SELAMAT DATANG<br />
ApakahItu Blog?<br />Blog jugaadalahsatujenislaman web. Namun, berbezadarilaman web biasa, artikel-artikelbaruharussentias...
MengapaNakBuat Blog?<br />Tidakdapatdinafikanbahawakini, blog lebihcepat popular berbandinglaman web biasa. Jadi, lebihram...
MudahnyaMenggunakan Blog!<br />Andatidakperlumenjadipakar IT untukmembinasebuah blog. Cukupjikaandapandaimenaipdanmengguna...
Dan ianyaakandiletakkandalam blog anda :<br />
Pendekkata, andatidakperlubimbangmengenai design blog anda (bolehdidapatidenganpercuma), ataupunbahagian sidebar (katsebel...
Wordpress.org vs Wordpress.com<br />Wordpressadalahsebuah software yang digunakanuntukmembina blog. Banyaklagi software ...
Pilihananda?<br />Sudahkahandatentukan blog apa yang andaingintulis? Serta perkhidmatan blog manakah yang andaakanguna? Da...
ApaItu Domain Dan Hosting?<br />Jikaandainginkanlaman web dengannamapilihanandasendiri, contohnya http://www.laman-web-www...
APA ITU DOMAIN?<br />Domain adalahalamatuntuklaman web anda. Contohnya, domain adalahhttp://sembangkomputer.com. Fikirdahu...
Bagaimananakmendapatkan domain dan hosting?<br />Banyaksyarikat-syarikat yang menawarkanperkhidmatan domain dan hosting. A...
TUTORIALMEMBINA BLOG<br />Menggunakan blogger.com <br />
Membina WP-Blog dilocalhost<br />Download XAMPP Liteuntuk Windows. Ambil EXE version. Kemudian install dalam C:<br />
Klik ‘Start’ danpilih ‘Run’. Kemudian, paste C:xampplitesetup_xampp.batkemudian, tekan ‘OK’sehinggakelihatanpaparanseperti...
Apabilaselesai, double click ‘xampp-control.exe’kemudiantekan‘start’untuk module Apache & Mysql.<br />
Bukabrowser, kemudian‘point’kehttp://localhost/ danpilihbahasa yang sesuai. Kemudian, clickphpMyAdmindibahagiansebelahkiri...
Kemudian, click‘create’ danXamppselesai.<br />Langkah 7:Download Wordpressdanunzipdibawahc:xampplitehtdocs<br />Langkah 8:...
Bukabrowserdannavigatekehttp://localhost/wordpress/wp-admin/install.php , Ikutsegalaarahandantahniah, andakinimempunyaiseb...
Cara mudahmencubawordpressdi PC<br />A)Proses Install:<br />1.Download BitnamiWordpress Stack<br />2.Double klikuntuk inst...
4. Kemudian,<br />
Sekarangandaakandimintamengisi Login wordpressanda.Dalamcontohdibawah, sayamenggunakantestsebagai username untuk login keW...
Masukkannamauntuk blog andadanklik Next.<br />
Kemudian,<br />
KlikfinishuntukmencubaWordpress yang andatelah install.<br />
B)Cara menggunakanBitnamiWordpress Stack:<br />1.Masukkan http://localhostdi browser andadantekanenter.Andaakandibawahkeha...
KiniandatelahmempunyaiWordpressdi pc anda.<br />
4.Untuk login keWordpress, type di browser anda : http://localhost/wordpress/wp-admin<br />
6.Tahniah! InilahAdmin control panel untukWordpressanda.<br />
C)DirektoriWordpress<br />SekiranyaandainginmenambahpluginatauthemekedalamWordpress,andabolehexplorefolderWordpressdilokas...
http://blogger.com<br />
Mencipta Google Akaun<br />
Namakan Blog Anda<br />
Pilih Template<br />
Melihat Blog Anda<br />
MengirimArtikel<br />
MengirimArtikel<br />Di sinilahtempatnyaandamenulisataumenyalinrencana - rencana yang andakehendaki, <br />andajugabolehma...
