Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomen talous

Suomen talous / Finnish Economy

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Suomen talous

 1. 1. Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI 1
 2. 2. Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 2
 3. 3. Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 17.4.2013 2HPO.FI 3
 4. 4. Bruttokansantuotteen vuosimuutos % Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 4
 5. 5. BKT:n vuosimuutos neljänneksittäin Työpäiväkorjattu volyymin muutos vuodentakaisesta. Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori. 17.4.2013 2HPO.FI 5
 6. 6. Kokonaistuotanto 260 vol.indeksi 1990=100, kausitas. 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 1990/1 1993/1 BKT Teollisuus 1996/1 1999/1 Rakentaminen 2002/1 2005/1 2008/1 Kauppa; liikenne; majoitus- ja ravitsemistoiminta 2011/1 Palvelut Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 6
 7. 7. Palveluiden osuus tuotannosta ja vauraus Lähde: OECD, Eurostat ja ETLA 17.4.2013 2HPO.FI 7
 8. 8. Palvelutoimialojen tuotanto-osuudet maittain 2009 Lähde: OECD ja ETLA 17.4.2013 2HPO.FI 8
 9. 9. Toimialojen osuudet arvonlisäyksestä 2009 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 9
 10. 10. Toimialojen kontribuutiot BKT:n kasvuun Informaatio ja viestintä 0,19 0,19 Kiinteistöala 0,18 0,14 0,13 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 0,05 0,00 Rahoitus- ja vakuutustoiminta -0,10 -0,04 Alkutuotanto 0,03 -0,04 -0,05 Julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut -0,06 Muut palvelut 0,01 -0,06 Kauppa; liikenne; majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,03 -0,15 Rakentaminen 0,00 -0,50 Teollisuus -1,34 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 2012 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 % 2008-2012 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 10
 11. 11. Sektoreiden kontribuutiot BKT:n kasvuun 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 2002 2003 2004 2005 Alkutuotanto 2006 2007 Jalostus 2008 2009 2010 2011 2012 Palvelut Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 11
 12. 12. Kokonaiskysyntä 450 vol.indeksi 1990=100, kausitas. 400 350 300 250 200 150 100 50 1975/1 1978/1 1981/1 1984/1 1987/1 1990/1 1993/1 1996/1 1999/1 2002/1 2005/1 2008/1 2011/1 Kysyntä Kulutus Investoinnit Vienti Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 12
 13. 13. Kotitalouksien kulutusmenot 220 vol.indeksi 1990=100, kausitas. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 1975/1 1978/1 1981/1 1984/1 1987/1 1990/1 1993/1 1996/1 1999/1 2002/1 2005/1 2008/1 2011/1 Kestävät kulutustavarat Puolikestävät tavarat Lyhytikäiset tavarat Palvelut Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 13
 14. 14. Kokonaiskysynnän rakenne 2012 100 % 8,0 90 % 80 % 20,9 70 % 1,8 12,1 60 % 50 % Palveluiden vienti Tavaroiden vienti Julkiset investoinnit 17,8 Yksityiset investoinnit Julkinen kulutus 40 % Yksityinen kulutus 30 % 20 % 40,3 10 % 0% Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 14
 15. 15. Kokonaiskysynnän rakenne 50 % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1975/1 1978/1 1981/1 1984/1 1987/1 1990/1 1993/1 1996/1 1999/1 2002/1 2005/1 2008/1 2011/1 Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot Yksityiset investoinnit Julkiset investoinnit Tavaroiden vienti Palveluiden vienti Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 15
 16. 16. Maailmankaupan ja Suomen viennin kehitys Lähde: VM, Tilastokeskus ja CPB. 17.4.2013 2HPO.FI 16
 17. 17. Kokonaistarjonnan rakenne 90 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1975/1 1978/1 1981/1 1984/1 1987/1 1990/1 1993/1 1996/1 1999/1 2002/1 2005/1 2008/1 2011/1 BKT Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 17
