Էկոլոգիական աուդիտ-մաս 2

1,470 views

Published on

See more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Էկոլոգիական աուդիտ-մաս 2

 1. 1. Արդյունաբերական արտադրության ազդեցությունը ՇՄ վրա, ԷԱ գործունեության զարգացման փորձը, ԷԱ ծրագրի մշակման և իրականացման դրդապատճառները, ընթացակարգը
 2. 2. <ul><li>Առանձնահատկություն- հսկվող ազդեցությունների և արտադրության փաստացի ազդեցությունների զգալի տարբերությունն է: </li></ul><ul><li>Ընդհանուր առմամբ, այն «այսբերգ» է հիշեցնում , որտեղ «պաշտոնական» մակերևույթի վրա գտնվում է դրա չնչին հայտարարագրված մասը` մոտ 15...20%: </li></ul>
 3. 3. <ul><li>անհնար է արտադրություն` մեկուսացված շրջակա միջավայրից </li></ul><ul><li>անհնար է արտադրություն, որը շրջակա միջավայրի վրա ունի լիովին կազմակերպված և կարգավորվող ազդեցություն. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը կարող է ամբողջությամբ հսկվել ցանկացած արտադրությունում, </li></ul><ul><li>ցանկացած արտադրություն առավել հեշտ է գնահատել որպես միջավայրի վրա ազդող տեղային ընդհանրացված աղբյուր, </li></ul>
 5. 5. <ul><li>թափոններն ինքնին աղտոտող նյութերի արտանետման և արտաթողման աղբյուր են միայն չկազմակերպված տեղադրման և թաղման դեպքում, </li></ul><ul><li>միշտ պետք է գոյություն ունենա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հարաբերական գերակայություն շրջակա միջավայրի համապատասխան փոփոխության և այդ փոփոխությունների հետևանքների նկատմամբ, </li></ul>
 6. 6. <ul><li>միշտ պետք է գոյություն ունենա ազդեցությունների հսկողության և կառավարման նկատմամբ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգի հարաբերական գերակայություն, </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ՇՄ պահպանության, բնօգտագործման հետ կապված գործունեության տեսակները, </li></ul><ul><li>ՇՄ վիճակը արտադրական կամ բնական օբյեկտում, </li></ul><ul><li>ՇՄ կառավարման համակարգը, </li></ul><ul><li>բնապահպանական օրենսդրության և սահմանված էկոլոգիական պահանջների պահպանումը, </li></ul><ul><li>ռեսուրսների օգտագործումը, </li></ul><ul><li>թափոնների հետ վարվելը, </li></ul><ul><li>թույլատրելի ազդեցության խախտման հետ կապված ֆինանսական ռիսկերը: </li></ul>
 8. 8. <ul><li>տնտեսական գործունեության սուբյեկտների աջակցության ցուցաբերումն է` կապված իրենց բնապահպանական միջոցառումների իրականացման ժամանակ էկոլոգիական քաղաքականության որոշման, գերակայությունների ձևավորման, ինչպես նաև բնօգտագործման և կայուն զարգացման ապահովման արդյունավետ կարգավորման իրականացման մեխանիզմների ստեղծման հետ: </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ձեռնարկության էկոլոգիական ռազմավարության և քաղաքականության հիմնավորումը, </li></ul><ul><li>գերակայությունների որոշումը ձեռնարկության բնապահպանական գործունեության պլանավորման դեպքում, դրա իրականացման լրացուցիչ հնարավորությունների բացահայտումը, </li></ul><ul><li>տնտեսական գործունեության սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության պահպանման ստուգումը, </li></ul><ul><li>ՇՄ վրա տնտեսական գործունեության սուբյեկտի ազդեցության կարգավորման արդյունավետության բարձրացումը, </li></ul><ul><li>ՇՄ աղտոտման հետևանքով արտակարգ իրավիճակի առաջացման ռիսկի նվազեցումը: </li></ul>
