Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wonen op historische grondHet Pakhuis, Boekelo32 monumentale appartementen2 moderne geschakelde bungalowswww.debleekerij.nl
D E  B L E E K E R I J ,  G E V A R I E E R D  W O      De Bleekerij     wordt een prachtig     stukje B...
N E N  O P  I N D U S T R I E E L  E R F G O E D                           1
Historisch                    wonen in hartje BoekeloHalf verscholen in het groene achterland van Ensch...
Boekelo, waar het leven   nog ouderwets goed is                                    ...
Lekker je krantje lezen op het terras van  café De Buren             5
Het Pakhuis kijkt als statig                                           symbool ...
In De Bleekerij krijgt  groen de ruimte             7
Luxe appartementen  voorzien van  alle gemakken  Wat de spoorzone van de voormalige Stoomblekerij uniek maakt is dat...
9
Voorbeeld appartement10
Entree     De appartementen     zijn ruim van opzet     en speels ingedeeld     Het complex is opgebouwd u...
In uw appartement krijgt licht vrij spel   Er is veel werk van gemaakt om van het Pakhuis een eigentijds woongebouw   ...
13
14
Rijk wonenin industrieel  erfgoed         15
16                    68                  67               65     ...
WegwijzerWanneer u erover denkt een appartement       eerste factuur, omvattende de grondkosten,      SLEUTEL...
Technische omschrijving   00 ALGEMEEN                      - Woonkamer, keuken en slaapkamers, serr...
De wanden in uw privé-gedeelte worden behang-     - U dient de ondernemer altijd in de gelegenheid   Niet in de ko...
Technische omschrijving    garantierechten van de kopers van bijvoor-      werken en de glasruiten; deze worden sc...
Scheidende wanden tussen centrale hal       30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN              De wenteltrappen:...
Technische omschrijving   38 GEVELSCHERMEN                   Voor de volledigheid willen wij aangeven...
52 WATERINSTALLATIES                 Koud- warmwater tappunt in de werkkast        - Er wordt een ...
Technische omschrijving   De verbrandingsgasafvoer en de luchttoevoer      70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES   ...
AfwerkstaatAlgemene RuimteRuimte      Vloer         Wand            Plafond       Tempera...
Afwerkstaat   Appartementen   Ruimte       Vloer       Wand             Plafond     Temp...
Materiaal- en kleurenschemaExterieurOmschrijving                           Materiaal      ...
www.debleekerij.nlColofonVerkoop & informatie                                       ...
Het Pakhuis, Boekelo
Het Pakhuis, Boekelo
Het Pakhuis, Boekelo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het Pakhuis, Boekelo

1,953 views

Published on

Published in: Real Estate, Education
 • Be the first to comment

Het Pakhuis, Boekelo

 1. 1. Wonen op historische grondHet Pakhuis, Boekelo32 monumentale appartementen2 moderne geschakelde bungalowswww.debleekerij.nl
 2. 2. D E B L E E K E R I J , G E V A R I E E R D W O De Bleekerij wordt een prachtig stukje Boekelo
 3. 3. N E N O P I N D U S T R I E E L E R F G O E D 1
 4. 4. Historisch wonen in hartje BoekeloHalf verscholen in het groene achterland van Enschede ligt Boekelo. Een prachtigplaatsje, dat ooit landelijke bekendheid genoot vanwege de zoutwinning, en daarmeesamenhangend, het eerste Nederlandse kuuroord. Typisch Twents aan Boekelo zijnde sporen van een rijk industrieel verleden. In het hart van het plaatsje zorgde ooit destoomblekerij, met onder meer een heus spooremplacement, voor grote bedrijvigheid.Op deze historische plek is de rust weergekeerd. Wel wordt er gewerkt aan de ontwikkelingvan De Bleekerij: een bijzonder bouwproject met een brede variatie aan woonmogelijk-heden, waarbij essentieel industrieel erfgoed behouden blijft. Wie straks in De Bleekerijwoont, maakt deel uit van de geschiedenis van een uniek stukje Nederland.De Boekeloosche Stoomblekerij omstreeks 1920 Het spoorwegpersoneel poseert voor locomotief Isegrim 3
 5. 5. Boekelo, waar het leven nog ouderwets goed is De antieke stoomtrein rijdt het in 1884 gebouwde station binnen Boekelo toen en nu Voorzieningen en vertier Een VVV-kantoor dat is gevestigd in een originele zoutboortoren. Een authentieke De ruim 2.000 inwoners van Boekelo vinden in het dorp voldoende winkels stoomtrein die toeristen vervoert over het oude spoorlijntje naar Haaksbergen. (zoals de lokale Ter Wengel-supermarkt) en andere voorzieningen om in allerlei Boekelo steekt zijn verleden niet onder stoelen of banken. Maar dat betekent levensbehoeften te kunnen voorzien. Tevens heeft Boekelo een rijk verenigings- niet dat de tijd er stil staat. Mede door de nabijheid van de stad Enschede, leven op zowel sociaal als sportief gebied en golfliefhebbers opgelet: heerst er een prettige dynamiek. En dankzij de beroemde Military is Boekelo net buiten Boekelo ligt een 18 holes-baan met driving range. Boekelo ligt in elk jaar even het centrum van de internationale paardensportwereld. een fraaie landelijke omgeving. Ideaal voor heerlijke fiets- en wandeltochten, bijvoorbeeld naar de antieke watermolen in Oele of natuurgebied het Buurserzand. En het leven in Boekelo zelf? Dat wordt nog altijd gekenmerkt door de gemoedelijkheid die vroeger overal zo gewoon was.4
 6. 6. Lekker je krantje lezen op het terras van café De Buren 5
 7. 7. Het Pakhuis kijkt als statig symbool over De Bleekerij uit De locatie Omringd door water, Hengelo groen en geschiedenis Enschede 5 A3 De locatie van De Bleekerij is het 12,6 hectare grote terrein aan de Boekelosestraat waar vanaf 1888 de Boekelose Stoombleekerij gevestigd was. Boekelo Deze tijd ligt momenteel achter ons en in de nieuwe woonwijk zijn water en groen bepalende elementen. Zo stroomt de Teesinkbeek dwars door het gebied heen. ‘De Bleekerij wordt niet zomaar een nieuwbouwwijk. De diverse woningen en appartementen worden op een bijzondere manier samengebracht met de bestaande gebouwen. Wonen in De Bleekerij zal daardoor meteen heel Nieuwbouw wordt op een vertrouwd voelen. Een deel van de historische bebouwing (waaronder het Pakhuis en het Ketelhuis) blijft gehandhaafd en wordt grondig gerenoveerd. bijzondere manier ingebed in Het project zal onderdak bieden aan een grote variëteit van eigentijdse wooneenheden. een bestaande situatie6
 8. 8. In De Bleekerij krijgt groen de ruimte 7
 9. 9. Luxe appartementen voorzien van alle gemakken Wat de spoorzone van de voormalige Stoomblekerij uniek maakt is dat er nog vijf gebouwen zijn, welke zijn te typeren als industrieel erfgoed. Het Pakhuis dat hier onderdeel van uit maakt, is hiervan het meest beeldbepalend. Het gebouw werd in 1913 gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Mink en is benoemd tot Rijksmonument. Met behoud van het historische karakter van het Pakhuis zijn in het gebouw 32 comfortabele moderne appartementen ingepast. Daarbij zijn kenmerkende sporen van het bijzondere verleden nadrukkelijk intact gelaten, zowel in de appartementen als in de algemene ruimten. De appartementen worden gekenmerkt door een grote diversiteit, omdat steeds aansluiting wordt gezocht op al die verschillende details in het bestaande gebouw. Rond de parkeervoorziening die tegen de achtergevel van Het Pakhuis is aangebouwd, liggen 2 bungalows. Deze woningen hebben op de begane grond een tuin, een slaapkamer en een badkamer.8
 10. 10. 9
 11. 11. Voorbeeld appartement10
 12. 12. Entree De appartementen zijn ruim van opzet en speels ingedeeld Het complex is opgebouwd uit een centrale hal waaromheen appartementen zijn gelegen. Op de begane grond zijn 2 appartementen en de bergingen gesitueerd, op de 1e tot en met 5e verdieping bevinden zich op iedere verdieping vijf appartementen. De 6e verdieping bestaat uit 5 penthouses welke zijn voorzien van een atelierruimte en riante dakterassen. Eén van de vijf penthouses heeft de toren tot zijn beschikking, waardoor er nog twee extra bouwlagen worden toegevoegd met een ongekend uitzicht. 11
