Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cine crede in teoriile conspiratiei referitoare la pandemia covid-19

Rezultatele unui sondaj online realizat in Romania în perioada 15-22 mai 2020.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cine crede in teoriile conspiratiei referitoare la pandemia covid-19

 1. 1. Cine crede în teoriile conspirației referitoare la pandemia covid-19? Prof. Univ. Dr. Habil. Adrian Hatos Universitatea din Oradea Școala Doctorală de Sociologie
 2. 2. Sondajul • Sondaj online • Populația online din România • N=623, eșantion aleator, comercial • Culegerea datelor: 15-22 mai 2020
 3. 3. Scala de măsurare a adeziunii la teoria conspirației privind pandemia covid-19 • 6 Itemi tip Likert cu 4 valori • În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații referitoare la epidemia covid-19 și măsurile pentru combaterea acesteia? (exemple) • Virusul a fost creat într-un laborator • Pandemia este parte a unei campanii de reducere a populației vârstnice • Proprietăți psihometrice • Unidimensionalitate (CFA: un factor, KMO>0,8) • Alpha Cronbach > 0,8 • Valori lipsă - 39% din cazuri au valoare lipsă pentru cel puțin un item – scorurile din analizele subsecvente au fost calculate prin înlocuirea valorilor lipsă cu mediile pe itemi
 4. 4. Scor cu înlocuirea valorilor lipsă cu media vs doar cazurile complete • Cele două variante produc distribuții asemănătoare indicatori de împrăștiere și de poziție apropiați ca valoare. • Indicatorii de poziție sunt foarte apropiați
 5. 5. Explorarea unor corelatii In acest scurt studiu mă interesează să raportez doar relații simple.
 6. 6. Cazuri lipsă înlocuite cu media
 7. 7. Cazuri lipsă înlocuite cu media
 8. 8. Cazuri lipsă înlocuite cu media
 9. 9. Cazuri lipsă înlocuite cu media
 10. 10. Cazuri lipsă înlocuite cu media
 11. 11. Rezultate • Se poate calcula un scor consistent al adeziunii la teorii ale conspirației referitoare la Covid-19. Aceasta confirmă ipoteza că raportarea la aceste teorii derivă dintr-o atitudine generală favorabilă teoriilor conspirației (factor latent). • În cazul a 6 itemi aplicați la 623 subiecți peste 39% dintre subiecți au cel puțin o valoare lipsă (un răspuns gen NȘ/NR) • Înlocuirea acestor valori lipsă cu media nu modifică în mod substanțial proprietățile scalei
 12. 12. Rezultate • Indiferent de maniera de calcul al scorului (cu valori lipsă înlocuite sau scorul calculat doar pentru cazuri complete) scorul de adeziune la teoriile conspirației ref la epidemia de covid-19 are următoarele corelații interesante: • Scade odată cu veniturile • Scade cu nivelul de instrucție • Are o formă de U în cazul vârstei (cel mai mic la grupa de vârsă cea mai tânără, apoi crește la minimum în cazul grupei 45-55 pentru a scădea din nou în cazul celor vârstnici). • Este mai mic la cei care manifestă încredere interpersonală • Este mai mic la cei care au încredere în politica Guvernului față de pandemie • Este cel mai mare la PSD și cel mai mic la USR

×