Masukkangambarklikbutanggambar<br />
Klik Browse untukmencarigambardikomputeranda. <br />
Klikgambar yang dikehendakidanklik "open" <br />
Kliksaizgambarkedudukan yang andapilihdantandakanpetak (Use this layout every) dankilk "UPLOAD IMAGE" <br />
Tunggusehinggamunculsepertigambardanklik "Done" <br />
Klik "PUBLISH"untukmendapatkanhasilnya<br />
Tayangkan Blog Anda "Display" <br />
Taipalamat email dan password yang digunakansemasamendaftar, klik"SIGN IN" <br />
Klik "Edit Profile" untuklangkahseterusnya. <br />
Klikpetakkeciljika Profile andaingindilihatorang lain, seterusnyaklik "Save Profile" danklik "Select blogs to display" <br />
TUTORIAL 3<br />Selaraskan blog andadengan ‘SETTINGS’<br />
Taip email dan password "SIGN IN"<br />
Klik "Settings”<br />
Paparan “Setting”<br />
Paparan “Settings”<br />Di siniandabolehUbahnama(Title) blog andadansedikitpenerangan(Description) untuknama blog anda.<br...
"Publishing"<br />
"Publishing"Di siniandabolehjikanakmenukaralamat (url) blog anda.<br />Klik"YES" pada"Send Pings"Klik"Save Settings" untuk...
"Formatting" <br />
"Formatting" <br />
"Formatting" <br />Bahagianini yang perludilakukanialah:"Show" andabolehambilangka yang paling sesuaiialah (10).<br />“Tim...
"Comments" <br />
"Comments"<br />Comments klik"Show".<br />Who Can Comment? klik"Anyone".<br />Comments Default for Posts klik"New posts He...
Enable comment moderation? klik "No".<br />Show word verification for comments? klik "Yes".<br />Show profile images on co...
"Archiving" <br />
"Archiving" <br />Archive Frequency klikikutpilihanandasebaiknya"Daily" jikaandasetiapharidapatmembuat"Post".<br />Enable ...
“Site Feed" <br />
“Site Feed"<br />Allow Blog Feed klik"Full".<br />Feed Item Footer, kosongkansahaja<br />Klik"Save Settings". Untukkepasti...
“Email"<br />Disinibolehkosongkansahajakeranaagakrumitjikaandamemilihuntukmengunakan. <br />
"Permissions" <br />
"Permissions"<br />Di siniandaadaduapilihansamaadahendaktutupataubukauntukorang lain:<br />1. Buka"Anybody“ klikUntuksemua...
TUTORIAL 4<br />“Dashboard”<br />
“Dashboard” <br />
KedudukanPaparanGambar: Dashboard <br />
“Dashboard” <br />KedudukanPaparanGambar: Template /Page ElementsPaparaniniakanmunculbilaandaklik “Layout” dalampaparan “D...
KedudukanPaparanGambar: Template / Font and Colour<br />Bahagianinitidakperludiubahsuai, kecuali yang sukakankelainandalam...
Edit HTML <br />
KedudukanPaparanGambar: Template / Edit HTML<br />Bahagianiniakansayaterangkandi lain post, inikeranaterlaluawalbagiandaya...
MemilihTemplate Baru<br />
KedudukanPaparanGambar: Template / Pick New Template.PaparaniniandabolehmenukarTemplate . denganklikmana-mana template dan...
Edit Navbar<br />
Edit Navbar<br />KedudukanPaparanGambar:Template / Page Elements / Edit NavbarUntukmenyesuaikan“Navbar” denganwarna blog a...
Edit Header<br />
Edit Header <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit Header<br />Untukmengubahnama blog (Title) ataup...
Edit Header<br />
Edit Header<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit HeaderMengikutpaparangambardiatassepatutnyaandabo...
Edit Header<br />
Edit Header<br />Add a Page Element<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element<br />Papara...
TambahanBLOG ( Gambar) <br />
TambahanBLOG ( Gambar) <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Picture...
Tambahan BLOG ( Gambar) <br />
ADD TO BLOG ( Picture)<br />"Browse" (Dalamkomputeranda)<br />KedudukanPaparanGambar: <br />Template / Page Elements / Add...
Tambahan BLOG ( Gambar) <br />
Tambahan BLOG ( Gambar) <br />"Browse" (Dalamkomputeranda)<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a P...
Tambahan BLOG ( Gambar) <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Pictur...
Template / Page Elements <br />
Template / Page Elements <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Pictu...
ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Gambar<br />
ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Gambar<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD T...
Edit About Me (Profile) <br />
Edit About Me (Profile)<br />Edit About Me (Profile)<br />KedudukanPaparanGambar: a. Template / Page Elements / Edit About...
ADD TO BLOG ( Text )<br />
ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Adsense<br />
ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Adsense<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD ...
