Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessie B: presentatie congres omgevingswet Gemeente Veghel

1,314 views

Published on

Sessie B: presentatie congres omgevingswet Gemeente Veghel

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sessie B: presentatie congres omgevingswet Gemeente Veghel

  1. 1. CONGRES OMGEVINGSWET 2015 NU AL EEN OMGEVINGSPLAN: BESTEMMINGSPLAN MET VERRUIMDE REIKWIJDTE 11 NOVEMBER 2015 HERONTWIKKELING CHV-TERREIN VEGHEL STEFAN VAN BOGGET GEMEENTE VEGHEL
  2. 2. SAMEN BEPALEN WE DE SMAAK VAN VEGHEL EXPERIMENTEREN MET DE CHW 3e tranche: ontwikkelingsgebieden 5e tranche: innovatieve experimenten 10e tranche: innovatieve experimenten
  3. 3. SAMEN BEPALEN WE DE SMAAK VAN VEGHEL BELEMMERINGEN BESTEMMINGSPLAN  Herbestemmen vs wet- en regelgeving  Omschrijving van concepten  Onderbouwing max. planologische mogelijkheden  Onderzoeksplicht  Flexibiliteit vs rechtszekerheid
  4. 4. SAMEN BEPALEN WE DE SMAAK VAN VEGHEL KANSEN OMGEVINGSPLAN  Loslaten bestaande kader  Omgevingswaarden als kader  Uitstel onderzoeksplicht  Melden  Monitoren  Handhaven  Integraliteit
  5. 5. SAMEN BEPALEN WE DE SMAAK VAN VEGHEL WAT LEVERT HET OP?  Gewoon doen!  Cultuuromslag  Vraaggericht  Wet- en regelgeving als middel  Participatie/communicatie
  6. 6. SAMEN BEPALEN WE DE SMAAK VAN VEGHEL

×