SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Лабораторна робота
Тема: Word: Набір і форматування текстових документів
Питання для теоретичної підготовки
1. Шрифт і абзац. Виділення тексту з допомогою клавіатури і мишки.
Робота з буфером обміну (копіювання і вставка). Робота з шрифтами. Ввід
символів, що відсутні на клавіатурі. Абзац і його параметри, списки.
1. Автоматична обробка тексту. Пошук і заміна фрагменту тексту.
Перевірка орфографії, користування іншими засобами машинної обробки
тексту.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
1. Шрифт тексту – однотипний за формою і стилем текст.
Використовується два типи шрифтів – шрифти з насічками (Tекст) і без насічок
(Tекст). Як правило, шрифт з насічками використовують для основного тексту
(легко сприймається оком і легко читається). Шрифт під назвою Times New
Roman є найбільш вживаним шрифтом з насічками, а шрифт Arial відноситься
до найрозповсюдженого серед шрифтів без насічок.
Крім назв, шрифти приймають три форми: жирний, курсив і
підкреслений, які включаються на панелі інструментів за допомогою
кнопок Ж, К і Ч, відповідно. Жирний шрифт використовують для назв
розділів, пунктів, для введення термінів, для привертання уваги
читача. Курсив використовують для цитування, означень, формулювання, а
також для приведення адрес. Підкреслений шрифт використовується для
наголошення, правил, привернення уваги. Слід також зазначити, що не
допускається використання комбінації трьох шрифтів – в цьому випадку шрифт
називається перенасиченим.
Недруковані символи – це символи, які служать для розмітки тексту, є
видимі на екрані, але не виводяться на друк. Наприклад, символ ¶ слугує для
означення закінчення абзацу, пробіл з’являється у вигляді крапки ·. Символ →
означає символ табуляції і служить для позначення відступу в рядку між
словами. Для включення/виключення недрукованих символів використовується
кнопка ¶ на панелі інструментів.
Абзац – фрагмент тексту який закінчується символом ¶. Абзац володіє
наступними параметрами: міжрядковий інтервал, відступ від краю в першому
рядку, вирівнювання (по лівому краю, по правому краю, по центру, по усій
ширині). Параметри абзацу задаються в пункті меню Формат→Абзац.
У верхній частині робочого поля розташована лінійка, за допомогою якої
можна задати як параметри сторінки так і відступи в абзаці. Маркери
(табулятори) показують межі абзацу. Величина відступу першого рядка абзацу
задається маркером із стрілкою вниз, відступ всього абзацу задається маркером
із стрілкою вгору.
Відформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен
користувачу.
Форматування виконують за допомогою команд головного меню або
кнопок панелі форматування, які дають змогу задати :
• стиль документу (Стилі);
• вид шрифта (Шрифт);
• розмір символів у пунктах (Розмір шрифту) (28 пунктів = 1 см);
• стиль шрифта (жирний (Bold), курсив (Italic), підкреслений
(Underline));
• вирівнювання (Alignment) (до лівого краю (Align Left), по
центру (Center), до правого краю (Align Right), за шириною (Justify));
• формувати нумеровані (Numbering) списки та
марковані (Bullets) списки;
• виділяти фрагмент тексту рамкою; тощо.
Для вибору виду і стилю
шрифта, розміру символів можна
скористатись кнопками на панелі
інструментів або виконавши
команди Format (Формат)
=> Font... (Шрифти). З’явиться
однойменне діалогове вікно, в
якому можна все це зробити і
одночасно побачити, як ці зміни
вплинуть на вигляд шрифта.
Для форматування тексту
його потрібно спочатку виокремити (вибрати, виділити).
Цей текст буде виділений інверсним кольором. Фрагмент тексту
виокремлюють так: клацають лівою кнопкою мишки на початку фрагмента і
перетягують курсор над текстом до кінця фрагмента, або зафіксувати курсор на
початку виділення і утримуючи натиснену клавішу Shift перемістити курсор
клавішами переміщення курсора (<-Т->) до кінця виділення.
Розглянемо швидкі способи виокремлення елементів тексту:
• щоб виокремити слово, треба клацнути на ньому двічі;
• щоб виокремити рядок, необхідно клацнути в лівому полі рядка;
• щоб виокремити абзац, потрібно клацнути тричі в межах абзацу;
• щоб виокремити весь текст (усі абзаци), треба виконати
комбінацію Ctrl+A або виконати команду Виділити=>Виділити все.
