Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Garansys applicatie bewaking mbv nagios

337 views

Published on

Presentatie van de dienst applicatie bewaking die we gebruiken voor klanten.
Applicatie bewaking is een dienst die wij gebruiken binnen Garansys voor beheer van applicatie.
Garansys ziet beheer als:
Het bieden van continuiteit t.a.v ICT systemen, met als doel deze continu aan te laten sluiten bij de behoefte van de business van de klant.

Afspraak is afspraak
- Gebaseerd op een vast bedrag waarbij wij altijd een garantie geven
- Oplostijd garantie op prio 1 en 2 meldingen-
- Servicewindow standaard 8:00 t/m 18:00 uur

Voorkomen is beter dan genezen
- Gericht op de verantwoordelijkheid nemen over de totale life cycle van (maatwerk)applicaties
- Patch / fouten releases-
- Standaard applicatie bewaking

Rapportage / Bewaking
- Periodieke rapportage
- Toegewezen servicemanager voor bespreking en escalatie
- Jaarlijkse vitalisatie rapportage
- Applicatie bewaking

Kennisborgen
- Persoon onafhankelijk in teams
- Werken op basis van gestructureerde (gedocumenteerde) processen


Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Garansys applicatie bewaking mbv nagios

 1. 1. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedApplicatie bewakingDe nieuwe norm in IT DienstverleningHarald Kramerh.kramer@garansys.nl
 2. 2. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reserved• Applicaties worden gebruikt om de bedrijfsprocessen te ondersteunen• Ze moeten beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn• Verstoringen komen vaker uit de omliggende omgeving dan uit de software zelf• Verstoringen kosten geld• IT landschap wordt steeds complexer en de scheidslijn tussen Intern en Extern wordtsteeds kleiner (social media, clouddiensten, software as a service)• IT is gefocust op de techniek en wil deze stabiel houden• Business wil flexibiliteit en innovatie• Monitoring wordt gedaan vanuit de techniek• Applicaties worden niet ontwikkeld op basis van performance omdat de hardwareovercapaciteit heeftWaarom bewaking (Aannames)
 3. 3. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reserved• Het gaat om de functionaliteit die de applicatie biedt binnen het bedrijfsproces• Een applicatie is een blackbox waarbij het gaat om de input en output richting ander applicaties(interface binnen het proces)• Het gaat om Uptime , Performance en Health• Snelle invoer bewaking met weinig impact op organisatie en IT landschap• Geen Hardware investering voor de klant• Geen kennis en leerinvestering voor de klant• Eenvoudig uitbreiding (keten en proces bewaking)• Meten is weten – performance onderzoek – gebruikers ervaring onderzoekHoe bewaking volgens GaransysProces Functionaliteit Interfaces Applicaties IT Diensten HardwareData
 4. 4. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedBewakingBusiness ProcesApplicatie 1 Applicatie 2 Applicatie 3Dienst 1 Dienst 2 Dienst 3 Dienst 4 Dienst 5 Dienst 6HardwareSysteembewakingInfrabewakingSeviceSeviceSensorHardwareSeviceSeviceSensorHardwareSeviceSeviceSensorHardwareSeviceSeviceSensorHardwareSeviceSeviceSensorBPbewakingITlandschapbewakingApplicatiebewaking
 5. 5. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedDeclaratie verwerkingVoer declaratie in Betaal declaratie uitInfrastructuur – IT dienstenDeclaratiesysteemVoer decl.inMailsysteemMailindienerDeclaratiesysteemAccordeerdecl.Financieel systeemBoekdecl. inBank /giroBetaaldecl. uitHet model
 6. 6. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reserved• Onderzoek naar de applicatie binnen het IT landschap• Functionaliteit applicatie, Interfaces met andere applicatie, AfhankelijkheidIT diensten en DataApplicatiebewaking - voorbereiding• Basis bewakingDe technische informatie wordt gebruikt om snel standaard bewaking in te richten( hardeschijven, processor, geheugen netwerk etc)• Uitbreidingsset bewakingFunctionele- & Risico-analyse worden gebruikt om tot sensoren definitie te komen• Optimalisatie / fine tuningWarning en Critical waarden voor alarm worden bijgesteld. Afspraken over welke acties bij alarmApplicatiebewaking - inrichtingApplicatiebewaking - uitvoering• Continu bewaking van applicatie 24/7• Bij Waarschuwingsalarm: verhoogde aandacht van bewakingsdesk• Bij Kritisch alarm : uitvoer en ondersteuning scenario richting beheerpartij en/of klant• Wekelijkse analyse van verzamelde informatie rond applicatie• Maandelijkse trendanalyse en advies om de stabiliteit en continuïteit van de applicatie te waarborgen