 13. 13. In uw appartement krijgt licht vrij spel Er is veel werk van gemaakt om van het Pakhuis een eigentijds woongebouw te maken en tegelijk de sfeer van het historische gevelbeeld te behouden. Zo zijn de belangrijkste karakteristieken van de vroegere kozijnen gehandhaafd, waarbij wel een glasstrook is toegevoegd voor extra daglicht en uitzicht.12
 14. 14. 13
 15. 15. 14
 16. 16. Rijk wonenin industrieel erfgoed 15
 17. 17. 16 68 67 65 63 69 62 70 91 61 72 90 60 73 89 60 75 88 8 77 87 7 78 85 6 80 83 5 82 4 3 2 1 Situatie Het Pakhuis
 18. 18. WegwijzerWanneer u erover denkt een appartement eerste factuur, omvattende de grondkosten, SLEUTELOVERHANDIGINGte gaan kopen, lees dan deze “Wegwijzer”. verstrekt. Telkens wanneer de bouw weer zover Als u aan al uw financiële verplichtingen is gevorderd dat één van de termijnen is vervallen, hebt voldaan en de akte van transport van hetINFORMATIE OMTRENT VERKOOP ontvangt u een verzoek tot betaling. Indien de appartement en de eventuele hypotheekakteWanneer u besluit tot de aankoop van een eerste termijnen niet kunnen worden voldaan, is getekend, ontvangt u na de oplevering deappartement over te gaan, wordt dit vastgelegd vanwege het ontbreken van ‘eigen geld’, terwijl sleutels van uw appartement. Het in ontvangstin een koop- /aannemingsovereenkomst. Met het de hypotheekakte nog niet is gepasseerd, wordt, nemen van de sleutels betekent voor ons dattekenen van deze koop- /aannemingsovereen- overeenkomstig het bepaalde in de koop- /aan- het appartement aan u is opgeleverd.komst verplicht u uzelf tot het betalen van de nemingsovereenkomst automatisch uitstel vankoop- /aanneemsom, terwijl de bouwer zich betaling verleend. Over de verschuldigde, ONDERHOUDSTERMIJNverplicht het appartementencomplex te bouwen maar niet betaalde termijnen, wordt de overeen- De onderhoudstermijn geldt voor een periodeen de daarbijbehorende grond te leveren. Na gekomen rente berekend, welke bij de notariële van drie maanden na de opleveringsdatum.het ondertekenen van de koopakte ontvangt u eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. In deze periode ontvangt u als eigenaar eenhiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt De betaling van de laatste termijn dient, formulier met het verzoek hierop de eventueleaan de notaris verstrekt, teneinde de akte van de met inbegrip van het saldo van eventueel geconstateerde gebreken te vermelden en dezeeigendomsoverdracht gereed te kunnen maken. meer- en minderwerk, de dag vóór oplevering voor afloop van de onderhoudstermijn aan ons vóór 12.00 uur te zijn voldaan. te retourneren. In het geval nog werkzaamhedenEIGENDOMSOVERDRACHT moeten worden uitgevoerd, welke op de opleve-De eigendomsoverdracht geschiedt door middel DE 5% REGELING ringsverklaring staan vermeld doch nog niet zijnvan een zogenaamde “akte van transport” bij Deze regeling geeft u als koper extra zekerheid of konden worden uitgevoerd, dan kunnen dezede notaris. In de koop- /aannemingsovereenkomst om geconstateerde gebreken bij de oplevering eveneens op dit formulier worden vermeld. Indienwordt de uiterste datum van transport vermeld, van uw appartement snel verholpen te krijgen uit dit formulier blijkt dat er opmerkingen zijn,terwijl tevens rekening moet worden gehouden en werkt als volgt: welke naar uw mening een nadere toelichtingmet de geldigheidsduur van de hypotheekaan- Ter Steege Vastgoed Rijssen b.v. maakt van de behoeven, zal met u contact worden opgenomenbiedingen. Voor de datum van notarieel transport mogelijkheid gebruik om 5% van de aanneem- teneinde in overleg te bepalen, welke opmerkingenzendt de notaris u een afrekening waarop het som om te zetten in een bankgarantie. wel of niet zullen worden hersteld.totale, op die datum verschuldigde bedrag is U dient voor de oplevering van uw woning alleaangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de betalingstermijnen (incl. het saldo van eventueel EEN APPARTEMENTafrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de meer- en minderwerk) te hebben overgemaakt. MET GARANTIELABELnotaris zal ontvangen van uw geldgever en welk Deze bankgarantie geeft u de zekerheid dat de Tot meerdere zekerheid van de koper isbedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. geconstateerde problemen verholpen worden. opdrachtgever Ter Steege Vastgoed Rijssen b.v.Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet Die dienen in het algemeen binnen 15 werkbare aangesloten bij NV Waarborgmaatschappijgelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog dagen te zijn opgelost met uitzondering van het Stiwoga. Alleen bouwers die voldoen aan doorverschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het buitenschilderwerk en bestellingen / leveranties. dit instituut gestelde normen van kredietwaardig-geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag Pas dan wordt de bankgarantie opgeheven. heid, organisatie en technische vakbekwaamheid,aangevuld moeten worden met eigen middelen. kunnen tot het Stiwoga toetreden. Het StiwogaOp de transportdatum worden in het algemeen FLEXIBILITEIT behartigt primair de belangen van kopers vantwee akten getekend: de akte van eigendoms- Zijn er persoonlijke wensen die u niet in brochure een appartement. De garantie betreft een water-overdracht en de hypotheekakte. tegenkomt of wilt u meer informatie? Geeft u die dichte koop- /aannemingsovereenkomst; een dan door aan de makelaar. De betalingsregeling afbouwgarantie indien de bouwer onverhooptBIJKOMENDE KOSTEN van het meer- en minderwerk is conform de zijn financiële verplichtingen niet na zou kunnenDe (eventuele) bijkomende kosten bestaan uit: koop- /aannemingsovereenkomst (25% bij komen; normen met betrekking tot kwaliteit,- de (bouw)rente over de vervallen maar niet opdrachtverlening en 75% bij oplevering). toegepaste materialen en installaties; garantie- betaalde termijnen tot de transportdatum; termijnen arbitrage bij eventuele geschillen.- de notariskosten voor het opmaken van de VERZEKERINGEN hypotheekakte; Tijdens de bouw zijn alle appartementen verzekerd TOT SLOT- de afsluitkosten voor de geldgever; tegen risico van brand- en stormschade, tot 12:00 De in deze brochure bijgevoegde tekeningen eventuele aanvraag van een nationale uur volgend op de dag van oplevering. dienen, indien u tot aankoop besluit, samen hypotheek garantie; met de omschrijving als contractstuk. De in deze- eventueel de vooruit verschuldigde OPLEVERING brochure ingebonden plattegrondtekeningen premie levensverzekering. Wanneer het appartement gereed is, krijgt u een en gevels zijn niet alle op schaal en slechts ter uitnodiging om samen met ons uw appartement illustratie.WANNEER EN WAT TE BETALEN te inspecteren voor oplevering. Tijdens de opleve-Na ondertekening van de koop- /aannemings- ring worden geconstateerde onvolkomenhedenovereenkomst en na het passeren van de schriftelijk vastgelegd. Wij doen onze uitersteeigendomsoverdracht van de grond, wordt de best deze onvolkomenheden direct te verhelpen. 17
