Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cá nhân hoá thông điệp
Chủ động tiếp thị lại
với thông điệp phù hợp
với từng khách hàng ?
Tuổi
Giới tính
Tổng doanh thu
tí...
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ

820 views

Published on

XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM

* Speaker: Huỳnh Lâm Hồ - CEO Haravan
* Sự kiện: "Messenger Marketing & Chatbot Summit 2019" do Haravan và Facebook đồng tổ chức"

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

XU HƯỚNG ENGAGEMENT MARKETING TẠI VIỆT NAM - Mr Huỳnh Lâm Hồ

  1. 1. Cá nhân hoá thông điệp Chủ động tiếp thị lại với thông điệp phù hợp với từng khách hàng ? Tuổi Giới tính Tổng doanh thu tích lũy Có quan tâm khuyến mãi ? Công ty nào? Lĩnh vực Hành vi Tầng suất mua hàng Ngày sinh Tình trạng hôn nhân Tags Nhóm sản phẩm đã mua? Địa điểm Loại khách hàng?

×