Կորպորատիվ էկոլոգիական մենեջմենթ

1,263 views

Published on

see more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Կորպորատիվ էկոլոգիական մենեջմենթ

 1. 1. ԿՈՐՊԵՐԱՏԻՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ Հայեցակարգը և սկզբունքները
 2. 2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ <ul><li>Կազմակերպություն </li></ul><ul><li>Իրավաբանական անձ </li></ul><ul><li>ինքնուրույն գործող տնտեսվարող օբյեկտ, որը ստեղծված է օրենսդրորեն սահմանված կարգով և իրականացնում է արտադրանքի թողարկում, զանազան ծառայությունների մատուցում, որոնց նպատակն է բավարարել հանրային պահանջները և ստանալ շահույթ: </li></ul><ul><li>որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտականությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, դատարաններում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող, ունենալ ինքնուրույն հաշվեկշիռ: </li></ul>
 3. 3. Ձեռնարկությունը (բնօգտագործման գործիք) որպես բաց համակարգ <ul><li>Ձեռնարկության ռեսուրսային բազան ներառում է արտադրության և սպառման թափոնները, բնական հումքային, աշխատանքային, տեղեկատվական և էներգետիկական ռեսուրսները </li></ul>
 4. 4. Ձեռնարկության էկոլոգիապես անվտանգ արտադրական գործընթացները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները. <ul><li>աղտոտող նյութերի արտանետումների (արտահոսքերի) բացակայություն, </li></ul><ul><li>անթափոն արտադրություն, </li></ul><ul><li>աշխատողների աշխատանքային անվտանգության պահպանում, </li></ul><ul><li>էներգասպառման ցածր մակարդակ, </li></ul><ul><li>ռեսուրսասպառման արդյունավետություն: </li></ul>
 5. 5. Կազմակերպության էկոլոգիական ծառայության կառուցվածքը
 6. 6. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ /ԿԷՄ/ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ <ul><li>ԿԷՄ ներկայացնում է ձեռնարկության գործունեության կառավարման համակարգը այն ուղղվածությամբ, կողմերով և ձևով, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում են շրջակա բնական միջավայրի հետ ձեռնարկության փոխազդեցությանը: </li></ul>
 7. 7. ԿԷՄ-ի մոդելի ընդհանուր սկզբունքներ <ul><li>կայուն զարգացման ապահովումը, </li></ul><ul><li>ստեյկ-հոլդերների շահերի պաշտպանումը (անգլերեն stakeholder բառից, բառացիորեն` «մասի տեր (տոկոսի ստացող)», (օգտագործվում է նաև «շահառու»), </li></ul><ul><li>շրջաբերականությունը և կոոպերացումը, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական ռիսկերի հաշվառումը և կառավարումը: </li></ul>
 8. 8. Կայուն զարգացման ապահովում <ul><li>կորպորատիվ գերակայություն: </li></ul><ul><li>ներմուծել համակարգային ինտեգրված կառավարումը ամբողջությամբ: </li></ul><ul><li>կատարելագործման գործընթաց: </li></ul><ul><li>անձնակազմի ուսուցում: </li></ul><ul><li>նախնական գնահատում: </li></ul><ul><li>արտադրանք կամ ծառայություններ: </li></ul>
 9. 9. <ul><li>խորհրդատվություն սպառողների համար: </li></ul><ul><li>սարքավորումներ և գործառույթներ: </li></ul><ul><li>ուսումնասիրություն: </li></ul><ul><li>կանխարգելումային մոտեցում: </li></ul><ul><li>Աջակցել և խրախուսել նշված սկզբունքների կիրառումը ձեռնարկության անունից գործող կապալառուների և մատակարարների կողմից: </li></ul><ul><li>պատրաստվածություն վթարային վիճակին: </li></ul>Կայուն զարգացման ապահովում
 10. 10. <ul><li>տեխնոլոգիաների փոխանցում: </li></ul><ul><li>ներդրում ընդհանուր արդյունավետության մեջ: </li></ul><ul><li>բաց երկխոսության հնարավորություն: </li></ul><ul><li>համապատասխանություն և հաշվետվություն: </li></ul>Կայուն զարգացման ապահովում
