Workshop 1 7 fei vai tro quan ly va co cau to chuc festival nghe thuat

400 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop 1 7 fei vai tro quan ly va co cau to chuc festival nghe thuat

 1. 1. Nick Dodds Tổng Giám đốc
 2. 2. <ul><ul><li>NGÀY THỨ HAI – CHƯƠNG TRÌNH </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Một </li></ul></ul><ul><ul><li>Tổng kết – các cách thức tổ chức festival nghệ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>Cơ cấu và Các vai trò quản lý </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Hai </li></ul></ul><ul><ul><li>Lịch trình tổ chức festival </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Ba </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài học – Festival Brighton </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần thảo luận </li></ul></ul><ul><ul><li>Bạn sẽ tổ chức một Festival Việt Nam mới như thế nào? </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 3. 3. <ul><ul><li>NGÀY THỨ BA – CHƯƠNG TRÌNH </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing: </li></ul></ul><ul><ul><li>Gây dựng Khán giả </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing Trực tuyến </li></ul></ul><ul><ul><li>Báo giới và PR </li></ul></ul><ul><ul><li>Gây quỹ: </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính phủ </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhà tài trợ </li></ul></ul><ul><ul><li>Các quỹ và tổ chức </li></ul></ul><ul><ul><li>Cá nhân </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 4. 4. <ul><ul><li>NGÀY THỨ TƯ – CHƯƠNG TRÌNH </li></ul></ul><ul><ul><li>Sản xuất và Thực hiện </li></ul></ul><ul><ul><li>Làm việc với Nghệ sỹ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mối liên hệ và Thỏa thuận </li></ul></ul><ul><ul><li>Các vấn đề kĩ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>Ngân quỹ: </li></ul></ul><ul><ul><li>Các nguồn thu nhập </li></ul></ul><ul><ul><li>Lập kế hoạch kinh doanh </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 5. 5. <ul><ul><li>Do Chính phủ chỉ đạo và tổ chức </li></ul></ul><ul><ul><li>Thường vì ngành du lịch hoặc lý do kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>Ngân sách tập trung </li></ul></ul><ul><ul><li>Thường là nghệ thuật truyền thống </li></ul></ul><ul><ul><li>Do nghệ sĩ hướng dẫn và tổ chức </li></ul></ul><ul><ul><li>Thường vì các lý do nghệ thuật, phát triển loại hình nghệ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>Ngân quỹ từ nhiều nguồn khác nhau, thường có yếu tố thương mại </li></ul></ul><ul><ul><li>Thường là nghệ thuật đương đại </li></ul></ul><ul><ul><li>TỔNG KẾT –Các cách thức tổ chức festival nghệ thuật </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 6. 6. <ul><li>Festival Theo Chương trình – có người lựa chọn ai sẽ biểu diễn, thường là đạo diễn nghệ thuật, và mời các công ty và nghệ sỹ tham gia. Đơn vị tổ chức festival thu xếp mọi thứ, trả thù lao cho nghệ sỹ, bán vé, gánh chịu rủi ro. </li></ul><ul><li>Festival Tham gia Tự do – ai cũng có thể biểu diễn và không có giới hạn, thư mời hay đánh giá về người tham gia. Đơn vị tổ chức festival giúp đỡ nghệ sỹ và các công ty tham gia nhưng họ sẽ phải tự thu xếp và trang trải hầu hết. Đôi khi chúng còn gọi là Fringe hay Off (Lễ hội quần chúng) . </li></ul><ul><li>Festival Thi đấu – đa số là các môn thể thao nhưng đôi khi cũng có cả các bộ môn nghệ thuật, thường là nghệ thuật truyền thống từ các vùng miền khác nhau, các nghệ sỹ thường phải tự lo tài chính để tham gia. </li></ul><ul><ul><li>TỔNG KẾT Các cách thức tổ chức festival </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 7. 7. <ul><li>Festival do Chính phủ Tổ chức </li></ul><ul><li>Festival Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc </li></ul><ul><li>Festival do Nghệ sĩ Tổ chức </li></ul><ul><li>JacArt, Indonesia </li></ul><ul><li>Festival có Điều phối theo dạng Lễ hội quần chúng </li></ul><ul><li>Edinburgh, Scotland </li></ul><ul><li>Avignon, Pháp </li></ul><ul><li>Adelaide, Úc . </li></ul><ul><ul><li>TỔNG KẾT Các cách thức tổ chức festival nghệ thuật </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 8. 8. <ul><li>TỔNG KẾT </li></ul><ul><li>Tần suất của Festival </li></ul><ul><li>Hàng năm – các festival thường niên là phổ biến hơn cả ví dụ Festival Nghệ thuật Singapore hoặc Festival Brighton </li></ul><ul><li>Hai năm một – festival cách năm không phải là hiếm ví dụ như Festival Adelaide hoặc Festival quốc tế Manchester </li></ul><ul><li>Thời lượng của Festival Festival </li></ul><ul><li>Festival nghệ thuật thường kéo dài một, hai hoặc ba tuần, đôi khi là một tháng, hiếm khi chỉ vào dịp cuối tuần </li></ul><ul><li>Festival nhạc Pop thường là một dịp cuối tuần kéo dài –hai, ba hoặc bốn ngày </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 9. 