Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mehanizacija sa cikličnim dejstvom

1,520 views

Published on

U mašine sa cikličnim dejstvom spadaju: bageri, dozeri, utovarivači, skreperi, kamioni, fabrike betona. Bitan parametar kod ovih mašina je zapremina radnog organa „q”...

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

Mehanizacija sa cikličnim dejstvom

 1. 1. MEHANIZACIJA SA CIKLICNIM DEJSTVOM
 2. 2. Mehanizacija sa ciklicnim dejstvom • Jedna od opštih podjela mašina jeste prema načinu rada, i to na mašine sa kontinulanim dejstvom i mašine sa cikličnim dejstvom.
 3. 3. Mehanizacija sa ciklicnim dejstvom • Mašine sa ciklčnim dejstvom svoj rad obavljaju u ciklusima, tj. postoji određen broj radnih operacija koje se periodično ponavljaju. Skup svih tih operacija čini jedan radni ciklus mašine.
 4. 4. Mehanizacija sa ciklicnim dejstvom • U mašine sa cikličnim dejstvom spadaju: bageri, dozeri, utovarivači, skreperi, kamioni, fabrike betona. Bitan parametar kod ovih mašina je zapremina radnog organa „q”.
 5. 5. BAGERI
 6. 6. DOZERI
 7. 7. UTOVARIVAčI
 8. 8. SKREPERI
 9. 9. KAMIONI
 10. 10. Mehanizacija sa ciklicnim dejstvom • Trajanje ciklusa izražava se u vremenskim jedinicama, označava sa Tc i koristi kod proračuna praktičnog učinka mašina. Tc se određuje posebno za svaku mašinu u zavisnosti od konkretnih operacija koje obavlja, samih uslova na terenu, sposobnosti i kapaciteta same mašine.
 11. 11. Bageri • • • • • • • • Bageri sa cikličnim dejstvom su:  Specijalni bageri  Bageri sa čeonom kašikom  Bageri sa dubinskom kašikom  Bager hvatač (grajfer)  Bager skreper (dreglajn)  Babel bager , kabel - skreper  Poluuniverzalni i univerzalni bager
 12. 12. • SPECIJALNI BAGERI • BAGERI SA čEONOM KAšIKOM
 13. 13. • Bageri sa dubinskom kašikom • Bager hvatač (grajfer)
 14. 14. •  Bager skreper (dreglajn) • Babel bager , kabel - skreper
 15. 15. • Poluuniverzalni i univerzalni bager
 16. 16. Utovarivaci • Proračun praktičnog učinka za utovarivače sa cikličnim dejstvom vrši se prema obrascu: •
 17. 17. Skreperi • Skreperi se svrstavaju u mašine sa cikličnim dejstvom. • Praktični učinak skrepera se proračunava po formuli:
 18. 18. Skreperi • Radni ciklus jednog skrepera sastoji se od sledećih operacija: • iskop sa samoutovarom - tisk • transport materijala - ttr • pražnjenje skrepera - tist • povratak skrepera - tpov • manervisanja - tm

×