Investeren in mhealthDe heilige graal van meer gezondheid, beteregezondheidszorg én minder kosten             ...
Toenemende vraag      Toenemende vraag Zorg        Dubbele vergrijzing            Vraag     ...
Demografie: aantal ouderen … Percentage van de totale bevolking                    Bron: Nimwegen en B...
Kosten en opbrengsten van zorg …
Krachtenveld …  Zorgvraag / Kosten Verlagend                      ~         Zorgvraag / K...
Meer zorg …  Zorgvraag / Kosten Verlagend                       ~        Zorgvraag / Kosten...
Veel potentieel …  Zorgvraag / Kosten Verlagend                        ~      Zorgvraag / K...
Het wordt urgent …  Zorgvraag / Kosten Verlagend                      ~        Zorgvraag / K...
‘Risico’ van focus opkorte termijn zorgkostenbeheersing …  Zorgvraag / Kosten Verlagend                 ...
Ook al omdat dit “gemakkelijker”is dan daadwerkelijke optimalisatie …   Zorgvraag / Kosten Verlagend          ...
Er staat echter veel op het spel …    Het uitblijven van daadwerkelijke ZorgOptimalisatie (i.p.v.           ...
Samenvattend …  •  Zorgkosten zullen de meeste aandacht opeisen in de discussies rond het    zorgsysteem de komende 1...
Bijdrage van mhealth …
Primaire vragen …
Doblin, 10 types of innovation … 1. Business model                 5. Product performance  how the ente...
Voorbeelden …
Innoveren over meer dan één as …
App-otheek met app op recept …    om te beginnen in Apeldoorn    2012:App-otheek met een APP op recept …Even geen A...
De dokter heeft nog een uitdaging …Twee orthopeden besluiten om standaard poliklinische controles na eenheupvervanging te ...
Regelt de patiënt het zelf …
Drie dimensies business case ...                                   • Invulling strategi...
Welk type onderneming start je?
Business model (Canvas) …
Innovatie en investeerder …  •  Waarom en voor wie is de oplossing?     • Welke stakeholders? (patiënt, zorgverlene...
Innovatie en investeerder …  •  Welke belemmeringen zijn er:     • Richtlijnen     • Wetgeving     • Privac...
Investeren in mhealth …  Voor nieuwe ontwikkelingen als mhealth is de (financiële) business case  van ondergeschikt bela...
Wat is wijsheid voor de onderneming …  Voor een onderneming is het van belang een zorgvuldige keuze te  maken bij het zo...
Welk type investeerder en financiering …1.  Start-ups zullen vaak het eerste geld er zelf in moeten   Impact investeer...
Investeerder betrekken …  Vier fasen:  1. Evaluatiefase: propositie wordt beoordeeld door de investeerder (6 mnd)   a...
30
Dank voor uw aandacht!Hans ter Brake0629525292htbrake@vitalinnovators.nlHansterbrake.wordpress.com  @hansterbrake
Tarieven huisarts …
Ziek zijn en informatie zoeken …                  Bron: RVZ
De ene patiënt is de andere niet … •  Minder zelfredzame zorgcliënten (50%)   Volgzaam, consumptiegericht, gemakgeric...
Klassieke patiënt               CliëntPatiënt die regie volledig bij        Patiënt consulteert de z...
Veel initiatieven,de patiënt raakt de weg kwijt …de dokter ook?                 36
mhealth, investeren - Hans ter Brake
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