 7. 7. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedProducten AuditRisico Matrix Core Stambestand DBS UrenPC Admin2000 ExportOrder x x x x x xInkoop x x xProjecten x x x x xRisico Matrix Core Stambestand DBS UrenPC Admin2000 ExportCore x x xStambestand x xDBS x xUrenPC x xAdmin2000 x xExportRisico Matrix Core Stambestand DBS UrenPC Admin2000Ms SQL1 x x xCaesar 4 x x x xIntraweb x xVenus x xPC 0637 x xFax xMultfunc. Printer x x x x xCaesarTS x x x xStandaard Werkplek x x x xLares xSvclient1 x x x xCore Routers x x x x xVirtual server infra x x x x x
 8. 8. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedProducten bewaking & rapportage
 9. 9. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedWaar willen wij eigenlijk verandering in brengen ?Flexibiliteit eninnovatieBetrouwbaaren beschikbaarOptimalebedrijfsprocessen• Veranderingen sneldoorvoeren;• Losse wijzigingentoestaan;• Kansen benuttenBusiness• Gecontroleerdveranderingendoorvoeren;• Releasematig werken;• Risico mijdenIT
 10. 10. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedHet SpeelveldHet speelveldBedrijfsdoelenProcessenApplicaties / IT SystemenIT omgeving / Infrastructuur
 11. 11. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedImpactAudit Bewaking KostenToekomst - De Business UitbreidingRecurring diensten• Bewaking• Trend analyse• Stabiliteit & Beschikbaarheid adviesConsulting diensten• Uitbreiding andere processen• Impact wijziging• Proces• Systeem• Kosten bepaling• Business Case• OperationeelAudit voor het model• Op de plek beginnen waar de meeste pijn zitetcRisico’s inzichtelijk maken vanuit de functionaliteit:• Omliggende input/output proces(stappen)• Applicaties en hun input output• IT landschap/infrastructuur• (Data)
 12. 12. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedVolwassenheidsmodel BewakingIT Business NiveauBusiness IT helpt de business met een optimale proces ondersteuning en verbeteringProces De functionaliteit van hetproces bestaande uitmeerdere applicatiesDe continuïteit enstabiliteit van een Proceswordt gewaarborgdInzicht in proces metapplicatie afhankelijkheidApplicatie De functionaliteit van eenapplicatieDe functionaliteit van eenapplicatie en Input /Output wordt terbeschikking gesteldInzicht in losse applicatiemet benodigde IT dienstenService(SW)Naast de HW ook wordenIT dienstenDe Business krijgt Itdiensten ter beschikkinggesteld als dienstverleningInzicht in benodigde ITDiensten metafhankelijkheid HWHW Focus op HW eerste vormvan monitoringDe Business krijgt HW terbeschikking gesteldInzicht in HW binnen ITlandschapNone - -
 13. 13. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedGaransys is initiatief van de Caesar GroepFeiten Caesar Groep:• Opgericht 1993, eigendom: DGA + medewerkers• + 250 medewerkers• Financieel gezond• Bestaat uit Caesar Experts, Caesar Tender, Garansysen Caesar Via Nova• Afspraak is afspraak– Iedere dienst heeft een deliverable– Iedere dienst heeft een garantie• Bedenker van TOC-IT thinking processes:– Ontwikkeld in samenwerking met Eli Goldratt• Diensten– Projects: Gegarandeerd succesvol op tijd– TOC-IT Consultancy: Optimalizeer uw IT performance– Beheer: Oplostijd garantie• Fact: > 95% projects op tijd• Fact: > 95% van de incidenten op tijd opgelost en > 50% reductie in het aantal incidenten
 14. 14. Garansys is een initiatief van de Caesar Groep© All material copyright Garansys. All rights reserved© All material copyright Garansys. All rights reservedApplicatiebewakingDe nieuwe norm in IT DienstverleningVragen? Of neem contact op met Garansys088 - 2406724h.kramer@garansys.nlUltieme doel (totaaloplossing) :Voor onze klant is IT is nooit de beperkende factor voor de business.Business ziet de IT als een strategische partnerAdviseur, Katalysator, enabler, versterkende factor, stabiele, strategische partner

×