ADD TO BLOG ( Labels ) <br />
ADD TO BLOG ( Labels )<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit LabelsTemplate / Page Elements / Add a...
Edit Archive <br />
Edit Archive<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit ArchiveTemplate / Page Elements / Add a Page Ele...
ADD TO BLOG ( Google Video Bar ) <br />
ADD TO BLOG ( Google Video Bar )<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ...
Edit Blog Post<br />
Edit Blog Post<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit Blog PostDi ruanganiniadalahsamasepertididalam...
ADD TO BLOG (Google News Bar) <br />
ADD TO BLOG (Google News Bar) <br />KedudukanPaparanGambar:Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Go...
ADD TO BLOG (Logo) <br />
ADD TO BLOG (Logo)<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Logo)<br />“L...
ADD TO BLOG (Link List)<br />
ADD TO BLOG (Link List) <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Link Li...
Template /Page Elements <br />
Template /Page Elements<br />KedudukanPaparanGambar: Template /Page Elements <br />Beginilahrupapaparan“Template /Page Ele...
Rupabentukmukahadapan blog yang sudahsiapdiubahsuai.<br />
TerimaKasih.<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panduan blog latest

784 views

Published on

panduan untuk sesiapa yang ingin membuat blog menggunakan wordpress

Published in: Self Improvement, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan blog latest

 1. 1. SELAMAT DATANG<br />
 2. 2. ApakahItu Blog?<br />Blog jugaadalahsatujenislaman web. Namun, berbezadarilaman web biasa, artikel-artikelbaruharussentiasaditambahdarimasakesemasa. Ada yang menulis blog setiapminggu, danadajuga yang menulis blog setiaphari. Dalam blog juga, pembacabolehmemberikankomendanmaklumbalasterhadaphasiltulisananda.<br />
 3. 3. MengapaNakBuat Blog?<br />Tidakdapatdinafikanbahawakini, blog lebihcepat popular berbandinglaman web biasa. Jadi, lebihramaiorang yang mulauntukmembuat blog denganpelbagaitujuan, antaranyaialah:<br />Sebagaidiaridancatatanharian<br />Tempatberkongsiilmupengetahuan<br />Berbicarahalpolitik (Anwar IbrahimdanKhir Toyo pun ada blog sendiri )<br />Sumberpendapatan, iaitusebagaicarauntukbuatduitsecara online<br />Antaracontoh-contoh blog adalahSaifulislam yang mengajakandaberfikir, Affuan.net yang memberi tips tentangbisnes Internet, danjugaKNizam Artwork yang membawaandaketempat-tempatmakan yang menarik. Taklupajugapada SembangKomputer.com yang mengandungibanyak tips-tips mengenaikomputer<br />
 4. 4. MudahnyaMenggunakan Blog!<br />Andatidakperlumenjadipakar IT untukmembinasebuah blog. Cukupjikaandapandaimenaipdanmenggunakan Internet, andasudahmampuuntukmemilikisebuah blog (^_^). Contoh:<br />Andahanyaperlutaipartikelanda,<br />
 5. 5.
 6. 6. Dan ianyaakandiletakkandalam blog anda :<br />
 7. 7. Pendekkata, andatidakperlubimbangmengenai design blog anda (bolehdidapatidenganpercuma), ataupunbahagian sidebar (katsebelahkanantu) yang seakankompleks. Tiadakod-kod yang susah yang perludihafal. Cuba sendiri, barulahandatahubahawamemulakan blog tidaklahsesusahmana.<br />
 8. 8.
