Workshop 3 12 fei marketing festival

491 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • More breakdown from Claire here Profile from Jane
 • Workshop 3 12 fei marketing festival

  1. 1. Marketing Festivals DID IT WORK? Abigail Carney Associates 2010 Festival Marketing Workshop HCMC December 2010
  2. 2. Why evaluate? Tại sao phải đánh giá? <ul><li>Need to check performance against marketing objectives/ Cần kiểm tra việc thực hiện đối với các mục tiêu marketing </li></ul><ul><li>Tells us how we have done – better or worse? </li></ul><ul><li>Hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi đã làm như thế nào? Tốt hơn hay tồi tệ hơn. </li></ul><ul><li>Helps us compare our performance against other festivals – benchmarking </li></ul><ul><li>Giúp chúng tôi so sánh việc thực hiện của mình đối với những festival khác </li></ul><ul><li>Tells us what we need to do in future – hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi cần làm gì trong tương lai </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  3. 3. Why evaluate?/ Tại sao phải đánh giá? <ul><li>Two types/ Có hai loại: </li></ul><ul><li>Quantitative – facts & figures </li></ul><ul><li>Định lượng - bằng chứng và các con số </li></ul><ul><li>Qualitative – views & opinions </li></ul><ul><li>Định tính – các quan điểm và ý kiến </li></ul><ul><li>Two approaches/ Hai cách tiếp cận </li></ul><ul><li>In house staff – least costly/ Nhân viên nội bộ - chi phí thấp nhất </li></ul><ul><li>External agencies – independent/ Các cơ quan bên ngoài - độc lập </li></ul><ul><li>Mix of both/ Sự kết hợp của cả 2 </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  4. 4. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định lượng </li></ul><ul><li>Audiences / behaviour during campaign </li></ul><ul><li>Khán giả/ hành vi trong suốt chiến dịch </li></ul><ul><li>Enquiries, enquiries to sales/ Thắc mắc, yêu cầu để bán hàng </li></ul><ul><li>Brochure pick ups/ Chọn sách thông tin </li></ul><ul><li>Response to direct mailings/ Trả lời thư từ trực tiếp </li></ul><ul><li>Web site visits/ Truy cập website </li></ul><ul><li>Social media mentions/ Nh ững phản hồi về truyền thông xã hội </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  5. 5. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định tính </li></ul><ul><li>Audiences / purchasing behaviour </li></ul><ul><li>Khán giả/hành vi mua bán </li></ul><ul><li>How many ticket bookers vs attenders </li></ul><ul><li>Bao nhiêu người đặt vé và tham gia </li></ul><ul><li>Size of booking – number of people in group </li></ul><ul><li>Số lượng đặt vé - số người đặt theo nhóm </li></ul><ul><li>Value of booking/ Ý nghĩa của việc đặt </li></ul><ul><li>Frequency of booking/ Mức độ thường xuyên của việc đặt vé </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  6. 6. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định tính </li></ul><ul><li>Audiences / make up </li></ul><ul><li>Khán giả/sự kết nối </li></ul><ul><li>Geographic – origin, distance travelled </li></ul><ul><li>Địa lý - nguồn gốc, khoảng cách </li></ul><ul><li>Demographic – age, gender, stage of life </li></ul><ul><li>Nhân khẩu học - độ tuổi, giới tính, giai đoạn của cuộc sống </li></ul><ul><li>Psychographic – interests, affiliations </li></ul><ul><li>Tâm lý - quyền lợi, mối liên hệ </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  7. 7. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>Customer surveys/ Điều tra khách hàng </li></ul><ul><li>Paper surveys at events – self completion </li></ul><ul><li>Khảo sát trên giấy tại các sự kiện - Tự hoàn thành </li></ul><ul><li>On line surveys (Survey Monkey & Snap) </li></ul><ul><li>Khảo sát trực tuyến (Khảo sát Monkey & Snap) </li></ul><ul><li>Digitally at place of engagement – interactive </li></ul><ul><li>Theo hình thức kỹ thuật số đặt ở khu vực liên kết - tương tác </li></ul><ul><li>Popular with visitor attractions – monitor </li></ul><ul><li>Theo hình thức phổ biến để sự thu hút khán giả - Giám sát </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  8. 8. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>Qualitative research/ Nghiên cứu định lượng </li></ul><ul><li>In depth views, feelings, perceptions </li></ul><ul><li>Trong quan điểm, cảm xúc, nhận thức sâu sắc </li></ul><ul><li>Focus groups/ Các nhóm nòng cốt </li></ul><ul><li>Either in person/ Hoặc trong cá nhân </li></ul><ul><li>New developments on-line/ Sự phát triển mới trực tuyến </li></ul><ul><li>Benefits – geography, schedules/ Lợi ích - địa lý, kế hoạch </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  9. 9. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>How to run a focus groups/ Làm thế nào để tổ chức một nhóm nòng cốt </li></ul><ul><li>Focus group 8 – 12 people/ nhóm tập trung 8-12 người </li></ul><ul><li>Mini focus group 5 – 6 people/ Nhóm tập trung nhỏ 5-6 người </li></ul><ul><li>Independent moderator/ Người điều phối độc lập </li></ul><ul><li>Topic guide/ Hướng dẫn theo chủ đề </li></ul><ul><li>Open questioning – what, where, how </li></ul><ul><li>Câu hỏi mở - Cái gì, ở đâu, tại sao </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  10. 10. Evaluation/ Đánh giá <ul><li>By staff/ Đối với nhân viên </li></ul><ul><li>S.W.O.T/ Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức </li></ul><ul><li>De-brief meetings/ Tóm tắt lại các cuộc họp </li></ul><ul><li>Larger facilitated sessions/ Các buổi họp được tổ chức ở phạm vi lớn hơn </li></ul><ul><li>Business tools, ie Boston Matrix/ Các công cụ kinh doanh, ví dụ Ma trận Boston </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  11. 11. Lammermuir Festival <ul><li>Sources of research data/ Các nguồn tài liệu nghiên cứu </li></ul><ul><li>Box office data/ Dữ liệu văn phòng </li></ul><ul><li>Print pick up monitoring/ In ấn những thông tin về việc giám sát thu được </li></ul><ul><li>Internet activity/ Hoạt động trên internet </li></ul><ul><li>Attender survey/ Khảo sát cho người tham dự </li></ul><ul><li>Press & media/ Báo chí và truyền thông </li></ul><ul><li>Lammermuir may do focus groups when planning next years festival to test ideas/ Festival Lammermuir có thể tạo ra nhóm nòng kết khi lên kế hoạch cho những festival trong các năm tới để kiểm tra các ý tưởng. </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  12. 12. Lammermuir Festival <ul><li>Customer survey/ Khảo sát khách hàng </li></ul><ul><li>How heard about event </li></ul><ul><li>Biết đến sự kiện như thế nào </li></ul><ul><li>Where they came from </li></ul><ul><li>Họ tới từ đâu </li></ul><ul><li>How many events attended / size of party </li></ul><ul><li>Họ tham gia bao nhiêu sự kiện/ quy mô của bữa tiệc </li></ul><ul><li>Views on event dates & price/ Quan điểm về ngày sự kiện và giá cả </li></ul><ul><li>Views on ticket prices/ Quan điểm về giá vé </li></ul><ul><li>Age range/ Sự sắp xếp lứa tuổi </li></ul><ul><li>Interest in becoming a friend / volunteer </li></ul><ul><li>Quan tâm đến việc trở thành một người bạn/ tình nguyện viên </li></ul><ul><li>Space for comments/ Không gian để góp ý, chia sẻ </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  13. 13. Lammermuir Festival <ul><li>Attender surveys/ Khảo sát đối với người tham gia </li></ul><ul><li>Self completion paper surveys at event </li></ul><ul><li>Tự hoàn thành phiếu khảo sát tại sự kiện </li></ul><ul><li>Put out randomly on seats </li></ul><ul><li>Lấy ra khỏi các chỗ ngồi </li></ul><ul><li>Staff on hand to assist with pens & collection </li></ul><ul><li>Nhân viên trợ giúp phát bút viết rồi thu lại </li></ul><ul><li>Collection box at event exit </li></ul><ul><li>Hòm thu đặt tại lối ra sau sự kiện </li></ul><ul><li>Robust result required to make decisions </li></ul><ul><li>Kết quả tốt yêu cầu để ra quyết định </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  14. 