Էքստերնալ ծախսեր, ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի տնտեսական գնահատականը

1,218 views

Published on

See more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

Էքստերնալ ծախսեր, ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի տնտեսական գնահատականը

 1. 1. ԷՔՍՏԵ Ր ՆԱԼ ԾԱԽՔԵՐ, ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՍՍԻՄԻԼՅԱՑԻՈՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԸ ԵՎ ՆՐԱ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
 2. 2. Շրջակա միջավայրն ունի լավ որակ, հետևաբար մարդիկ կարող են ստանալ որոշակի եկամուտ, որը կարտահայտվի ինչպես բարոյական, այնպես էլ` նյութական բարիքներով:   Ձեռնարկատեր ը շրջակա միջավայր է նետում վնասակար նյութեր, և մարդիկ կրում են վնասները:
 3. 3. « Արտաքին կամ էքստերնալ ծախքեր » հասկացություն ը շրջակա միջավայրի պաշտպանության տնտեսագիտության հիմնական կատեգորիաներից մեկն է :   Ծախսերի էքստերնալության խնդիրը մշտական հետաքրքրություն է ներկայացնում : Արտաքին ծախքերն առաջանում են այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ ռեսուրսը դառնում է սահմանափակ:
 4. 4. l - սահմանային վնաս, D – տարածքի ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի ծավալ
 5. 5. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը դիտվում է որպես նրա ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի օգտագործում (ՇՄԱՊ):
 6. 6. Տարողությունում կարող է գտնվել միայն որոշակի քանակության ջուր:
 7. 7. Ասսիմիլյացիոն տարողությունն իրենից ներկայացնում է թույների քանակության առավելագույն դինամիկ տարողության ցուցիչ , որը ժամանակի միավորի ընթացքում կարող է կուտակվել, կործանվել, փոխակերպվել և դուրս գալ էկոհամակարգի ծավալի սահմաններից` առանց սեփական նորմալ գործունեության խանգարման:
 8. 12. Սահմանային թույլատրելի արտանետումը մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրից վնասակար նյութի այն առավելագույն արտանետումն է ( գ / վ , տ / տարի ), որի դեպքում մերձերկրյա շերտում ապահովվում է այդ նյութի համար հաստատված սահմանային թույլատրելի խտությունը ` հաշվի առած այդ նյութի ֆոնային աղտոտվածությունը :
 9. 13. M ՍԹԱ = ( C թույլ. · հ 2 · ) / ( A · F · m · n · η ) C թույլ. = ՍԹԽ մ.ա. - C ֆ
 10. 15. A п = (Э a – Э т ) / S Э a = б а + б ц а Э т = б т + б ц т
 11. 16. {PC – T(C) – Z(x)} --> max  C – x  D C  O, x  O
 12. 17. (1) (2) (3): (1) (2) (3): Նկ 2 « Ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալի » գնի փոփոխությունը նրա կրճատման դեպքում D – տարածքի « ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի » ծավալը, C – արտադրանքի օպտիմալ նշանակությունը: Նկ 2 « Ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալի » գնի փոփոխությունը նրա կրճատման դեպքում D – տարածքի « ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի » ծավալը, C – արտադրանքի օպտիմալ նշանակությունը: D, D 1 – տարածքի ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի ծավալ, C – արտադրանքի օպտիմալ նշանակություն , S - լրացուցիչ ծախքեր, λ, λ1 -ասսիմիլյացիոն տարողության միավորի արժեք « Ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալի » գնի փոփոխությունը նրա կրճատման դեպքում Ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալի գնի փոփոխությունը նրա կրճատման դեպքում
 13. 18. Ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալ ի տնտեսական արժեքի ստորաբաժանումը S 1 -ը աղտոտման կանխման համար գումարային ծախքեր, S 2 -ը` բնական միջավայրի ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի տնտեսական արժեք
 14. 19. Արտադրության մասշտաբի աճ և արտանետումների մաքրման համար առավելագույն ծախսերի ֆունկցիայի շարժ 2 - արտանետումների մաքրման համար առավելագույն ծախսերի հին ֆունկցիա , 2' - արտանետումների մաքրման համար առավելագույն ծախսերի նոր ֆունկցիա , W, W 1 - արտանետումների ծավալ, p, p 1 – ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի արժեք, V - P մակարդակում ֆիքսված վճարի դեպքում արտանետումների ծավալ, D – տարածքի ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի ծավալ
 15. 20. Արտանետումների մաքրման(որսման) համար առավելագույն ծախսերի նվազեցում 1, 2 – համապատասխանաբար հին և նոր ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալ ի պահանջարկ , p 1 , p 2 , p 3 – ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի արժեք, D, D 1 – տարածքի ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի ծավալ
 16. 21. Ա սսիմիլյացիոն պոտենցիալ ի շուկայի քննարկում 1 - ասսիմիլյացիոն պոտենցիալ ի պահանջարկ, 2 – առավելագույն վնասի կոր , D – տարածքի ասսիմիլյացիոն պոտենցիալի ծավալ , W - արտանետումների ծավալ
 17. 22. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×