 18. 18. Toimialojen osuudet BKT:sta 25 % 20 15 10 5 0 1990/1 1993/1 1996/1 1999/1 2002/1 2005/1 2008/1 2011/1 Teollisuus F Rakentaminen G_I Kauppa; liikenne; majoitus- ja ravitsemistoiminta J Inf ormaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M_N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; hallinto- ja tukipalvelut O_Q Julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut R_T Muut palvelut A Alkutuotanto Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 18
 19. 19. Suomen rahalaitosten eurolainat sektoreittain Lähde: Suomen Pankki 17.4.2013 2HPO.FI 19
 20. 20. Tammikuu 2003 Toukokuu 2003 Syyskuu 2003 Tammikuu 2004 Toukokuu 2004 Syyskuu 2004 Tammikuu 2005 Toukokuu 2005 Syyskuu 2005 Tammikuu 2006 Toukokuu 2006 Syyskuu 2006 Tammikuu 2007 Toukokuu 2007 Syyskuu 2007 Tammikuu 2008 Toukokuu 2008 Syyskuu 2008 Tammikuu 2009 Toukokuu 2009 Syyskuu 2009 Tammikuu 2010 Toukokuu 2010 Syyskuu 2010 Tammikuu 2011 Toukokuu 2011 Syyskuu 2011 Tammikuu 2012 Toukokuu 2012 Syyskuu 2012 Tammikuu 2013 Suomen rahalaitosten uudet eurolainat yrityksille 8 000 17.4.2013 milj. euroa 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Yritysten uudet sopimukset yhteensä Enintään 1 miljoonan euron lainat Lähde: Suomen pankki 2HPO.FI 20
 21. 21. Yritysten voitto- ja investointiaste Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 21
 22. 22. Teoll.yritysten investoinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus ja EK 17.4.2013 2HPO.FI 22
 23. 23. Teoll.yritysten kiinteät investoinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus ja EK 17.4.2013 2HPO.FI 23
 24. 24. Teoll.yritysten investoinnit ja pääoman kulumisen erotus milj. euroa Lähde: Tilastokeskus ja EK 17.4.2013 2HPO.FI 24
 25. 25. Teollisuuden ja energia-alan kiinteät investoinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus ja EK 17.4.2013 2HPO.FI 25
 26. 26. Teoll.yritysten investointiaste % jalostusarvosta Lähde: Tilastokeskus ja EK 17.4.2013 2HPO.FI 26
 27. 27. Suomalaisten teoll.yritysten investoinnit milj. euroa Lähde: Tilastokeskus ja EK 17.4.2013 ulkomaiset investoinnit sisältävät yrityskaupat 2HPO.FI 27
 28. 28. Yritysten investoinnit 2011 Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat 17.4.2013 2HPO.FI 28
 29. 29. Suorat sijoitukset ja investointiaste 25 000 000 1 000 euroa 26 mrd 25 % Investointiaste = Investoinnit / BKT 20 000 000 20 % 15 000 000 15 % 10 000 000 10 % 5 000 000 3,5 mrd 0 5% 0% -1,4 mrd -5 000 000 Suorat sijoitukset Suomeen (netto) Suorat sijoitukset ulkomaille (netto) EU (oik. ast.) -5 % Investointiaste Suomi (oik. ast.) OECD (oik. ast.) Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja OECD 17.4.2013 2HPO.FI 29
 30. 30. Yritysten investoinnit kiinteään pääomaan ja T&K:hon % jalostusarvosta Lähde: Tilastokeskus ja ETLA 17.4.2013 2HPO.FI 30
 31. 31. Suomal. yritysten ulkomaiset tytäryhtiöt 240 000 milj. euroa henkilöä 600 000 200 000 500 000 160 000 400 000 120 000 300 000 80 000 200 000 40 000 100 000 0 0 1996 1998 2000 2002 Liikevaihto (vas. ast.) 2004 2006 2007 2009 Henkilöstö (oik. ast.) Lähde: Tilastokeskus 2007- ja Suomen Pankki 1996-2006 17.4.2013 2HPO.FI 31
 32. 32. Suorien sijoitusten kanta % BKT:stä Lähde: OECD ja ETLA 17.4.2013 2HPO.FI 32
 33. 33. Ulkomaal. yritysten suomalaiset tytäryhtiöt Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus Suomen yritystoiminnasta Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 33
 34. 34. Vaihtotase 14 mrd. € 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Vaihtotase: 12 kk liukuva summa Vaihtotase: kuukausi Lähde: Suomen Pankki 17.4.2013 2HPO.FI 34
 35. 35. Vaihto- ja kauppatase Lähde: Tilastokeskus ja VM 17.4.2013 2HPO.FI 35
 36. 36. Tavara- ja palveluvienti 2000-2011 Lähde: Suomen Pankki ja ETLA 17.4.2013 2HPO.FI 36