 9. 9. Wordpress.org vs Wordpress.com<br />Wordpressadalahsebuah software yang digunakanuntukmembina blog. Banyaklagi software lain yang terdapatpadamasaini, tetapiWordpressadalah yang paling bagusdanmeluasdigunakan. Laman web rasmibagisistemWordpressiniadalahdiwww.wordpress.org.<br />Laman web Wordpress.com pula adalahsebuahperkhidmatan blog percuma yang disediakanolehsyarikatAutomattic. Iajugamenggunakan software Wordpress. Namunsebagai blog percuma, blog-blog yang dibuatdi Wordpress.com mempunyai had-had yang tertentu. Contohnya, andatakbolehmeletakiklan-iklan yang menggunakanJavascript.<br />Pendekkata, apabilasayabercakaptentangpluginataupun theme terbaruWordpress, iaadalahberkaitandengan software Wordpress yang digunakanpada blog berbayar, dan BUKAN padaservis blog percumadi Wordpress.com<br />
 10. 10. Pilihananda?<br />Sudahkahandatentukan blog apa yang andaingintulis? Serta perkhidmatan blog manakah yang andaakanguna? Dalamentriakandatang, sayaakanceritakansatu-persatumengenailangkah-langkahmembuat blog menggunakan Wordpress.com danBlogspot. Bagimereka yang serius, entrimengenai Wordpress.org jugaakanmenyusul. <br />Entri-entri lain dalamsiriini:<br />Buat blog percumadenganBlogspot<br />Buat blog percumadenganWordpress.com<br />Buat blog padadomain sendiridenganWordpress<br />
 11. 11. ApaItu Domain Dan Hosting?<br />Jikaandainginkanlaman web dengannamapilihanandasendiri, contohnya http://www.laman-web-www.laman-web-aku.com, apa yang perluandadapatkanialah domain dan hosting. Seperti yang sayadahterangkansebelumini, berikutmerupakansedikitpenerangantentang domain dan hosting:<br />
 12. 12. APA ITU DOMAIN?<br />Domain adalahalamatuntuklaman web anda. Contohnya, domain adalahhttp://sembangkomputer.com. Fikirdahulumasak-masaknamaapakah yang andaletaksebagai domain anda, keranaalamatinilah yang orangramaiakantaipdi web browser untukpergikelaman web anda. Olehitu, iaharuslahringkasdanmudahdiingati.<br />APA ITU HOSTING?<br />Hosting pula berfungsiuntukmenyimpansegala data-datamengenailaman web anda. Iaakanmenyimpan fail, teks, gambar, dansegalakandungandalamlaman web andasupayabolehdilawatiolehorangramai.<br />
 13. 13. Bagaimananakmendapatkan domain dan hosting?<br />Banyaksyarikat-syarikat yang menawarkanperkhidmatan domain dan hosting. AntaranyaialahDataKL. Andahanyaperlupergikelaman web tersebutdanpilihsalahsatudarimana-manapakej yang ditawarkan. Biasanya, bayaransecara online akandibuatmenggunakankadkreditatau PayPal. Tapijanganbimbangjikaandatidakmempunyaikadkreditatau PayPal, keranaandajugabolehmembuatbayaransecara bank-in dicawanganMaybank yang berdekatan.<br />
 14. 14. TUTORIALMEMBINA BLOG<br />Menggunakan blogger.com <br />
 15. 15. Membina WP-Blog dilocalhost<br />Download XAMPP Liteuntuk Windows. Ambil EXE version. Kemudian install dalam C:<br />
 16. 16. Klik ‘Start’ danpilih ‘Run’. Kemudian, paste C:xampplitesetup_xampp.batkemudian, tekan ‘OK’sehinggakelihatanpaparansepertigambardibawah. Ikutiarahan yang terpapar.<br />
 17. 17. Apabilaselesai, double click ‘xampp-control.exe’kemudiantekan‘start’untuk module Apache & Mysql.<br />
 18. 18. Bukabrowser, kemudian‘point’kehttp://localhost/ danpilihbahasa yang sesuai. Kemudian, clickphpMyAdmindibahagiansebelahkiri(http://localhost/phpMyAdmin)<br />
 19. 19. Kemudian, click‘create’ danXamppselesai.<br />Langkah 7:Download Wordpressdanunzipdibawahc:xampplitehtdocs<br />Langkah 8:Pastikanfolder wordpressadadidalamfolder htdocs (c:xampplitehtdocswordpress). Openwp-config-sample.phpkemudianisikandatabase name sebagaiwordpressdandatabase user sebagairoot. Database password andabiarkankosongsebab password tidakdiperlukankeranaandabukannyamelibatkan server. Yang lain jangandiubah.<br />// ** MySQL settings ** //define(’DB_NAME’, ‘wordpress’); // The name of the databasedefine(’DB_USER’, ‘root’); // Your MySQL usernamedefine(’DB_PASSWORD’, ”); // …and password (needs to be empty, just for local install)define(’DB_HOST’, ‘localhost’); // 99% chance you won’t need to change this value<br />Kalaudahbetul, save as dengannama wp-config.php dalamdirektori yang samadengan wp-config-sample.php<br />
