Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svječice

955 views

Published on

Svjećica se sastoji od kovinske glavne elektrode koja je u keramičkom izolatoru velike izolacijske vrijednosti...

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

Svječice

 1. 1. SVJEČICE
 2. 2.  Svjećica se sastoji od kovinske glavne elektrode koja je u keramičkom izolatoru velike izolacijske vrijednosti; donji dio izolatora obuhvaća kovinsko kućište svjećice s navojem, kojim se svjećica učvrsti u glavu motora. Na nozi svjećice je zavarena druga, vanjska elektroda, koja je preko glave motora u električnom spoju s masom (što znači s negativnim polom) vozila. Udaljenost vanjske elektrode od glavne (razmak elektroda) je uvijek točno određen.
 3. 3.  Struja visokog napona teče od razvodnika paljenju kroz glavnu elektrodu i premosti razmak između elektroda u obliku iskre za paljenje. Da bi motor mogao postići odgovarajuću snagu, iskra mora biti dovoljno jaka da pouzdano zapali smjesu goriva i zraka. Zato razmak između elektroda mora biti relativno velik. Međutim, sto veći razmak, to veći i napon paljenja. Svjećice suvremenih motora obično imaju razmak elektroda 0,4 do 0,8 mm.
 4. 4.  Razmak treba povremeno pregledati i po potrebi podesiti, jer se elektrode s vremenom troše. Ponekad se između elektroda nakupe ostaci izgaranja koji premoste razmak između elektroda. Tada iskra vrlo oslabi ili posve izostane.
 5. 5.  Nepravilan razmak između elektroda, međutim, nije jedini uzrok slabog ili neredovitog paljenja. Ogrebotina ili napuklina na izolatoru ili talog od ulja vode ili čađe na njegovoj površini mogu također uvjetovati gubljenje napona i slabu iskru.
 6. 6. Uobičajeno stanje  Glavna elektroda, gornja elektroda mase te tijelo ispravne svjećice moraju biti boje bijele kave, odnosno svijetlosivosmeđeg tona. To stanje, osim da je svjećica ispravna, pokazuje i da je paljenje motora te spravljanje smjese goriva i zraka pravilno podešeno. Također, to je pokazatelj da toplinska vrijednost svjećice odgovara motoru, odnosno da svjećica nije ni „pretopla“ ni „prehladna“.
 7. 7. Čvoraste naslage  Izolator glavne elektrode i gornja elektroda mjestimice su presvučeni naslagama žuto-smeđe boje koje na nekim mjestima mogu prelaziti i u zelenkaste tonove. Mogući razlozi - dodaci ili sastojci u gorivu ili ulju koji ne mogu potpuno izgoriti talože se na svjećici Rezultat - pod naglim opterećenjem motora naslage se otkidaju i uzrokuju nenadano paljenje smjese ili loš električni luk svjećice Pomoć - pravilno podesiti spravljanje smjese i očistiti spremnik goriva ako je u njemu bilo neadekvatno gorivo
 8. 8. Naslage  Jake debele naslage nečistoća iz goriva i ulja na izolatoru glavne elektrode i elektrodi mase koje katkad imaju i oblik nataložene šljake. Mogući razlozi - nakupnine zaostale od prevelikog udjela aditiva u gorivu ili ulju ili nekog drugog naknadno dodanog sredstva Rezultat - moguća je gotovo normalna vožnja bez osjetnog gubitka snage uzrokovanog mogućim užarenjem elektrode svjećice Pomoć - provjeriti podešenje motora, promijeniti vrstu ulja za podmazivanje
 9. 9. Otopljena glavna elektroda  Glavna elektroda svjećice je rastopljena, a izolator oko nje pokriven je mjehurastom tvorevinom nastalom njenim otapanjem. Mogući razlozi - termičko preopterećenje zbog nepravilnog paljenja, primjerice kod „ranog“ paljenja smjese, eksplozivnog izgaranja u komori izgaranja kod siromašne smjese goriva i zraka, neispravnog ventila, neispravne bobine ili loše kvalitete goriva, niska toplinska vrijednost svjećice Rezultat - izostanak iskre na svjećici, gubitak snage Pomoć - provjeriti paljenje i spravljanje smjese te podešenost ventila, ugraditi novu svjećicu pravilne toplinske vrijednosti