Щоб застосувати вирівнювання до виділеного фрагменту тексту, потрібно
скористатись кнопками вирівнювання на панелі форматування або виконати
команду Абзац, вибрати закладку Відступи і інтервали і в полі зі списком
Вирівнювання вибрати один із запропонованих способів (Left – до лівого
краю, Centered – по центру, Right – до правого краю, Justify – за шириною).
До виокремлених абзаців можна застосувати перетворення: маркований
список (Bulleted) і нумерований список (Numbered).
Для цього потрібно натиснути однойменні кнопки на панелі інструментів
або виконати команди Format=>Bullets and Numbering. З’явиться однойменне
діалогове вікно, в якому потрібно вибрати закладку Bulleted для створення
маркованого списку або Numbered для створення нумерованого списку. Потім
із запропонованих видів списків вибрати той, який вам більше до вподоби.
2. Для пошуку слів і символів у тексті використовується процедура
пошуку з пункту меню Основне→Пошук. Для заміни слів і символів
використовується процедура Основне→Замінити. За допомогою функції
пошуку і заміни можна також шукати і проводити заміну службових символів
(символ табуляції, абзацу, розрив сторінки, тощо).
Автоматична перевірка граматики допомагає в основному виявити в
тексті лексичні помилки, тобто неправильність написання слів. Для коректної
перевірки граматики необхідно виконати процедуру:
а) вказати мову тексту (виділити текст→Сервис→Язык→Выбрать язык
(український, англійський, інші)
б) запустити процедуру перевірки правопису (Сервис→Правописание).
У випадку знаходження помилки в тексті, що перевіряється, програма
запропонує варіант слова, який найближче знаходиться до слова з помилкою,
або запропонує пропустити помилку, якщо користувач впевнений в
правильності написання слова.
Хід роботи
1. Запустіть програму-редактор і підготуйте його до вводу тексту.
2. Введіть перший текст – титульну сторінку звіту практичної роботи.
Введіть текст:
Міністерство науки та освіти України
Назву навчального закладу
Назву кафедри
Лабораторна робота
Тема: Word. Форматування текстів
Виконав: прізвище та ініціали
Група
Дата
Викладач: прізвище та ініціали
Місто-рік
3. Відформатуйте текст, змінюючи розміри і тип шрифту, так щоб
текст зайняв цілу сторінку
4. Перевірте, чи оптимально розташований текст на аркуші.
Застосуйте кнопку Print Preview (Попередній перегляд). Для завершення
перегляду натисніть кнопку Close (Закрити).
5. Задайте різні перетворення шрифтів над окремими фрагментами. За
допомогою функції пошуку слів знайдіть в набраному тексті Ваше прізвище і
замініть його на слово в якому усі букви будуть великими
Format (Формат) => Font (Шрифт) => ОК. Перечисліть у звіт
використані перетворення.
6. Збережіть текстовий документ в особистій папці з новою назвою —
Титульна.
7. Відкрийте текстовий документ з попередньої роботи.
Першому абзацу задати параметри тексту: шрифт – Times New Roman 14,
інтервал – півтора рядки, відступ в першому рядку – 2,5 см, вирівнювання – по
лівому краю. Параметри другого абзацу: шрифт – Arial 12, інтервал –
одинарний, відступ в першому рядку – 1,25 см, вирівнювання – по центру.
Заголовок зробіть великим шрифтом, перший абзац – товстим, другий –
курсивом, третій – підкресленим курсивом, підпис виконайте, якщо це
можливо, одним з декоративних шрифтів.
8. Застосуйте до трьох абзаців тексту перетворення Нумерований
список, а опісля Маркований список. Залиште той вид списку, який вам більше
до вподоби.
9. Збережіть виправлений текст
10. Продемонструйте тексти викладачеві.
11. Закрийте вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.
Контрольні питання
1. В яких випадках використовується жирний, курсивний та
підкреслені букви?
2. В яких випадках використовують шрифти з насічками та без
насічок?
3. Якими засобами у текстовому редакторі Word встановлюють
відступи в тексті?
4. Як здійснити виділення фрагменту тексту за допомогою
клавіатури?
Контрольні питання
1. В яких випадках використовується жирний, курсивний та
підкреслені букви?
2. В яких випадках використовують шрифти з насічками та без
насічок?
3. Якими засобами у текстовому редакторі Word встановлюють
відступи в тексті?
4. Як здійснити виділення фрагменту тексту за допомогою
клавіатури?

