Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nick Dodds Tổng Giám đốc
<ul><ul><li>NGÀY THỨ BA – CHƯƠNG TRÌNH </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Một </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing: </li></ul...
<ul><li>Marketing và Truyền thông </li></ul><ul><li>Mục đích của phần này là đưa tới những người còn mới mẻ với khái niệm ...
<ul><li>CÁC NGUYÊN LÝ MARKETING CƠ BẢN </li></ul><ul><li>Việc xây dựng được một kế hoạch marketing và truyền thông hiệu qu...
<ul><li>CÁC ĐIỂM CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý KHI LÀM MARKETING FESTIVAL </li></ul><ul><li>Festival, nhìn chung, là các hoạt động bi...
<ul><li>MARKETING FESTIVAL </li></ul><ul><li>Bắt đầu từ đâu: phân tích tình huống </li></ul><ul><li>Giai đoạn đầu tiên của...
<ul><li>PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG </li></ul><ul><li>Khán giả có sẵn cho sự kiện ( nghĩa là ai sẽ đến, từ đâu, bao nhiêu người,...
<ul><li>NGUỒN LỰC MARKETING </li></ul><ul><li>Khi lập Kế hoạch Marketing và Truyền thông, bạn phải luôn ý thức rõ về các n...
<ul><li>Xác định Thị trường Mục tiêu </li></ul><ul><li>Xác định chi tiết các kiểu nhóm mà bạn sẽ bỏ thời gian và tiền bạc ...
<ul><li>Xây dựng và phát triển khán giả </li></ul><ul><li>Những khán giả hiện tại của bạn là tài sản quan trọng nhất. </li...
<ul><li>Xây dựng Kế hoạch marketing và truyền thông </li></ul><ul><li>Mục tiêu Marketing: Bạn muốn đi tới đâu? </li></ul><...
<ul><li>Xây dựng Chiến lược Marketing: Làm sao để đạt được mục tiêu? </li></ul><ul><li>Công thức Marketing Mix: Điều gì kh...
<ul><li>Công cụ Marketing: Một trong số các công cụ marketing sự kiện thường được sử dụng nhất bao gồm: </li></ul><ul><li...
<ul><li>Các bí quyết hay…. </li></ul><ul><li>Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng…. </li></ul><ul><li>Lựa chọn phương thức...
<ul><li>Quan hệ và Lập kế hoạch báo giới </li></ul><ul><li>Xây dựng cơ sở dữ liệu về giới truyền thông. </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Rất nhiều nguồn tư liệu trực tuyến </li></ul><ul><li>Event Scotland </li></ul><ul><li>http://www.eventscotland.org...
<ul><li>Mẫu Kế hoạch Marketing </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
<ul><li>Mẫu Kế hoạch Hành động Marketing </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
<ul><li>Xin cảm ơn </li></ul><ul><li>Xin mời các câu hỏi! </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop 1 10 fei tiep thi cho festival

431 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop 1 10 fei tiep thi cho festival

 1. 1. Nick Dodds Tổng Giám đốc
 2. 2. <ul><ul><li>NGÀY THỨ BA – CHƯƠNG TRÌNH </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Một </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing: </li></ul></ul><ul><ul><li>Giới thiệu cơ bản, Gây dựng Khán giả, Báo chí và PR </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Hai </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing Trực tuyến: Festival Quốc tế Edinburgh </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần Ba và Bốn </li></ul></ul><ul><ul><li>Kêu gọi tài trợ: </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính phủ, Nhà tài trợ, các quỹ và tổ chức, cá nhân </li></ul></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 3. 