 10. 10. <ul><li>բարձրագույն կառավարման օղակի լրիվ օժանդակությունը և շահագրգռվածությունը; </li></ul><ul><li>աուդիտորների օբյեկտիվությունը և իրազեկությունը </li></ul><ul><li>աուդիտի անցկացման ընթացակարգի հստակ սահմանումը; </li></ul><ul><li>ԷԱ-ի արդյունքների անպայման փաստաթղթավորումը; </li></ul><ul><li>ԷԱ համակարգի մշտական կատարելագործումը և բարձր որակի պահպանումը; </li></ul><ul><li>հետադարձ կապ, էկոլոգիական ծրագրի կրկնական անցկացման հաճախության որոշում: </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Նախնական հարցաշար </li></ul><ul><li>ստուգող թերթերի կամ աուդիտորական արձանագրությունների մշակում </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ներածություն </li></ul><ul><li>ծրագրի նպատակը </li></ul><ul><li>գործառույթների և պարտականությունների բաշխում </li></ul><ul><li>ծրագրի մասշտաբները </li></ul><ul><li>կոնկրետ հիմնահարցերի ցանկը </li></ul><ul><li>աուդիտի անցկացման ընթացակարգը </li></ul><ul><li>իրավաբանական ասպեկտները </li></ul><ul><li>օբյեկտների աուդիտի անցկացման գրաֆիկը </li></ul><ul><li>աուդիտորների թիմի ընտրությունը </li></ul><ul><li>արդյունքների հաշվետվության կառուցվածքը և դրա տարածումը </li></ul><ul><li>աուդիտի անցկացման ծրագրի կառավարումը </li></ul><ul><li>հավելվածներ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Աուդիտորի մասնագիտությունը յուրահատուկ է և ենթադրում է բարձր որակավորման առկայություն </li></ul><ul><li>Աուդիտորի կարևորագույն հատկանիշներն են բարձր մակարդակի իրազեկվածությունը, մասնագիտական անկախությունը, բարեխղճությունը և պատասխանատվությունը: </li></ul>
 14. 14. <ul><li>ինքնադրսևորել որպես վստահության արժանի, պահանջարկվող մասնագետ, </li></ul><ul><li>պարտականությունները կատարել օբյեկտիվորեն, անկախ պատվիրատուի շահերից. </li></ul><ul><li>չզբաղվել այնպիսի գործունեությամբ, որը կարող է խաթարել հասարակության վստահությունը աուդիտի օբյեկտիվության նկատմամբ </li></ul><ul><li>հաշվի առնել սեփականատիրոջ և պետության օրինական շահերը. </li></ul><ul><li>ստուգման ընթացքում ստացված տեղեկությունը չհաղորդել երրորդ անձանց </li></ul><ul><li>չփորձել անմիջականորեն դիմելով պատվիրատուներին ստանալ պատվերներ: </li></ul>
 15. 15. <ul><li>էկոլոգիական ռազմավարության և քաղաքականության տարբերակների հիմնավորում, </li></ul><ul><li>որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղեկատվական ապահովում: </li></ul><ul><li>Զարգացման, արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում, </li></ul><ul><li>Կառավարման ոլորտում գերակայությունների համակարգի կազմում և հիմնավորում </li></ul>
 16. 16. <ul><li>էկոլոգիական հիմնահարցերի ներկայացումը և ըստ կարգի դասավորումը </li></ul><ul><li>մոնիթորինգի գործող համակարգի աշխատանքի վերլուծություն, գնահատում և կանխատեսում </li></ul><ul><li>էկոլոգիական հսկողության գործող համակարգի աշխատանքի վերլուծություն, գնահատում և կանխատեսում, </li></ul><ul><li>օրենսդրական և նորմատիվ փաստաթղթերի աշխատանքի վերլուծություն, գնահատում և կանխատեսում: </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Ներդրումային գործընթաց </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական փորձաքննություն </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական սերտիֆիկացում և էկոլոգիական ապահովագրություն </li></ul><ul><li>Սեփականաշնորհում </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Էկոլոգիական հսկողության և կառավարման տարածքային և պետական մարմինների հետ հարաբերությունները </li></ul><ul><li>Հասարակության և բնակչության հետ հարաբերությունը </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Սուր էկոլոգիական հիմնահարցերի առաջացման կանխարգելումը </li></ul><ul><li>Կոնֆլիկտային իրավիճակների կարգավորումը </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական կրթություն </li></ul>
 20. 20. <ul><li>բաղկացած է հինգ հիմնական փուլերից, որտեղ չորս փուլերը կազմում են բուն իմաստով ԷԱ ծրագիրը, իսկ հինգերորդը` ներառում է էկոաուդիտի նյութերի օգտագործումը տարբեր ձևերով </li></ul>
 21. 21. <ul><li>ԷԱ ծրագրի հիմնական նպատակների, խնդիրների և օբյեկտների որոշում, </li></ul><ul><li>ծրագրի բյուջեի և իրականացման ժամկետների որոշում, </li></ul><ul><li>պատվիրատուի հետ ֆինանսական պայմանագրի կնքում և ԷԱ ծրագրի կանխավճարի ստացում, </li></ul><ul><li>ԷԱ խմբի ձևավորում: </li></ul>