14. Lammermuir Festival <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định tính </li></ul><ul><li>Audiences / behaviour during campaign </li></ul><ul><li>Khán giả/ hành vi trong suốt chiến dịch </li></ul><ul><li>Web site visits/ truy cập website </li></ul><ul><li>Social media mentions/ Những góp ý của truyền thông xã hội </li></ul><ul><li>100 Facebook fans/ 100 người gia nhập facebook </li></ul><ul><li>180 Twitter followers/ 180 người theo dõi </li></ul><ul><li>165 joined mailing list/165 người ghi vào danh sách thư từ </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  15. 15. Lammermuir Festival <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định tính </li></ul><ul><li>Audiences / purchasing behaviour </li></ul><ul><li>Khán giả/ hành vi mua bán </li></ul><ul><li>Ticket income £24,000 (target £23,000)/Giá vé vào £24,000 (mục tiêu £23,000) </li></ul><ul><li>Attenders 2,168 (target 2,000)/ 2168 người tham gia (mục tiêu 2000 người) </li></ul><ul><li>Customer surveys 241 respondents/ khảo sát khách hàng đối với 241 người </li></ul><ul><li>Which was 23% of attenders (target 20%)/ chiếm 23% người tham gia (mục tiêu là 20%) </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  16. 16. Lammermuir Festival <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định tính </li></ul><ul><li>Audiences / purchasing behaviour </li></ul><ul><li>Khán giả/ hành vi mua bán </li></ul><ul><li>Ticket bookers 1,062/ 1062 người đặt vé </li></ul><ul><li>Average number of people in group 2/ Số người trung bình trong nhóm 2 </li></ul><ul><li>Average transaction £22 per booking/ Việc giao dịch trung bình chiếm £22 mỗi lượt đặt vé </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  17. 17. Lammermuir Festival
  18. 18. Lammermuir Festival <ul><li>Quantitative research/ Nghiên cứu định tính </li></ul><ul><li>Audiences / make up </li></ul><ul><li>Khán giả/ sự kết nối </li></ul><ul><li>East Lothian locals/ Người dân ở Đông Lothia – 68% </li></ul><ul><li>Edinburgh – 18% </li></ul><ul><li>UK/ Vương quốc Anh – 12% </li></ul><ul><li>International/quốc tế – 2% </li></ul><ul><li>From booking data checked against surveys/ Từ đặt dữ liệu kiểm tra đối với khảo sát </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  19. 19. Lammermuir Festival Under 18 years old Dưới 18 tuổi 2% 18 - 25 2% 26 - 35 2% 36 - 45 5% 46 - 55 21% 55 - 65 31% 66 - 75 27% Over 76 years old Trên 76 tuổi 10% Source: Lammermuir Festival survey (23% of audience)/ Nguồn: Khảo sát Festival Lammermuir (23% khán giả)
  20. 20. Lammermuir Festival <ul><li>Survey question about how they heard </li></ul><ul><li>Câu hỏi khảo sát về họ biết đến sự kiện thế nào </li></ul><ul><li>Brochure/ sách nhỏ 71% </li></ul><ul><li>Word of mouth/ truyền miệng 50% </li></ul><ul><li>Web site 25% </li></ul><ul><li>Press/ báo chí 25% </li></ul><ul><li>Poster 19% </li></ul><ul><li>Advertising/ quảng cáo 10% </li></ul><ul><li>Ticket agent web site/ trang web của phòng vé 8% </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  21. 21. Lammermuir Festival <ul><li>Qualitative research on survey </li></ul><ul><li>Nghiên cứu định tính về khảo sát </li></ul><ul><li>Some views, feelings, perceptions </li></ul><ul><li>Một số quan điểm, cảm xúc, nhận thức </li></ul><ul><li>Which week festival should take place in 2011/ Festival tuần nào sẽ diễn ra vào 2011 </li></ul><ul><li>Perceptions about ticket prices/ Sự hiểu biết về giá vé </li></ul><ul><li>Space for general comments/ Không gian để cùng bình luận </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  22. 22. Lammermuir press & media/ Báo chí và truyền thông Abigail Carney Associates 2010