 20. 20. Bukabrowserdannavigatekehttp://localhost/wordpress/wp-admin/install.php , Ikutsegalaarahandantahniah, andakinimempunyaisebuah blog dokumentasididalam pc sendiri. Jadi, tidakperlu edit satu per satuuntukdiuploadke internet, refreshberkali-kali. Kalautiada internet pun, masihbolehteruskanmengubahsuaitheme, pluginatausebagainya<br />
 21. 21. Cara mudahmencubawordpressdi PC<br />A)Proses Install:<br />1.Download BitnamiWordpress Stack<br />2.Double klikuntuk install<br />3.Next<br />
 22. 22. 4. Kemudian,<br />
 23. 23. Sekarangandaakandimintamengisi Login wordpressanda.Dalamcontohdibawah, sayamenggunakantestsebagai username untuk login keWordpress<br />
 24. 24. Masukkannamauntuk blog andadanklik Next.<br />
 25. 25. Kemudian,<br />
 26. 26. KlikfinishuntukmencubaWordpress yang andatelah install.<br />
 27. 27. B)Cara menggunakanBitnamiWordpress Stack:<br />1.Masukkan http://localhostdi browser andadantekanenter.AndaakandibawahkehalamanutamaBitnamiWordpress Stack.<br />2.Klik Access BitNamiWordPress Stack untukmenggunakanWordpress.<br />
 28. 28. KiniandatelahmempunyaiWordpressdi pc anda.<br />
 29. 29. 4.Untuk login keWordpress, type di browser anda : http://localhost/wordpress/wp-admin<br />
 30. 30. 6.Tahniah! InilahAdmin control panel untukWordpressanda.<br />
 31. 31. C)DirektoriWordpress<br />SekiranyaandainginmenambahpluginatauthemekedalamWordpress,andabolehexplorefolderWordpressdilokasiini: C:Program FilesBitNamiWordPressStackappswordpresshtdocs<br />
 32. 32. http://blogger.com<br />
 33. 33. Mencipta Google Akaun<br />
 34. 34. Namakan Blog Anda<br />
 35. 35. Pilih Template<br />
 36. 36. Melihat Blog Anda<br />
 37. 37. MengirimArtikel<br />
 38. 38. MengirimArtikel<br />Di sinilahtempatnyaandamenulisataumenyalinrencana - rencana yang andakehendaki, <br />andajugabolehmasukkangambardenganklikpadabutanggambar.<br />Apabilasemuanyadahsampurna,<br />klikbutang"PUBLISH"<br />
 39. 39. Masukkangambarklikbutanggambar<br />
 40. 40. Klik Browse untukmencarigambardikomputeranda. <br />
 41. 41. Klikgambar yang dikehendakidanklik "open" <br />
 42. 42. Kliksaizgambarkedudukan yang andapilihdantandakanpetak (Use this layout every) dankilk "UPLOAD IMAGE" <br />
 43. 43. Tunggusehinggamunculsepertigambardanklik "Done" <br />
 44. 44. Klik "PUBLISH"untukmendapatkanhasilnya<br />
 45. 45. Tayangkan Blog Anda "Display" <br />
 46. 46. Taipalamat email dan password yang digunakansemasamendaftar, klik"SIGN IN" <br />
 47. 47. Klik "Edit Profile" untuklangkahseterusnya. <br />
 48. 48. Klikpetakkeciljika Profile andaingindilihatorang lain, seterusnyaklik "Save Profile" danklik "Select blogs to display" <br />
 49. 49. TUTORIAL 3<br />Selaraskan blog andadengan ‘SETTINGS’<br />
 50. 50. Taip email dan password "SIGN IN"<br />
 51. 51. Klik "Settings”<br />
 52. 52. Paparan “Setting”<br />
 53. 53. Paparan “Settings”<br />Di siniandabolehUbahnama(Title) blog andadansedikitpenerangan(Description) untuknama blog anda.<br />Klik"YES" padapetak(Add your Blog to our listings?)<br />Klik"NO" padapetak(Show Quick Editing on your Blog?)<br />Klik"YES" padapetak(Show Email Post links?), supayapelawatmudahuntukmengenalpastianda.<br />Klik"YES" padapetak(Global Settings)Untukpastikanklik"Save Settings".<br />
 54. 54. "Publishing"<br />
 55. 55. "Publishing"Di siniandabolehjikanakmenukaralamat (url) blog anda.<br />Klik"YES" pada"Send Pings"Klik"Save Settings" untukkepastian. <br />