mhealth, investeren - Hans ter Brake

721 views

Published on

Workshop Vodafone Foundation: Health + Mobile = Good Business

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

mhealth, investeren - Hans ter Brake

 1. 1. Investeren in mhealthDe heilige graal van meer gezondheid, beteregezondheidszorg én minder kosten Verbeter de gezondheid van de populatie Verbeter de ‘zorg-experience’ (incl. kwaliteit, Verlaag de kosten Hans ter Brake toegankelijkheid van zorgverlening Augustus 2012 en veiligheid) per hoofd van de populatie
 2. 2. Toenemende vraag Toenemende vraag Zorg  Dubbele vergrijzing Vraag  Consumentisme  Nieuwe ziekten naar zorg  Betere behandelingen van bestaande ziekten Hoe kloof overbrug- gen? Afnemend aanbod  Afnemend aantal werkkrachten Aanbod  Stabiele professionele capaciteit van zorg  Controle van de kosten Jaar 2000 2010 2020 2030 2040
 3. 3. Demografie: aantal ouderen … Percentage van de totale bevolking Bron: Nimwegen en Beets, 2000
 4. 4. Kosten en opbrengsten van zorg …
 5. 5. Krachtenveld … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends – en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends – Zorgverbeteringspotentieel Welvaart en Verwachting • Uit de hand lopende kosten/premie • Grote variatie in aanpak/resultaten van zorg • Patiëntveiligheid • Solidariteit verder onder druk 4 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 6. 6. Meer zorg … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends – en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends – Zorg Verbeterings-potentieel Trends Welvaart en Verwachting • Meer Mogelijkheden Voor: • Meer Zorg Van: • Een Hogere Kwaliteit 5 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 7. 7. Veel potentieel … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends – en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? • Kwaliteit omhoog, kosten omlaag Regulering en financiering Maatschappelijke Trends – Zorgverbeteringspotentieel • Trends Patiënt centraal Welvaart en Verwachting • Patiënt-participatie • Multidisciplinair • Specialisatie • Samenwerking • Reallocatie Ketenzorg/ Netwerkzorg • Health Knowledge Management • Virtualisatie en Substitutie • Verspilling eruit halen 6 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 8. 8. Het wordt urgent … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends – en Economische urgentie Technische Ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke Trends – Zorgverbeteringspotentieel ! Welvaart en Verwachting 7 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 9. 9. ‘Risico’ van focus opkorte termijn zorgkostenbeheersing … Zorgvraag / Kosten Verlagend ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Maatschappelijke Medische en Demografische trends – en Economische urgentie Technische ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends – Zorgverbeteringspotentieel Welvaart en Verwachting • Marktwerking • Pakketverkleining • Meer eigen betaling • Zorgonthouding en ontmoediging • Ketenbeloning • Generieke korting • Outcome Based Beloning • Prijs/Beloning-reductie • Performance Management • Aanpassing Financiering • Verschuiving naar eerste lijn • Aanpassing Regulering 8 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 10. 10. Ook al omdat dit “gemakkelijker”is dan daadwerkelijke optimalisatie … Zorgvraag / Kosten Verlagend • ~ Zorgvraag / Kosten Verhogend Ten koste van individuele zorgaanbieders • Snel / Korte termijn Medische en Technische Ontwikkelingen Maatschappelijke • Afdwingbaar en meetbaar Demografische Trends – en Economische urgentie Dubbele Vergrijzing • Ten koste van burger Wild Card ? Regulering en Financiering Maatschappelijke trends – Zorgverbeterings-potentieel Welvaart en verwachting • Brede betrokkenheid over Netwerk/Keten heen nodig • Vaak herdefiniëring van rol zorgorganisaties • Vaak nog slechts Indirect Meetbaar en Opvolgbaar • Grote inspanning • Investeringskarakter • Vaak geen eenduidig aanspreekpunt (“factuuradres”) 9 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 11. 11. Er staat echter veel op het spel … Het uitblijven van daadwerkelijke ZorgOptimalisatie (i.p.v. ZorgKostenBeheersing) leidt tot: Reductie Zorgbeloning Zorg-onthouding “Zorgkostenbeheersing is het onvermijdelijke Plan B als echte Optimalisatie niet lukt” 10 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 12. 