 37. 37. Tavaravientiyritysten määrä 16000 15277 15000 14000 14611 13692 14613 14438 13868 13783 13000 12000 11000 10000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 2HPO.FI 37
 38. 38. Tavaroiden vienti ja tuonti sekä kauppatase 70 mrd. € 60 50 40 30 20 10 0 -10 Kauppatase Vienti Tuonti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 2HPO.FI 38
 39. 39. Tavaroiden vienti ja tuonti sekä kauppatase 70 mrd. € 60 50 40 30 20 10 0 -10 Kauppatase Vienti Tuonti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 2HPO.FI 39
 40. 40. Tavaroiden ulkomaankauppa Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 2HPO.FI 40
 41. 41. Tavaroiden ulkomaankauppa maittain 2008 12 mrd. € 10 8 6 4 2 0 Vienti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 Tuonti Vienti: 65,6 mrd. € Tuonti: 62,4 mrd. € 2HPO.FI 41
 42. 42. Tavaroiden ulkomaankauppa maittain 2009 8 mrd. € 7 6 5 4 3 2 1 0 Vienti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 Tuonti Vienti: 45,1 mrd. € Tuonti: 43,7 mrd. € 2HPO.FI 42
 43. 43. Tavaroiden ulkomaankauppa maittain 2010 10 mrd. € 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Vienti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 Tuonti Vienti: 52,4 mrd. € Tuonti: 51,9 mrd. € 2HPO.FI 43
 44. 44. Tavaroiden ulkomaankauppa maittain 2011 12 mrd. € 10 8 6 4 2 0 Vienti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 Tuonti Vienti: 56,9 mrd. € Tuonti: 60,5 mrd. € 2HPO.FI 44
 45. 45. Tavaroiden ulkomaankauppa maittain 2012 12 mrd. € 10 8 6 4 2 0 Vienti Lähde: Tullihallitus 17.4.2013 Tuonti Vienti: 56,8 mrd. € Tuonti: 59,2 mrd. € 2HPO.FI 45
 46. 46. Tavaroiden ulkomaankauppa yrityskokoluokittain 2002- Lähde: Tullihallitus. 17.4.2013 2HPO.FI 46
 47. 47. Tavaroiden ulkomaankauppa yrityskokoluokittain 2004-2007 Lähde: Tullihallitus. 17.4.2013 2HPO.FI 47
 48. 48. Tavaroiden ulkomaankauppa yrityskokoluokittain 2006-2010 Lähde: Tullihallitus. 17.4.2013 2HPO.FI 48
 49. 49. Tavaroiden ulkomaankauppa pk-yrityskokoluokittain 2007- Lähde: Tullihallitus. 17.4.2013 2HPO.FI 49
 50. 50. Palveluiden ulkomaankauppa 18000 milj. € 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 Tase 2006 2007 Vienti 2008 2009 2010 2011 Tuonti Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 50
 51. 51. Palveluiden ulkomaankauppa maittain 2008 3000 milj. € 2500 2000 1500 1000 500 0 Vienti Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Tuonti Palveluiden vienti: 16,3 mrd. € Palveluiden tuonti: 11,8 mrd. € 2HPO.FI 51
 52. 52. Palveluiden ulkomaankauppa maittain 2009 3000 milj. € 2500 2000 1500 1000 500 0 Vienti Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Tuonti Palveluiden vienti: 15,4 mrd. € Palveluiden tuonti: 12 mrd. € 2HPO.FI 52
 53. 53. Palveluiden ulkomaankauppa maittain 2010 2000 milj. € 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Vienti Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Tuonti Palveluiden vienti: 15,1 mrd. € Palveluiden tuonti: 11,3 mrd. € 2HPO.FI 53
 54. 54. Palveluiden ulkomaankauppa maittain 2011 1800 milj. € 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Vienti Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Tuonti Palveluiden vienti: 14,9 mrd. € Palveluiden tuonti: 11 mrd. € 2HPO.FI 54
 55. 55. Palveluiden vienti palvelutyypeittäin 2011 Muut liikeelämänpalvelut; 42,7 % Henkilökohtaiset palvelut; 0,5 % Rojaltit ja lisenssimaksut; 15,6 % Posti- ja tietoliikennepalv.; 1,5 % Rakennuspalvelut; 2,8 % Arkkitehti-, insinööri- ja muu tekninen palvelu; 1,5 % Tutkimus- ja kehittämispalvelut; 2,3 % Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Tietotekniikka- ja informaatiopalvelut; 32,9 % Tilastokeskuksen palveluvientiluvut eivät sisällä kuljetus-, matkailu-, vakuutus- ja rahoituspalveluja. 2HPO.FI 55