 22. 22. <ul><li>փաստացի իրավիճակի վերլուծությունը, ՇՄ վրա «տեսանելի» ազդեցության փոքրացման համար երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակումը, </li></ul><ul><li>փաստացի իրավիճակի վերլուծությունը` կապված ՇՄ և նրա առանձին բաղադրիչների վրա ընդհանուր ազդեցության հսկողության աստիճանի բարձրացման համար երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակումը, </li></ul><ul><li>ՇՄ վրա ազդեցության- կարգավորման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակումը, </li></ul><ul><li>թունավորության բարձր աստիճան ունեցող նյութերի քանակի նվազեցման երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակում: </li></ul><ul><li>ԷԱ-ի որակական խնդրի տիպարային օրինակ </li></ul>
 23. 23. <ul><li>փաստացի իրավիճակի վերլուծությունը` կապված նախորդ հաշվետու ժամանակամիջոցի համեմատ որոշակի աղտոտող նյութերի արտանետումների կրճատմանն ուղղված երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակման հետ, </li></ul><ul><li>փաստացի իրավիճակի վերլուծությունը` կապված որոշակի ժամանակամիջոցում որոշակի նյութերի տեսակարար արտանետումների քանակական որոշակի նվազեցմանն ուղղված երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակման հետ, </li></ul><ul><li>փաստացի իրավիճակի վերլուծությունը` կապված որոշակի ժամանակամիջոցում արտաթողումների, արտանետումների, թափոնների տեղադրման, ռեսուրսների օգտագործման նորմատիվներին (լիմիտների), կոնկրետ մեծությունների ձեռքբերմանն ուղղված երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակման հետ: </li></ul><ul><li>ԷԱ քանակական խնդրի տիպարային օրինակներ </li></ul>
 24. 24. <ul><li>ելակետային տվյալների նախնական հավաքում և ընդհանրացում, </li></ul><ul><li>ելակետային տվյալների վերլուծություն, աուդիտի անցկացման հիմնական մեթոդների, ծրագրի և գնահատման չափանիշների որոշում, </li></ul><ul><li>ԷԱ ծրագրի ձևավորում: </li></ul>
 25. 25. <ul><li>ձեռնարկության էկոլոգիական տեղեկաթերթիկները (պասպորտ), </li></ul><ul><li>ՍԹԱ և ՍԹԱթ. հատորները, </li></ul><ul><li>ջրային տնտեսության տեղեկաթերթիկները, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական վիճակագրական հաշվետվությունները, </li></ul><ul><li>բնական ռեսուրսների օգտագործման, ՇՄ աղտոտման և թափոնների տեղադրման համար վճարումների վերաբերյալ տեղեկանքները, </li></ul><ul><li>էկոլոգա-իրավական և էկոլոգա-տնտեսական պատասխանատվության կիրառման ակտերը, </li></ul>
 26. 26. <ul><li>աղբյուրների և թափոնների գույքագրման ակտերը, </li></ul><ul><li>հատուկ և համալիր բնօգտագործման լիցենզիաները և պայմանագրերը, </li></ul><ul><li>տարածքային էկոլոգիական ծրագրերը և պլանները, </li></ul><ul><li>շրջանի հատակագծային նախագծերը, </li></ul><ul><li>ՇՄ պահպանության վերաբերյալ միջոցառումների արտադրական պլանները և դրանց փաստացի իրականացման վերաբերյալ տեղեկանքները, </li></ul>
 27. 27. <ul><li>տեղեկանքներ հումքի, ռեագենտների, նյութերի, պատրաստի արտադրանքի արտադրության ծավալների վերաբերյալ, </li></ul><ul><li>միջավայրապաշտպան տեխնոլոգիաների և սարքավորումների շահագործման վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական կանոնակարգերը, </li></ul><ul><li>հիմնական արտադրությունների, կեղտաջրերի մաքրման համակարգի, հեռացող գազերի, թափոնների տեղադրման և հեռացման կառուցման նախագծերը, </li></ul><ul><li>գոյություն ունեցող իրավիճակային պլանները, քարտեզ-սխեմաները և այլ քարտեզագրական նյութերը: </li></ul>
 28. 28. <ul><li>հաստատում, որ տվյալ ձեռնարկությունը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին, </li></ul><ul><li>պետական էկոլոգիական պահանջների կատարման մասին ընդհանուր եզրակացության ստացում: </li></ul>