 11. 11. Ստեյկ-հոլդերների շահերի պաշտպանում <ul><li>Ստեյկ-հոլդերներ </li></ul><ul><li>ունեն հնարավորություն ազդեցություն ունենալու ֆիրմայի վրա, իսկ մյուս կողմից` իրենք են կրում ֆիրմայի կողմից ընդունված որոշումների ազդեցությունը: </li></ul><ul><li>Տարբերում են ստեյկ-հոլդերների հինգ հիմնական խմբեր, որոնց գործունեությունը ազդեցություն է ունենում ձեռնարկության էկոլոգիական քաղաքականության վրա. </li></ul>
 12. 12. Ստեյկ-հոլդերների շահերի պաշտպանում <ul><li>Ֆինանսական ստեյկ-հոլդերներ </li></ul><ul><li>Գնորդներ (սպառողներ) </li></ul><ul><li>Ավելացնել վաճառքի ծավալները և գործառույթների շահութաբերությունը, </li></ul><ul><li>կրճատել ծախսերը և բարձրացնել արդյունավետությունը, </li></ul><ul><li>պահպանել ակտիվների օգտագործումը առավելագույն բարձր մակարդակի վրա: </li></ul><ul><li>արտադրել էկոլոգիապես որակյալ արտադրանք` </li></ul><ul><li>նվազեցնի ՇՄ վրա արտադրական գործունեության ազդեցությունը, </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Ներքին ստեյկ-հոլդերներ </li></ul><ul><li>Հասարակություն </li></ul><ul><li>միավոր արտադրանքի վրա ռեսուրսների ծավալի կրճատում, </li></ul><ul><li>միավոր արտադրանքի արտադրության դեպքում առաջացած թափոնների ծավալի նվազեցում, </li></ul><ul><li>ինովացիայի զարգացում, </li></ul><ul><li>արդյունքների վերաբերյալ հասարակության տեղեկացվածություն: </li></ul><ul><li>ձևավորել բաց, քաղաքականություն, </li></ul><ul><li>պատրաստ լինել երկխոսության, </li></ul><ul><li>կազմակերպել ներքին աուդիտ, </li></ul><ul><li>ապահովել էկոլոգիական ռիսկերի հաշվառումը և կանխարգելել դրանք: </li></ul>Ստեյկ-հոլդերների շահերի պաշտպանում
 14. 14. <ul><li>Շրջակա բնական միջավայր </li></ul><ul><li>հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում, </li></ul><ul><li>էկոհամակարգերում կենսաբազմազանության պահպանում, </li></ul><ul><li>ջրային ռեսուրսների որակի, ներառած` խմելու ջրի աղբյուրների պահպանում, </li></ul><ul><li>մթնոլորտային օդի որակի պահպանում: </li></ul>Ստեյկ-հոլդերների շահերի պաշտպանում
 15. 15. Շրջաբերականություն և կոոպերացում <ul><li>Ուղղաձիգ կոոպերացում </li></ul><ul><li>Հորիզոնական կոոպերացում </li></ul><ul><li>ձեռնարկությունները համագործակցում են արտադրանքի ստեղծման շղթայի երկայնությամբ: </li></ul><ul><li>Ուղղաձիգ կոոպերացման օրինակները դրսևորվում են որակի միասնական ստանդարտների օգտագործման, արտադրանքի համատեղ գովազդման և թափոնների համատեղ օգտագործման մեջ: </li></ul><ul><li>առկա է մրցակցության մեջ գտնվող այն ֆիրմաների միջև, որոնք համագործակցում են ՇՄՊ ոլորտում և համաձայնվում են սեփական ազատ գործունեության սահմանափակմանը: Նման համագործակցության պատճառ կարող է լինել պրոբլեմային հանգուցակետերի առաջացումը: </li></ul>
 16. 16. Շրջաբերականություն և կոոպերացում <ul><li>Հորիզոնական կոոպերացում </li></ul><ul><li>Անկյունագծային կոոպերացում </li></ul><ul><li>Համագործակցության ձևերն են </li></ul><ul><li>գործառույթների տրամադրումը (ֆիրմաներից մեկն իր վրա է վերցնում ամբողջ խմբի համար որոշակի գործառույթները), </li></ul><ul><li>գործառույթների բաշխումը (բոլոր մասնակիցներն իրենց վրա են վերցնում լրացուցիչ գործառույթներ), </li></ul><ul><li>գործառույթների առանձնացումը (պարտնյորները որոշակի գործառույթներ հանձնում են երրորդ կողմին): </li></ul><ul><li>Նման կառուցվածքները կարող են միավորել այն ձեռնարկությունները, որոնք առնչվում են վաճառքի տարբեր շուկաների հետ կամ գտնվում են տարբեր տարածաշրջաններում: </li></ul>
