Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ujian pksr2 t ahun 2 2012 kertas 2

358 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ujian pksr2 t ahun 2 2012 kertas 2

  1. 1. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 1SK Paya Salak, Padang Rengas, PerakPenilaian Kendalian Sekolah Rendah 2Bahasa Malaysia PenulisanTahun 2Satu jam lima belas minitJangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahuNama : …………………………………………………………..Kelas : …………………………………………………………..1. Kertas ini mengandungi enam bahagianiaitu BAHAGIAN A, BAHAGIAN B,BAHAGIAN C, BAHAGIAN D,BAHAGIAN E DAN BAHAGIAN F.2. Anda dikehendaki menjawab semuasoalan dalam setiap bahagian.3. Jawapan hendaklah ditulis padaruangan yang disediakan.Kertas ini mengandungi 8 muka surat termasuk kulit012Bahasa MalaysiaOktober2012Bahagian MarkahBahagian ABahagian BBahagian CBahagian DBahagian EBahagian FJumlah Markah
  2. 2. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 2JAWAB SEMUA SOALANBAHAGIAN ALengkapkan petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.B1 DT1 E1____________________________________________________________.dan_________________________________________________(10 markah)
  3. 3. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 3BAHAGIAN BIsi tempat kosong dengan kata kerja atau kata adjektif yang paling sesuai.1. Cikgu Ahmad _____________________ seorang murid lelaki yang sedangmenangis di kantin sekolah.2. Setiap orang mesti ___________________ kemudahan awam seperti menjagaharta benda sendiri.3. Kita hendaklah sentiasa ____________________ mereka yang memerlukanbantuan dengan ikhlas.4. Puan Nita hampir _______________________ ketika berjalan di atas lantai yanglicin itu.5. Hakim dan rakan-rakannya akan ____________________ di padang sekolahpada pukul 5.30 petang nanti.6. Ubat batuk yang diberikan oleh doktor kepada Hadi berwarna merah danrasanya agak _______________________.7. Ikan haruan yang disiang oleh ibu berbau ________________________ danmeloyakan jika tidak dicuci dengan sempurna.8. Para penonton berasa terhibur apabila mendengar nyanyian penyanyi yangbersuara _____________________ itu.9. Ayah masih kelihatan ______________________ walaupun usianya telahmenjangkau lima puluh tahun.10. Kak Aida kelihatan sangat ______________________ apabila memakai bajukurung yang berwarna biru itu.( 10 markah )B1 DT1 E2menjagamerdutergelincir segak menghampiri cantikmembantu hanyir berkumpul manis
  4. 4. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 4BAHAGIAN C5( 5 markah )
  5. 5. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 5BAHAGIAN DPadankan gambar dengan ayat yang diberikanB4 DL1 E2
  6. 6. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 6BAHAGIAN EBaca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.(15 markah)B5 DT1 E2
  7. 7. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 7BAHAGIAN FSusun langkah-langkah menyediakan ikan goreng berdasarkan gambar.Kemudian salin semula dalam satu perenggan. B4 DB1 E1(15 markah)
  8. 8. SULITSULIT Hak Cipta Terpelihara® Lihat SebelahSK PAYA SALAK – B. MALAYSIA (PENULISAN) – TAHUN 2 8KERTAS SOALAN TAMATSELAMAT MENJAWAB. SEMOGA BERJAYADisediakan oleh, Disahkan oleh,……………………………… ……………………………(HASBULLAH BIN AMAT) (AMAR BIN MAT ZIN)Ketua Panitia Bahasa MelayuSK Paya Salak

×