  23. 23. Lammermuir Festival <ul><li>Young People’s Project Results/ Các kết quả dự án của thanh niên: </li></ul><ul><li>2 companies/ 2 công ty </li></ul><ul><li>3/7 schools/ 3/7 trường học </li></ul><ul><li>100 workshop attenders in schools/ 100 người tham gia hội thảo ở các trường học </li></ul><ul><li>25 visited a rehearsal & performance/ 25 người đã tới thăm việc diễn tập và biểu diễn </li></ul><ul><li>4 youth team/ 4 nhóm thanh niên </li></ul><ul><li>2 youth critics/ 2 thanh niên bình luận </li></ul><ul><li>Total: 131 (target 100)/ Tổng: 131 (mục tiêu 100) </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  24. 24. Lammermuir Festival <ul><li>By staff/ Đối với nhân viên </li></ul><ul><li>S.W.O.T./ Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức </li></ul><ul><li>Each team member given one at start of event </li></ul><ul><li>Mỗi thành viên đưa ra một vấn đề khi bắt đầu sự kiện </li></ul><ul><li>Making observations throughout festival </li></ul><ul><li>Thực hiện quan sát thông qua festival </li></ul><ul><li>Event management/ Quản lý sự kiện </li></ul><ul><li>Event logistics/ Thủ tục cho các sự kiện </li></ul><ul><li>Customer reaction and interaction/ Phản ứng và sự tương tác của khách hàng </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  25. 25. Lammermuir Festival <ul><li>S.W.O.T.s will inform/ SWOT sẽ cho thấy: </li></ul><ul><li>A de-brief meeting/ Một buổi tổng kết </li></ul><ul><li>An event report/b Một báo cáo sự kiện </li></ul><ul><li>Reports for stakeholders/ Báo cáo cho các bên liên quan </li></ul><ul><li>Event Scotland/ Sự kiện Scotland </li></ul><ul><li>Local Council/ Hội đồng địa phương </li></ul><ul><li>Creative Scotland/ Scotland sáng tạo </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  26. 26. Lammermuir Festival <ul><li>Future strategic developments/ Sự phát triển chiến lược tương lai </li></ul><ul><li>Programme content, time, location/ Nội dung chương trình, thời gian, địa điểm </li></ul><ul><li>Income sources & pricing/ Nguồn thu nhập và giá cả </li></ul><ul><li>Future strategic partnerships/ Các đối tác chiến lược tương lai </li></ul><ul><li>Sponsorship/ Nhà tài trợ </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  27. 27. Lammermuir Festival <ul><li>Future marketing/ m arketing tương lai </li></ul><ul><li>Grow audiences – more of the same & new </li></ul><ul><li>Phát triển khán giả - hơn số đã có và khán giả mới </li></ul><ul><li>Establish friends & volunteers schemes </li></ul><ul><li>Thiết lập mạng lưới những người bạn và tình nguyện viên </li></ul><ul><li>Develop visiting family & friends campaign </li></ul><ul><li>Thúc đẩy chiến dịch thăm bạn bè và gia đình </li></ul><ul><li>Develop search engine optimisation </li></ul><ul><li>Phát triển nghiên cứu mục đích sự lạc quan </li></ul><ul><li>Develop social media/ Phát triển truyền thông xã hội </li></ul><ul><li>Develop brochure distribution/ Tăng cường phân phát sách nhỏ </li></ul><ul><li>Develop press & media coverage: UK / abroad </li></ul><ul><li>Tăng cường đưa tin tức báo chí và truyền thông: UK/ nước ngoài </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  28. 28. Edinburgh Science Festival/ Festival Khoa học Edinburgh <ul><li>Focus on two programmes/ Tập trung vào 2 chương trình </li></ul><ul><li>Family events at City Art Centre/ Các sự kiện gia đình tại Trung tâm Nghệ thuật thành phố </li></ul><ul><li>Adult talks programmes at Infomatics/ Người lớn nói về các chương trình Thông tin khoa học </li></ul><ul><li>Family % capacity 86% (95%)/Gia đình - khả năng 86% (95%) </li></ul><ul><li>Adult % capacity 79% (70%)/ Người lớn khả năng 79% (70%) </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  29. 29. Edinburgh Science Festival Festival Khoa học Edinburgh <ul><li>Family event income £76,600 (£73,642) </li></ul><ul><li>Thu nhập từ sự kiện gia đình </li></ul><ul><li>Adult event income £35,792 (£39,936) </li></ul><ul><li>Thu nhập từ sự kiện cho người lớn </li></ul><ul><li>Family attenders 11,603 (12,841) </li></ul><ul><li>Người tham gia từ gia đình </li></ul><ul><li>Adult attenders 7,922 (7,058) </li></ul><ul><li>Người tham gia là người lớn </li></ul><ul><li>Overall attendance 70,000 </li></ul><ul><li>Toàn bộ việc tham gia </li></ul><ul><li>Open air exhibition 125,000 </li></ul><ul><li>Triển lãm ngoài trời </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  30. 