Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentatie gastcollege professionele identiteit en opvattingen van kennis mli marnix 15 juni 2017

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

Presentatie gastcollege professionele identiteit en opvattingen van kennis mli marnix 15 juni 2017

Download to read offline

Professionele identiteit van leraren heeft ook een morele dimensie. Hoe kunnen we die legitimeren? Wat betekent dat voor wat we goed onderwijs noemen, en een goede leraar? Wat betekent dat voor kennis over en onderzoek naar onderwijs? Het gaat misschien uiteindelijk meer om het zijn van een amateur, dan een professional.

Professionele identiteit van leraren heeft ook een morele dimensie. Hoe kunnen we die legitimeren? Wat betekent dat voor wat we goed onderwijs noemen, en een goede leraar? Wat betekent dat voor kennis over en onderzoek naar onderwijs? Het gaat misschien uiteindelijk meer om het zijn van een amateur, dan een professional.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Presentatie gastcollege professionele identiteit en opvattingen van kennis mli marnix 15 juni 2017 (20)

More from Hartger Wassink (14)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Presentatie gastcollege professionele identiteit en opvattingen van kennis mli marnix 15 juni 2017

 1. 1. Vragen naar bezieling Professionele identiteit en opvattingen van kennis Hartger Wassink, Gastcollege MLI Marnix Academie, 15 juni 2017
 2. 2. Programma • 10:00 Kennismaking en inventariseren van vragen • 10:30 Zin in onderwijs: professionaliteit als ‘good work’ • 12:00 Kennis in onderwijs: weten met hoofd, hart en handen • 12:30 Terugblik: vragen naar bezieling • 13:00 Afronding
 3. 3. ‘Geen vraag, geen les’ • Over mij en over NIVOZ • Over jullie • Wat zijn je vragen voor dit gastcollege? • Wat zijn je verwachtingen? • Op welke onderdelen van de MLI zou je willen dat het aansluit?
 4. 4. Zin in onderwijs • Over professionaliteit • ‘Good work’, Howard Gardner • Engagement • Excellence • Ethics
 5. 5. Engagement • Hebben jullie er zin in? • Hebben leerlingen en studenten er zin in? • Hebben ze zin in jou? • Waar aan ontlenen zij zin, in het onderwijs? • Waar aan ontleen jij zelf zin, in je werk?
 6. 6. Engagement en zin • ‘Zin’ gaat zowel over motivatie, als betekenis • Biesta: Het gaat niet over ‘wat werkt’ (motivatie en resultaten), maar altijd ook over ‘wat werkt waartoe’ (betekenis, purpose) • Onderwijs als poiesis en praxis; resultaat en doel-in-zichzelf • Dat heeft consequenties voor… – …wat we vinden dat een ’goede leraar’ is (professionele identiteit) – …hoe we dat goed kunnen beschrijven en onderzoeken (kennis)
 7. 7. Engagement en de kwetsbare professional • Kelchtermans: professionaliteit bestaat uit – engagement – expertise • Engagement gaat over – ontvankelijkheid – kwetsbaarheid – emotie – morele overtuigingen • Niet: ‘wat kun jij’, maar ‘wie ben jij’ als professional
 8. 8. Reflectie • “Consciously, we teach what we know. Unconsciously, we teach who we are.” – Hamacheck, 1999 • Wat neem jij zelf mee, welke cruciale ervaring heb je, die bepaalt wat jij goed onderwijs vindt?
 9. 9. Excellentie • Luc Stevens: kwaliteit van onderwijs is kwaliteit van relatie – Prestatie versus groei – Selectie versus kansen – Instructie versus relatie • Ook voor de leerling de vraag: wie ben jij, ipv hoe scoor jij? – Zien en gezien worden, respons geven • Excellentie is niet het halen van een lat, maar responsiviteit in relatie
 10. 10. Ethiek • Biesta: oogmerk van educatie is volwassenheid – Maken van onderscheid tussen wat gewenst wordt en wat wenselijk is • Drie doeldomeinen van onderwijs – Persoonsvorming cruciaal – ‘Beantwoorden van vragen die alleen jij kunt beantwoorden’ • ‘In de wereld komen’ – Leerling laten verschijnen als subject, als mens
