau van bedrijfsruimten. De eerste ervaringen met conceptontwikkeling laten zien dat dit een zeer succesvol onderdeel kan zijn van de integrale huisvestingsoplossing. Hiervoor is het belangrijk groepsbreed beleid te formuleren. We gaan naar een toekomstige organisatiestructuur met 2 pijlers: wonen en werken. Deze vragen om een verschillende klantbenadering. In 2013 zullen we hier een begin mee maken. De ontwikkeling van een visie op netwerkontwikkeling en een beleid voor accountmanagement is in 2012 niet verder opgepakt; dit komt op deze kaart voor 2013 terug. Doelen 2013: 1. Wonen – werken verder invulling geven 2. Verder ontwikkelen integrale huisvestingsoplossing per klantgroep 3. Formuleren beleid t.a.v. concept- en projectontwikkeling als onderdeel van de integrale huisvestingsoplossing 4. Netwerkontwikkeling en accountmanagement; ontwikkelen visie op verhogen kwaliteit netwerken en inzet accountmanagement Denken in klantgroepen Elke vestiging handelt naar de gemaakte keuze; de businessplannen zijn gemaakt en zijn / worden geïmplementeerd. Verder ontwikkelen filosofie integrale huisvestingsoplossing Professionalisering commercie Er is een systematiek ontwikkeld en geïmplementeerd om effectiviteit sales incl. planontwikkeling te meten; kennisplatform commercie functioneert naar tevredenheid. 0% 5% 10% 15% 2008 2009 2010 2011 2012 Marge ontwikkeling tk-bt-ab TK BT AB 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 Ontwikkeling aandeel tk-bt-ab in totale omzet in % onderhoud TK BT AB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Bedrijfsruimten kantoren woningen wcp's overig Aandeel tk-bt-ab per klantgroep in % TK BT AB 38% 5% 6% 19% 16% 5% 11% Aandeel per klantgroep in de omzet in % 2011 bedrijfsruimten kantoren woningen wcp's overig; hotels overig; zorg overig; overig 36% 23% 22% 13% 1%1% 4% Aandeel per klantgroep in de omzet in % 2012 bedrijfsruimten kantoren woningen wcp's overig; hotels overig; zorg overig; overig Beter begrip van de klantgroep en het bieden van de integrale oplossing vertaalt zich o.a. in het aandeel turnkey. I.r.t. de totale omzet is dit aandeel gegroeid tot 68% (59% in 2011). De marge voor tunkey trajecten is hoger dan bij bouwteam en aanbestedingen. De integrale oplossing is het verst ontwikkeld bij bedrijfsruimten; dit komt terug in het aandeel turnkey dat hier boven de 90%. ligt. Voor wcp’s is het aandeel turnkey trajecten nihil. Dit is een aandachtspunt. Bij de omzetverdeling komt er meer evenwicht tussen de 4 klantgroepen. vanaf 2011 businessplan eindgebruikers bedrijfsruimten vanaf 2011 businessplan eindgebruikers kantoren vanaf 2011 businessplan woningbouwnieuwbouw woningen profit sector Businessplan Woningbouw vanaf 2011 v1.6 definitief.indd 1 19-10-2011 10:23:58 vanaf 2011
 6. 6. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Heembouw positioneren als innovatieve, kennisdragende partij Laten zien waar we mee bezig zijn Autoriteit claimen op gebied van #leanbouwen en #BIM Focus op klantgroepen Doelstellingen
 7. 7. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Sociale media – wat kunnen ze voor Heembouw betekenen.docxPetra Snelleman, Björn Bouwmeester | Gewijzigd: 30-11-2011 8:33 Pagina 13 van 17 6. Enkele voorbeelden van twitter berichten Sociale media – wat kunnen ze voor Heembouw betekenen.docx Petra Snelleman, Björn Bouwmeester | Gewijzigd: 30-11-2011 8:33 Pagina 1 van 17 Sociale media Wat kunnen ze voor Heembouw betekenen? 2011
 8. 8. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Open cultuur
 9. 9. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Organisatie Social Media Content delen Blog Monitoring Intranet Intern kennis delen Social Media Yammer Social Media team Webcare Website Heembouw PR & Marketing Kennis platform commercie RT’s en interactie
 10. 10. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Luisteren
 11. 11. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB QlikView
 12. 12. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Specifieke zoekopdrachten Lijsten met o.a. opdrachtgevers, leveranciers, corporaties Hootsuite
 13. 13. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interactie
 14. 14. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interactie
 15. 15. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interactie
 16. 16. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interactie
 17. 17. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interactie
 18. 18. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interactie
 19. 19. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Webcare
 20. 20. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Webcare
 21. 21. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Webcare
 22. 22. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Webcare
 23. 23. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Intranet
 24. 24. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Website
 25. 25. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Content delen Blog Monitoring Intranet Intern kennis delen Social Media Yammer Social Media team Webcare Website Heembouw PR & Marketing Kennis platform commercie RT’s en interactie Organisatie Social Media
 26. 26. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB #monument076
 27. 27. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 28. 28. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Harbour Village Harbour Village (B2B) - utiliteitsbouw Succesvolle inzet Facebook Adverteren op Facebook (regio targetting)
 29. 29. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Harbour Village
 30. 30. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB
 31. 31. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB #LeanBouwen
 32. 32. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB #LeanBouwen
 33. 33. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB #LeanBouwen
 34. 34. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Kennis delen is mooi
 35. 35. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Resultaten WINNAAR
 36. 36. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB #ISMaward
 37. 37. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Interne betrokkenheid
 38. 38. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Workshops
 39. 39. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Competitie
 40. 40. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB http://youtu.be/LF-Mf7Z-yDE?t=22s Digitale intimiteit
 41. 41. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB LinkedIn
 42. 42. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB LinkedIn
 43. 43. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Twitter
 44. 44. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Trotse klant
 45. 45. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Contact met “fans”
 46. 46. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Contact met “fans”
 47. 47. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Helpen
 48. 48. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Tuinstadwijk Leiden
 49. 49. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Tuinstadwijk Leiden
 50. 50. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Tuinstadwijk Leiden content voor blog
 51. 51. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Tuinstadwijk Leiden
 52. 52. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Thought leadership Maak je collega’s groot
 53. 53. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Best gelezen blog (SEO)
 54. 54. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Google Authorship
 55. 55. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Column nav blog
 56. 56. Social Media in B2B Marketing @Heembouw @BouwmeesterB Bouwbedrijf zonder vrees
 57. 57. heembouw.nl/social WINNAAR

×