3. <ul><li>Marketing và Truyền thông </li></ul><ul><li>Mục đích của phần này là đưa tới những người còn mới mẻ với khái niệm marketing và truyền thông festival một hướng dẫn cơ bản để trợ giúp cho họ trong quá trình lập kế hoạch. Các nhà quảng bá festival & sự kiện chuyên nghiệp cũng có thể nhân đây để đánh giá hoặc kiểm định lại hoạt động hiện thời. </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 4. 4. <ul><li>CÁC NGUYÊN LÝ MARKETING CƠ BẢN </li></ul><ul><li>Việc xây dựng được một kế hoạch marketing và truyền thông hiệu quả là yếu tố thiết yếu để có thể tạo ra một festival thành công. </li></ul><ul><li>Điều cốt lõi là ta phải ghép ý tưởng festival (chủ đề, chương trình, vv...) với đối tượng khán giả phù hợp (người sẽ xem hoặc tham gia vào sự kiện của bạn). Để làm được điều đó, bạn phải nắm chắc được sự kiện sẽ thực sự mang đến điều gì và cho ai. Bạn cũng sẽ cần phải có kế hoạch hành động hiệu quả và các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch đó. </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 5. 5. <ul><li>CÁC ĐIỂM CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý KHI LÀM MARKETING FESTIVAL </li></ul><ul><li>Festival, nhìn chung, là các hoạt động biểu dương đặc biệt một lần hoặc hằng năm diễn ra trong một khung thời gian cụ thể tương đối ngắn. </li></ul><ul><li>Bạn có một khoảng thời gian xác định để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing và chỉ có một lần cơ hội để chạy festival. Hãy nhớ, những khán giả mà bạn lôi kéo tới festival thông qua các hoạt động marketing cũng chính là yếu tố quyết định thành công của sự kiện. Nếu bạn thu hút được đúng đối tượng và số lượng khán giả, điều đó sẽ giúp tạo ra không khí và cảm giác đặc biệt mà Festival mong mỏi có được, chưa kể tới các mục tiêu tài chính hoặc các mục tiêu khác mà bạn đã đề ra. </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 6. 6. <ul><li>MARKETING FESTIVAL </li></ul><ul><li>Bắt đầu từ đâu: phân tích tình huống </li></ul><ul><li>Giai đoạn đầu tiên của việc đề ra kế hoạch marketing là cái mà đôi khi được gọi là ‘ phân tích tình huống ’. </li></ul><ul><li>Về cơ bản nó có nghĩa là lùi ra sau một bước và xem xét kĩ tất cả các thông tin có được liên quan tới festival trước khi lập ra một kế hoạch để xúc tiến </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 7. 7. <ul><li>PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG </li></ul><ul><li>Khán giả có sẵn cho sự kiện ( nghĩa là ai sẽ đến, từ đâu, bao nhiêu người, tỷ lệ khán giả cũ, tỷ lệ khán giả mới, đặc điểm của khán giả có thay đổi qua thời gian, v.v...) </li></ul><ul><li>Nếu đã có sẵn các nghiên cứu (tức là bạn có đang nắm các thông tin cụ thể và khán giả, bạn đã kiểm tra chúng kĩ càng, chúng nói cho bạn điều gì, thông tin có mới không, bạn còn cần tìm hiểu thêm những gì, v.v...) </li></ul><ul><li>Các hoạt động marketing và nguồn lực trước đây ( nghĩa là những điều gì đã có tác dụng trong quá khứ, điểm nào có thể được phát triển thêm, v.v...) </li></ul><ul><li>Các nguồn lực có sẵn ( bao gồm ngân quỹ, nhân viên, hỗ trợ của các bên liên quan và lượng thời gian để thực hiện kế hoạch, v.v...) </li></ul><ul><li>Phân tích đối thủ cạnh tranh ( bao gồm sự kiện có đối thủ cạnh tranh nào không, bạn có thể học hỏi từ họ không?) </li></ul><ul><li>Mục tiêu về thu nhập ( bao gồm hoạt động marketing hướng tới mức tỷ suất lợi nhuận nào thông qua bán vé, còn có các nguồn thu nhập tiềm năng nào khác và hoạt động marketing có thể ảnh hưởng tới các nguồn này không?) </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 8. 