 11. 11. Object en subject • De leerling/ student en het systeem – Eisen, toetsen, rubrics, protocollen – Student (en ook docent) als object • De student als subject/mens – Susan Neiman: redelijkheid, creativiteit, verantwoordelijkheid • Wanneer sprak jij studenten daar op aan? • Wanneer spraken leerlingen jou daar op aan?
 12. 12. Over ‘opbrengst’ in onderwijs • Het gaat om het ‘verschijnen’ van de leerling • Ofwel: het zich uitdrukken van de leerling; expressie • De drie doeldomeinen zijn daarbij altijd aan de orde – Wiskunde is ook persoonsvorming; en andersom – Persoonsvorming kan ook wiskundig zijn • Foucault: Je leven leren vormgeven, ‘weten hoe het werkt in het leven’ • Iedere expressie is het resultaat van een impressie; daar ligt de taak van de opvoeder; zorgen voor wenselijke impressies • Welke kennis helpt daarbij?
 13. 13. Ethiek en professionaliteit • ‘In de wereld komen’, verschijnen als subject • Mens-zijn: redelijk, creatief, verantwoordelijk • Instrumentele en normatieve professionaliteit – Kennisbasis, objectief, protocollen, afrekenen – Persoonlijke overtuigingen, subjectief, keuzes, aanspreken • Vergelijk medische en juridische beroepen – Primum non nocere – Ne bis in idem • ‘Hoe kan ik de leerling als subject laten verschijnen?’ als ethische kern
 14. 14. Over kennis • Drie ’kennismodi’ van Kunneman – 1e objectief – 2e situatief – 3e subjectief/waardegebonden • Onderzoek en kennis in onderwijs heeft altijd betrekking op de drie kennismodi (al is het impliciet) • Professionele ontwikkeling dient ook te raken aan de 3e kennismodus
 15. 15. De derde kennismodus: waardegebonden kennis • Verbinding tussen hoofd, hart en handen • Wat je ‘ten diepste’ belangrijk vind, is ‘opgeslagen’ in je intuïtie • Emoties zijn lichamelijk verbonden en geven toegang tot je gevoel • Dit is in die zin ook een ‘lichamelijk’ weten • Oefening: meerstemmige reflectie
 16. 16. Kunneman: metalogica, dialogica en paralogica • Paradox tussen – Metalogica; het objectieve weten en – Dialogica; het subjectieve, relationele weten • Er is geen waarheid, zelfs geen gewenste ontwikkeling – Iedere ontwikkeling is een verwikkeling • ‘Bildung’ en persoonsvorming hebben een premisse van ‘ontwikkeling’ van autonomie
 17. 17. Kunneman: Amor Complexitatis • Het risico bestaat nog steeds dat we denken het ooit te ‘zullen weten’, terwijl dat een utopie is • Niet oplossen van complexiteit, maar omarmen ervan: ‘Amor Complexitatis’ • Uithouden van paradox met behulp van paralogische ervaringen, een narratief ‘weten’. – Weten en woorden schieten tekort, terug in onze oerstatus • Oefening: Verhaal over of verbeeld een paralogische ervaring
 18. 18. Terugblik: kennis en professionele identiteit • Professionele identiteit vraagt responsiviteit, om de ander als subject te laten verschijnen • Ons weten is deels cognitief, deels emotioneel-relationeel, deels emergent ofwel paralogisch • Geen vrijbrief voor relativisme, maar opdracht complexiteit te onderkennen en verkennen • ‘Leven als kunstwerk’, ‘leven in vrijheid’ (Foucault): een opdracht je individuele verschijningsvorm te vinden • Voor opvoeders een dubbele verantwoordelijkheid om anderen daarbij te helpen
 19. 19. Professionals en amateurs • ’Kennis’ en professionaliteit gaan niet over gedrag dat tot een bepaalde opbrengst leidt • Het gaat over handelen dat ’verschijnen’ mogelijk maakt • Responsiviteit door ‘er te zijn’, met hoofd, hart en handen • Wat of wie dan verschijnt is ongewis; dat is niet te voorspellen • We kunnen geloven in de eigen ontwikkelingsdrang, hopen op verbetering, en daarvoor moeten we houden van ons werk met de leerlingen: amateurs zijn
 20. 20. Vragen naar bezieling • ‘Wat ben je?’  • ‘Wie ben je?’ • ‘Waar ben je?’  • ‘Hoe ben je?’
 21. 21. Dank je wel en succes • Hartger Wassink, h.wassink@nivoz.nl • www.nivoz.nl • www.hetkind.org • @nivoz, @hetkind • Facebook, LinkedIn…

×