 19. 19. Technische omschrijving 00 ALGEMEEN - Woonkamer, keuken en slaapkamers, serre, Tip: Let met name op beschadigingen aan sanitair, hobbykamer, atelier binnendeuren, beglazing en dergelijke. 00.00.01 Voorrang Stiwoga-bepalingen Garantieclaims na oplevering zijn, met betrekking Ten gevolge van het feit dat dit complex een 00.00.04 Het peil van het complex tot beschadigingen en de bewijslast daarvan, herontwikkeling is van een reeds bestaand Het peil – P – waaruit alle hoogten en diepten vaak zeer moeilijk te honoreren. gebouw kunnen de woningen niet met G.I.W. worden gemeten, komt overeen met de boven- worden verkocht daar deze garantie alleen wordt kant van de afgewerkte begane grondvloer ter 01.00.03 Aansprakelijkheid verstrekt op geheel nieuw gebouwde woningen. plaatse van de hal/ hoofdentree. Het doen van werkzaamheden direct na oplevering: Het garantieverstrekker van het G.I.W. heeft een Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de Renovatiegarantieverzekering ontwikkeld welke 00.00.05 De BTW woongebouw / privégedeelte (bouwvocht), hier- speciaal is voor woningen waarbij een gedeelte Alle in deze technische omschrijving genoemde voor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren van een reeds bestaand gebouw wordt hergebruikt. bedragen zijn inclusief 19% BTW. en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen. De voornoemde renovatiegarantieverzekering is dan Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer ook van toepassing bij deze woningen. 00.00.06 De bungalows 92 en 93 dan normale verkleuring van het spuitwerk, door (www.stiwoga.nl). Ongeacht hetgeen in deze Daar deze bungalows geheel nieuw worden ondermeer uittredend bouwvocht, beperkt. technische omschrijving is bepaald, gelden onver- gebouwd wijkt de technische omschrijving af kort de regelingen, reglementen en standaard- van het hoofdgebouw. Om deze reden is er qua Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wand- voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven duidelijkheid voor gekozen om deze twee woningen afwerkingen direct na oplevering kunnen tot door Stiwoga renovatiegarantie-verzekering. buiten deze technische omschrijving te laten. vervelende schades van de aangebrachte afwer- De aparte technische brochure voor deze twee kingen leiden, ondermeer doordat er bouwvocht Indien tekening en technische omschrijving woningen is bij de makelaar in te zien. ‘opgesloten’ wordt en door het optreden van onderling in strijd zijn, is de technische kruip en krimp in constructieonderdelen als gevolg omschrijving maatgevend. 01 VOOR HET WERK GELDENDE van droging en verharding in een geruime periode VOORWAARDEN na oplevering. Voor de aard van deze schades is 00.00.02 De bouwregelgeving de aannemer niet aansprakelijk te stellen. Met betrekking tot renovatie-herbestemmings- 01.00.01 Van toepassing zijnde regelingen projecten wordt er ook in het kader van de - Garantieregeling renovatiegarantieverzekering Het toepassen van andere en/of eigen vergunningsverlening naar gestreefd, dat zoveel NV Waarborgmaatschappij Stiwoga, materiaalkeuzes: als mogelijk wordt voldaan aan de eisen zoals appartementen versie 01 april 2004 Indien naar keuze van de koper spuitwerk op de deze ook gelden voor nieuwbouw. Er zijn echter wanden aangebracht wordt, kunnen eventuele afwijkingen bij de renovatie van monumenten 01.00.02 Oplevering krimp- of zettingscheurtjes in zicht komen. daar bestaande onderdelen of indelingen moeten - Minimaal 2 weken voor de oplevering worden De aannemer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehandhaafd. Enkele voorbeelden hiervan de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld worden. zijn verdiepingshoogte en de gevel met hun gesteld van de definitieve datum en tijdstip openingen. De makelaar heeft een overzicht per van oplevering van het privégedeelte. De gevolgen van krimp: appartement waarop staat aangeven wat de Het privégedeelte wordt ‘bezemschoon’ Door de toepassing van diverse materialen met betreffende afwijkingen is welke hij u graag ter opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken verschillende eigenschappen en mede door beschikking stelt. en de glasruiten; deze worden schoon droging zullen er met name bij de aansluitnaden opgeleverd. krimpscheurtjes ontstaan. Deze scheurtjes kunnen Aanleg, aansluiting en gebruik nutsleidingen bij het onderhoud van de woning worden gedicht. Het woongebouw en de privé-gedeelten worden De oplevering van de gemeenschappelijke Er zijn hiervoor speciale (flexibele) materialen in aangesloten op de voorzieningen voor elektriciteit, gedeelten kan op een later tijdstip de handel. gas, water en riolering. De aanleg- en aansluit- plaatsvinden. De Vereniging van Eigenaren kosten en de kosten van ingebruikstelling van krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. Ten gevolge van de oude constructie is het genoemde voorzieningen zijn in de koop- en De gemeenschappelijke gedeelten worden ondanks het toepassen van zwevende dekvloeren aannemingsovereenkomst begrepen. De kosten ‘bezemschoon’, eventuele tegelwerken niet toegestaan om harde vloerafwerkingen toe voor gebruik van elektriciteit, gas en water zijn en glasruiten worden schoon opgeleverd. te passen, gezien de geluidseisen (m.u.v. toilet- tot de dag van oplevering voor rekening van de Het bij het woongebouw behorende terrein en badruimte). ondernemer. De aanleg- en aansluitkosten en de wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. eventuele kosten van ingebruikstelling van KPN Tip: Ook dienen er bij steenachtige wandafwer- Telecom en Centrale Antenne Inrichting zijn niet in - Bij oplevering van het appartement, eventueel kingen de nodige extra voorzieningen te worden de koop-en aannemingsovereenkomst inbegrepen. voorafgegaan door een voorschouw of getroffen (onder andere krimpgaas toepassen, vooropname, dienen de uit te voeren herstel- insnijden) om schade als gevolg van krimp te 00.00.03 Indeling van de appartementen in werkzaamheden van de door u gesignaleerde beperken. verblijfsgebieden en verblijfsruimten gebreken op het proces-verbaal van oplevering Het verblijfsgebied van het appartement met genoteerd te worden. bouwnummer 60 t/m 91 bestaat uit:18
 20. 20. De wanden in uw privé-gedeelte worden behang- - U dient de ondernemer altijd in de gelegenheid Niet in de koopsom inbegrepen kosten:klaar opgeleverd; hierbij is het volgende van te stellen, om het garantiegebrek te herstellen; - Aansluitkosten, abonneekosten CAI en PTT;belang: behangklaar houdt in dat de wanden - De door u gemaakte kosten kunnen zonder - Bedrading van de aanwezige loze leidingen;praktisch gereed zijn om te behangen, nog wel vooroverleg met de ondernemer/ Stiwoga - Levering en plaatsing van buiten- en binnen-mogelijke kleine gaten dichten en enkele (vakantieperiodes) in principe niet worden inrichting en kasten welke op de tekeningenoneffenheden wegschuren, indien de wanden verhaald, tenzij er sprake is van een nood- getekend zijn;gesausd worden zal voor een goed resultaat de situatie en een schadebeperkende nood- - Notariskosten inzake hypotheekakte;ondergrond geheel voorbehandeld moeten worden. reparatie noodzakelijk is. - Rentekosten.Dilataties Bovenstaande geldt zowel voor de gemeenschap- 01.00.06 Wijzigingen in het bouwplanTijdens de uitvoering wordt in overleg met de pelijke gedeelten als het privégedeelte. U dient - Hoewel de tekeningen op schaal zijn uitgevoerd,constructeur en de leveranciers van diverse alle klachten die de ‘gemeenschappelijke gedeelten’ blijven kleine maatafwijkingen in de uitvoeringmaterialen de plaats van de zgn. dilataties betreffen, bijvoorbeeld gevels, spouwmuren, vloeren mogelijk.bepaald. Deze dilataties zijn noodzakelijk om en dergelijke, via de Vereniging van Eigenaars - De mogelijkheid bestaat dat kleine wijzigingenwillekeurige krimpscheuren in de constructies te melden. en verbeteringen aangebracht worden inte voorkomen. Dilataties kunnen zich aftekenen verband met optimalisatie tijdens de bouw.als een loodrechte ‘scheur’ in deze wand. Garantie en het onvoldoende plegen - Deze brochure is nauwkeurig en met zorgU dient bij de afwerking van dergelijke wanden van onderhoud: samengesteld aan de hand van gegevenshiermee rekening te houden. Ter plaatse van het Indien bij eventuele schademeldingen blijkt dat er en tekeningen, die verstrekt werden door despuitpleister zal deze dilatatie zich gaan aftekenen geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd aan bij de totstandkoming van dit project betrokkenals een krimpscheur. onderdelen met garanties, kunnen de garantie- deskundigen. Ondanks het bovenstaande rechten in het geding komen. moeten wij een voorbehoud maken ten aanzienEventuele aftimmering / plinten dienen zo aan- van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen vangebracht te worden dat zij bewegingen in de Onderdelen zonder garantie: de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneensconstructie kunnen volgen (bijvoorbeeld plafond- Voor onderdelen die niet onder de garantievoor- behouden wij ons het recht voor wijzigingenplinten aan het plafond bevestigen en niet aan waarden vallen, verwijzen wij naar de Artikel 3 aan te brengen in de materialen en afwerkingen,de wand). Uitsluitingen in de garantieregeling renovatie- zonder dat één en ander afbreuk doet aan garantieverzekering. de kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheidAls de verkrijger schade heeft veroorzaakt in van het appartementencomplex en/of privé-verband met leidingen e.d. in vloeren / wanden Onderhoud algemeen gedeelte. Deze wijzigingen zullen geen derdoor boren, zagen, hakken in vloeren, cement- Teneinde de volledige garantierechten van u en van partijen enig recht geven tot het vragen vandekvloer, wanden, houten draagconstructies en de Vereniging van Eigenaars te kunnen benutten, verrekening van mindere of meerdere kosten.dergelijke is de schade en herstel hiervan niet zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerk- - Alle wijzigingen die tijdens de bouw invoor de aannemer. zaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige opdracht van de koper of van de aannemer werkzaamheden is het noodzakelijk dat hiervoor aangebracht worden, moeten voldoen aan de01.00.04 Garantie per onderdeel voor eigen rekening/ rekening Vereniging van gestelde eisen in de betreffende artikelen vanU koopt een appartement met een Stiwoga Eigenaars vakmensen worden ingeschakeld. de Algemene Voorwaarden, behorende bij derenovatiegarantieverzekering. Voor u gelden dan, overeenkomst.onder andere, de volgende uitgangspunten: 01.00.05 Koopsom vrij op naam - U dient er rekening mee te houden dat niet al In de koopsom inbegrepen kosten: uw wensen kunnen worden ingewilligd.Garantiebepaling uit de garantieregeling Stiwoga - De 19% BTW; Dit vanwege het feit dat het privégedeelte bijrenovatiegarantie: - Grondkosten; oplevering moet voldoen aan de Eisen van de‘Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving - Bouwkosten; Stiwoga renovatie garantieregeling. Dit kanis bepaald, gelden onverkort de reglementen en - De kosten van gebruik van gas, water en ook gelden voor eventuele door u gewenstestandaardvoorwaarden, gehanteerd en voor- elektriciteit tot de dag van de oplevering; meerwerkopties. Om uw garanties ten opzichtgeschreven door het Stiwoga. Ingeval enige - De honoraria van architect en constructeur; van de garantieplichtige ondernemer te waar-bepaling in deze technische omschrijving daarmee - Honoraria van de notaris in verband met borgen, dienen alle meerwerkopdrachtenonverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht splitsingsakte; alleen met deze ondernemer geregeld te worden.zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de - De kosten van de Stiwoga-Renovatiegarantie-bovengenoemde bepalingen van het Stiwoga’. regeling; U dient er rekening mee te houden dat meer- - De legeskosten voor welstandsadvies en werk de geplande oplevering kan verschuiven.Garantie op technische gebreken na de oplevering: bouwvergunningaanvraag; De ondernemer is gerechtigd het aantal werk-Enkele aandachtspunten met betrekking tot het - De aanleg- en aansluitkosten voor water bare werkdagen aan te passen in de offerte.‘verzoek tot herstel’: en elektriciteit; Ook kunnen sommige verzoeken met betrekking- De klacht moet direct na constatering - Gemeentelijke eisen m.b.t. de bouw; tot minderwerk geweigerd worden, indien worden gemeld; - Bestrating; deze een direct gevolg kunnen hebben op de 19
 21. 21. Technische omschrijving garantierechten van de kopers van bijvoor- werken en de glasruiten; deze worden schoon - Bij de opstelplaats voor auto’s gelegen aan het beeld naast of ondergelegen privégedeelten. opgeleverd. spoor is een slagboom aangebracht welke - Inzake wijzigingen aan de buitenzijde met - De algemene ruimten worden ‘bezemschoon’ wordt aangestuurd door middel van afstands- betrekking tot de gevelindelingen, bijvoorbeeld opgeleverd, eventuele tegelwerken en glasruiten bediening. Ten behoeve van het verlaten van het verplaatsen, vervallen of wijzigen van worden schoon opgeleverd. het terrein is een detectielus aangebracht ramen en deuren etc. kunnen wij u reeds op - Het bij het woongebouw behorende terrein onder de bestrating welke de voornoemde voorhand meedelen dat dit, gezien het feit dat wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. slagboom aanstuurt. dit complex een rijksmonument is, niet is - Per parkeerplaats wordt 1 afstandbediening toegestaan. 12 GRONDWERK meegeleverd. - Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd - De parkeerplaats tussen het gebouw en de 01.00.07 Verzekering voor funderingen, leidingen en bestratingen. twee woningen wordt gedeeltelijk voorzien De door de aannemer afgesloten verzekering - Onder paden en terrassen en bestrating wordt van een transparante overkapping. eindigt op de dag van oplevering. U dient uw voldoende schoonzand aangebracht. - Het huisafval zal op een nader te bepalen plek privégedeelte vanaf deze datum, voor eigen ondergronds worden verzameld in de rekening, minimaal te verzekeren tegen brand- 14 BUITENRIOLERING nabijheid van het appartementencomplex. en stormschade. De VVE (Vereniging Van - Er wordt een gescheiden rioleringssysteem - De terreininrichting valt niet onder de Eigenaren) zal vanaf dat moment de opstal toegepast (voor het afvoeren van het VWA garantieregeling. dienen te verzekeren. en HWA water). - Als mininale gronddekking wordt 600 mm. 21 BETONWERK, in het werk gestort 01.00.08 Tekeningen en berekeningen b.o.k. buis aangehouden. - Aan afmetingen en wapening van in het Algemeen: - De rioolbuizen worden met elkaar verbonden werk gestorte betonconstructies liggen - Alle constructieve onderdelen worden door middel van een rubber manchet. berekeningen van de constructeur ten uitgevoerd overeenkomstig de daarbij - De afvoeren van de diverse lozingstoestellen grondslag. behorende tekeningen en berekeningen. worden uitgevoerd in materiaal dat 90°C - Aan de artist impression kunnen geen hittebestendig is en worden met de nodige Fundatie: rechten worden ontleend. Deze geven stankafsluiters aangesloten op de riolering. - De betonnen funderingsstroken en poeren slechts een impressie. - De riolering wordt belucht middels één of voor de nieuw aan te brengen wanden en - De getekende voorbeeld inrichting (kasten, meerdere ontspanningsleidingen, welke kolommen. stoelen, banken e.d.) en aangegeven bovendaks uitmonden. - De kolommen onder het terras van de 1e oppervlaktes zijn bedoeld om u een idee - De aangegeven hemelwaterafvoeren zijn verdieping. te geven van de verschillende ruimten. Aan indicatief. - De fundatie onder de liftschacht. deze oppervlaktes kunnen geen rechten worden ontleend. De voorbeeldinrichting is niet bij de Ten