Water and energetic complex

4,646 views

Published on

See more: http://akarmazyan.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,655
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Water and energetic complex

 1. 1. http://akarmazyan.com<br />Տնտեսական համալիրների /սեկտորների/ զարգացման էկոլոգիզացումը<br />
 2. 2. Տնտեսական համալիրների /սեկտորների/ զարգացման էկոլոգիզացումը<br />Ջրային համալիր<br />
 3. 3. Երկրագնդի ջրային թաղանթը՝ ջրոլորտը ծածկում է մակերևույթի 71%-ը<br />միայն 0,45%-ն է բաժին ընկնում քաղցրահամ ջրերին, լճերին և գետերին<br />երկրագնդի ջրային պոտենցիալը կազմում է 1,5 միլիարդ կմ3, սակայն քաղցրահամ ջրերի բաժինը կազմում է ընդհամենը 28 միլիարդ կմ3<br />Ջրի սպառումը վերջին 80 տարիներին մեծացել է 10 անգամ, իսկ արդյունաբերական սպառումը՝ 20 անգամ:<br />Ջրային ռեսուրսներով ապահովվածություն<br />
 4. 4. այնպիսի որակի և քանակի ջրեր են, որոնք պահանջվում են մարդկանց հիմնական կարիքները ներկայում և ապագայում բավարարելուհամար<br />ջրային էկոհամակարգերը պահպանելու և ջրային ռեսուրսի կայուն զարգացումն ու օգտագործումն ապահովելու համար<br />29.800 քառ.կմ մակերես ունեցող Հայաստանի տարածքում ձևավորվող ջրային պաշարների միջին բազմամյա հոսքը կազմում է 6.2 մլրդ մետր խորանարդ: <br />Ազգային ջրային պաշար<br />
 5. 5. կազմավորվում են երկրի տարածքով անցնող գետերով (ավելի քան 35 կմ երկարություն ունեցող 14 գլխավոր գետեր, 10 կմ-ից ավել երկարություն ունեցող ավելի քան 200 միջին և բազմաթիվ փոքր գետեր) և տարածքում եղած լճերով<br />Հայաստանի գետերը Կուր և Արաքս գետերի վտակներն են և այս իմաստով այն հանդիսանում է որպես ջրային պաշարներ «արտահանող» երկիր:<br />ՀՀ մակերևութային ջրային պաշարներ<br />
 6. 6. ջրամատակարարում-ստորգետնյա աղբյուրների ջրերով, առանց լրացուցիչ մաքրման գործընթացի անհրաժեշտության: <br />առաջ են եկել ստորգետնյա ջրային պաշարների աղտոտման լուրջ վտանգ ներկայացնող նախադրյալներ<br />Խմելու նպատակով օգտագործվող ջրերի մոտավորապես 96%-ը և երկրում օգտագործվող ջրերի մոտավորապես 40%-ը գոյանում է ստորգետնյա ջրային աղբյուրներից<br />Ստորգետնյա աղբյուրների ջրեր<br />
 7. 7. տեխնիկապես անմխիթար վիճակ, սանիտարական պահպանության գոտիների բացակայություն<br />Կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի բացակայություն:<br />Կից աղբավայրերի, անասնապահական և աղտոտման վտանգ ներկայացնող այլ օբյեկտի առկայություն:<br />Արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտանետումներ<br />Ջրահեռացման համակարգերի, մաքրման կառուցվածքների բացակայություն կամ եղածների խիստ անմխիթար վիճակ: <br />Ստորգետնյա աղբյուրների ջրերի Աղտոտման լուրջ վտանգ ներկայացնող նախադրյալներ<br />
 8. 8. Տեխնոլոգիական գործընթացներում ջրային ռեսուրսներ օգտագործող սուբյեկտները կոչվում են ջրասպառողներ<br />Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը, որը համադրում է ծախսված ջուրը տնտեսվարական գործունեության արդյունքների հետ, անվանում են ջրատարություն<br />Ջրային ռեսուրսների օգտագործում <br />
 9. 9. Ջրատարությունը ցույց է տալիս, թե որքան ջրային ռեսուրս է պետք ծախսել միավոր ազգային եկամուտ ստանալու համար: <br />Այն ճյուղերը, որոնք որպես ռեսուրս օգտագործում են ջուրը, առանց փոփոխելու վերջինիս ֆիզիկաքիմիական վիճակը, կոչվում են ջրօգտագործողներ: <br />Այս շարքին են դասվում, մասնավորապես ջրային տրանսպորտը, ձկնորսությունը, հիդրոէներգետիկան և այլն<br />Ջրային ռեսուրսների օգտագործում <br />
 10. 10. ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրում<br />կորուստների նվազեցում է ջրային ռեսուրսների օգտագործման բոլոր փուլերում<br />Օգտագործման արդյունավետության բարձրացում<br />