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣDimitris Psounis
 
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 20109 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010Nikita Bogun
 
Bимоги до створення презентацій
Bимоги до створення презентаційBимоги до створення презентацій
Bимоги до створення презентаційriyoksana1
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
 
Практичні роботи в Excel
Практичні роботи в ExcelПрактичні роботи в Excel
Практичні роботи в Exceloksana oksana
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1Dimitris Psounis
 
типи посилань на комірки в електронних таблицях
типи посилань на комірки в електронних таблицяхтипи посилань на комірки в електронних таблицях
типи посилань на комірки в електронних таблицяхЗахарова Олена
 
Лабораторні роботи з інформатики
Лабораторні роботи з інформатикиЛабораторні роботи з інформатики
Лабораторні роботи з інформатикиStAlKeRoV
 
6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними
6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними
6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над нимиStAlKeRoV
 
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.Yana Sidorenko
 
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7Dimitris Psounis
 

What's hot (20)

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
 
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 20109 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
 
Bимоги до створення презентацій
Bимоги до створення презентаційBимоги до створення презентацій
Bимоги до створення презентацій
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.3ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
 
Практичні роботи в Excel
Практичні роботи в ExcelПрактичні роботи в Excel
Практичні роботи в Excel
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
 
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
 
типи посилань на комірки в електронних таблицях
типи посилань на комірки в електронних таблицяхтипи посилань на комірки в електронних таблицях
типи посилань на комірки в електронних таблицях
 
Лабораторні роботи з інформатики
Лабораторні роботи з інформатикиЛабораторні роботи з інформатики
Лабораторні роботи з інформатики
 
6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними
6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними
6 клас 19 урок. Фрагменти тексту та операції над ними
 
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
 
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
 
співбесіда
співбесідаспівбесіда
співбесіда
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.7ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.7
 

Similar to Набір і форматування текстових документів

форматування
форматуванняформатування
форматуванняmarunasorokina
 
форматування
форматуванняформатування
форматуванняmarunasorokina
 
введення і редагування тексту
введення і редагування текстувведення і редагування тексту
введення і редагування текстуГалина Том'юк
 
текстовий процесор
текстовий процесортекстовий процесор
текстовий процесорSlovyansk School
 
Word форматування
Word форматуванняWord форматування
Word форматуванняmarunasorokina
 
Стилі і шаблони
Стилі і шаблониСтилі і шаблони
Стилі і шаблониNataSulik
 
Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...
Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...
Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...Василь Тереховський
 
Text proz urok_1_8kl
Text proz urok_1_8klText proz urok_1_8kl
Text proz urok_1_8klTamara tamara
 

Similar to Набір і форматування текстових документів (20)

розділ 4 4
розділ 4 4розділ 4 4
розділ 4 4
 
MW
MWMW
MW
 
Format
FormatFormat
Format
 
форматування
форматуванняформатування
форматування
 
форматування
форматуванняформатування
форматування
 
введення і редагування тексту
введення і редагування текстувведення і редагування тексту
введення і редагування тексту
 
22
2222
22
 
форматування та редагування тексту
форматування та редагування текстуформатування та редагування тексту
форматування та редагування тексту
 
10t les32 word
10t les32 word10t les32 word
10t les32 word
 
текстовий процесор
текстовий процесортекстовий процесор
текстовий процесор
 
6 кл урок 4
6 кл урок 46 кл урок 4
6 кл урок 4
 
Word форматування
Word форматуванняWord форматування
Word форматування
 
Стилі і шаблони
Стилі і шаблониСтилі і шаблони
Стилі і шаблони
 
розділ 4 2
розділ 4 2розділ 4 2
розділ 4 2
 
урок 1
урок 1урок 1
урок 1
 
списки
спискисписки
списки
 
Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...
Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...
Урок 9. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, сп...
 
