Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint bmm3105

227 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint bmm3105

 1. 1. IPGK SULTAN MIZAN,BESUT, TERENGGANU BMM3105 Disediakan oleh : Hazlini Binti Razali BMM 3 Kohort 2
 2. 2. 1. KONSEP ETIKA 6. ISU ETIKA 2. OBJEKTIF 7. CARA BERETIKA 3. PRINSIP 8. TATACARA 4. ETIKA 9. LARANGAN5. RUKUN ETIKA
 3. 3. APA ITU ETIKA ?
 4. 4. “ Merupakan panduan moral terhadap penggunaan komputer dan sistem maklumat.” “ Standard atau piawaian yang menentukan sama ada sesuatu tindakan itu baik atau buruk berkaitan dengan komputer.”
 5. 5. PRINSIP PENGGUNAAN ETIKA
 6. 6. KESEIMBANGAN Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat mestilah lebih baik daripada risiko dan keburukan. KEIZINAN TERMAKLUMMereka yang menerima kesan teknologi maklumat mesti faham dan menerima risiko yang dihadapi. Apabila mereka telah faham, maka mereka lebih bersedia menerima sebarang risiko yang timbul.
 7. 7. KEADILANManfaat dan keburukan teknologi maklumat diagihsecara adil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung sama risiko dan mereka yang tidakmenerima kebaikan tidak patut menanggung risiko yang lebih. MEMINIMUMKAN RISIKO Mengelak risiko yang berkaitan dengandiminimumkan agar manfaat yang diterima daripada teknologi maklumat lebih daripada risikonya.
 8. 8. ETIKA PENGGUNAAN INTERNET
 9. 9. 1.Jangan menyalur sebarang bahan haram, lucah, mengancam, menekan, mengugut, menghina, menfitnah atau menabur perasaan benci.2. Jangan menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan serta perlanggaran undang-undang.3. Jangan menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu, organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya4. Jangan menggalakkan, membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya, skim piramid dan surat berantai dan lain-lain aktiviti yang menyalahi undang-undang.5. Jangan menceroboh (hacking) sistem pengguna individu, kumpulan atau organisasi yang lain.6. Jangan memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang, kontrak atau permohonan atas talian, termasuk memalsukan nombor kad kredit.7. Jangan melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya.
 10. 10. RUKUN ETIKA
 11. 11. i. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.ii. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.iii. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.iv. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.v. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.vi. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah (cetak rompak).vii. Tidak menggunakan sumber daripada komputer orang lain tanpa kebenaran.viii. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.ix. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.
 12. 12. ISU UTAMA BERHUBUNG DENGAN TAK BERETIKA
 13. 13. Pelanggaran hak cipta perisian atau software piracyTindakan membuat salinan tidak sah terhadap perisian yang mempunyai hak cipta Pencerobohan sistem komputerPengguna tidak mempunyai hak capaian ke atas sistem memasuki sistem. Kerahsiaan maklumat atau information piracyMaklumat rahsia atau sulit dicapai oleh pihak atau cara yang tidak dibenarkan.
 14. 14. Kesahihan maklumat atau information accuracyBerkaitan dengan kesahihan input. Sumber maklumatyang diperolehi perlu dipastikan kesahihan sumbernya dari pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan maklumat tersebut. Kod etika penggunaan komputerPanduan bertulis yang menentukan sesuatu tindakan berkaitan etika komputer
 15. 15. CARA UNTUK BERETIKA
 16. 16. • Pastikan anda tidak melanggar amanah yang diberikan. Respecting yourself • Contoh : mendedahkan kaa laluan yang diberikan kepada orang lain. • Hindarkan diri daripadaRespecting others mengganggu atau mengancam sistem orang lain. Respecting academic • Patuhi hak cipta. integrity
 17. 17. TATACARA SEMASA MENGGUNAKAN INTERNET
 18. 18. Hak Akses PenggunaHak akses dilihat sebagai satu kemudahan yang disediakan. Pengguna harus mengambil maklum bahawa semua aset ICT di bawah kawalannya(ntermasuk maklumat ) adalah hak milik kerajaan.
 19. 19. Memilih Bahan Laman yang dilayari hendaklah berkaitan denganbidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh guru.
 20. 20. Pengesahan maklumat Bahan yang diperolehi dari internet perlulahditentukan ketepatan dan kesahihannya. Rujukan sumber internet perlu dinyatakan.
 21. 21. Muat naik bahanBahan rasmi yang hendak dimuat naik ke internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada guru sebelum dimuat naik.
 22. 22. Muat turun bahanTindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atasbahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan di bawah hak cipta terpelihara.
 23. 23. LARANGAN SEMASAMENGGUNAKAN INTERNET
 24. 24.  Dilarang menyediakan memuat naik memuat turun dan menyimpan material teks imej atau bahan- bahan yang mengandungi unsur-unsur lucah. Dilarang memuat turun dan menyimpan maklumat internet yang melibatkan sebarang pernyataan fitnah atau hasutan yang boleh menjatuhkan imej pihak lain.
 25. 25.  Dilarang memuat turun dan menyimpan gambar atau teks yang bercorak penentangan yang boleh membawa keadaan huru-hara dan menakutkan pengguna internet yang lain. Dilarang melakukan aktiviti jenayah seperti menyebarkan bahan yang membabitkan perjudian.
 26. 26. SEKIAN, TERIMA KASIH….

×