 56. 56. "Formatting" <br />
 57. 57. "Formatting" <br />
 58. 58. "Formatting" <br />Bahagianini yang perludilakukanialah:"Show" andabolehambilangka yang paling sesuaiialah (10).<br />“Time Zone" Ikutmasadimanaandaberada.<br />"Language" Ikutbahasa yang andanaktulis.<br />Tandakan"Yes" padapetakpilihanYesatauNo.Klik"Save Settings" <br />
 59. 59. "Comments" <br />
 60. 60. "Comments"<br />Comments klik"Show".<br />Who Can Comment? klik"Anyone".<br />Comments Default for Posts klik"New posts Heve Comments".<br />Backlinksklik"No". (atauPilihansendiri).<br />BacklinksDefault for Posts klik"New Posts No HeveBacklink" (ataupilihansendiri).<br />Comments Timestamp Format klik( IkutPilihanSendiri).<br />Show comments in a pop up window? klik"No".<br />
 61. 61. Enable comment moderation? klik "No".<br />Show word verification for comments? klik "Yes".<br />Show profile images on comments? klik "Yes".<br />Comment Notification Address klik "Taipalamat<br />email supayaandadapattahubilaadapelawatmemberi "Comments“<br />Klik "Save Settings" untukkepastian. <br />
 62. 62. "Archiving" <br />
 63. 63. "Archiving" <br />Archive Frequency klikikutpilihanandasebaiknya"Daily" jikaandasetiapharidapatmembuat"Post".<br />Enable Post Pages? klik"Yes".<br />Klik"Save Settings"untukkepastian. <br />
 64. 64. “Site Feed" <br />
 65. 65. “Site Feed"<br />Allow Blog Feed klik"Full".<br />Feed Item Footer, kosongkansahaja<br />Klik"Save Settings". Untukkepastian. <br />
 66. 66. “Email"<br />Disinibolehkosongkansahajakeranaagakrumitjikaandamemilihuntukmengunakan. <br />
 67. 67. "Permissions" <br />
 68. 68. "Permissions"<br />Di siniandaadaduapilihansamaadahendaktutupataubukauntukorang lain:<br />1. Buka"Anybody“ klikUntuksemuaorangbolehtengok blog anda.2. Takperluandapilih.3. Tutup"Only blog authors" ( andasendirikalaunaktengokperlu"SIGN IN" terlebihdahulu.<br />Klikmana-manapilihanandadanKlik"ALLOW ANYBODY" atau"ALLOW AUTHOR ONLY" <br />
 69. 69. TUTORIAL 4<br />“Dashboard”<br />
 70. 70. “Dashboard” <br />
 71. 71. KedudukanPaparanGambar: Dashboard <br />
 72. 72. “Dashboard” <br />KedudukanPaparanGambar: Template /Page ElementsPaparaniniakanmunculbilaandaklik “Layout” dalampaparan “Dashboard” bolehjugaandanamakan (Template /Page Elements)IanyamengandungiEmpatbahagian:1. Page Elements. 2. Font and Colour. 3. Edit HTML. 4. Pick New Template. <br />
 73. 73. KedudukanPaparanGambar: Template / Font and Colour<br />Bahagianinitidakperludiubahsuai, kecuali yang sukakankelainandalammemilihwarna. <br />
 74. 74. Edit HTML <br />
 75. 75. KedudukanPaparanGambar: Template / Edit HTML<br />Bahagianiniakansayaterangkandi lain post, inikeranaterlaluawalbagiandayang barumulamembena blog untukmengubahsuaimelaluiruanganini ( Edit HTML). Nota: Copy dansimpan template yang asalsupayasenangnakbetulkanbalikbilausahaandamenukargagal. <br />
 76. 76. MemilihTemplate Baru<br />
 77. 77. KedudukanPaparanGambar: Template / Pick New Template.PaparaniniandabolehmenukarTemplate . denganklikmana-mana template danklik “SAVE TEMPLATE”.Template pilihansayaialah“Rounders” yang disebelahataskananbertandacoklat.Nota:Memilih template perludilakukansebelumandamengubahsuaidiruangan lain. Inikeranajikaandatukar template selepasandasiapmengubahsuai blog andaakanbaliksemulasepertisebelumdiubahsuai, kecualipost yang andabuat. <br />
 78. 78. Edit Navbar<br />
 79. 79. Edit Navbar<br />KedudukanPaparanGambar:Template / Page Elements / Edit NavbarUntukmenyesuaikan“Navbar” denganwarna blog anda, andabolehklikmana-manawarna“Navbar” diatasdanklik“SAVE CHANGES” <br />
 80. 80. Edit Header<br />