behoeve van de plaats van de ontstoppings- Vloeren: aanneemsom inbegrepen. mogelijkheden van de riolering wordt bij de - Begane grondvloer van de appartementen - De situatie is uitsluitend bedoeld om een oplevering aan de vereniging van eigenaren een en bergingen. indicatie te geven van de ligging van het plan revisietekening verstrekt. - Vulbeton op de prefab breedplaatvloer van in zijn omgeving en de bouwnummers. Aan de het terras op de 1e verdieping. situatietekening kunnen geen rechten worden 15 TERREINVERHARDINGEN - De vloeren in de toren van de 2e t/m 7e ontleend. - De terrassen op de begane grond worden verdieping. - De ingeschreven maten op de tekeningen bestraat met luxe betontegels. - De nieuw aan te brengen dakvloer. zijn ‘circa’ maten, uitgedrukt in millimeters. - Ter plaatse van de opstelplaatsen van de auto’s bij maten tussen wanden is geen rekening voor en achter het gebouw zal een bestrating 22 METSELWERK gehouden met de dikte van afwerklagen. worden aangebracht en betonklinkers. De fundering: Deze maatvoering is niet geschikt voor - De bestrating valt niet onder de garantieregeling. - Kalkzandsteenblokken t.b.v. fundatie opdrachten van inrichting, keuken e.d. metselwerk 16 BEPLANTING Fundering: - Er wordt geen beplanting aangebracht. De buitengevels (schoonmetselwerk): Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde - Bestaande buitengevels worden waar nodig sonderingen/het uitgevoerde terreinonderzoek 17 TERREININRICHTING hersteld, gestraald en waterafstotend behandeld. wordt een fundering op staal toegepast, één en - Bij de opstelplaats voor auto’s gelegen tussen - De zuidoostgevel op de begane grond en ander conform het advies van de constructeur het gebouw en de twee bungalows wordt eerste verdieping zal worden voorzien van een en/of overleg met bouw- en woningtoezicht. een schuifhek aangebracht welke wordt aan- afwerklaag in een nader te bepalen kleur door gestuurd door middel van afstandsbediening. de architect daar deze ten gevolge van gebeur- 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, Ten behoeve van het verlaten van het terrein tenissen uit het verleden te veel is aangetast schoonmaken bij oplevering is een detectielus aangebracht onder de - Het appartement wordt ‘bezemschoon’ bestrating welke het voornoemde schuifhek opgeleverd behalve het sanitair, de tegel- aanstuurt.20
 22. 22. Scheidende wanden tussen centrale hal 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN De wenteltrappen:en appartementen Algemeen: Naar de dakopbouw zijn metalen wenteltrappen- Kalkzandsteen lijmwerk overeenkomstig opgave - De gevelpuien, -kozijnen, -ramen en gevel- met houten treden. constructeur en behangklaar afgewerkt. deuren zijn voldoende inbraakwerend. - De kozijnen, ramen, deuren en gevelvullende Balustraden:De bergingen ter plaatse van de begane grond: elementen van hout worden geleverd met De balustraden ter plaatse van de algemene ruimte- Worden uitgevoerd in kalkzandsteen welke de betreffende “KOMO-attest-met-product- en de balkons op de verdiepingen worden uitge- tweezijdig schoon wordt afgewerkt. certificaten” (en onder garantie van de Stichting voerd in metaal met een transparante vulling. Garantiefonds voor timmerwerk (SGT)).23 VOORAF VERVAARDIGDE - Alle kozijnen, ramen en deuren zijn fabrieks- Privacyschermen:STEENACHTIGE ELEMENTEN matig gespoten, zie verder hoofdstuk 46, De privacyschermen ter plaatse van de balkonsDe vooraf vervaardigde elementen: schilderwerk. boven de autostallingsplaatsen en op de dak-- De betontrappen in het hoofdtrappenhuis. - Alle buitendeuren worden opgeleverd onder verdieping worden uitgevoerd in metaal met- De balkons tegen de gevels. garantie van: Garantiefonds Nederlandse een matte vulling en zijn 1,8 meter hoog. Deuren.24 RUWBOUWTIMMERWERK 33 DAKBEDEKKINGENHouten vloeren Buitenkozijnen, ramen en deuren: De platte daken:- De twee bovenste vloeren van de toren, worden De buitenkozijnen van de appartementen en - De platdakbedekkingen van de 1e en 7e uitgevoerd in hout. Balklaag met houtenvloer algemene ruimten zijn uitgevoerd in hardhout. verdieping bestaan uit bitumineuze dakbedek- en plafond van gipsplaat op regels. king met isolatie en daar waar nodig afgewerkt Ter plaatse van de hoofdentree zijn een bellen- met een luxe betontegel.Opbouwen op de achtste bouwlaag tableau, videofooninstallatie en de brievenbussen- De dakopbouwen zullen worden vervaardigd opgenomen. - Ten behoeve van HWA-afvoeren en/of spuwers uit houtskeletbouw en worden afgewerkt met en noodoverlopen de nodige plakplaten onderhoudsarme metalen afwerking. - De hoofdtoegangsdeur tussen de entree en inplakken. de centrale hal is voorzien van een elektrischeDe binnenspouwbladen: sluitplaat. 34 BEGLAZINGDe buitengevel zal worden voorzien van een - Dubbel glas (thermisch isolerend) HR ++ wordtisolerende voorzetwand welke wordt afgewerkt Binnenkozijnen en deuren in algemene ruimte in alle buitenkozijnen ramen en deuren van hetmet gipsplaat. en bergingen: appartement toegepast. Tevens wordt dit Kozijnen en puien zijn vervaardigd van hardhout toegepast in de binnenpui tussen entreeDe appartement scheidende wanden: In het kozijn wordt een deur aangebracht met en centrale hal, waar nodig in brandwerendeDe woningscheidende wanden zijn opgebouwd een kunststof afwerking. uitvoering.uit dubbelvoudig gescheiden profielen welkeonderling niet gekoppeld zijn en welke worden Toegangsdeur appartementen: - Enkel glas, daar waar nodig brandwerend glas,afgewerkt met gipsplaat. Deze puien worden vervaardigd van hardhout in binnenkozijnen en deuren hoofdtrappenhuis en voorzien van een deur met spion welke is en binnenkozijnen en deuren die worden voor-Leidingschachten voorzien van een deurdranger die wordt zien van glas.- De vloeren in schachten dienen te worden geactiveerd bij brand. dichtgezet in verband met brand/rookdoorslag Geen plakfolie aanbrengen op glas en ter verbetering van de geluidsisolatie. Appartementen: Het gevaar is, dat op het gedeelte waar de folie - Binnenkozijnen: fabrieksmatig gespoten stalen zit, de zonnewarmte meer geabsorbeerd wordt,Plafondafwerking isolerend, en brandwerend. montagekozijnen zonder bovenlicht in alpine Wit. dan in de omgeving. Daardoor ontstaat een foute(zie hoofdstuk 45) - De binnendeuren zijn opdekdeuren van board- manier van uitzetting, en kan de afdichting lek paneel met vulling en zijn fabrieksmatig raken. De garantie is hierdoor vervallen.25 METAALCONSTRUCTIEWERK gespoten in alpine wit.- Stalen lateien, kolommen, balken, liggers en - De binnendeuren worden voorzien van sloten 35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN spanten volgens opgave constructeur. en deurbeslag. De toiletruimte en badruimte - De vensterbanken zijn van limestone, 20 mm. worden voorzien van een vrij- en bezetslot en dik en voldoende breed.Raamdorpels: de meterkastdeur wordt voorzien van een - Er bevindt zich een kunststeen dorpel onder- De raamdorpels onder de buitenkozijnen met kastslot. deuren van de natte ruimten en de buitendeuren. gemetselde borstwering in de buitengevel zijn - Onder een raamkozijn in een betegelde wand van gezet aluminium. 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN wordt geen vensterbank aangebracht maar zal Trappenhuizen: het tegelwerk doorgezet worden. De trappen in het trappenhuis bestaan uit prefab - De centrale hal op de begane grond en betontrappen. Metalen muurleuningen aan weer- het portaal worden voorzien van een zijden van de trappen. natuurstenen vloer. 21