 11. 11. Տնտեսական համալիրների /սեկտորների/ զարգացման էկոլոգիզացումը<br />Վառելիքա-էներգետիկական համալիր<br />
 12. 12. Վառելիքա-էներգետիկական ռեսուրսների ընդհանուր պահանջարկը կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևով՝ <br />D = Q + R + Im = M + Ex,<br />Q-ն որոշում է երկրի բնական պաշարները, դրանց տեխնիկա-տնտեսական պոտենցիալը, ինֆրակառուցվածքների զարգացվածության աստիճանը<br />R-ըկախված է գոյություն ունեցող էներգախնայողության տեխնոլոգիաների հաշվին, առաջնային էներգետիկ ռեսուրսների գներից<br />Տնտեսական զարգացումը և էներգետիկական գործոնը<br />
 13. 13. Im -ը պայմանավորված է սեփական էներգառեսուրսների առկայությամբ, դրանց արտադրության ծախքերով, էկոլոգիական իրավիճակով, տրանսպորտային գործոններով<br />M -ը թռիչքային զարգանում է ինդուստրիալ վերելքների ժամանակ, այնուհետև աճի տեմպերը նվազում են և կայունանում<br />Ex-արդյունավետությունը մյուս ճյուղերի հետ համեմատ, արդյունահանման ծախքերի մեծությունը, էներգախնայող տեխնոլոգիաների հնարավորությունը և գիտատեխնիկական առաջընթացը<br />Տնտեսական զարգացումը և էներգետիկական գործոնը<br />
 14. 14. Աշխարհի բազմաթիվ երկրներին բնորոշ է էներգակիրների պաշարների կրճատման միտումը<br />արդյունահանվում է 3,4 միլիարդ տոննա նավթի հումք մեկ տարում<br />Ընդհանուր պաշարները կազմում են շուրջ 140 միլիարդ տոննա<br />Համաշխարհային բնական գազի պաշարները կազմում են մոտ 150 տրիլիոն մ3<br />Ածուխի պաշարները կազմում են մոտ 1600 միլիարդ տոննա<br />Վառելիքա-էներգետիկ ռեսուրսների պաշարների փոփոխման միտումները և արդյունահանումը<br />
 15. 15. Արևային<br />Երկրաջերմային<br />Քամու<br />Ծովային մակընթացության և տեղատվության<br />Այլընտրանքային, բնախնայող տարբերակներ<br />
 16. 16. Աշխարհում հաշվվում է ավելի քան 30 արևային էլեկտրակայաններ, որոնց գումարային հզորությունը կազմում է մոտ 400 Մվտ<br />Երկրաջերմային էներգիայի աղբյուր է հանդիսանում բարձր ջերմության ջուրը, որը գտնվում է երկրագնդի խորքում<br />քամու էներգիայի տեխնոլոգիան շատ պարզ է և համեմատաբար էժան<br />Ծովային մակընթացությունների և տեղատվության աղբյուրի օգտագործման առումով առաջամարտիկը Ֆրանսիան է<br />Այլընտրանքային, բնախնայող տարբերակներ<br />
 17. 17. Այլընտրանքային, բնախնայող տարբերակներ<br />
 18. 18. Արդյունահանման օգտագործման ռեզերվները էական են նավթի համար<br />Նավթարդյունահանման գործակիցը շատ երկրների համար ¼ է և գնալով նվազում է<br />Վերամշակման օգտագործման ռեզերվներ-այս համատեքստում բավականին կարևոր է նավթի վերամշակման խորությունը<br />օգտագործման ռեզերվներ<br />Վառելիքա-էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործում<br />
 19. 19. տեղափոխման ռեզերվները կապված են նավթամուղների, նավթամթերքների խողովակների և գազամուղների առանց վթարի աշխատանքի հետ<br />Հնարավոր է զգալիորեն նվազեցնել շրջակա միջավայրի բեռնվածությունը արտահանման քաղաքականության վերանայման արդյունքում՝ արտահանման բնատարության նվազեցման հաշվին<br />Վառելիքա-էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործում<br />
 20. 20. էներգետիկական ռեսուրսների և էներգիայի ոչ ռացիոնալ օգտագործում և էներգատարություն<br />անհրաժեշտ է փոխարինել գործող տեխնոլոգիաները ավելի խնայողական տեխնոլոգիաներով<br />կոմունալ տնտեսությունների մեծ էներգատարություն<br />կառուցվածքային վերակառուցումը հնարավորություն կընձեռի հասնել 50 տոկոս արդյունքի<br />Էներգետիկական հիմնախնդիրների լուծման այլընտրանքային տարբերակներ<br />
 21. 21. վերջնական ժողովրդատնտեսական արդյունքների իրագործման էներգետիկ պահանջարկ<br />էներգախնայող տնտեսական զարգացման անցումը առավել արդյունավետ է, թե' տնտեսական, թե' բնապահպանական և թե' սոցիալական տեսանկյունից<br />Էներգետիկական քաղաքականության առաջնայնությունների ընտրություն<br />

×