Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Austrija

3,200 views

Published on

austrija

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Austrija

 1. 1. AUSTRIJA
 2. 2. Osnovni podaci o državi • Zvaničan naziv = Republika Austrija • Površina = 83 871 km2 • Broj stanovnika = 8 054 000 • Gustina naseljenosti = 96 st / km2 • Glavni grad = Beč • Zvaničan jezik = njemački
 3. 3. Zastava i grb države
 4. 4. Geografski položaj • Austrija je alpska država • Alpe zauzimaju dvije trećine njene površine. • Istočne dijelove države čini rub Panonske nizije. • Na rubu Alpa smještene su gusto naseljene kotline: Bečka, Gradišćanska, Klagenfurtska i Gracka.
 5. 5. Granice • Graniči na sjeveru sa Njemačkom i Češkom, na jugu sa Italijom i Slovenijom, na zapadu sa Švicarskom i Lihtenštajnom te na istoku sa Mađarskom i Slovačkom. • Austrija nema izlaz na more. • Austrija je članica Europske unije od 1995. godine.
 6. 6. Klima • Klima je u alpskom području planinska i alpska, a prema istoku ona prelazi u umjereno kontinentalnu.
 7. 7. Vode • Većina rijeka pripada crnomorskom slivu. • Najveća rijeka je Dunav (prikazana na slici) a njene pritoke su: Inn, Enns, Drava, Mura i druge. • U podnožju Alpa su brojna glečerska jezera: Atersko,Traunsko, Mondsko, a Austriji pripadaju i dijelovi Bodenskog i Nežiderskog jezera.
 8. 8. Vegetacija • Vegetacija je raspoređena prema visinskim pojasevima. • U nižim dijelovima do 1000 metara nadmorske visine su miješane listopadne šume, a iznad njih su četinarske šume.
 9. 9. Stanovništvo • Austrija je jedna od europskih zemalja koje imaju nizak prirodni priraštaj i starije stanovništvo. • Izrazitu većinu stanovništva (91%) čine Austrijanci koji govore njemačkim jezikom • Ostalih 9% su stranci – najviše iz država bivše Jugoslavije, Njemačke iTurske • Većina stanovništva živi u nižim predjelima. • Najgušće su naseljene međuplaninske kotline, podnožje Alpa i šire riječne doline.
 10. 10. Glavni grad • Beč je glavni i najveći grad Austrije, i jedna od devet austrijskih saveznih zemalja. • Grad leži na obalama Dunava, 40 km od granice sa Slovačkom i slovačkoga glavnoga grada Bratislave. • Ima oko 1,6 miliona stanovnika . • Simbol Beča jest katedrala sv. Stjepana (na slici) , sjedište bečkoga nadbiskupa, a zaštitnik grada jest sveti Leopold. • Administrativno je podijeljen na 23 okruga.
 11. 11. Ostali veliki gradovi • Linz • Salzburg • Klagenfurt • Innsbruck • Graz
 12. 12. Poljoprivreda • Najvažnija poljoprivredna područja smještena su u kotlinama. • Glavne ratarske kulture su: ječam, pšenica, kukuruz, šećerna repa, krompir i krmno bilje. • U stočarstvu najveći značaj ima uzgoj goveda.
 13. 13. Privreda • Austrija je visokorazvijena industrijska država. • Najvažnije industrijske grane su: metalna, prehrambena i hemijska industrija, a pored njih razvijene su i crna i obojena metalurgija, elektronska, drvna, industrija papira itd.
 14. 14. Turizam • Oko 20 miliona stranih turista godišnje posjeti Austriju. • Zimi preovladava skijaški turizam, a ljeti su najprivlačnija alpska jezera.
 15. 15. WolfgangAmadeus Mozart • Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) je austrijski kompozitor iz perioda klasike. • On je, prema ocjeni mnogih, jedan od najgenijalnijih skladatelja u povijesti glazbe. • Mozart je bio čudo od djeteta, dječak koji je prije poznavao note nego slova i koji je već s tri godine počeo skladati jednostavne pjesmice, a s pet održavati koncerte.
 16. 16. Pitanja za provjeru • 1. Koji je glavni grad Austrije? • 2. Sa kojim se državamaAustrija graniči? • 3. Koja je najveća rijeka u Austriji? • 4. Gdje su smještena najvažnija poljoprivredna područja? • 5. Kakva je klima u Austriji? • Glavni grad Austrije je Beč. • Austrija graniči sa Njemačkom, Češkom, Slovenijom, Italijom, Švicarskom, Lihtenštajnom, Slovačkom i Mađarskom. • Najveća rijeka u Austriji je Dunav. • Najvažnija poljoprivredna područja su smještena u kotlinama • Klima je u alpskom području planinska i alpska, a prema istoku ona prelazi u umjereno kontinentalnu.
 17. 17. NAPRAVIO: HARIS MUSTABAŠIĆVII-2

×