 56. 56. Vienti toimialoittain 90 mrd. euroa Puutavara ja puutuotteet Sellu, paperi ja paperituotteet Metallit ja metallituotteet Koneet, laitteet ja kulkuneuvot Sähkö- ja elektroniikka Kemiantuotteet 80 70 60 50 40 30 20 Muut tuotteet 10 Palvelut 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Tullihallitus ja Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 56
 57. 57. Tavaravienti toimialoittain 100 % tavaraviennistä 16 15 8 27 22 80 31 30 8 42 7 6 40 17 0 15 1 15 2 4 18 4 11 15 1960 70 80 4 4 4 4 4 4 15 15 15 14 16 16 16 12 15 13 13 13 11 16 17 25 21 31 Koneet, laittet ja kulkuneuvot Sähkö- ja elektroniikka 15 13 17 20 22 17 19 19 16 90 2000 05 06 07 08 5 12 17 21 12 9 19 22 12 11 12 7 Sellu, paperi ja paperituotteet 16 22 20 Puutavara ja puutuotteet 15 24 16 24 9 15 5 9 40 60 20 5 Metallit ja metallituotteet Kemiantuotteet Muut tuotteet 10 11 12 09 10 11 Lähde: Tullihallitus ja Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 57
 58. 58. Tavaraviennin rakenne toimialoittain 2009 Lähde: Tekes ja UNCTAD 17.4.2013 2HPO.FI 58
 59. 59. Tavaraviennin markkinaosuuksien muutoksia Lähde: Eurostat ja TUKUSETO 17.4.2013 2HPO.FI 59
 60. 60. Tavaraviennin markkinaosuuksia 1995 ja 2007 Lähde: OECD 17.4.2013 2HPO.FI 60
 61. 61. Viennin osuus BKT:stä 2009 Viro Tšekki Alankomaat Islanti Sveitsi Itävalta Korea Ruotsi Tanska Norja Saksa Puola Suomi Kanada Portugali Venäjä Iso-Britannia Kiina Italia Espanja Ranska Japani Yhdysvallat % 0 10 20 30 40 50 60 70 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 61
 62. 62. Vientiä harjoittavien yritysten osuus 2007 Lähde: OECD. 17.4.2013 2HPO.FI 62
 63. 63. Vientiä harjoittavien osuus yrityskokoluokittain 2007 Lähde: OECD. 17.4.2013 Sisämarkkinoiden ulkopuolelle. 2HPO.FI 63
 64. 64. Viennin arvon jakautuminen yrityskokoluokittain 2007 Lähde: OECD. 17.4.2013 Sisämarkkinoille ja näiden ulkopuolelle. 2HPO.FI 64
 65. 65. Työllisten määrän muutos 170 160 150 140 130 120 110 1993 = 100 100 90 1993 1995 1997 Mikroyritykset 1999 2001 Pienyritykset 2003 2005 Keskisuuret yritykset 2007 2009 2011 Suuryritykset Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 2HPO.FI 65
 66. 66. Suomalaisten teollisuusyritysten henkilöstö Lähde: Suomen Pankki ja EK. 17.4.2013 2HPO.FI 66
 67. 67. Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1979-2011 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 67
 68. 68. Koko kansantalouden tuottavuuden keskimuutokset 1976-2010 19761989 19901994 19951999 20002004 20052011 Arvonlisäyksen volyymin muutos, % 3,3 –0,8 4,4 2,9 1,2 Pääomapanoksen kontribuution muutos, % 1,0 0,3 0,7 0,8 0,6 Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, % 0,4 –3,2 1,5 0,4 0,3 Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuution muutos, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 Kokonaistuottavuuden muutos, % 1,5 1,3 2,1 1,6 0,2 Pääomaintensiteetin muutoksen kontribuutio, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,5 Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 Työn tuottavuuden muutos, % 2,7 3,5 2,3 2,3 0,7 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 68
 69. 69. Tuottavuus 55 arvonlisäys per tehty työtunti (euroa) Teollisuus ja rakentaminen 50 45 40 35 BKT 30 Palvelut ja kauppa 25 20 15 1990/1 1993/1 1996/1 1999/1 2002/1 2005/1 2008/1 2011/1 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 69
 70. 70. BKT:n kasvun osatekijät 180 160 140 120 1990 = 100 100 80 60 1975/1 1980/1 1985/1 1990/1 BKT/asukas 1995/1 BKT/työtunnit 2000/1 2005/1 2010/1 Työtunnit/asukkaat Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 2HPO.FI 70
 71. 71. BKT per capita 2010 60000 USD, PPP 84672 50000 40000 30000 20000 10000 0 Lähde: OECD 17.4.2013 2HPO.FI 71
 72. 72. BKT per capita 2011* 70000 USD, PPP 88601 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Lähde: OECD 17.4.2013 2HPO.FI 72
