<ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ </li></ul>
<ul><li>Էկոլոգիական քաղաքականության և պարտականությունների հիմնավորումը, </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական գործունեության պլանա...
<ul><li>Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և ռեսուրսների օգտագործման կառավարումը, </li></ul><ul><li>Ներքին էկոլոգիական մոնիթ...
 
 
<ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ </li></ul><ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ </li></ul><ul><li>պետական մարմինների և տնտեսվարող ս...
<ul><li>Ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ 14001-2005 ԵՎ ГОСТ Р ИСО 14001-98 </li></ul>
<ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԵՐԱԾՈՒՄ Է ԴԵՄԻՆԳԻ ՑԻԿԼԻ ՆՈՐ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ </li></ul><ul><li>ստանդարտը սահ-մանում է...
<ul><li>պլանավորում` անհրաժեշտ նպատակների և գործընթացների սահմանում, </li></ul><ul><li>կատարում` գործընթացների ներդրում, <...
<ul><li>ՇՄ կառավարման համակարգի ներդրում, պահպանում և բարելավում, </li></ul><ul><li>ընդունված էկոլոգիական քաղաքականությանը...
<ul><li>Շարունակական բարելավում . բարելավման գործընթաց` էկոլոգիական բնութագրի բարելավման նպատակով: </li></ul><ul><li>Շրջակ...
<ul><li>Էկոլոգիական ազդեցություն . ՇՄ ցանկացած փոփոխություն, որն առաջանում է կազմակերպության գործունեության հետևանքով: </l...
<ul><li>Շահագրգիռ կողմ . անձ կամ անձանց խումբ, որը շահագրգռված է կազմակերպության էկոլոգիական բնութագրի համար կամ զգայուն է...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Armenian standarts

