Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jalonen cma dfi_esitys sivuille

3,808 views

Published on

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

Jalonen cma dfi_esitys sivuille

  1. 1. "Sontaa tuulettimeen - Miten negatiiviset kokemukset leviävät somessa ja mitä yritys voi tehdä?” CMADFI –tapahtuma 26.1.2015 Harri Jalonen Dosentti Turun ammattikorkeakoulu harri.jalonen@turkuamk.fi NEMO-hanke http://nemohanke.blogspot.fi/ @Jalonen Harri Jalonen
  2. 2. POSITIIVINENNEGATIIVINEN LAMAANNUTTAVA SUHDE TOIMINTAAN SÄVY Yllätyksellisyys TyytyväisyysPettymys Ärsyyntyneisyys ROHKAISEVA
  3. 3. Negatiivinen tapahtuma/tilanne Informaatio tapahtumasta/tilanteesta Informaatio analysoitu Toimenpiteisiin ryhdytty ARVO- POTENTIAALI Arvo Aika REAGOINTI-/ TOIMINTA-AIKA INFORMAATIOVIIVE ANALYYSIVIIVE PÄÄTÖSVIIVE (soveltaen Hackathorn, 2004) Yrityksen näkökulma
  4. 4. 1) Motiivi jakaa negatiivisia kokemuksia; katarsis, altruismi, utilitarismi; vihasivustot/antibrändisivustot 3) Globaalin ja lokaalin vuorottelu; yksityiskohtaistaminen & yleistäminen 2) Negatiiviset tunteet klusteroituvat; negatiivinen vinouma; negatiivinen informaatio positiivista diagnostisempi 5) Anonymiteetti alentaa ventilöinnin kynnystä; ei “kasvojen menettämisen” pelkoa; eri platformeilla erilaista käyttäytymistä 4) Epälineaarinen tapahtumaketju; pienten asioiden kertautuminen; kestoltaan pidempiä; “itseään vahvistava kierre” 8) Emergentti lopputulema; vuorovaikutuksesta nouseva ja syntyvä uusi ominaisuus/ toiminnan taso; ”asioita vain tapahtuu” 6) Erilaisia mielensäpahoittajia; tyytymätön asiakas  trolli; “Enbuske”-/”Stubb”-efekti HAVAINTOJA 7) Tapahtuman/kokemuksen taustalla olevien tosiasioiden merkityksen häviäminen (Jalonen, 2014)
  5. 5. Somen mobiilikäytön lisääntyminen Alttius jakaa negatiivisia kokemuksia Negatiivisen informaation tarttuvuus
  6. 6. EXIT – VOICE (Hirchman, 1970) “Something negative happens”

×