8. <ul><li>NGUỒN LỰC MARKETING </li></ul><ul><li>Khi lập Kế hoạch Marketing và Truyền thông, bạn phải luôn ý thức rõ về các nguồn lực sẵn có. </li></ul><ul><li>Có ba yếu tố nguồn lực chủ yếu cần quan tâm: </li></ul><ul><li>> Ngân quỹ – bạn cần phải đề ra ngân quỹ marketing cơ bản ngay từ đầu. 5-10-15-20% </li></ul><ul><li>> Thời gian – bạn cần phải nắm rõ với thời gian có được thì điều gì là có thể hơn cả - </li></ul><ul><li>> Nhân sự – bạn cần phải quyết định ai chịu trách nhiệm về phần nào và tìm hiểu xem còn nguồn hỗ trợ bổ sung nào khác không </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 9. 9. <ul><li>Xác định Thị trường Mục tiêu </li></ul><ul><li>Xác định chi tiết các kiểu nhóm mà bạn sẽ bỏ thời gian và tiền bạc để tìm cách thu hút: hãy thật cụ thể và thực tế. </li></ul><ul><li>Ai là Thị trường Mục tiêu?: Người dân và Khách thăm: những người này bao gồm những người đã tham dự trước đây; khán giả mới, các nhóm cộng đồng và nhóm lợi ích đặc biệt; trường học; độ tuổi nhất định, các nhóm dân tộc và kinh tế xã hội; gia đình, cặp đôi, khách du lịch, nhà tài trợ tiềm năng, báo giới, người có lợi ích liên quan, những người có vai trò ảnh hưởng </li></ul><ul><li>Thị trường Mục tiêu?: cho mỗi nhóm trong hạng mục AI, bạn cần xác định họ sẽ thường đến TỪ ĐÂU, ví dụ như cộng đồng địa phương, một vùng, Việt Nam, Châu Á, toàn thế giới. Hãy thực tế! . </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 10. 10. <ul><li>Xây dựng và phát triển khán giả </li></ul><ul><li>Những khán giả hiện tại của bạn là tài sản quan trọng nhất. </li></ul><ul><li>Điều tối thiểu bạn cần làm là đảm bảo việc thường xuyên xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về khán giả của bạn. Bạn cần phải hiểu được loại hình khán giả để có thể duy trì và phát triển thêm. </li></ul><ul><li>Dữ liệu về khán giả cần được lưu lại tại mỗi sự kiện, phân tích và so sánh với năm trước. Những khán giả hiện tại của bạn có thể là những đại sứ rất tốt cho sự kiện của bạn. Việc họ truyền bá lại những thông tin tích cực rất quan trọng và họ cần được khích lệ để họ sẽ quay lại sự kiện của bạn. </li></ul><ul><li>Để phù hợp với ngân sách bị hạn chế, bạn nên tập trung vào những khán giả hiện tại và khán giả ‘mới có tiềm năng’ và không nên giành thời gian quý giá cố gắng thu hút những nhóm mà nghiên cứu và kinh nghiệm của bạn chỉ ra rằng sẽ rất khó có thể tham gia . </li></ul><ul><li>Bạn càng hiểu rõ về những khán giả hiện tại và tiềm năng của mình, bạn sẽ càng trở nên thuần thục hơn trong việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để hướng tới những nhóm nhất định. </li></ul><ul><li>Hãy nhớ liên lạc với họ thường xuyên – thư từ, hoặc những chương trình, v.v… Hãy xây dựng mối quan hệ. </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 11. 11. <ul><li>Xây dựng Kế hoạch marketing và truyền thông </li></ul><ul><li>Mục tiêu Marketing: Bạn muốn đi tới đâu? </li></ul><ul><li>Các mục tiêu marketing của bạn cần đạt các tiêu chí SMART (khôn ngoan) : </li></ul><ul><li>S pecific (Cụ thể) – mô tả chính xác điều bạn muốn đạt được? </li></ul><ul><li>M easurable (Có thể đo lường) – bạn có thể xác định và lượng hóa các mục tiêu? </li></ul><ul><li>A chievable (Có thể đạt được) – bạn có nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu </li></ul><ul><li>R ealistic (Thực tế) – không bao giờ được đánh giá quá mức bất cứ điều gì, đặc biệt là các tiêu chí tài chính </li></ul><ul><li>T imely (Thời gian)– bạn có thể đạt các mục tiêu trong khung thời gian có được </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 12. 