 10. 10. Puknuti izolator  Izolator glavne elektrode djelomice ili sasvim slomljen Mogući razlozi - mehaničko oštećenje uzrokovano nestručnom ugradnjom ili oštećenjem svjećice prije ugradnje, u početnom stadiju se može primijetiti samo napuknuće izolatora, a razlog puknuća može biti i taloženje raznih naslaga, potom njihovo žarenje u radu i na kraju otkidanje od svjećice zajedno s izolatorom Rezultat - kvar paljenja, nepravilno preskakanje iskre za paljenje, nepravilan rad motora, oštećenja na glavi motora od udaraca odlomljenog dijela izolatora Pomoć - ugraditi novu svjećicu
 11. 11. Velika potrošenost elektroda  Glavna ili elektroda mase pokazuju veliku potrošenost i zaobljenost materijala. Mogući razlozi - agresivno gorivo ili ulje za mješavinu kod dvotaktnog motora, nepravilno izgaranje u komori izgaranja uvjetovano naslagama, termička preopterećenost, loša kvaliteta svjećice. Rezultat - loš hladni start i rad motora u praznom hodu zbog većeg zazora između elektroda negoli je propisano Pomoć - ugraditi novu svjećicu
 12. 12. Crna čađa  Glavna elektroda s izolatorom, elektroda mase i tijelo prekriveni su jednoličnim slojem crne čađi. Mogući razlozi - loše podešeni rasplinjači ili ubrizgavanje goriva daju prebogatu smjesu (višak goriva), filtar zraka jako zaprljan i nedovoljno protočan, neispravan automatski čok koji ostaje stalno uključen, svjećica „hladnija“ od propisane, korištenje motocikla na kratke relacije, toplinska vrijednost svjećice preniska Rezultat - zbog zaprljanosti svjećica dolazi do lošijeg hladnog starta, a neizgoreni dio goriva odlazi u auspuh i zadržava se u katalizatoru Pomoć - provjeriti podešenost smjese, rad automatskog čoka i protočnost zračnog filtra
 13. 13. Zauljenost  Izolator glavne elektrode, elektroda mase i tijelo svjećice pokriveni su debelim uljnim filmom. Mogući razlozi - previše ulja u prostoru izgaranja, prevelika razina ulja za podmazivanje, loše stanje klipnih prstena, cilindra ili ventila Rezultat - nepravilan rad svjećice ili njen potpuni kvar Pomoć - reparirati motor te provjeriti kompresiju kod četverotaktaša, provjeriti omjer mješavine goriva i ulja kod dvotaktaša
 14. 14. Rastopljena elektroda  Elektrode svjećice izgledaju kao gomila sivog karfiola, nepravilno zgrudane u jednu formu, a često i rastopljene po cijelom tijelu svjećice Mogući razlozi - termičko preopterećenje zbog nepravilnog paljenja, primjerice kod „ranog“ paljenja smjese, eksplozivnog izgaranja u komori izgaranja kod siromašne smjese goriva i zraka, neispravnog ventila, neispravne bobine ili loše kvalitete goriva Rezultat - kod potpunog taljenja elektroda dolazi do nepravilnog rada i gubitka snage motora Pomoć - provjeriti paljenje, spravljanje smjese i stanje ventila, svjećicu zamijeniti
 15. 15. TOPLINSKA VRIJEDNOST SVJEĆICA  Svjećice se dijele po svojoj toplinskoj vrijednosti. Što znaći po sposobnosti odvođenja topline s vrha glavne elektrode na glavu motora i odatle na sistem za hlađenje. Visoku toplinsku vrijednost ima svjećica s kratkom nogom izolatora. U tom slučaju je površina koja prima toplinu mala i svjećica brzo odvodi primljenu toplinu. Takva svjećica je primjerena za motore dobrih radnih karakteristika.
 16. 16.  Svjećica s dugom nogom izolatora ima nisku toplinsku vrijednost; površina izolatora, koja prima toplinu je velika a predavanje topline sporo. Takva svjećica je prikladna za motore s manjim toplinskim opterećenjima, jer bi se u motorima s velikim toplinskim opterećenjima pregrijala i uzrokovala samozapaljenje smjese.
 17. 17. DUG I KRATAK NAVOJ SVJEĆICE  Navoj kojim se svjećica učvršćuje u glavu motora je različite duljine, što ovisi o debljini glave. Nikad se ne smiju svjećice s dugim navojem učvrstiti u glavu koja je izrađena za ugrađivanje svjećice s kratkim navojem, jer bi onaj dio svjećice koji strci u prostor za izgaranje mogao oštetiti klip. Svjećica s kratkim navojem učvršćena u otvoru s dugim navojem bi međutim medu ostalim izložila izgaranju i dio navojnog otvora, tako da bi poslije bilo teško učvrstiti odgovarajuću svjećicu s dugim navojem.

×