блдог1
блдог1блдог1
блдог1
 
Урок 7
Урок 7Урок 7
Урок 7
 
Text proz urok_1_8kl
Text proz urok_1_8klText proz urok_1_8kl
Text proz urok_1_8kl
 

Recently uploaded

ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxBodia2
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxkatral1968
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 
ПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptx
ПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptxПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptx
ПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptxAlexanderSholk
 
18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf
18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf
18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdfssuser54595a
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .zaskalko111
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 

Recently uploaded (17)

ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
ПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptx
ПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptxПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptx
ПОРТУГАЛІЯ ТА ІСПАНІЯ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ хх СТ.pptx
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 
18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf
18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf
18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL-1.pdf
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 

Набір і форматування текстових документів

 • 1. Лабораторна робота Тема: Word: Набір і форматування текстових документів Питання для теоретичної підготовки 1. Шрифт і абзац. Виділення тексту з допомогою клавіатури і мишки. Робота з буфером обміну (копіювання і вставка). Робота з шрифтами. Ввід символів, що відсутні на клавіатурі. Абзац і його параметри, списки. 1. Автоматична обробка тексту. Пошук і заміна фрагменту тексту. Перевірка орфографії, користування іншими засобами машинної обробки тексту. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 1. Шрифт тексту – однотипний за формою і стилем текст. Використовується два типи шрифтів – шрифти з насічками (Tекст) і без насічок (Tекст). Як правило, шрифт з насічками використовують для основного тексту (легко сприймається оком і легко читається). Шрифт під назвою Times New Roman є найбільш вживаним шрифтом з насічками, а шрифт Arial відноситься до найрозповсюдженого серед шрифтів без насічок. Крім назв, шрифти приймають три форми: жирний, курсив і підкреслений, які включаються на панелі інструментів за допомогою кнопок Ж, К і Ч, відповідно. Жирний шрифт використовують для назв розділів, пунктів, для введення термінів, для привертання уваги читача. Курсив використовують для цитування, означень, формулювання, а також для приведення адрес. Підкреслений шрифт використовується для наголошення, правил, привернення уваги. Слід також зазначити, що не допускається використання комбінації трьох шрифтів – в цьому випадку шрифт називається перенасиченим. Недруковані символи – це символи, які служать для розмітки тексту, є видимі на екрані, але не виводяться на друк. Наприклад, символ ¶ слугує для означення закінчення абзацу, пробіл з’являється у вигляді крапки ·. Символ →
 • 2. означає символ табуляції і служить для позначення відступу в рядку між словами. Для включення/виключення недрукованих символів використовується кнопка ¶ на панелі інструментів. Абзац – фрагмент тексту який закінчується символом ¶. Абзац володіє наступними параметрами: міжрядковий інтервал, відступ від краю в першому рядку, вирівнювання (по лівому краю, по правому краю, по центру, по усій ширині). Параметри абзацу задаються в пункті меню Формат→Абзац. У верхній частині робочого поля розташована лінійка, за допомогою якої можна задати як параметри сторінки так і відступи в абзаці. Маркери (табулятори) показують межі абзацу. Величина відступу першого рядка абзацу задається маркером із стрілкою вниз, відступ всього абзацу задається маркером із стрілкою вгору. Відформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу. Форматування виконують за допомогою команд головного меню або кнопок панелі форматування, які дають змогу задати : • стиль документу (Стилі); • вид шрифта (Шрифт); • розмір символів у пунктах (Розмір шрифту) (28 пунктів = 1 см); • стиль шрифта (жирний (Bold), курсив (Italic), підкреслений (Underline)); • вирівнювання (Alignment) (до лівого краю (Align Left), по центру (Center), до правого краю (Align Right), за шириною (Justify)); • формувати нумеровані (Numbering) списки та марковані (Bullets) списки; • виділяти фрагмент тексту рамкою; тощо.