 81. 81. Edit Header <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit Header<br />Untukmengubahnama blog (Title) ataupeneranganmengenai blog (Blog Description). Iabolehjugadilakukandalambahagian“Settings” sepertidipostyang lepas.Nota:andabolehjugameletakkanketeranganmengenai blog andadibahagian“Sidebar”, seperti yang terteradengantajuk“About Blog”. <br />
 82. 82. Edit Header<br />
 83. 83. Edit Header<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit HeaderMengikutpaparangambardiatassepatutnyaandabolehsetkangambarterteradibahagian “Header” blog anda‘Nota: 1. Sehingga pos inidibuatsayadapaticarainimasihbelumberfungsidenganbaik (tiadanampakgambardibahagianitusetelahanda“SAVE CHANGES”.2. Mungkinbolehberfungsidenganbaikkalauandamenguna “Template” yang lain (tapisayabelummencubanya)3. Sebagaipengantisayacadangkanseterusnyaandaikutilangkah-langkahseterusnyasepertidibawahini. <br />
 84. 84. Edit Header<br />
 85. 85. Edit Header<br />Add a Page Element<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element<br />Paparandiatasmenunjukkanruang-ruang yang bolehdiubahsuai. Hasildaripadaklik“Add a Page Element” <br />Seterusnyaandaklik”ADD TO BLOG” (Picture) untukmeletakgambardibahagianatas blog anda. <br />Hasilnyaandalihatgambardibawah. <br />
 86. 86. TambahanBLOG ( Gambar) <br />
 87. 87. TambahanBLOG ( Gambar) <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Picture)<br />Setelahmendapatkanpaparandiatasandahanyaperluklik“Browse” Untukmencarigambardikomputeranda.<br />
 88. 88. Tambahan BLOG ( Gambar) <br />
 89. 89. ADD TO BLOG ( Picture)<br />"Browse" (Dalamkomputeranda)<br />KedudukanPaparanGambar: <br />Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Picture) / Browse/ klikmana-manaanakpanah. <br />Klik mama-manaanakpanahdan Folders untukmencarigambar yang dikehendaki yang andatelahsediakandalamkomputeranda. Nota:andaperlumenyediakansatu “Folders” untukmeletak fail gambar yang nakandagunakandalam blog danandatempatkandi “My Documents”, komputeranda.<br />
 90. 90. Tambahan BLOG ( Gambar) <br />
 91. 91. Tambahan BLOG ( Gambar) <br />"Browse" (Dalamkomputeranda)<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Picture) / Browse<br />Setelahmenjumpaisasaranandaklikpadagambartersebutdanklik“Open”dantunggusampaiterpaparsepertidibawah. <br />
 92. 92.
 93. 93. Tambahan BLOG ( Gambar) <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Picture) / Browse / Open<br />Setelahandamendapatkanpaparaniniandateruskanlangkahbeikutklik“SAVE CHANGS” <br />
 94. 94. Template / Page Elements <br />
 95. 95. Template / Page Elements <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Picture) / Browse / Open / SAVE CHANGES<br />Gambardiatasmenunjukkanpaparan“Template /Page Elements” yang diantaranyanyamenunjukkankedudukangambar yang andapasang (yang bertanda“Picture”)<br />1. “Picture” disebelahatasadalahtempatsepatutnyaandaletakkan, (Ruanganituasalnyakosong).2. “Picture” disebelahbawah pula adalahtempat yang sepatutnyaandamulamengambilgambaritu.3. Angkat “Picture” dibawahkeatasdanklik“SAVE” untukmendapatkepastian.Nota:1. Mulakan“Add a Page Element” mengikutukurangambar yang andakehendaki.2. Gambardipaparaniniadalahsebagaicontohpaparan“Template /Page Elements” yang hampirsiapdiubahsuai. <br />
 96. 96. ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Gambar<br />
 97. 97. ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Gambar<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript)<br />Paparaninimeunjukkanandabolehmemasanggambardenganmengunakansistem“HTML atau JavaScript”<br />Sekarangapa yang terteraadalahsistemHTMLuntukandamemasanggambarBendera Malaysia danJata Malaysia. <br />Kedudukansebenarialahsebelahtepikanandiatas“About Me” <br />
 98. 98. Edit About Me (Profile) <br />