12. Samenvattend … • Zorgkosten zullen de meeste aandacht opeisen in de discussies rond het zorgsysteem de komende 10 jaar. • Dit houdt het risico in dat de aandacht relatief meer naar korte termijn zorgkostenbeheersing zal uitgaan ten nadeel van zorg-levering-optimalisatie , zeker indien deze sneller stijgen dan het BNP. • De zorgsector en zorgICT zullen zoveel mogelijk samen moeten werken aan het nastreven van betere gezondheid en gezondheidszorg en verlaging van kosten … en de toegevoegde waarde die ICT hierbij heeft. • Deze zorgverbeteringsaanpak niet meer vrijblijvend maken! Taakstellend, met consequenties. Met rol voor patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars … en zorgICT. • De zorgICT zal manieren moeten vinden om de toenemende samenwerking en specialisatie op een toekomst vaste manier te faciliteren. • De zorgsector en zorgICT zullen er alles aan moeten doen om de privacy- discussie te isoleren en reduceren in scope. 11 Bron: Benthust&Co, bewerkt
 13. 13. Bijdrage van mhealth …
 14. 14. Primaire vragen …
 15. 15. Doblin, 10 types of innovation … 1. Business model 5. Product performance how the enterprise makes money basic features, performance and functionality 2. Networking 6. Product system enterprise’s structure/ extended system that surrounds an value chain offering 7. Service how you service your customers Finance Process. Offering Delivery Business Networking Enabling Core Product Product Service Channel Brand Customer model process process performance system experience 8. Channel 3. Enabling process how you connect your assembled capabilities offerings to your customers 9. Brand 4. Core process how you express your proprietary processes that add offering’s benefit to value customers 10. Customer experience how you create an overall experience for customers3 or fewer types – Sustaining Innovation6 or more types – Disruptive Innovation 14
 16. 16. Voorbeelden …
 17. 17. Innoveren over meer dan één as …
 18. 18. App-otheek met app op recept … om te beginnen in Apeldoorn 2012:App-otheek met een APP op recept …Even geen Apeldoorn bellen
 19. 19. De dokter heeft nog een uitdaging …Twee orthopeden besluiten om standaard poliklinische controles na eenheupvervanging te vervangen door patiënten via het internet eenvragenlijst over het functioneren van de heup beantwoorden.Slimme software selecteert op basis van de gegeven antwoorden welkepatiënten alsnog een uitnodiging krijgen om op de poli te komen. De proefdie met de nieuwe werkwijze wordt uitgevoerd, is zeer succesvol.Echter, de orthopeden krijgen een vergoeding voor een face-to-faceconsult, maar niet voor het monitoren van patiënten via Internet. Huninkomsten zijn dus afgenomen en hun kosten toegenomen …De proef wordt niet voortgezet … 19
 20. 20. Regelt de patiënt het zelf …
 21. 21. Drie dimensies business case ... • Invulling strategie/klantbelofte • Toename klantloyaliteit / PR • Omzet/Winst Bedrijfs/Kosten- • Kortere opnameduur beheer (€) • Beheersing kosten chronische ziekten (regionaal) • Taakverlichting personeel • Taakintegratie (motivatie) • Reductie kosten zorgverleners • ... 1. Productiviteit 2. Tevredenheid 1. Patiënttevredenheid 3. Aantrekkelijke 2. Toegangstijd en doorlooptijd werkgever 1. Self service 3. Van zorg en ziekte naar 2. Zelfmanagement gezondheid en gedrag 3. Co-productie Zorgverlening Patiëntwaarde• Goed gastheerschap is (ook) beterschap • Minder angst, meer gemak/vertrouwen• Reduceren van ondervoeding 1. Patiënt als Partner • Meer inbreng/autonomie• Bevorderen genezing/revalidatie 2. Kwaliteit van zorg • Blijvende aandacht voor gezondheidsbevordering• Voorkomen verergering/herhaling 3. Leren / Transformeren (preventie)• Secundaire preventie • Actief betrokken / Gelijkwaardige partij• Taakverlichting zorgverleners • ...• ...
 22. 22. Welk type onderneming start je?
 23. 23. Business model (Canvas) …
 24. 24. Innovatie en investeerder … • Waarom en voor wie is de oplossing? • Welke stakeholders? (patiënt, zorgverlener, zorgorganisatie, zorgverz.) • Segment (ouderen/jongeren, … ) • Pro’s en con’s per stakeholder • Concurrentie? – nieuw, vervanging, … • Wat lost het op? – wat levert dat op? • Materieel / Immaterieel • Over meerdere assen (Doblin) • Wie gaat ervoor betalen? – waarom? • Betaler is vaak niet gebruiker! • Waarom betaalt betaler en gebruikt gebruiker? • Substitutie? – relisatie van de business case • Hoe opschaling? • Samen met klanten ontwikkeld/getest – innovatiecycli • Bewijsvoering vanuit pilots – zorg is glazen huis … • Integratie met bestaande oplossingen? • Veranderaanpak • Regionaal, landelijk – Internationaal? • Snelheid? - Not invented here …