12. <ul><li>Xây dựng Chiến lược Marketing: Làm sao để đạt được mục tiêu? </li></ul><ul><li>Công thức Marketing Mix: Điều gì khiến người ta tham dự vào các sự kiện? </li></ul><ul><li>Sản phẩm – sự kiện mang đến điều gì </li></ul><ul><li>Bạn có thể phát triển sản phẩm hơn nữa không? Bao bì </li></ul><ul><li>Giá cả – chi phí tham dự </li></ul><ul><li>Tổng chi phí tham dự sự kiện là bao nhiêu? Có chiết khấu không? </li></ul><ul><li>Sự thuận tiện – hãy làm cho việc tham dự được dễ dàng </li></ul><ul><li>Có được vé dễ hay khó. Làm sao để tới đó? </li></ul><ul><li>Quảng báo – nói điều phù hợp với đúng đối tượng </li></ul><ul><li>Thông điệp là gì? Tại sao ta phải tới đó? </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 13. 13. <ul><li>Công cụ Marketing: Một trong số các công cụ marketing sự kiện thường được sử dụng nhất bao gồm: </li></ul><ul><li>Ấn bản: áp phích, tờ rơi, bưu thiếp, tờ chương trình, v.v… </li></ul><ul><li>Thư trực tiếp và quầy phát tài liệu giới thiệu </li></ul><ul><li>Quảng cáo báo chí: in ấn, đài, tivi </li></ul><ul><li>Trang web/Internet/bản tin điện tử </li></ul><ul><li>Quảng cáo ngoài trời: biển quảng cáo, thân xe buýt, trang hoàng đường phố, v.v… </li></ul><ul><li>Bạn bè/ chương trình của đại sứ/ câu lạc bộ </li></ul><ul><li>Thông cáo báo chí, quảng bá và hoạt động </li></ul><ul><li>Tài trợ của một hãng truyền thông </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 14. 14. <ul><li>Các bí quyết hay…. </li></ul><ul><li>Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng…. </li></ul><ul><li>Lựa chọn phương thức tiếp cận hiệu quả nhất... </li></ul><ul><li>Thư trực tiếp? </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 15. 15. <ul><li>Quan hệ và Lập kế hoạch báo giới </li></ul><ul><li>Xây dựng cơ sở dữ liệu về giới truyền thông. </li></ul><ul><li>Lưu ý các thời hạn và dạng thức phù hợp (email hay thư thường) </li></ul><ul><li>Theo sát phản ứng và mối quan tâm của báo giới. </li></ul><ul><li>Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với báo chí địa phương và các phóng viên liên quan </li></ul><ul><li>Đưa ra các điểm khác biệt để cuốn hút khán giả </li></ul><ul><li>Hãy luôn chính xác và trung thực khi làm việc với báo giới. </li></ul><ul><li>Cho bao giới có các quyền hạn và điều kiện phù hợp để có thể đưa tin về sự kiện. </li></ul><ul><li>Luôn nhớ mời các phóng viên đánh giá sự kiện. </li></ul><ul><li>Luôn nhớ “cảm ơn” nếu sự kiện được đưa tin. </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 16. 16. <ul><li>Rất nhiều nguồn tư liệu trực tuyến </li></ul><ul><li>Event Scotland </li></ul><ul><li>http://www.eventscotland.org/funding-and-resources/event-management-a-practical-guide/ </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 17. 17. <ul><li>Mẫu Kế hoạch Marketing </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 18. 18. <ul><li>Mẫu Kế hoạch Hành động Marketing </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
 19. 19. <ul><li>Xin cảm ơn </li></ul><ul><li>Xin mời các câu hỏi! </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010

×