 • 3. Для вибору виду і стилю шрифта, розміру символів можна скористатись кнопками на панелі інструментів або виконавши команди Format (Формат) => Font... (Шрифти). З’явиться однойменне діалогове вікно, в якому можна все це зробити і одночасно побачити, як ці зміни вплинуть на вигляд шрифта. Для форматування тексту його потрібно спочатку виокремити (вибрати, виділити). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Фрагмент тексту виокремлюють так: клацають лівою кнопкою мишки на початку фрагмента і перетягують курсор над текстом до кінця фрагмента, або зафіксувати курсор на початку виділення і утримуючи натиснену клавішу Shift перемістити курсор клавішами переміщення курсора (<-Т->) до кінця виділення. Розглянемо швидкі способи виокремлення елементів тексту: • щоб виокремити слово, треба клацнути на ньому двічі; • щоб виокремити рядок, необхідно клацнути в лівому полі рядка; • щоб виокремити абзац, потрібно клацнути тричі в межах абзацу; • щоб виокремити весь текст (усі абзаци), треба виконати комбінацію Ctrl+A або виконати команду Виділити=>Виділити все. Щоб застосувати вирівнювання до виділеного фрагменту тексту, потрібно скористатись кнопками вирівнювання на панелі форматування або виконати команду Абзац, вибрати закладку Відступи і інтервали і в полі зі списком Вирівнювання вибрати один із запропонованих способів (Left – до лівого краю, Centered – по центру, Right – до правого краю, Justify – за шириною). До виокремлених абзаців можна застосувати перетворення: маркований список (Bulleted) і нумерований список (Numbered).
 • 4. Для цього потрібно натиснути однойменні кнопки на панелі інструментів або виконати команди Format=>Bullets and Numbering. З’явиться однойменне діалогове вікно, в якому потрібно вибрати закладку Bulleted для створення маркованого списку або Numbered для створення нумерованого списку. Потім із запропонованих видів списків вибрати той, який вам більше до вподоби. 2. Для пошуку слів і символів у тексті використовується процедура пошуку з пункту меню Основне→Пошук. Для заміни слів і символів використовується процедура Основне→Замінити. За допомогою функції пошуку і заміни можна також шукати і проводити заміну службових символів (символ табуляції, абзацу, розрив сторінки, тощо). Автоматична перевірка граматики допомагає в основному виявити в тексті лексичні помилки, тобто неправильність написання слів. Для коректної перевірки граматики необхідно виконати процедуру: а) вказати мову тексту (виділити текст→Сервис→Язык→Выбрать язык (український, англійський, інші) б) запустити процедуру перевірки правопису (Сервис→Правописание). У випадку знаходження помилки в тексті, що перевіряється, програма запропонує варіант слова, який найближче знаходиться до слова з помилкою, або запропонує пропустити помилку, якщо користувач впевнений в правильності написання слова. Хід роботи 1. Запустіть програму-редактор і підготуйте його до вводу тексту. 2. Введіть перший текст – титульну сторінку звіту практичної роботи. Введіть текст: Міністерство науки та освіти України Назву навчального закладу Назву кафедри Лабораторна робота Тема: Word. Форматування текстів Виконав: прізвище та ініціали Група
 • 5. Дата Викладач: прізвище та ініціали Місто-рік 3. Відформатуйте текст, змінюючи розміри і тип шрифту, так щоб текст зайняв цілу сторінку 4. Перевірте, чи оптимально розташований текст на аркуші. Застосуйте кнопку Print Preview (Попередній перегляд). Для завершення перегляду натисніть кнопку Close (Закрити). 5. Задайте різні перетворення шрифтів над окремими фрагментами. За допомогою функції пошуку слів знайдіть в набраному тексті Ваше прізвище і замініть його на слово в якому усі букви будуть великими Format (Формат) => Font (Шрифт) => ОК. Перечисліть у звіт використані перетворення. 6. Збережіть текстовий документ в особистій папці з новою назвою — Титульна. 7. Відкрийте текстовий документ з попередньої роботи. Першому абзацу задати параметри тексту: шрифт – Times New Roman 14, інтервал – півтора рядки, відступ в першому рядку – 2,5 см, вирівнювання – по лівому краю. Параметри другого абзацу: шрифт – Arial 12, інтервал – одинарний, відступ в першому рядку – 1,25 см, вирівнювання – по центру. Заголовок зробіть великим шрифтом, перший абзац – товстим, другий – курсивом, третій – підкресленим курсивом, підпис виконайте, якщо це можливо, одним з декоративних шрифтів. 8. Застосуйте до трьох абзаців тексту перетворення Нумерований список, а опісля Маркований список. Залиште той вид списку, який вам більше до вподоби. 9. Збережіть виправлений текст 10. Продемонструйте тексти викладачеві. 11. Закрийте вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.
 • 6. Контрольні питання 1. В яких випадках використовується жирний, курсивний та підкреслені букви? 2. В яких випадках використовують шрифти з насічками та без насічок? 3. Якими засобами у текстовому редакторі Word встановлюють відступи в тексті? 4. Як здійснити виділення фрагменту тексту за допомогою клавіатури?
 • 7. Контрольні питання 1. В яких випадках використовується жирний, курсивний та підкреслені букви? 2. В яких випадках використовують шрифти з насічками та без насічок? 3. Якими засобами у текстовому редакторі Word встановлюють відступи в тексті? 4. Як здійснити виділення фрагменту тексту за допомогою клавіатури?