 73. 73. BKT per capita 2011 274 200 180 160 140 120 EU-27 = 100 100 80 60 40 20 0 Lähde: Eurostat 17.4.2013 2HPO.FI 73
 74. 74. Tuottavuuden muutos 1995-2004 Viro Liettua Latvia Slovakia Irlanti Puola Unkari Kreikka Tsekki Suomi Ruotsi Yhdysvallat Iso-Britannia Japani Ranska Saksa EU 25 Portugali Itävalta Alankomaat EU 15 Belgia Tanska Italia Espanja % 0 Lähde: EU 17.4.2013 1 2 3 4 5 6 7 BKT työtuntia kohden, km. vuosimuutos 2HPO.FI 74
 75. 75. Tuottavuuden muutos toimialoittain Suomessa 1995-2004 Sähkötekniset tuotteet ja instrumentit Tietoliikenneteollisuus** Posti- ja teleliikenne Elintarviketeollisuus Sahateollisuus ja puutuotteet Massa- ja paperiteollisuus, painaminen Koko teollisuus* Tukkukauppa Kemikaalit ja -tuotteet Ajoneuvokauppa ja huolto Konepajateollisuus Vähittäiskauppa (ei ajoneuvot) Perusmetallit ja metalllituotteeet Tekstiiliteollisuus Kuljetus ja varastointi Rahoitustoiminta Kulkuneuvojen valmistus Liike-elämän palvelut Rakentaminen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Muut yksityiset palvelut -1 Lähde: EU ja Tilastokeskus 17.4.2013 % ** Elektroniikkateollisuus ja posti- ja teleliikenne * Teollisuus pl. tietoliikenneteollisuus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BKT työtuntia kohden, km. vuosimuutos 2HPO.FI 75
 76. 76. Teollisuuden tuottavuus 2011 Lähde: EU komissio 17.4.2013 Bruttoarvonlisäys per työntekijä. Ostovoimakorjattu 1000 €. 2HPO.FI 76
 77. 77. Teollisuuden tuottavuuden muutos 2006-2011 2006 = 100 Lähde: EU komissio 17.4.2013 2HPO.FI 77
 78. 78. Sääntelyn ja tulotason (tuottavuuden) välillä yhteys Lähde: OECD ja Palta 17.4.2013 2HPO.FI 78
 79. 79. Alalle tulon esteiden ja tuottavuuden välillä yhteys Lähde: OECD ja Palta 17.4.2013 2HPO.FI 79
 80. 80. Tuottavuuden muutos – tehty työtunti 15 % 10 Jalostus 5 BKT 0 Palvelut -5 -10 -15 1992/1 1995/1 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 1998/1 2001/1 2004/1 2007/1 2010/1 Arvonlisäys per tehty työtunti. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 80
 81. 81. Tuottavuuden muutos – tehty työtunti 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 Arvonlisäys per tehty työtunti. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 81
 82. 82. Tuottavuuden muutos – tehty työtunti Teollisuus ja rakentaminen 15 % Teollisuus 10 5 0 Rakentaminen -5 -10 -15 1992/1 1995/1 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 1998/1 2001/1 2004/1 2007/1 2010/1 Arvonlisäys per tehty työtunti. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 82
 83. 83. Tuottavuuden muutos – tehty työtunti Kauppa ja eräät palvelut 25 % Informaatio ja viestintä 20 15 10 Kauppa, liikenne ja majoitus 5 0 -5 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -10 1992/1 1995/1 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 1998/1 2001/1 2004/1 2007/1 2010/1 Arvonlisäys per tehty työtunti. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 83
 84. 84. Tuottavuuden muutos – tehty työtunti Eräät palvelut 10 % 8 Kiinteistöalan toiminta 6 4 2 Julkinen, koulutus, terveys ja sosiaali 0 -2 -4 Muut palvelut -6 -8 -10 1992/1 1995/1 Lähde: Tilastokeskus. 17.4.2013 1998/1 2001/1 2004/1 2007/1 2010/1 Arvonlisäys per tehty työtunti. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 84
 85. 85. Tehtyjen työtuntien muutos 8 % 6 4 2 0 -2 -4 -6 Yhteensä Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Yrittäjät Palkansaajat Työtunnit per työllinen. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 85
 86. 86. Tuottavuuden muutos - työllinen 20 % 15 Jalostus 10 5 BKT 0 -5 Palvelut -10 -15 -20 Lähde: Tilastokeskus 17.4.2013 Arvonlisäys per työllinen. Tämän muutos vuodentakaiseen neljännekseen. 4 neljänneksen liukuva keskiarvo. 2HPO.FI 86
 87. 87. OECD: Life Satisfaction 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Lähde: OECD. 17.4.2013 2HPO.FI 87

×