Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Միջպետական հարաբերությունների էկոլոգիական ասպեկտները

5,335 views

Published on

see more: http://akarmazyan.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Միջպետական հարաբերությունների էկոլոգիական ասպեկտները

 1. 2. <ul><li>Ինչի ՞ ց սկսվեցին </li></ul><ul><li>այս </li></ul><ul><li>գործընթացները </li></ul><ul><li>Ինչու ՞ են հաստատվում միջպետական հարաբերություններ էկոլոգիական ասպեկտներում </li></ul>
 2. 4. <ul><li>Բ նօգտագործման ազգային ծրագրերի իրականացման փորձի փոխանակում </li></ul><ul><li>Միջպետական ծրագրերի և համաձայնագրերի ստեղծում ու գործածություն </li></ul><ul><li>Շրջակա միջավայրի վիճակի կառավարման համար համապատասխան միջազգային ինստիտուտների հիմնադրում </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Մշակել, ընդունել և գործածել շրջակա միջավայրի պաշտպանության ազգային ծրագրեր: </li></ul><ul><li>Ծրագրերի սկզբնական նպատակները </li></ul><ul><li>Սկզբնական մոտեցումների թերությունները </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Ծրագրի սկզբնական դրական արդյունքները </li></ul><ul><li>Հետագա բացասական հետևանքները </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Պլան առաջին (1989թ.) . <<Աղտոտողը վճարում է>> </li></ul><ul><li>Պլան երկրորդ (1993թ.). Տ նտեսական աճ և շրջակա միջավայր փոխհարաբերությունը </li></ul><ul><li>Պլան երրորդ (1999-2003թթ.). Նմանատիպ ծրագրերի առկայություն այլ երկրներում </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Պետական կառավարման օրգաններ </li></ul><ul><li>Ճյուղային նախարարություններ </li></ul><ul><li>Կենտրոնական մարմիններ </li></ul><ul><li>Էկլոգիական քաղաքականություններն ու դրանց ընդհանուր նպատակը </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Էկոլոգիական քաղաքականությունները զարգացող երկրներում </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական քաղաքականությունները անցումային տնտեսությամբ երկրներում </li></ul><ul><li>Զարգացած երկրների փորձի անհրաժեշտություը </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական վիճակի բարելավման նախադրյալները </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Շրջակա միջավայրի ՄԱԿ-ի ծրագրերը </li></ul><ul><li>ՅուՆԵՊ (United Nations Environment Programme) </li></ul><ul><li>ՅուՆԵՍԿՕ (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) </li></ul><ul><li>ՖԱՕ (Food and Agricultural Organization of the United Nations) </li></ul><ul><li>ԱՀԿ (առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն- World Heath Organizatiоn) </li></ul><ul><li>ՅուՆԻԴՕ (United Nations Industrial Development Organization) </li></ul><ul><li>ՄԱԷԳ (International Atomic Energy Agency) </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Միջազգային համագործակցության կարևոր ասպեկտ է համարվում նրա շրջանակներում ֆինանսական օգնության տրամադրման հնարավորությունը </li></ul><ul><li>Ֆինանսավորող հիմնական կազմակերպությունները </li></ul><ul><li>Վերակառուցման և զարգացման Միջազգաին բանկը (International Bank for Reconstruction and Development, World Bank) </li></ul><ul><li>Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (International Monetary Fund) </li></ul><ul><li>Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (International Fund for Agricultural Development) </li></ul>
 10. 12. <ul><li>ժամանակ ային (սերունդների միջև) էքստերնալներ </li></ul><ul><li>Գլոբալ (միջերկրային) էքստերնալներ </li></ul><ul><li>Միջսեկտորային էքստերնալներ </li></ul><ul><li>Միջտարածաշրջանային էքստերնալներ </li></ul><ul><li>Լոկալ էքստերնալներ </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Խնդրի գիտակցման կարևորությունը </li></ul><ul><li>Միջպետական հարաբերությունների հաստատման անհրաժեշտությունը </li></ul><ul><li>Անցումը կայուն զարգացման միացյալ ուժերով և ընդհանուր ճանապարհով </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Շնորհակալություն </li></ul>

×