30. Results/ các kết quả <ul><li>Surveyed 3% of attenders across event/ </li></ul><ul><li>Kh ảo sát 3% người tham gia trong các sự kiện </li></ul><ul><li>Brochure/ sách nhỏ 20% </li></ul><ul><li>Web site 21%/ </li></ul><ul><li>Internet 7% </li></ul><ul><li>Advertising 18% (34% adult talks audiences) </li></ul><ul><li>Quảng cáo 18% (34% người lớn nói về khán giả) </li></ul><ul><li>Press & media/ Báo chí và truyền thông 5% </li></ul><ul><li>Word of mouth/ Truyền miệng(friend) 16% </li></ul><ul><li>Other 18% (55% were previous attenders)/ Khác 18% (55% là người tham gia trước đây) </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  31. 31. Imaginate Festival/ <ul><li>Type of evaluation?/ Dạng đánh giá </li></ul><ul><li>Box Office data – income & attenders </li></ul><ul><li>Dữ liệu văn phòng – thu nhập và người tham gia </li></ul><ul><li>Audience types – schools, families, industry </li></ul><ul><li>Dạng khán giả - trường học, gia đình và công nghiệp </li></ul><ul><li>No customer surveys/không có khảo sát khách hàng </li></ul><ul><li>No origin apart from post code/ Không có nguồn nào khác ngoài mã bưu điện </li></ul><ul><li>No knowledge about customer motivations, values, views, etc/ Không có kiến thức về sự thúc đẩy khách hàng, các giá trị, quan điểm v.v </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  32. 32. Imaginate Festival <ul><li>Income/Thu nhập : £50,000 </li></ul><ul><li>Attenders/ Người tham gia : 12,700 </li></ul><ul><li>40% school children & teachers? 40% học sinh và giáo viên </li></ul><ul><li>80 schools across Scotland? 80 trường học trên cả Scotland </li></ul><ul><li>30% family audiences/ 30% các khán giả gia đình </li></ul><ul><li>majority from Edinburgh/ phần lớn từ Edinburgh </li></ul><ul><li>30% delegates from arts & festivals sector/ 30% đại biểu từ ngành festival và nghệ thuật </li></ul><ul><li>120 from UK, 30 from overseas/ 120 từ UK, 30 từ nước ngoài </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  33. 33. Lammermuir Festival Abigail Carney Associates 2010 Public funds Các nguồn quỹ nhà nước 37,800 Private sector Ngành tư nhân 33,545 Earned income Thu nhập kiếm được 21,587 TOTAL 92,932
  34. 34. Edinburgh Science Festival Abigail Carney Associates 2010 Public funds/ Các nguồn quỹ Nhà nước Donors/ Nhà tài trợ Tickets & programmes/ Vé và chương trình Sponsorship/ Bảo trợ Fundraising event/ Sự kiện gây quỹ Trusts/ Tín nhiệm TOTAL/ Tổng
  35. 35. Imaginate Festival Abigail Carney Associates 2010 Public funds/ Các quỹ nhà nước 105,000 Private funding/ Quỹ tư nhân 55,000 Earned/ Kiếm được 50,000 TOTAL/ Tổng 210,000
  36. 36. Exercise/ Thực hành <ul><li>Review your event/ Tổng kết sự kiện </li></ul><ul><li>What will you evaluate?/ bạn sẽ đánh giá cái gì </li></ul><ul><li>Why will you do this?Tại sao bạn làm điều này </li></ul><ul><li>How will you do this? Bạn sẽ thực hiện nó như thế nào? </li></ul><ul><li>How will you use the information?/ Bạn sẽ sử dụng thông tin như thế nào? </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  37. 37. Sharing/ Chia sẻ <ul><li>Feedback on exercise/ Phản hồi về thực hành </li></ul><ul><li>Considerations?/ xem xét? </li></ul><ul><li>Concerns?/ Quan tâm? </li></ul>Abigail Carney Associates 2010
  38. 38. So where are we? Chúng ta đang ở đâu? <ul><li>Evaluation is vital to monitor performance against objectives/ Đánh giá là thiết yếu để giám sát biểu diễn đối với các mục tiêu </li></ul><ul><li>Internal evaluation includes tools like SWOT, Boston Matrix, staff discussions/ Đánh giá nội bộ bao gồm các công cụ như phân tích SWOT, Ma trận Boston, thảo luận nhân viên </li></ul><ul><li>External evaluation includes data collection, surveys and focus groups/ Đánh giá bên ngoài bao gồm thu thập thông tin, khảo sát và nhóm nòng cốt </li></ul><ul><li>Results tell us how we have done, throw up some surprises and inform future plans/ các kết quả cho chúng tôi biết những gì chúng tôi đã làm, bỏ đi một số điều ngạc nhiên và thông báo các kế hoạch tương lai </li></ul>Abigail Carney Associates 2010

  ×