Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop 2 3 fei hau truong festival chuong trinh ngay thu 2

305 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop 2 3 fei hau truong festival chuong trinh ngay thu 2

 1. 1. <ul><li>Hậu trường </li></ul><ul><li>Festival Huế </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 2. 2. <ul><li>Chương trình ngày 2 </li></ul><ul><li>Thảo luận – Chính sách festival Huế, việc chỉ đạo, tổ chức </li></ul><ul><li>Thảo luận – Các vấn đề về biểu diễn và sản xuất </li></ul><ul><li>Hệ thống lên kế hoạch cho Festival </li></ul><ul><li>Ví dụ về Edinburgh Festival </li></ul><ul><li>Sắp xếp cho tối nay </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 3. 3. <ul><li>Quy định về việc thảo luận </li></ul><ul><li>Đồng ý hoặc không đồng ý nhưng vui lòng không nhắc lại những gì người khác đã nói </li></ul><ul><li>Ít nhất một điều tích cực về chủ đề hoặc đề xuất giải pháp đối với vấn đề mà bạn thấy </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 4. 4. <ul><li>Phần thảo luận 1 </li></ul><ul><li>Chính sách của Festival Huế </li></ul><ul><li>Chỉ đạo Festival </li></ul><ul><li>Cơ cấu tổ chức </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 5. 5. <ul><li>Ph ần thảo luận 2 </li></ul><ul><li>Công ty Múa của Tom Dale </li></ul><ul><li>Địa điểm của lễ bế mạc </li></ul><ul><li>Trình diễn thời trang phương Đông </li></ul><ul><li>Kimo Williams, Paco Renteria, khác </li></ul><ul><li>Triển lãm nghệ thuật thị giác </li></ul><ul><li>Lễ hội sân khấu hóa “Hành trình mở cõi” tại Kỳ Đài </li></ul><ul><li>Các vấn đề khác về sản xuất </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 6. 6. <ul><li>L ên kế hoạch cho Festival </li></ul><ul><li>Đây là phần về cấu trúc và hệ thống không phải về nội dung hay ý tưởng </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 7. 7. <ul><li>Một festival kéo dài 3 tuần có thể mất tới 49 tuần để chuẩn bị </li></ul><ul><li>Vì những tác phẩm mà bạn giới thiệu trong vẻn vẹn 3 tuần đó là kết tinh sáng tạo của một năm ròng </li></ul><ul><li>Bạn thường lên kế hoạch cho hai hoặc ba festival sau festival mà bạn sắp làm </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 8. 8. <ul><li>Kế hoạch, Kế hoạch nữa, kế hoạch mãi </li></ul><ul><li>Một khi Festival đã khởi động thì chỉ có thời gian cho việc bạn thực hiện kế hoạch của mình </li></ul><ul><li>Bạn phải có gắng hết sức để tránh những bất ngờ </li></ul><ul><li>Nếu bạn biết trời sẽ mưa - bạn phải chuẩn bị cho điều đó – mái che cho sân khấu chẳng hạn? </li></ul><ul><li>Vì bạn sẽ phải đối phó với những vấn đề không mong muốn – con người và… </li></ul><ul><li>Bạn sẽ rất mệt mỏi! </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 9. 9. <ul><li>Những điều cơ bản về kế hoạch sản xuất </li></ul><ul><li>Loại hình biểu diễn nào? </li></ul><ul><li>Nó diễn ra trong bao lâu, có giải lao không ? </li></ul><ul><li>Bao nhiêu người sẽ diễn trên sân khấu? </li></ul><ul><li>Bao nhiêu người đằng sau sân khấu </li></ul><ul><li>Tổng số là bao nhiêu người? </li></ul><ul><li>Đàm phán, xác thực thông tin? </li></ul><ul><li>Ai thanh toán phần nào? </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 10. 10. <ul><li>Những điều cơ bản </li></ul><ul><li>Bạn sẽ mang theo mình những gì? </li></ul><ul><li>Chúng ta cần cung cấp những gì? </li></ul><ul><li>Hậu cần – Con người, trang thiết bị, đi lại, ăn ở, tài chính </li></ul><ul><li>Marketing – Chúng ta sẽ nói gì và như thế nào với khán giả về màn trình diễn? </li></ul><ul><li>Tài trợ - bất kỳ vấn đề nào cho cả 2 bên? </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 11. 