1,022 views

Published on

See more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Armenian standarts

 1. 1. <ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Էկոլոգիական քաղաքականության և պարտականությունների հիմնավորումը, </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական գործունեության պլանավորումը, </li></ul><ul><li>Ներքին և արտաքին էկոլոգիական գործունեության կազմակերպումը, </li></ul><ul><li>Անձնակազմի կառավարումը, </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և ռեսուրսների օգտագործման կառավարումը, </li></ul><ul><li>Ներքին էկոլոգիական մոնիթորինգը և էկոլոգիական հսկողությունը, </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական գործունեության վերլուծությունը և արդյունքների գնահատումը, </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական կառավարման և էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգերի վերանայումը և կատարելագործումը: </li></ul>
 4. 6. <ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ </li></ul><ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ </li></ul><ul><li>պետական մարմինների և տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեություն` ուղղված բնապահպանական օրենսդրության պարտադիր պահանջների պահպանմանը ինչպես նաև համապատասխան նպատակների, նախագծերի և ծրագրերի մշակմանը: </li></ul><ul><li>տնտեսվարող սուբյեկտների նախաձեռնողական և արդյունավետ գործունեություն` ուղղված իրենց սեփական էկոլոգիական նպատակներին հասնելուն, ինչպես և էկոարդյունավետության և էկոարդարության սկզբունքների հիմքի վրա մշակված նախագծերի և ծրագրերի իրականացմանը: </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ 14001-2005 ԵՎ ГОСТ Р ИСО 14001-98 </li></ul>
 6. 8. <ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԵՐԱԾՈՒՄ Է ԴԵՄԻՆԳԻ ՑԻԿԼԻ ՆՈՐ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ </li></ul><ul><li>ստանդարտը սահ-մանում է ՇՄ կառա-վարման համակարգին ուղղված պահանջները: Ստանդարտը մշակված է այնպես, որ այն կիրառելի լինի տարաբնույթ կազմակերպությունների համար </li></ul>
 7. 9. <ul><li>պլանավորում` անհրաժեշտ նպատակների և գործընթացների սահմանում, </li></ul><ul><li>կատարում` գործընթացների ներդրում, </li></ul><ul><li>ստուգում` գործընթացների համապատասխանության ստուգում ու գնահատում և արդյունքների զեկուցում, </li></ul><ul><li>գործողություն` շարունակական բարելավման միջոցառումներ: </li></ul>
 8. 10. <ul><li>ՇՄ կառավարման համակարգի ներդրում, պահպանում և բարելավում, </li></ul><ul><li>ընդունված էկոլոգիական քաղաքականությանը համապատասխանության մեջ համոզվածություն, </li></ul><ul><li>համապատասխանության ցուցադրում, </li></ul><ul><li>ՇՄ կառավարման համակարգի սերտիֆիկացմանը կամ գրանցմանը հասնելը, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական կառավարման համակարգի համապատասխանության ինքնուրույն որոշումը և հայտարարության հրապարակումը: </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Շարունակական բարելավում . բարելավման գործընթաց` էկոլոգիական բնութագրի բարելավման նպատակով: </li></ul><ul><li>Շրջակա միջավայր . արտաքին միջավայր, որտեղ գործում է կազմակերպությունը </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական ասպեկտ . կազմակերպության գործունեության, արտադրանքի կամ ծառայությունների ցանկացած տարր, որը կարող է փոխազդել շրջակա միջավայրի հետ: </li></ul><ul><li>Կազմակերպություն . ընկերություն, ընկերակցություն, ֆիրմա, ձեռնարկություն, իշխանության մարմին կամ ինստիտուտ կամ դրանց մասը կամ մասերի համակցությունը, պետական կամ մասնավոր, մեկ միավորման մեջ մտնող կամ չմտնող, որն ունի իր սեփական գործառույթները և վարչությունը: </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Էկոլոգիական ազդեցություն . ՇՄ ցանկացած փոփոխություն, որն առաջանում է կազմակերպության գործունեության հետևանքով: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական կառավարման համակարգ . կառավարման ընդհանուր համակարգի մաս, որը ներառում է կազմակերպության էկոլոգիական քաղաքականության մշակման, ներդրման, իրականացման, վերլուծման և պահպանման համար անհրաժեշտ կազմակերպական կառուցվածքը, պլանավորումը, պատասխանատվության մեթոդները, ընթացակարգերը, գործընթացներն ու ռեսուրսները: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական նպատակ . էկոլոգիական մակարդակ, որը որպես նշանակետ սահմանում է կազմակերպությունը և ձգտում դրան հասնել: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական բնութագիր . /էկոլոգիական արդյունավետություն/` էկոլոգիական կառավարման համակարգի չափելի արդյունքները: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական նպատակային պահանջ . Կազմակերպությանը ներկայացվող բնութագրային պահանջ, որը բխում է էկոլոգիական նպատակներից և պետք է կատարվի այդ նպատակներին հասնելու համար: </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Շահագրգիռ կողմ . անձ կամ անձանց խումբ, որը շահագրգռված է կազմակերպության էկոլոգիական բնութագրի համար կամ զգայուն է դրա նկատմամբ: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական քաղաքականություն . հայտարարություն, որը սահմանում է կազմակերպության էկոլոգիական նպատակների և նպատակային պահանջների որոշման և կատարման շրջանակը: </li></ul><ul><li>Աղտոտման կանխարգելում . աղտոտման աղբյուրներից արտահոսքը կամ արտանետումը բացառելու, նվազեցնելու կամ վերահսկելու նպատակով գործընթացների, գործնական մեթոդների, նյութերի կամ արտադրանքի օգտագործումը` ներառյալ թափոնների վերամշակումը, տեխնոլոգիական գործընթացների վերափոխումը, հսկողության մեխանիզմների, պաշարների արդյունավետ օգտագործումը և նյութերի փոխարինումը: </li></ul><ul><li>Ընթացակարգ . գործունեության կամ գործընթացի իրականացման սահմանված ուղի: </li></ul><ul><li>Իրազեկություն . անձնական արժանիքների, գիտելիքների ու հմտությունների կիրառման ունակություն: </li></ul><ul><li>Կենսացիկլ . հարաբերական և փոխկապակցված փուլեր` հանածո հումքի ձեռքբերումից կամ բնական պաշարների օգտագործումից սկսած մինչև վերջնական տեղաբաշխումը /օգտահանում, հեռացում/: </li></ul>

×