 99. 99. Edit About Me (Profile)<br />Edit About Me (Profile)<br />KedudukanPaparanGambar: a. Template / Page Elements / Edit About Me (Profile)b. Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Profile)<br />Paparandiatassamajugadenganhasilklik“Edit Profail” dalampaparan“Dashboard”. <br />Andabolehmengubahmana-mana yang andakehendakkidanklik“SAVE CHANGE”untukpaparkanatauandabolehklik“REMOVE PAGE ELEMENT” untuktidakdipaparkandi blog anda, Nota:About Me bolehdipaparkansemulawalaupunandatelahbuangdanpasangbeberapa kali. <br />
 100. 100. ADD TO BLOG ( Text )<br />
 101. 101. ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Adsense<br />
 102. 102. ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript) Adsense<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( HTML / JavaScript)<br />Paparaninisamasepertipaparan” HTML / JavaScript”diatas, Cuma yang berbezaialah yang diatasitu “Programn HTML” dandisinipula “Program JavaScript”.Pograminihanyabolehdibuatolehorang yang pakarmengenainyasahaja.Nota:1. Contohdisiniadalah“JavaScript” dari“Google Adsense” https://www.google.com/adsense/login/en_US/?destinationklik%2Fadsense%2Fhome.2. Andabolehmenyertaidengansyarat, andatelahmempunyai Blog denganmengunakanhttps://www.blogger.com/start. atau Website berbahasaInggeris. <br />
 103. 103. ADD TO BLOG ( Labels ) <br />
 104. 104. ADD TO BLOG ( Labels )<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit LabelsTemplate / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Labels )<br />“Labels” adalahpaparanhasilpostyang andalabelkandibawahnyaketikaandamembuatsetiappost.Nota:Bolehdi“Edit” untukpaparkanatausembunyikan.<br />
 105. 105. Edit Archive <br />
 106. 106. Edit Archive<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit ArchiveTemplate / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Archive )<br />“Archive” adalahpaparanhasil pos mengikutapa yang andasetkan ( harian, mingguanataubulanan.)Nota: andabolehsetkanmengikut yang andasuka, bolehpamerkanatausembunyikan.<br />
 107. 107. ADD TO BLOG ( Google Video Bar ) <br />
 108. 108. ADD TO BLOG ( Google Video Bar )<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG ( Google Video Bar )<br />“Google Video Bar” iniandabolehpamerkansekiranyaadakesesuaiandengan blog anda. <br />
 109. 109. Edit Blog Post<br />
 110. 110. Edit Blog Post<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Edit Blog PostDi ruanganiniadalahsamasepertididalamruangan“Setting” sekiranyaandasudahmembuat“Setting” sebeluminiandatidakdigalakkan“Edit” disinikecualibagi yang sudahmemahamiselokbelok blog keseluruhannya. <br />
 111. 111. ADD TO BLOG (Google News Bar) <br />
 112. 112. ADD TO BLOG (Google News Bar) <br />KedudukanPaparanGambar:Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Google News Bar)<br />“Google News Bar” andabolehpamerkanuntuk blog andamembuat link dengan website orang lain. <br />
 113. 113. ADD TO BLOG (Logo) <br />
 114. 114. ADD TO BLOG (Logo)<br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Logo)<br />“Logo”andapaparkanuntukjenama blog anda.<br />
 115. 115. ADD TO BLOG (Link List)<br />
 116. 116. ADD TO BLOG (Link List) <br />KedudukanPaparanGambar: Template / Page Elements / Add a Page Element / ADD TO BLOG (Link List)<br />“Link List” biasanyaandaberitajuk“BlogRoll” ikuticontoh yang adaKlik“ADD LINK’ untukmenambahdanklik“SAVE CHANGES” untukkepastian.Nota :Letaklahmana-mana“URL” blog andayang ada, atau blog danwebsiteorang lain yang andarasakansesuai. <br />
 117. 117. Template /Page Elements <br />
 118. 118. Template /Page Elements<br />KedudukanPaparanGambar: Template /Page Elements <br />Beginilahrupapaparan“Template /Page Elements” Yang sudahsiapdiubahsuai. Nota:*Andabolehmengubahsegala yang telahandabuatdenganklik“Edit”.*Janganlupaklik“SAVE” atau“SAVE CHANGES” setiap kali selesaiubahsuai.<br />
 119. 119. Rupabentukmukahadapan blog yang sudahsiapdiubahsuai.<br />
 120. 120. TerimaKasih.<br />

×