Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De energiemarkt in NL

2,050 views

Published on

 • Be the first to comment

De energiemarkt in NL

 1. 1. HAROLD JANSSEN DE ENERGIEMARKT IN NEDERLAND Marktpartijen en uitvoerende processen
 2. 2. Onderwerpen Onderwerp De energiesector en marktpartijen Alloceren & Reconciliëren
 3. 3. Uitvoerende partijen Regelgeving en toezicht Faciliterende partijen De energiesector en marktpartijen
 4. 4. Faciliterende partijen Faciliterende partijen in de energiesector houden zich bezig met activiteiten die het primaire proces van productie, transmissie, distributie en verbruik ondersteunen en versterken. Het gaat hierbij om Procesondersteunende partijen Onderzoeksinstellingen Belangenbehartigers en adviesorganen
 5. 5. Faciliterende partijen Procesondersteunende partijen Onderzoeksinstellingen Belangenbehartigers en adviesorganen • KEMA • Gastec • SenterNovem • TNO • Technische Universiteiten Google op Energiesector & Onderzoeksinstelling …………….. en je hebt ruim 16.000 hits
 6. 6. Uitvoerende partijen: vroeger Producent Landelijke netbeheerder Nutsbedrijf Afnemer kilowatturen guldens
 7. 7. Uitvoerende partijen: na liberalisering Producent Programma Verantwoordelijke Landelijke netbeheerder Regionale netbeheerder Leverancier Afnemer Erkende Meetverant- woordelijke kilowatturen Euro’s
 8. 8. De producent De producent is verantwoordelijk voor het produceren van elektriciteit op momenten waarop daar vraag naar is. Voorbeelden van producenten zijn: Electrabel Nederland RWE/Essent Nuon E-On Benelux
 9. 9. De programma verantwoordelijke De handelaar is de schakel tussen vraag (leveranciers) en aanbod (producenten) op de energiemarkt. Tekorten en/of overschotten verhandelt deze partij op de energiebeurzen. Voorbeelden van handelaren zijn: Essent Energy Trading E-On Benelux Gazprom Marketing & Trading Shell Energy Trading Limited
 10. 10. De landelijke netbeheerder De landelijke netbeheerder (ook wel System operator genoemd) transporteert energie over grote afstanden, levert energie aan een beperkt aantal eindafnemers en alle Regionale netbeheerders. De geleverde diensten zijn:  Aansluitdiensten  Transportdiensten  Systeemdiensten De landelijke netbeheerders zijn:  Tennet  Gasunie transport Services
 11. 11. Regionale netbeheerders De regionale netbeheerder distribueert energie naar eindafnemers en levert de volgende diensten:  Aansluitdiensten  Transportdiensten Voorbeelden van regionale netbeheerders zijn:  Liander  Enexis  Stedin  DELTA Netwerkbedrijf
 12. 12. De erkende meetverantwoordelijke Meetbedrijven plaatsen en beheren de energiemeter bij de klant. De klant mag zelf zijn meetbedrijf kiezen. Ook de netbeheerder kan als meetbedrijf optreden, mits erkend door TenneT. Voorbeelden van meetverantwoordelijken zijn:  Fudura Meetbedrijf  Innax  Ebatech  Stedin Meetbedrijf
 13. 13. De leverancier De leverancier verkoopt energie:  aan eindafnemers,  veelal gecombineerde aanbiedingen van gas en elektriciteit. Voorbeelden van energieleveranciers zijn: RWE/Essent EnergieDirect Nuon Greenchoice Eneco Delta
 14. 14. De afnemer De eindafnemers zijn:  Kleinverbuikers  Huishoudelijke afnemers  Kleinzakelijke afnemers  Grootverbruikers  Multisites  Zakelijke afnemers met zowel klein- als grootverbruik aansluitingen
 15. 15. Alloceren & Reconciliëren
 16. 16. Definities Allocatie is het toewijzen en verdelen van de energieafname naar marktpartijen. Het is een voorlopige verdeling van de getransporteerde energie over PV-partijen en Leveranciers. Reconciliatie is de verrekening van de energieafname naar marktpartijen op basis van het verschil tussen het in de allocatie op profielbasis berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik. Het is de definitieve verrekening van de getransporteerde energie over PV-partijen en Leveranciers. Allocatie ≈ Voorschotnota Reconciliatie ≈ Eindafrekening
 17. 17. Telemetrie Allocatieproces Invoeding Telemetrie Meetdata Kwartierwaarden Allocatie is een dagelijks proces, waarbij voor elk kwartier de invoeding wordt verdeeld onder de PV partijen. Netverlies = Invoeding * % NV Rest = profiel- klanten VGV Verondersteld Geprofileerd Volume SJV’s van profielaansluitingen Profielfracties MCF GGV = Gecorrigeerd Geprofileerd Volume PV 1 PV 1 PV 2 PV 3 PV n PV 1 PV 2 PV 3 PV n Allocatie
 18. 18. Reconciliatieproces GGV = Gecorrigeerd Geprofileerd Volume Reconciliatie is een maandelijks proces. Elk vastgesteld volume van een profielklant wordt afgezet tegen de geprofileerde volumes uit de allocatie. Het verschil is netverlies/netwinst. Reconciliatie NV reconciliatie: Verschil tussen voorschot en vastgesteld verbruik Voorschot KV Gemeten/ berekend NV recon Gemeten/ berekend -/-NV recon Scenario A: Scenario B: Voor elke profielklant: ∑ Vastgesteld volume (gemeten verbruik) ∆NV
 19. 19. Samenhang tussen A&R en €uro’s
 20. 20. partij N-1 N N+1 / N10 N+11 M1-M17 PROD SO RNB PV LEV Klant EMV Nominatie Programma’s Biedingen data collectie allocatie E31 MSCONS Imbalance factuur datacollectie datacollectie reconciliatievalidatie meetdata E25 E24 E11 E11ECH200 Factuur factuur Factuur

×