 23. 23. Technische omschrijving 38 GEVELSCHERMEN Voor de volledigheid willen wij aangeven dat voor Binnenschilderwerk: Op buitenkozijnen van de zuidoost en zuidwest de keuken geen wandtegelwerk is opgenomen. - Voor het schilderwerk op hout wordt een gevel van de begane grond tot en met de 6e watergedragen grond- en dekverf toegepast. verdieping worden zonwerende handbediende Aandachtspunt - Al het in het zicht blijvende houtwerk (excl. screens aangebracht in nader door de architect Ten gevolge van het feit dat dit een appartementen- leidingkokers plafond) wordt behandeld met een te bepalen kleur. complex is, moet de badkamer en het toilet worden dekkende verf volgens voorschriften van de fabri- voorzien van tegelwerk en sanitair. Een casco kant en volgens het kleuradvies van de architect. 40 STUKADOORSWERK levering is dus niet mogelijk. - De stalen binnenkozijnen zijn fabrieksmatig - Alle binnenwanden worden klaar voor de afgelakt. behanger opgeleverd: geëgaliseerd en 42 DEKVLOEREN afgefilmd met pleistermateriaal. (Wanden - In alle appartementen worden zwevende 47 BINNENINRICHTING zijn niet geheel wit.) dekvloeren aangebracht bestaande uit 20 mm De appartementen worden opgeleverd met - De wanden boven het tegelwerk in de isolatie en circa 60 mm dekvloer. standaard afgedopt leidingwerk, conform verkoop- toiletruimte alsmede de plafonds van de - Dekvloer in de badkamer tot over de brochure/tekening, zonder keuken. Indien u appartementen en algemene ruimten tocht- afvoerleidingen. ervoor kiest een keuken bij de projectleverancier sluis, centrale hallen en portaal, zover geen te betrekken wordt het installatiewerk, tegen een plafondafwerking wordt toegepast, worden In de dekvloeren lopen diverse water-, gas-, c.v.- nader te bepalen bedrag, aangepast. Deze keuken voorzien van spuitwerk in een fijne structuur en elektraleidingen. Het is raadzaam om niet in zal vóór oplevering worden geplaatst. (zie afwerkstaat). deze dekvloeren te boren, schroeven, spijkeren enz. Indien u ervoor kiest de keuken niet bij de project- De onderzijde van de prefab betontrappen in het Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil levancier te betrekken dan mag deze keuken niet trappenhuis worden onbehandeld uitgevoerd. met de bovenzijde van de onderdorpel niet meer voor de oplevering geplaatst worden. Het aanpassen De betonplafonds van de bergingen begane zijn dan 20 mm. Dit wordt gerekend vanaf de van de installaties ten behoeve van deze keuken grond en gangen zijn onbehandeld. definitieve vloerafwerking welke u zelf na oplevering kan, tegen een nader te bepalen bedrag door Ter aanbrengt. U dient hiermee rekening te houden bij Steege Bouw Rijssen worden verzorgd. Voor deze Behangklaar: het maken van uw keuze van de vloerafwerking aanpassingen dienen tekeningen tijdig en naar Alle binnenwanden m.u.v. van de toilet- en bad- van de hal daar hiervoor 15 mm is opgenomen. onze wensen worden aangeleverd. ruimte worden klaar voor de behanger opgeleverd. Bij oplevering is de hoogte achter de dorpel dus U dient er rekening mee te houden dat alvorens 20 + 15 = 35 mm. 48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING er kan worden behangen, voorbereidende werk- EN STOFFERING zaamheden moeten worden verricht. Dit betreft 45 AFBOUWTIMMMERWERK - De wanden van trappenhuis, entree, portaal en het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen - In de appartementen worden leidingkokers op centrale hal voorzien van glasvliesbehang welke van kleine gaten etc., het stofvrij maken en waar de wanden en plafond afgetimmerd m.u.v. de in kleur wordt afgewerkt (i.o.m. architect). nodig het behandelen van sterk zuigende onder- berging. De kokers ter plaatse van het plafond - Ter plaatse van de verdiepingen zal de centrale gronden. van spuitwerk voorzien en aan de wand hal en bordes trappenhuis voorzien worden behangklaar opgeleverd. Leidingen e.d. in de van vloerbedekking. 41 TEGELWERK berging blijven in het zicht. - Ter plaatse van de entree wordt een Vloertegels: - Vloerplinten zijn van mdf, los geleverd op schoonloopmat opgenomen. - Worden aangebracht in het toilet en de handelslengte. badkamer. - In de appartementen worden de plafonds 50 DAKGOTEN EN - De tegels zijn keramisch en geglazuurd. voorzien van een constructieve brandwerende HEMELWATERAFVOEREN - Er is uitgegaan van een stelpost voor de plafond en de balkens hieronder brandwerend - De hemelwaterafvoeren zullen conform aankoop van € 26,50 (incl. btw) per m2. afgetimmerd. bestaand worden aangepast. - Afmetingen 200x200 mm - De kolommen worden brandwerend afgetim- - De aangegeven hemelwaterafvoeren zijn merd met uitzondering van 5e en 6e verdieping, indicatief. Wandtegels deze worden brandwerend gespoten. - In het toilet tot ca. 1200 mm boven de vloer 51 BINNENRIOLERING - In de badkamer tot plafond. 46 SCHILDERWERK - De buizen van de binnenriolering zijn van kunst- - De tegels zijn keramisch en geglazuurd. Buitenschilderwerk: stof en worden met onderling met elkaar verlijmd. - Uitwendige hoeken voorzien van kunststof - Voor het schilderwerk op hout wordt een - De afvoeren van diverse lozingstoestellen worden hoekstrips. oplosmiddelarme grond- en dekverf toegepast uitgevoerd in PVC en worden met de nodige - Er is uitgegaan van een stelpost voor aankoop met een totale dikte laagdikte van 110 mu. stankafsluiters aangesloten op de riolering. van € 22,00 (incl. btw) per m2. - De kleuren van het buitenschilderwerk zijn in - De ontluchting geschied door middel van een - Afmetingen 200x250 mm overleg met (stedenbouwkundig adviesbureau) ontspanningsleiding welke bovendaks in de architect en gemeente bepaald en in het gecombineerde dakkap uitmondt. De voegen van de wand- en vloertegels worden kleurenschema vastgelegd. - Riool ten behoeve van de keukenafvoer kan niet strokend ten opzicht van elkaar aangebracht. over de dekvloer onder het keukenblok worden aangebracht.22
 24. 24. 52 WATERINSTALLATIES Koud- warmwater tappunt in de werkkast - Er wordt een gasleiding aangelegd vanaf deAlgemeen op de begane grond: algemene gasmeter in de meterkast naar het- Uitvoering volgens Model-aansluitvoorwaarden De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf volgende toestel: voor drinkwater van de Vereniging van Exploi- de algemene watermeter tot op de mengkraan tanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. boven de uitstortgootsteen en de close-up boiler. Algemeen:- De hoofdkoudwaterleiding wordt vanaf de - Verwarmingsketel algemeen; centrale invoerkast, via de bergingen en 53 SANITAIR schachten, tot aan de watermeter in de Algemeen: Er wordt een gasleiding aangelegd vanaf de gas- meterkast van elk appartement aangebracht. - Het sanitair mag niet eerder dan bij oplevering meter in de meterkast naar de volgende toestellen:- In de hoofdkoudwaterleiding wordt een in gebruik worden genomen en wordt zo kort drukverhogingsinstallatie aangebracht. mogelijk voor oplevering geplaatst. Appartementen:- De waterleiding is afsluit- en aftapbaar en in - Het sanitair volgens levering projectleverancier - Verwarmingsketel; voldoend mate beschermd tegen bevriezing, in een witte uitvoering, gemonteerd en - Afgedopt aansluitpunt ten behoeve van met name in de ruimten, waarin bevriezing Aangesloten met de nodige stankafsluiters kooktoestel in keukenruimte; kan optreden van aanwezig waterleidingen. op de riolering. Wasapparaten, c.v. ketels, radiatoren e.d. - Ten gevolge van geluidsoverlast garantie De gasleidingen binnen de apartementen worden dienen onder ontwerpcondities vorstvrij te zijn. verstrekking zijn optie’s voor geluidsproduce- zoveel mogelijk in de betondekvloer ingestort of- Voor leidingisolatie wordt waar nodig poly- rende douche en baden uitgesloten. weggewerkt in leidingkokers. thyleenschuim slang (H)CFK-vrij, toegepast.