 29. 29. <ul><li>գերազանցող թույլատրելի արտանետումների և արտահոսքերի բացակայությունը, արդյունաբերական հրապարակում թափոնների ճիշտ պահպանումը, </li></ul><ul><li>ՇՄ վրա ազդեցության վերաբերյալ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի առկայությունը, </li></ul><ul><li>համալիր բնօգտագործման համար բոլոր անհրաժեշտ լիցենզիաների առկայությունը, թունավոր նյութերի արտանետումների և արտաթողումների համար թույլտվությունների առկայությունը, </li></ul><ul><li>վճարումների վերաբերյալ տեղեկանքների, ինչպես նաև մշակված և հաստատված փաստաթղթերի առկայությունը </li></ul><ul><li>արդյունաբերական հրապարակում կարգուկանոնի առկայությունը: </li></ul>
 30. 30. <ul><li>աուդիտի ենթակա օբյեկտում երթուղիների որոշումը և «ընդհանրացնող» շրջագայության անցկացումը, </li></ul><ul><li>աշխատանքային փաստաթղթերին ծանոթացումը և հարցազրույց անձնակազմի հետ, </li></ul><ul><li>աուդիտի անցկացման օբյեկտներում աշխատելիս ելակետային տվյալների ճշտումը և լրացումը: </li></ul>
 31. 31. <ul><li>էկոլոգիական մենեջմենթի ոլորտում էկոլոգիական քաղաքականությունը և գործունեության պլանավորումը, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական մենեջմենթի ոլորտում գործունեության կազմակերպումը, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական մենեջմենթի ոլորտում գործունեության հետևողականության կատարելագործումը և արդյունքների գնահատումը: </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Անհրաժեշտ է հաջորդաբար պատասխանել հարցաթերթիկների բոլոր հարցերին: </li></ul><ul><li>Ձեռնարկությունում ռեալ իրավիճակի` ISO 14001 ստանդարտի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում գնահատման այս փուլի վերաբերյալ կատարվում է հանրագումարային դրական եզրակացություն: </li></ul>Գնահատման օբյեկտները Գնահատման օբյեկտները ISO 14001 ստանդարտի պահանջները Փաստացի դրությունը
 33. 33. <ul><li>ստացված տվյալների վերլուծությունը և գնահատումը, </li></ul><ul><li>անհրաժեշտության դեպքում ԷԱ խմբում լրացուցիչ մասնագետների ընդգրկումը, </li></ul><ul><li>ըստ ԷԱ ծրագրի արդյունքների` կոնկրետ երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակումը, </li></ul><ul><li>ծրագրի տվյալների ներկայացումը, պատվիրատուի և այլ շահագրգիռ անձանց հետ դրանց օգտագործման հնարավորությունների վերլուծությունը, </li></ul><ul><li>նախապատրաստումը, տարածումը և վերջնական հաշվետվության ներկայացումն ըստ աուդիտի անցկացման արդյունքների, </li></ul><ul><li>մասնակցություն ըստ ԷԱ ծրագրի նյութերի, գործողությունների կազմման և ստուգման պլանի իրականացմանը: </li></ul>
 34. 34. <ul><li>աղտոտող նյութերի, հումքի բաղադրիչների, ռեագենտների և նյութերի ընդհանրացված և մանրամասնեցված նյութական հաշվեկշիռների կազմում և վերլուծություն </li></ul><ul><li>ՇՄ վրա ազդեցության աղբյուրների և թափոնների փաստացի բնութագրերի նկարագրումը և գնահատումը, պարտադիր հայտարարագրված բնութագրերի և արտաթողումների, արտանետումների և թափոնների տեղադրման լիմիտների հետ դրանց համեմատումը, </li></ul><ul><li>աղտոտող նյութերի արտաթողումների և արտանետումների, թափոնների տեղադրման և հեռացման կարգավորման` գոյություն ունեցող համակարգերի աշխատանքի փաստացի արդյունավետության վերլուծությունը և գնահատումը, դրանց` հայտարարագրված արդյունավետության հետ համեմատումը, </li></ul>
 35. 35. <ul><li>էկոլոգիական հսկողության` առկա համակարգի նկարագրությունը, վերլուծությունը և գնահատումը` ներառած ՇՄ վրա ազդեցության աղբյուրների և թափոնների մոնիթորինգի տեղային համակարգերը, </li></ul><ul><li>միջավայրի վրա ազդեցությունների, ռեսուրսների օգտագործման և միջավայրի վիճակի փոփոխության ոլորտում արդյունաբերական գերակայությունների համակարգի ձևավորումը և հիմնավորումը </li></ul>