9. MỚI <ul><li>CƠ CẤU TỔ CHỨC FESTIVAL TẠI UK </li></ul><ul><li>Chính phủ </li></ul><ul><ul><li>Trung ương – Hội đồng Nghệ thuật </li></ul></ul><ul><ul><li>Khu vực/ Địa phương – Chính quyền Tỉnh hoặc Thành phố </li></ul></ul><ul><li>Công ty Festival/ Tổ chức Từ thiện </li></ul><ul><li>Ủy ban/Ban Giám đốc/ Ủy viên </li></ul><ul><li>Quản lý Festival </li></ul><ul><ul><li>Giám đốc Festival </li></ul></ul><ul><ul><li>Giám đốc Sản xuất Festival </li></ul></ul><ul><li>Nghệ sĩ/Địa điểm/Người xem </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 10. 10. British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010 CƠ CẤU FESTIVAL NGHỆ THUẬT
 11. 11. <ul><li>Ủy ban/Ban Giám đốc/ Ủy viên Festival </li></ul><ul><li>Không trị sự </li></ul><ul><li>Giám sát </li></ul><ul><li>Chính sách </li></ul><ul><li>Chiến lược </li></ul><ul><li>Quan hệ với Chính phủ </li></ul><ul><li>Gây quỹ </li></ul><ul><li>Không phụ trách nghệ thuật </li></ul><ul><li>Không quản lý – tuyển một Đạo diễn Festival </li></ul><ul><li>Nhưng chịu trách nhiệm pháp lý </li></ul>Các vai trò Người tổ chức Festival chủ yếu Cho một Festival chuyên nghiệp đã được tổ chức nhiều lần British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 12. 12. <ul><li>Đạo diễn Festival hay Đạo diễn Nghệ thuật </li></ul><ul><li>Nguồn sáng tạo đằng sau festival, đề ra ý tưởng chung, lựa chọn nghệ sỹ, phác thảo chương trình </li></ul><ul><li>Gương mặt công chúng của festival với vai trò gây quỹ quang trọng </li></ul><ul><li>Nhà sản xuất Festival hay Giám đốc Điều hành </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiện festival theo lựa chọn của đạo diễn nghệ thuật </li></ul><ul><li>Chịu trách nhiệm về mọi công tác chuẩn bị tổ chức festival </li></ul><ul><li>Quản lý các bộ phận sản xuất kỹ thuật, hành chính, marketing và gây quỹ . </li></ul>Các vai trò Người tổ chức chủ yếu British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 13. 13. <ul><li>Ai là Tổng Chỉ huy/ Tổng Giám đốc? </li></ul><ul><li>Cần phải quyết định và thông báo rằng ai là tổng chỉ huy của festival. Đó có thể là Đạo diễn Nghệ thuật hoặc Giám đốc Điều hành nhưng thường thì nên để bên làm sáng tạo là người dẫn dắt chương trình. Đôi khi hai người này đồng chỉ đạo nhưng có thể dẫn tới xung đột. Nếu đạo diễn nghệ thuật là người được mời, Giám đốc Điều hành thường là Tổng chỉ huy </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 14. 14. <ul><li>Giám đốc Marketing </li></ul><ul><li>Marketing và Truyền thông </li></ul><ul><li>Quan hệ Công chúng </li></ul><ul><li>Quan hệ Báo giới </li></ul><ul><li>Gây dựng Khán giả </li></ul><ul><li>Bán vé – Phòng vé </li></ul><ul><li>Giám đốc Tài trợ </li></ul><ul><li>Gây quỹ </li></ul><ul><li>Tài trợ Thương mại </li></ul><ul><li>Các quỹ và Tổ chức </li></ul><ul><li>Đóng góp cá nhân </li></ul>Các vai trò Người tổ chức Festival chủ yếu British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 15. 15. <ul><li>Giám đốc Hành chính/Tài chính </li></ul><ul><li>Tài chính </li></ul><ul><li>Ngân quỹ </li></ul><ul><li>Hành chính </li></ul><ul><li>Giấy phép/Bảo hiểm </li></ul><ul><li>Giám đốc Tài trợ </li></ul><ul><li>Gây quỹ </li></ul><ul><li>Tài trợ Thương mại </li></ul><ul><li>Các quỹ và Tổ chức </li></ul><ul><li>Đóng góp cá nhân </li></ul>Các vai trò Người tổ chức Festival chủ yếu British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010 <ul><li>Giám đốc Kĩ thuật / Sản xuất Kĩ thuật </li></ul><ul><li>Ánh sáng </li></ul><ul><li>Âm thanh </li></ul><ul><li>Sân khấu </li></ul><ul><li>Địa điểm </li></ul><ul><li>Đội nhân viên kĩ thuật </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Cơ cấu </li></ul><ul><li>Tổ chức Festival Điển hình 1 </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010 Ủy ban Festival Giám đốc Festival / Tổng Giám đốc Giám đốc Tài chính Nhà sản xuất Festival Giám đốc Marketing Giám đốc Tài trợ Giám đốc Kĩ thuật
 17. 17. <ul><li>Cơ cấu </li></ul><ul><li>Tổ chức Festival Điển hình 2 </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010 Ủy ban Festival Nhà sản xuất Festival/ Giám đốc Điều hành Giám đốc Tài chính Sản xuất Kĩ thuật Giám đốc Marketing Giám đốc Tài trợ Đạo diễn Nghệ thuật/ Giám đốc được mời
 18. 18. <ul><li>Cơ cấu </li></ul><ul><li>Tổ chức Festival Điển hình 3 </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010 Ủy ban Festival Nhà Sản xuất Festival Giám đốc Tài chính Sản xuất Kĩ thuật Giám đốc Marketing Giám đốc Tài trợ Đạo diễn Nghệ thuật
 19. 19. <ul><li>Cơ cấu tổ chức Festival </li></ul><ul><li>Cơ cấu nào sẽ phù hợp với Việt Nam? </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010

×