- De warmwaterleidingen worden aangesloten De te leveren en te monteren onderdelen 60 VERWARMINGINSTALLATIES op de combiketel. in de appartementen: Algemeen: In de toiletruimte; Voor de berekening van de capaciteit van deAppartement - Wandclosetcombinatie van Villeroy en Boch centrale verwarmingsinstallatie gelden deDe watermeters worden door het waterleiding- type Omnia, inbouwreservoir, 2-knops berekeningsgrondslagen conform de uitgavebedrijf in de meterkast geplaatst. De koudwater- bedieningspaneel wit, closetzitting met van de ISSO publicatie 51 2000 die op dit werkleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter. deksel en closetrolhouder. van toepassing is. De installatie wordt berekendEr wordt een koudwaterleiding aangebracht naar - Fontein van Villeroy en Boch type Omnia met als minimum buitentemperatuur van -10°Cde volgende tap- en/of voedingspunten: met toiletkraan, chroomafvoer en sifon. en een windsnelheid van 5 m.1/sec. loodrecht op- Afgedopt aansluitpunt ten behoeve van de gevel, opwarmtijd van 2 uur en een nachtver- de keukeninrichting; In de badkamer: laging maximaal van 8 uur en ventilatie type C.- Afgedopt T-stuk ten behoeve van een - Wandclosetcombinatie van Villeroy en Boch eventuele vaatwasser in keuken; type Omnia, inbouwreservoir, 2-knops De warmteopwekking geschiedt door middel van- Wandclosetcombinatie in de toiletruimte; bedieningspaneel wit, closetzitting met deksel. een Remeha Avanta-4 HR 107 combi ketel met- Fonteincombinatie in de toiletruimte; - Wastafelcombinatie van Villeroy en Boch type een c.w. waarde klasse 4 (tapwaterhoeveelheid- Wandclosetcombinatie in de badruimte; Omnia met wastafelmengkraan met inzinkbare van 8 liter warmwater per minuut met een- Wastafelcombinaties in badruimte; ketting, keramisch planchet, spiegel ø 60 cm. temperatuur van 60°C). De centrale verwarmings-- Douchecombinatie in de badruimte; en chroomafvoer en sifon (aantal conform installatie wordt uitgevoerd als radiatorenverwar-- Badcombinatie in de badruimte; tekening). ming met normale radiatorkranen. Systeem- Wasmachineaansluiting in de berging; - Douchebak met lage instap en douchecombi- aanvoer en retourtemperatuur van 80 / 60°C.- Combiketel in de berging; natie met douchemengkraan met omstel en De voedingsleidingen worden, vanaf de verdeel-- CV-vulkraan in de berging; glijstangset. unit zoveel mogelijk weggewerkt in de afwerkvloer. - Plaatstalen badcombinatie 180 x 80 cm. met De temperatuurregeling vindt plaats door eenEr zal een warmwaterleiding worden aangebracht badpoten en afvoergarnituur, badmengkraan klokthermostaat geplaatst in de woonkamer.vanaf de combiketel, in de berging, naar de met omstel. Bij gelijktijdige verwarming, van de te verwarmenvolgende tap- en/of voedingspunten: ruimten, kunnen de volgende temperaturen- Afgedopt aansluitpunt ten behoeve van de De te leveren en te monteren onderdelen in de behaald en behouden worden: keukenmengkraan; algemene ruimten: Algemeen:- Wastafelcombinaties in badruimte; In de werkkast op de begane grond: - Entree en centrale hal begane grond 15°C- Douchecombinatie in badruimte; - Uitstortgootsteen met wandmengkraan en - Bergingen begane grond 15°C- Badcombinatie in badruimte; 15 ltr. close-up boiler. Appartementen:Daar waar noodzakelijk zal in de appartementen 55 GASINSTALLATIES - Verblijfsruimten (woonkamer, keuken eneen 10 ltr. hot-fill boiler aangebracht in de warm- - De gasleiding vanaf de centrale invoerkast tot slaapkamers) 20°Cwaterleiding naar de keukenmengkraan. en met de gasmeter in het appartement wordt - Verkeersruimten 15°CDe waterleidingen in de appartementen worden door het nutsbedrijf in de meterkast aangebracht - Badruimte 22°Czoveel mogelijk in de betondekvloer ingestort of en geplaatst. - Berging (geen radiator)weggewerkt in de wanden. - Toilet (geen radiator) 23
 25. 25. Technische omschrijving De verbrandingsgasafvoer en de luchttoevoer 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - De woning is t.p.v. de hal voorzien van van en naar de cv ketel worden aangesloten op - De elektriciteitsinstallatie wordt in groepen een rookmelder conform tekening. de gecombineerde afvoer- toevoersysteem in de aangelegd, vanuit de meterkast naar de - De wandcontactdozen en schakelaars zijn schachten. aansluitpunten zoals die op tekening van het zogenaamde inbouwmodel en worden aangegeven zijn. De elektrische installatie vol afgewerkt met een kunststof frontplaat kleur De plaats en afmeting van de radiatoren in doet aan de NEN 1010. Ral 1013 (parelwit). de verkoopdocumentatie is indicatief. - Buiten de groepen, benodigd voor de verlichting - In de bergingen op de begane grond zijn de en wandcontactdozen, worden de volgende leidingen, wandcontactdozen en schakelaars 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDE- aparte groepen opgenomen: vaatwasser, in opbouw uitgevoerd. LINGSINSTALLATIES wasautomaat en wasdroger. - Alle wandcontactdozen worden geaard. In de appartementen: - Loze leidingen worden voorzien van een De appartementen zijn voorzien van natuurlijke De Circa montagehoogte van inbouw dozen ten controledraad, om te laten zien dat de leiding toevoer van ventilatie-lucht door middel van roos- opzicht van afgewerkte vloer: open is. Voor het trekken van elektradraden ters in de kozijnen en mechanische afvoer door - Voor algemene schakelaars en schakelaars in zal een trekveer moeten worden toegepast. middel van energiezuinige mechanische ventilatie combinatie met contactdozen: 1050 mm unit. De ventilatiekanalen in de appartementen - Voor algemene contactdozen in de keuken: 71 VERLICHTINGSARMATUREN worden zoveel mogelijk in het verlaagde plafond 1200 mm De volgende verlichtingsarmaturen worden en volgens tekening aangebracht. - Voor algemene contactdozen in de overige aangebracht: ruimten in woningen: 300 mm Trappenhuizen, hal en entree: de benodigde Minimaal te mechanisch te ventileren ruimten - Voor contactdoos ten behoeve van kook- aansluitpunten incl. opbouwarmaturen. - Keuken 21l/s – 75m3/h toestel: 600 mm T.b.v. de parkeerplaatsen de benodigde aansluit- - Toiletruimte 7 l/s – 25m3/h - Voor contactdoos ten behoeve van een punten incl. opbouwarmaturen. Per berging - Badruimte 14 l/s – 50m3/h wasemkap: 2250 mm een aansluitpunt voor verlichting incl. opbouw - Wasmachine opstelplaats 7 l/s – 25m3/h - Voor aansluitpunt ten behoeve van een wand bolarmatuur aangesloten op de huisinstallatie. lamp in de badkamer: 2200 mm Het ventilatie systeem wordt aangesloten op het - Wandcontactdoos in badruimte in veilige 72 COMMUNICATIE-INSTALLATIES gecombineerde afvoersysteem in de schachten. zonde conform NEN 1010 (2003) De appartementen zijn voorzien van bedrade Tevens is er ten behoeve van een afzuigkap met - Voor aansluitpunt klokthermostaat: 1500 mm buizen met een inbouwdoos voor KPN en motor in de keuken een aansluiting aanwezig. - Voor aansluitpunt schakelaar mechanische Centrale Antenne Systeem in de woonkamer ventilatie: 1200 mm volgens tekening. Naar de slaapkamers Onder de binnendeuren worden ten behoeve van - Voor aansluitpunt KPN: 300 mm en studeerkamers wordt één onbedrade loze de luchtcirculatie ventilatiespleten aangebracht. - Voor aansluitpunt kabel-antenne: 300 mm leiding aangebracht. De 3 standen bedieningsschakelaar bevindt zich - Voor aansluitpunt videofoon: 1500 mm in de badkamer. Ventilatorbox wordt geplaatst in 80 LIFTINSTALLATIE de berging van elk appartement - Ten behoeve van later (door derden) te plaatsen Functionele omschrijving: apparaten (vaatwasser/magnetron/ kookplaat - Elektrische machinekamerloze lift met Algemeen: ed.) zijn 4 buisleidingen opgenomen waarvan energiezuinige aandrijving. De bergingen worden voorzien van natuurlijke er twee bedraad zijn en aangesloten op een - Voorzien van brandalarmschakeling. toevoer van ventilatielucht door middel van een aparte groep. - Dubbelvleugelige telescopische schuifdeur spleet onder de deur en mechanische afvoer door - De meterkast heeft bij oplevering nog 2 reserve naar één zijde openend. middel van energiezuinige mechanische ventilatie groepen over. - Fotocellijstbeveiliging in de deuropening. unit. De plaats van de afzuigpunten is indicatief op - In de appartementen wordt een video-inter- - Noodalarminrichting: een directe spreek-/ de tekeningen aangegeven. De ventilatieleidingen cominstallatie aangebracht. luisterverbinding tussen liftcabine en in de bergingen en gangen worden in het zicht - De video-intercominstallatie bestaat uit: servicecentrale. aangebracht. Een monitor (zwart/wit) met telefoon en - De lift zal worden voorzien van een glazen bediening deuropener. afwerking. Minimaal te mechanisch te ventileren ruimten Op de postkast bij de hoofdentree één - Berging 7l/s – 25m3/h spreek/luister module met camera; jan. 2007 Per appartement een beldrukker.24
