Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En svensk övergång till DDK 20101202

988 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En svensk övergång till DDK 20101202

 1. 1. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 2. 2. Bakgrund<br />Biblioteksföreningen förordar övergång 2008<br />Motion årsmöte 2009 om att:<br />Grundligare beskriva, analysera och kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbibliotek<br />Anlägga ett barnbiblioteksperspektiv<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 3. 3. Utgångspunkter<br />Brainstorming om innehåll och förankring<br />Hypotes om att det var möjligt att samlokalisera SAB och DDK på hyllorna<br />Lyfta fram frågor av betydelse<br />Skillnader SAB-DDK, statistik, bibliotekssystem, sökning på klassifikation, ämnesord, utbildning, hyllor etc<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 4. 4. Skillnader SAB - DDK<br />DDK utrycker ämne och inget annat. SAB har på ett pragmatiskt sätt lagt till:<br />Medieform <br />Ljudbok: Hc/LC<br />Musik: Ij, X och Y<br />Målgrupp - ålderHcf, Hcg, uHc, uKc<br />Målgrupp - §17 (talböcker mm)Medier med särskilda upphovsrättsliga regler för läshandikappade t ex Hc/TC<br />Språk=sg för arabiska, Cmdd=sg<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 5. 5. Skillnader skönlitteratur<br />Böcker om litteratur och litteraturen i sig får samma kod medan SAB skiljer på G och H.<br />En översättning får samma språkkod som originalet.<br />Översättning anges inte i DDK. T ex Hcema.01 <br />Tecknade serier och grafiska romaner hamnar under Teckning i 741.5 eller 741.56.<br />Ingen åldersindelning för målgrupp<br />Folkdiktning hamnar under Etnologi i 398.2. Svensk folkdiktning blir 398.209485, Finlandssvensk folkdiktning 398.204397094897.<br />Spelfilm hamnar under film och inte skönlitteratur.<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 6. 6.
 7. 7. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 8. 8. Skönlitteratur, film, musik<br />Folkbibliotek bör fortsätta placera skönlitteratur efter<br />Språk<br />Målgruppens ålder<br />Film och andra format<br />Fortsatt separat placering<br />Musik<br />Separat placering av noter, musik-cd mm<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 9. 9. Ämnesord<br />Ämnesord kompletterar DDK. <br />T ex musik: <br />SAB har YxnedaExtrem hårdrock<br />DDK har 781.66 - Rock <br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 10. 10. Andra skillnader<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 11. 11. Hyllalternativ<br />Uppställning efter DDK<br />Hela DDK-numret<br />Förkortat DDK-nummer<br />Uppställning efter SAB<br />Blandad uppställning<br />Otydligt, måste märkas<br />Klartext<br />Märkning<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 12. 12. Vad ska man välja?<br />Beror på:<br />Beståndsstorlek<br />Målgrupp<br />Bibliotekslokalens utformning<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 13. 13. Hylluppställningar exempel<br />Norge: Norsk skönlitteratur märks inte alls. Svensk skönlitteratur får flagga.<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 14. 14. Norge: Engelsk skönlitteratur märks med 82 + första bokstav i författarens efternamn<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 15. 15. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />Norge: Thailändska mm får utskrivna titlar och namn<br />
 16. 16. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />Norge: Tyska – form och format separeras<br />
 17. 17. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />Norge: Biografier bland litteraturvetenskapen.<br />
 18. 18. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />Norge: Strikt DDK ordning på hyllan<br />
 19. 19. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />Norge: Kategorier för att samla – men uppställt i enligt DDK<br />
 20. 20. Hur fungerar DDK i andra länder?<br />Hyllperspektiv<br />Korta DDK-koder på barnavdelningar<br />Skiljer ut skönlitteratur<br />Språk, ålder, genrer, form<br />Separerar andra medietyper<br />Folkbibliotek månar om användaren!<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 21. 21. Problemet är inte DDK<br />Utan att vi ska byta från ett system till ett annat<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 22. 22. Gemensamt<br />Bra att<br />Göra gemensam klartextlista för vuxna och för barn<br />Gemensamma beslut om hantering av<br />Målgruppens ålder, ”talböcker”, språkmärkning<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 23. 23. Hur olika får det bli?<br />Sätt användaren i fokus!<br />Vuxna<br />Barn<br />Skolbarn<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 24. 24. Kostnader<br />?<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 25. 25. När?<br />Bra med gemensam tidpunkt<br />Tar tid att planera<br />Gemensamma beslut – vem, hur, när?<br />Köp av märkning – automatik<br />Nationell katalog <br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 26. 26. Konverteringstabell - jämförelse<br />Likhet – likartad uppbyggnad<br />Exakthet – en exakt motsvarighet (#1)<br />Möjlighet & problem <br />Samlokalisering på hyllor<br />Samsökning & mappning – kvalitet?<br />Excelfil rekvireras från Biblioteksföreningen<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 27. 27. Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />
 28. 28. Kontakt:harriet.aagaard@stockholm.se<br />Mer information:<br /><ul><li>Rapporten finns på Biblioteksföreningens hemsida
 29. 29. Deweyprojektet har information och länkar </li></ul>http://www.kb.se/bibliotek/dewey/<br />Svensk Biblioteksförening. Tillgång och tillgänglighet. Sollentuna 2010-12-02<br />

×