11. <ul><li>Con người </li></ul><ul><li>Bạn sẽ mang theo những ai? </li></ul><ul><li> - Người biểu diễn </li></ul><ul><ul><li>Bầu sô </li></ul></ul><ul><ul><li>Người sáng tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý sản xuất </li></ul></ul><ul><ul><li>Người thiết kế/ vận hành ánh sáng và âm thanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Người quản lý sân khấu </li></ul></ul><ul><ul><li>Đồ phục trang, hóa trang, tóc giả </li></ul></ul><ul><ul><li>Những nhân viên kỹ thuật khác </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 12. 12. <ul><li>Con người </li></ul><ul><li>Nhân sự mà chúng ta cần cung cấp? </li></ul><ul><ul><li>Người liên lạc – đầu mối liên lạc duy nhât (tình nguyện viên có kiến thức và thẩm quyền) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhân viên kỹ thuật về ánh sáng, âm thanh và sân khấu? Ai sẽ vận hành? </li></ul></ul><ul><ul><li>Một đội dựng và tháo dỡ sân khấu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Phiên dịch </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 13. 13. <ul><li>Trang thiết bị </li></ul><ul><li>Bảng câu hỏi kỹ thuật </li></ul><ul><li>Cực kì chi tiết </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 14. 14. <ul><li>Đi lại và ăn ở </li></ul><ul><li>Bao nhiêu người? Ai? Ở đâu? Khi nào? </li></ul><ul><li>Di chuyển quốc tế (hạng phổ thông) </li></ul><ul><li>Di chuyển ở địa phương – đón, đi lại, tiễn. Bộ phận vận tải, quản lý, lịch trình, lái xe </li></ul><ul><li>Ở - Ai, khi nào, ở đâu, v.v.. </li></ul><ul><li>Ăn – Bạn sẽ chi trả hoặc cung cấp những khoản nào ? </li></ul><ul><li>Không khí – Hãy đảm bảo họ sẽ có một thời gian vui vẻ! </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 15. 15. <ul><li>Ví dụ về Sắp xếp ăn ở </li></ul><ul><li>The Assassin Tree </li></ul><ul><li>Một vở opera đương đại lớn do Edinburgh International Festival và Royal Opera House London thực hiện </li></ul><ul><li>Ba mươi bảy người tham gia sản xuất </li></ul><ul><li>Bộ phận chủ chốt phải lưu trú trong một tuần để chuẩn bị, tổng duyệt và ba show diễn . </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 16. 16. <ul><li>Hợp đồng giữa festival </li></ul><ul><li>và nghệ sỹ </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 17. 17. <ul><li>Ngân sách </li></ul><ul><li>Một hợp đồng có cấu trúc tốt với các nội dung kỹ thuật và ngân sách rõ ràng có thể dự phòng tình huống cho tất cả các câu hỏi/ vấn đề phát sinh sau này. </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 18. 18. <ul><li>Lịch trình </li></ul><ul><li>Là khi bạn tổng hợp tất cả các thông tin bạn thu thập được lại vào cùng 1 nơi </li></ul><ul><li>Đây là một ví dụ về tiến độ thực hiện một festival phức tạp nhất </li></ul><ul><li>EIF 2006 </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 19. 19. <ul><li>Artifax </li></ul><ul><li>Các công cụ lập kế hoạch cho festival </li></ul><ul><li>http:// www.artifax.net/index.php?option = com_content&view = article&id =100&Itemid=704 </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010
 20. 20. <ul><li>Cảm ơn </li></ul><ul><li>Chương trình tối nay </li></ul><ul><li>Những sự lựa chọn </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 10-13 June2010

×