 36. 36. <ul><li>ձեռնարկության ազդեցության գոտում միջավայրի փոփոխությամբ, բնակչության վատառողջության, զգալի տնտեսական վնասով, բնապահպանական օրենսդրության կոպիտ պարբերական խախտումներով բնութագրվող տեղային կրիտիկական էկոլոգիական իրավիճակների որոշումը, </li></ul><ul><li>ԷԱ ծրագրի տվյալների ներկայացումը էկոլոգիական իրավիճակային պլաններում և քարտեզ-սխեմաներում: </li></ul>
 37. 37. <ul><li>ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԷԹԻԿԱԿԱՆ </li></ul><ul><li>Էկոաուդիտորների օբյեկտիվությունը հնարավոր է, եթե ապահովվում է անկախությունը. </li></ul><ul><li>ղեկավարությունից, պատվիրատուից, ինչպես նաև աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ղեկավարությունից, </li></ul><ul><li>ՇՄ պահպանության և արդյունավետ բնօգտագործման հարցերում </li></ul><ul><li>ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը, </li></ul><ul><li>էկոաուդիտի անցկացման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվության իրականացումը: </li></ul><ul><li>ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ </li></ul><ul><li>աուդիտի մեթոդաբանության և տեխնոլոգիայի ընտրման նպատակահարմարությունը, </li></ul><ul><li>կարևորության և իսկության չափանիշի որոշումը, </li></ul><ul><li>տեղեկատվության վերլուծության և եզրակացությունների ձևավորումը, </li></ul><ul><li>աուդիտորների համագործակցությունը, </li></ul><ul><li>աուդիտի ենթակա ձեռնարկության ղեկավարության տեղեկացումը աուդիտի արդյունքների մասին և այլն: </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Ձեռնարկության կողմից էկոլոգիական գործունեության հիմնական սկզբունքների (էկոլոգիական քաղաքականության) հիմնավորումը և հրապարակայնացումը: </li></ul><ul><li>Ձեռնարկությունում էկոլոգիական գործընթացի ձեռք բերած արդյունքների մշտական բարելավման, գործընթացի զարգացմանն ուղղված նպատակների առկայությունը և հիմնավորումը: </li></ul><ul><li>Ձեռնարկությունում էկոլոգիական աուդիտի անցկացման ծրագրերի և մեթոդների օգտագործումը` ձեռք բերած արդյունքների գնահատման և գործունեության հետագա զարգացման նպատակով: </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Ձեռնարկության կողմից «կանաչ հաշվետվությունների» ձևավորումը և տարածումը: </li></ul><ul><li>Ձեռնարկության գործունեության թափանցիկությունը էկոլոգիական տեսանկյունից: </li></ul><ul><li>Արտադրանքի որակի ու ծառայությունների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման խնդիրների միավորումը: </li></ul><ul><li>Ձեռնարկության ազդեցության գոտում շրջակա միջավայրի վիճակի մոնիթորինգի անցկացումը: </li></ul>
 40. 41. <ul><li>հեղինակային հսկողություն և ծրագրի նյութերի օգտագործման խորհրդատվություն, </li></ul><ul><li>խմբի անդամների մասնակցությունը ԷԱ նյութերի օգտագործմամբ կամ դրանց հիման վրա կոնկրետ նախագծերի և ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը, </li></ul><ul><li>մասնակցություն ՇՄՊ ընթացակարգում պլանային, մինչնախագծային և նախագծային այն լուծումներում, որոնք մշակվել են ԷԱ ծրագրի նյութերի օգտագործմամբ կամ դրանց հիման վրա, </li></ul><ul><li>ըստ գործունեության փաստացի արդյունքների` ԷԱ ծրագրի կրկնակի կազմակերպում և անցկացում, </li></ul><ul><li>ընդհանուր, հատուկ և լրացուցիչ մասնագիտական կրթության զարգացում: </li></ul>
 41. 42. <ul><li>կոնկրետ ծրագրերի ու գործունեության ուղղությունների ձևավորում, </li></ul><ul><li>բնապահպանական ընթացիկ միջոցառումների պլանում առաջարկությունների անմիջականորեն ներառում </li></ul><ul><li>ստացված նյութերի հիման վրա առաջադրանքների և ելակետային տվյալների կազմում` ՏՏՀ և նախագծերի մշակման համար, </li></ul><ul><li>ստացված նյութերի հիման վրա լրացուցիչ մշակումների կատարման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, </li></ul><ul><li>ստացված նյութերի օգտագործում ՇՄՊ բաժինների մշակման մեջ </li></ul><ul><li>ստացված նյութերի օգտագործում տարբեր էկոլոգիական, նորմատիվ-տեխնիկական և հաշվետվական փաստաթղթեր մշակման ընթացքում: </li></ul>

×