Sulat ng anak

8,308 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
95
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sulat ng anak

 1. 1. parasaMagulang<br />SulatngAnak<br />
 2. 2. Magulang<br />Mahalkongmga<br />
 3. 3. Unasalahat<br />Gusto kosainyongmagpasalamat.<br />
 4. 4. salamatposainyo!<br />Maraming-maraming<br />
 5. 5. pagkakataongmaisilang at mabuhay<br />samundongito.<br />Salamatsa<br />
 6. 6. Binigyanniyoakongkarapatang<br />mabuhay kung kaya’tnasilayankoang<br />napakagandangmundongginagalawanko<br />ngayon.<br />
 7. 7. salahatnaginawaninyongkabutihansa akin.<br />Salamatpo<br />
 8. 8. Lagininyoakongtinutulungansamga<br />bagay-bagaynanahihirapannaako<br />atlagi kayo nandiyanparasaluhin at<br />umagapayparati.<br />
 9. 9. pagmamahal<br />Salamatsa<br />
 10. 10. Hindi ninyoipinaranasangkalupitan<br />bagkus ay ipinakikitaninyo kung gaano<br />ninyokamikamahal at pagpapabuti<br />nangaminglandas.<br />
 11. 11. walangsawangpag-aalaga at<br />pagsuporta.<br />Salamatsa<br />
 12. 12. Sa tuwingnagkakasakitakolagi kayo nandiyansa<br />akingtabiupangalagaanako at tuwinggagawaakong<br />desisyonnasatinginniyo ay ikabubutiko ay buong-buo<br />angtiwala at pagsuportaangipinapadamaniyo.<br />
 13. 13. pag-gabaysa akin patungosatamang<br />daan.<br />Salamatsa<br />
 14. 14. Lagininyosinasabingdapat ay meronkaming<br />dapatnakilalaningDiyos at angDiyosdapat<br />anggawingmasprayoridadkesasa<br />anumangpamangbagay. <br />
 15. 15. dahillagikayongnasatabikonalaging<br />handangumagap at tulungansatuwing<br />ako’ynatutumba. <br />Salamat<br />
 16. 16. Sa tuwingako’ynalalaglag , natutumba , nagka<br /> -kamali at natatalolagininyoakonginaakaysa<br />balikatniyonungbata pa akoupangsabihanna<br /> “Ok langyan”<br />
 17. 17. dahillagikayonghandanggamutin<br />angmgasugatko.<br />Salamat<br />
 18. 18. Sa tuwingako’ynasusugatanlagi kayo<br />nandiyanupangpatahaninako at gamutin<br />angmgasugatkonoongbata pa ako,<br />
 19. 19. namisskonangaangmgakatagang<br /> “yungkalsadakasi eh lubak-lubak<br />paluinnganatinpinaiyaksi baby”.<br />
 20. 20. Akosainyonangkapatawaran.<br />Humihingirin<br />
 21. 21. akongnagawangkasalanan kung kayasana<br />po ay mapatawadniyorinako.<br />Maramirinpo<br />
 22. 22. kung ako’ynagigingpilyo<br />Patawadpo<br />
 23. 23. Kung minsanhindinakaaya-ayaang<br />ugalingipinapakitakosainyo.<br />
 24. 24. kung minsan ay nasasagotko kayo ng<br />pabalangminsan pa nga ay <br />tinatablako pa kayo at lalo pang<br />inaasar.<br />Patawadpo<br />
 25. 25. Dahillamangitosa init narinsigurong<br />uloko at pagkaininis<br />
 26. 26. Patawadpo<br />kung hindiakokasingsipag at talino<br />naanakna gusto ninyo.<br />
 27. 27. Alamkonaang gusto ninyonganak ay <br />yungmasipag at matalino, peroginagawakonamananglahatngkayakoparasainyo.<br />
 28. 28. kung minsan ay sinusuwayko kayo at<br />ginagawakoangsarilikongkagustuhan.<br />Patawadpo<br />
 29. 29. Dahilminsanpo ay gusto kongmakasamaang<br />akingmgakaibigan kung kayaminsan ay hindi<br />naakonagpapaalam kung aalisakokasiminsan<br />alamkonahindinaman kayo papayag eh.<br />
 30. 30. kung nagigingsakitakongulo<br />sainyo.<br />Patawadpo<br />
 31. 31. Dahilsa akin nagigingpabigat pa akosainyo at<br />nagigingdahilanngsakitngulo at stress niyo,<br />perolagikonamanpinagsisihaniyonlalona<br /> kung tuwingnakikitakokayongnahihirapan.<br />
 32. 32. Sa lahatngnagawakongkasalananhindi<br />konamanpoiyonginugusto.<br />Patawadpo<br />
 33. 33. Kung nakakagawa man akonangkasalanan<br />nagtatandanamanako eh kayasabawal<br />pagkakamali ay may-aral din akong<br />natutunan.<br />
 34. 34. Kung kayanaman<br />ay humihingiakonangbuongpusong<br />kapatawaransadiramidaminang<br />akingnagawangkasalanan.<br />
 35. 35. Binigyanninyokamingakingmga<br />kapatidnamaayos, may payak at<br />simplengpamilya at pagkatao.<br />
 36. 36. Kayo angunangnagturosaaminnagumalang<br />Sa mganakatatanda.<br />
 37. 37. Kayo rinangamingunangmgagurohabangwala<br /> pa kamisaeskwela, tinuruanniyokaming<br /> ABC , magabasa & umintinding ingles , at<br />mgasimplengmathematika<br />
 38. 38. nangsagayon ay mayroonnakamingkaunting<br />nalalamanpagpasaoksaeskweladahilayaw<br />niyokamingmapahiyasaiba.<br />
 39. 39. Niyoposana kung hindikomaipakita at<br />masabi kung gaanoko kayo kamahal.<br />Pagpasyensyahan<br />
 40. 40. Dahillamangpoitosapagkahiyako at saka<br />dahilsamgatumutukso at pangangasarsa<br />paligidko. pero<br />
 41. 41. Itatakniyosapuso’tisipanniyonamahalna<br />mahalko kayo at walangbabagoniyan<br />
 42. 42. Dahil kayo lamangangakingpamilyanalaging<br />nasatabi at akingmasasandalan<br />anu man angmangyari.<br />
 43. 43. Harold<br />Nagmamahal,<br />
 44. 44. I Love You.,<br />Lagikayongmag-iingat at lagikokayong<br />Isasamasaakingmgapanalagnin<br />Sa Panginoon.<br />P.S.<br />
 45. 45. “Blood is thicker than Water”<br />

×