Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Էներգասպառումը և կենսոլորտը

1,102 views

Published on

See more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Էներգասպառումը և կենսոլորտը

 1. 1. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
 2. 2. <ul><li>Էներգետիկան ՇՄ և մարդու վրա անբարենպաստ ազդեցության հիմնական աղբյուրներից մեկն է: </li></ul><ul><li>Այն ազդում է մթնոլորտի, հիդրոսֆերայի և լիթոսֆերայի վրա: </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Էներգետիկայի օբյեկտները, որոնք հիմնականում որպես առաջնային էներգիա օգտագործում են ածխաջրածնային վառելիքը, կենսոլորտը վնասակար արտանետումներով աղտոտող հիմնական աղբյուրներից են: </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Կենսոլորտը- bios- կյանք և sphaira- գունդ- երկիր մոլորակի այն հատվածն է, որը էվոլուցիայի ընթացքում բնակեցվել է կենդանի օրգանիզմներով: </li></ul><ul><li>Կենսոլորտը ներառում է երկրակեղևը, հողային ծածկույթը, ջրոլորտը և մթնոլորտի ստորին շերտերը </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Պատմականորեն էներգիայի սպառման մեծացումն ընթացել է ոչ հավասարաչափ: </li></ul><ul><li>էներգիայի սպառման կտրուկ աճը սկսվել է XX դարում, ընդ որում, մարդու կողմից սպառված էներգիայի 2/3-ը բաժին է ընկնում դարի վերջին կեսին: </li></ul>
 6. 6. <ul><li>բաշխվում են առևտրայինի և ոչ առևտրայինի: </li></ul><ul><li>առևտրային աղբյուրները ներառում են պինդ, հեղուկ, գազակերպ վառելիքի տեսակները և էլեկտրաէներգիան: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Ոչ առևտրայինին վերաբերում են էներգիայի մնացած բոլոր աղբյուրները: </li></ul><ul><li>Համաշխարհային էներգետիկան հիմնականում հիմնված է առևտրային էներգառեսուրսների վրա: </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Մարդկությունն իր գոյության ողջ պատմության ընթացքում ծախսել է բոլոր տեսակների էներգիաների մոտ 900…950 հազ. ՏՎտ.ժ: </li></ul><ul><li>Հաշված արդյունաբերական դարասկզբից` համարյա 200 տարվա ընթացքում` վառելիքի գլոբալ սպառումն աճել է մոտ 30 անգամ և 1994 թ. հասել է 13.07Գ.տ.պ.վ/տարի: </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Տարբեր երկրներում բնակչության կենսամակարդակը ուղղակիորեն կախված է էներգիայով ապահովվածությունից </li></ul><ul><li>I- ն մաքուր եկամուտի ինդեքսն է` հաշվարկված ըստ ապրանքների և ծառայությունների մեծ հավաքակազմի իրական արժեքին ( I=1 համապատասխանում է մոտավորապես 22.5 ԱՄՆ դոլարին), E- տարբեր երկրներում մեկ բնակչի կողմից էներգիայի սպառումը, պայմանական վառելիքի (29.3 ՄՋ/կգ) կգ-ներով: </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Քաղաքակրթության զարգացմանը զուգընթաց` տեղի է ունենում էներգիայի ծախսի մեծացում: </li></ul><ul><li>Մարդկության կողմից էներգիայի արտադրության և սպառման մասշտաբները այնքան մեծ են, որ համեմատելի են բնական երևույթների հետ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Հանքային վառելիքի համաշխարհային պաշարները -12.5 տրիլիոն տպվ, իսկ պաշարները, որոնք կարող են արդյունահանվել-4 տրիլիոն տոննա: </li></ul><ul><li>Հաշվվում է , որ այդ քանակությունը, մարդկությանը կբավարարի մոտ 300 տարի: </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Անհրաժեշտ է նվազեցնել էներգասպառումը </li></ul><ul><li>անհրաժեշտ է կատարելագործել էներգիայի արտադրության տեխնոլոգիան </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>ՋԷԿ-երը , օգտագործելով էներգառեսուրսները պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքի տեսքով, արտադրում են էլեկտրական և ջերմային էներգիա </li></ul><ul><li>Վառելիքի ողջ նյութական մասը վերածվում է թափոնների, որոնք անցնում են շրջակա միջավայր գազային և այրման պինդ արգասիքների տեսքով </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Այժմ ՋԷԿ -երի կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակի մոտ 70%-ն արտադրվում է կոնդենսացիոն էլեկտրակայաններում (ԿԷԿ): </li></ul><ul><li>Աշխարհի ողջ ջերմային էներգետիկան ամեն տարի Երկրի մթնոլորտ է նետում ավելի քան 200 մլն տոննա ածխածնի օքսիդ , ավելի քան 50 մլն տոննա տարբեր ածխաջրածիններ, համարյա 150 մլն տոննա ծծմբի երկօքսիդ, 50 մլն տոննայից ավելի ազոտի օքսիդներ, 250 մլն տոննա մանրադիսպերս աերոզոլեր: </li></ul>Ջրամշակման, սարքավորումների կոնսերվացման և լվացման, մոխրախարամային մնացորդների հիդրոտեղափոխման գործընթացների հետ կապված առաջանում են աղտոտող տարբեր հոսքեր
 16. 16. SEE MORE: HTTP://AKARMAZYAN.COM

×