 26. 26. AfwerkstaatAlgemene RuimteRuimte Vloer Wand Plafond Temperatuur VoorzieningenEntree Schoonloopmat Glasvliesbehang Spac-spuitwerk Onverwarmd Postkasten Videofooninstallatie Verlichting Electra volgens tekeningCentrale hal Natuursteen Glasvliesbehang Spac-spuitwerk Verwarmd Lift in glazen liftschachtbegane grond 2 vides naar 1e verdieping Verlichting Electra volgens tekeningCentrale hal Vloerbedekking Glasvliesbehang Spac-spuitwerk Onverwarmd Lift in glazen liftschachtverdiepingen Vides volgens tekeningen Verlichting Electra volgens tekeningTrappenhuis Bordessen met vloer- Glasvliesbehang Spac-spuitwerk tpv Onverwarmd Verlichting bedekking trappen bordessen, trappen Electra volgens tekening van beton onbehandeldPortaal Natuursteen Glasvliesbehang Spac-spuitwerk Verwarmd Verlichting Electra volgens tekeningGang naar Dekvloer Schoon kalkzand-steen Onbehandeld Verwarmd Verlichtingbergingen metselwerk Electra volgens tekeningBergingen Dekvloer Schoon kalkzand-steen Onbehandeld Onverwarmd Verlichting metselwerk Electra volgens tekeningWerkkast Dekvloer Schoon metselwerk met Onbehandeld Onverwarmd Verlichting achter uitstortgootsteen Electra volgens tekening wandtegelwerk 25
 27. 27. Afwerkstaat Appartementen Ruimte Vloer Wand Plafond Temperatuur Voorzieningen Hal Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk 15ºC Radiator Elektra conform tekening Meterkast Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk 20ºC Radiator Elektra conform tekening Keuken Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk 20ºC Electra conform tekening Afzuigpunt tbv afzuigkap Gasaansluiting Toilet Vloertegels Wandtegels tot 1200 mm Spac-spuitwerk N.v.t. Electra conform tekening boven de vloer, daarboven Vrijhangend toilet Spac-spuitwerk Fonteintje Afzuigpunt MV Badkamer Vloertegels Wandtegels tot het plafond Spac-spuitwerk 22ºC Radiator Electra conform tekening Douche, bad, toilet en wastafel(s) volgens tekening Afzuigpunt MV Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk 20ºC Electra conform tekening Berging inpandig Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk N.v.t. Electra conform tekening MV unit CV unit Wasmachine aansluiting installaties in het zicht Serre Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk 20ºC Radiator Elektra conform tekening Atelierruimte Dekvloer Behangklaar Spac-spuitwerk 20ºC Radiator Electra conform tekening Afgedopte waterleiding en rioolafvoer Terras beg. Luxe betontegels N.v.t. N.v.t. N.v.t. Elektra conform tekening grond Balkonhek van metselwerk Terras boven Luxe betontegels N.v.t. N.v.t. N.v.t. Elektra conform tekening parkeerplaatsen Balkonhek van metselwerk Balkon Prefab Beton N.v.t. N.v.t. N.v.t. Balkonhek met glasvulling verdiepingen Dakterassen Luxe betontegels N.v.t. N.v.t. N.v.t. Elektra conform tekening 7e verdieping Spijlenhek Unit tbv ontluchting/rookgas en mechanische ventialtie Berging Dekvloer Schoon metselwerk N.v.t. Vorstvrij Electra conform tekening op begane grond huisinstallatie installaties in het zicht26
 28. 28. Materiaal- en kleurenschemaExterieurOmschrijving Materiaal KleurGevelmetselwerk nieuwbouw Baksteen Als bestaandStucwerk zuid-oostgevel (1e verdieping) Stucwerk GrijsKozijnen Hardhout N.t.b. door architectDeuren hoofdentree Hardhout N.t.b. door architectLuiken Metaal N.t.b. door architectBalkons Beton NaturelHekwerken balkons Metaal met glasvulling Licht grijsBalustrade reling (terrassen 1e verdieping) Metaal N.t.b. door architectBalustrade balkon / dakterras Metaal GrijsStaalwerk balkon Metaal GrijsBalustrade (fransbalkon, boven hoofd entree) Metaal N.t.b. door architectHekwerk op afscheidingsmuur begane grond Metaal N.t.b. door architectSpijlen hekwerk op dakterrassen Metaal N.t.b. door architectSchuifhek parkeerplaats Metaal BruinBeton lateien Beton WitHemelwater afvoeren Zink NaturelZonweringselement Metaal N.t.b. door architectZonweringsdoek Doek N.t.b. door architectDakopbouw; gevelafwerking Metaal GrijsDakopbouw; kozijnen (incl. draaiende delen) Hout GrijsDakopbouw; kokers t.b.v. installaties Metaal beplating GrijsTerrassen 1e en 7e verdieping Luxe beton tegels N.t.b. door architectTerrassen maaiveld Luxe beton tegels N.t.b. door architectInterieurOmschrijving Materiaal KleurVloerafwerking centrale hal, begane grond + portaal natuursteen N.t.bVloerafwerking entree en portaal tussenhal en parkeerplaatsen schoonloopmat N.t.b door architectVloerafwerking hal verdiepingen vloerbedekking N.t.b door architectVloerafwerking; bergingen en bergingsgangen beton GeenPlafond hal, entree en verdiepingen gipsplaat, spuitwerk WitPlafond bordes trappenhuis beton, spuitwerk WitKozijnen hout N.t.b door architectDeuren entree hout N.t.b door architectWandafwerking cenrale hal en trappenhuis glasvlies; sauswerk N.t.b door architectWandafwerking; bergingsgangen en bergingen kalkzandsteen SchoonwerkLift glas N.t.b door architectBalustrade vide metaal met glasvulling N.t.b door architect 27
 29. 29. www.debleekerij.nlColofonVerkoop & informatie Aan de artist impressies kunnen geen rechten worden ontleend.Snelder Zijlstra Woningmakelaars ten Hag Woningmakelaars Post Jr. MakelaarsEnschede Enschede EnschedeHoedemakerplein 1 Boulevard 1945 nr. 20 Boulevard 1945 202Postbus 2022, 7500 CA Enschede Postbus 438, 7500 AK Enschede 7511 AG Enschedetel. (053) 485 22 22 tel. (053) 850 60 70 tel. (053) 434 00 38fax (053) 431 71 93 fax (053) 850 60 65 fax (053) 434 03 43enschede@snelderzijlstra.nl enschede@tenhag.nl enschede@postjr.nlHengelo Hengelo HengeloBornsestraat 3A Burg. Jansenplein 30 Oldenzaalsestraat 197556 BA Hengelo Postbus 1319, 7550 BH Hengelo 7551 AM Hengelotel. (074) 291 58 40 tel. (074) 250 65 66 tel. (074) 250 17 00fax (074) 291 44 41 fax (074) 250 66 00 fax. (074) 250 20 26hengelo@snelderzijlstra.nl hengelo@tenhag.nl hengelo@postjr.nlwww.snelderzijlstra.nl www.tenhag.nl www.postjr.nl Ontwikkeling en realisatie documentatie: Stijlgenoten, Den Ham, februari 2007Bouwbedrijf ArchitectTer Steege Bouw Rijssen bv IAA Architecten - AlmeloReggesingel 32 Koornmarkt 19Postbus 218, 7460 AE Rijssen Postbus 102, 7600 AC Almelotel. (0548) 53 00 00 tel. (0546) 53 50 50fax (0548) 51 47 74 fax (0546) 81 00 14info@tsbouwrijssen.nl almelo@iaa-architecten.nlwww.tsbouwrijssen.nl www.iaa-architecten.nlDe Ter Steege Groep bestaat uit meer dan 30 werkmaatschappijen, onderverdeeld in vier divisies: vastgoed, bouw,handel en industrie. Klantgerichtheid, kwaliteitsbesef en respect voor de ander staan hoog in het vaandel.Ontwikkeling Ter Steege Vastgoed Rijssen bv Reggesingel 32, postbus 218 7460 AE Rijssen tel. (0548) 53 00 00 fax (0548) 54 11 03 info@tsvastgoedrijssen.nl www.tsvastgoedrijssen.nl

×