 17. 17. էկոլոգիական ռիսկերի հաշվառում և կառավարում <ul><li>Էկոլոգիական ռիսկ </li></ul><ul><li>էկոլոգիական ռիսկ առաջանում է, երբ </li></ul><ul><li>տնտեսական և այլ գործունեության բնական կամ տեխնածին բնույթի թունավոր ազդեցությունով պայմանավորված այնպիսի իրադարձությունների հանդես գալու հավանականությունն է, որոնք շրջակա միջավայրի համար ունեն անբարենպաստ հետևանքներ </li></ul><ul><li>երբ էկոլոգիական վնասի ի հայտ գալը և դրա հետևանքները որոշված չեն, /տնտեսական պոտենցիալ/ </li></ul><ul><li>երբ էկոլոգիական վնասը արդեն առկա է, սակայն ձեռնարկության համար տնտեսական հետևանքները որոշված չեն: /փաստացի վնաս/ </li></ul>
 18. 18. էկոլոգիական ռիսկերի հաշվառում և կառավարում <ul><li>էկոլոգիական ռիսկն ըստ օբյեկտիվության </li></ul><ul><li>Գիտական մեթոդներով գնահատված ռիսկ </li></ul><ul><li>Սուբյեկտիվ կերպով ներկայացվող և գնահատվող ռիսկ, </li></ul><ul><li>Պոտենցիալ սուբյեկտիվ ռիսկի դեպքում վնասը որոշվում է բավականին ճիշտ </li></ul><ul><li>Պոտենցիալ սուբյեկտիվ ռիսկը առաջ է գալիս ձեռնարկությունների և ստեյկ-հոլդերների միջև տեղեկատվության ոչ բավարար օբյեկտիվ բաշխման դեպքում: </li></ul><ul><li>Փաստացի ռիսկ է այն վնասը, որը կամ արդեն գոյություն ունի, կամ մեծ հավանականությամբ տեղի է ունենալու: </li></ul><ul><li>կառավարման մեթոդներ </li></ul>
 19. 19. ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ <ul><li>ԿԷՄ-ի հայեցակարգի ներդրումը պահանջում է համապատասխան պատրաստվածության անձնակազմի ներգրավում: </li></ul><ul><li>Անհրաժեշտ է լուծել մի շարք խնդիրներ, որոնք ներառում են անձնակազմի պատրաստումը և ընտրությունը, որակավորման բարձրացումը, խթանման համակարգը, ՇՄՊ-ի ոլորտում գործունեության գնահատականը և այլն: </li></ul>
 20. 20. Էկոլոգիական վթարների պատճառներ <ul><li>Էկոլոգիական քաղաքականությունը հաճախ կապված է առանձին կառուցվածքների գործունեության, այլ ոչ թե ձեռնարկության ողջ անձնակազմի հետ: </li></ul><ul><li>Տեխնոլոգիականի հետ համեմատած` մարդկային գործոնի հաշվառումը դիտարկվում է որպես երկրորդական: </li></ul><ul><li>Առանձին աշխատողի տեսակետից ելնելով` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը հնարավորություն չի տալիս բացահայտելու ամբողջ ձեռնարկության ազդեցության մասշտաբները: </li></ul><ul><li>Ձեռնարկության վրա էկոլոգիական ազդեցության ամբողջական գնահատման դեպքում ոչ միշտ է հաշվի առնվում առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումների ազդեցությունը: </li></ul>
 21. 21. Անձնակազմի կառավարումն ընդգրկում է փոխկապակցված խնդիրների, մեթոդների և գործառույթների համալիր <ul><li>Անձնակազմի պահանջարկի որոշումը` հաշվի առնելով ձեռնարկության նոր էկոլոգիական խնդիրները, կադրերի ընտրությունը և տեղաբաշխումը: </li></ul><ul><li>Անձնակազմի որակավորման բարձրացումը և վերապատրաստումը </li></ul><ul><li>Աշխատողների էկոլոգիական գործունեության գնահատումը </li></ul><ul><li>Անձնակազմի` էկոլոգիական ուղղվածությամբ վարքի խթանում և շահագրգռում </li></ul><ul><li>Անձնակազմի ղեկավարում, ղեկավարման համապատասխան ոճի և կորպորատիվ կուլտուրայի մշակում </li></ul>
 22. 22. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ <ul><li>Ֆինանսական մենեջմենթը նպատակաուղղված է ձեռնարկության դրամային ֆոնդերի կառավարմանը </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական հայեցակարգի առումով - հասնել ձեռնարկության ֆինանսական նպատակներին, համաձայնեցված էկոլոգիական նպատակներին և սահմանափակումներին </li></ul>
 23. 23. Բանկային վարկի տրամադրման դեպքում նախագծին կից էկոլոգիական միջոցառումների սխեման <ul><li>Վարկերի տրամադրման դեպքում բանկերի հիմնական պահանջը ինվեստիցիոն նախագծերն էկոլոգիական միջոցառումների ուղեկցման նկատմամբ այն է, որ նախագիծը ապահովի ՇՄՊ-ի նպատակների իրականացումը: </li></ul>

×