 25. 25. Innovatie en investeerder … • Welke belemmeringen zijn er: • Richtlijnen • Wetgeving • Privacy/Security • PR – positief/negatief • Scenario’s uitwerken: • Wat zou zonder de innovatie (toch) wel gebeurd zijn? • Opbrengsten/kosten vallen tegen • Tijdspad wordt niet gehaald (ontwikkeling, implementatie, opschaling • Risico’s • Businessplan / Financiering: • Welk type onderneming (maatschappelijk, traditioneel) • Businessplan (Canvas) • Behoefte • Sociaal rendement • Financieel rendement • Meerdere (soorten) investeerders • …
 26. 26. Investeren in mhealth … Voor nieuwe ontwikkelingen als mhealth is de (financiële) business case van ondergeschikt belang in de evaluatie, omdat er nog zoveel onzekerheid in de markt zit dat daar nog weinig zinnigs over te zeggen is. Dan is de afweging primair gericht op de ondernemer en partners en zal in de business case vooral het strategische aspect (onderscheidend vermogen, marktbenadering, business model etc) een rol spelen in de afweging. Ook de schaalbaarheid speelt in de afweging een rol. Een local for local oplossing zal weinig potentie hebben, omdat de markt dan beperkt is. N.b. Het is niet onwaarschijnlijk dat investeringen in mhealth vooralsnog ook beperkt worden, doordat de gezondheidszorg toch veel verschilt tussen landen en het dus lastig is om een global solution te maken die schaalbaar is.
 27. 27. Wat is wijsheid voor de onderneming … Voor een onderneming is het van belang een zorgvuldige keuze te maken bij het zoeken naar investeerders. Overwegingen hierbij zijn: • Duidelijke focus op het marktsegment waarin je als onderneming zelf actief bent; • Het netwerk dat de investeerder meebrengt. Met name ook richting strategische partners; • De mate waarin een investeerder mogelijkheden heeft om door te investeren – eventueel via partners • De exit horizon van de investeerder • Omdat samenwerking tussen ondernemer en investeerder cruciaal is, moet je ook een goede (vertrouwens-)relatie met de investeerder hebben
 28. 28. Welk type investeerder en financiering …1. Start-ups zullen vaak het eerste geld er zelf in moeten Impact investeerders lopen hier een beetje doorheen, omdat zij het steken, danwel met hulp van friends + family. maatschappelijke aspect ook meenemen.2. In een volgende fase komen business angels en In paradigma veranderende initiatieven als mhealth kunnen impact investeerders publiek/private investeerders in beeld (bijvoorbeeld bereid zijn om al in een hele vroege fase regionale ontwikkelingsmaatschappijen), maar ook in te stappen. Je moet dan natuurlijk wel zicht hebben op en zelf streven naar het door de SEED faciliteit ondersteunde bereiken van een maatschappelijke investeringsfondsen die het mogelijk maken een impact. Impact investeerders zijn geen slappe vorm van investeerders, maar versie 1.0 te ontwikkelen en in de markt te zetten gericht op een risico-rendement-impact3. Traditionele venture capital en/of corporate venturing verhouding ipv een risico-rendement verhouding. partijen die de marktintroductie en groei willen financieren.4. Private equity en bankfinanciering komen daarna pas in een meer steady en going concern situatie.Financieringstype voor mhealth initiatieven zal toch primair equity dan wel convertible zijn, want geld zalveelal in (software)ontwikkeling en marketing geïnvesteerd worden. Er zijn geen zekerheden, waardoorlening niet waarschijnlijk is. Bij een lening wordt tevens de upside beperkt.
 29. 29. Investeerder betrekken … Vier fasen: 1. Evaluatiefase: propositie wordt beoordeeld door de investeerder (6 mnd) a. Integrale propositie (product, markt, organisatie, financieren); b. Kwaliteit van de ondernemer/het team (80% besluitvorming); c. Kwaliteit samenwerkingspartners. 2. Contracteringsfase (3 mnd) a) Risico-investeerder – Maximale bescherming van belang b) Claimen van rechten / Antiverwatering c) Key man clausule / Good/Bad leaver 3. Investmentfase (3 mnd) a) Nauwe samenwerking investeerder en ondernemer b) Vertrouwen en transparantie is cruciaal c) Extra financiering, evt. via alternatieve kanalen; vroegtijdig inbrengen d) Onverwachte verrassingen zijn dodelijk 4. Exit: elke investeerder zal er op termijn willen uitstappen a) Doorverkoop, strategisch acquisitie of IPO b) Ondernemer en investeerder vaak niet dezelfde timing
 30. 30. 30
 31. 31. Dank voor uw aandacht!Hans ter Brake0629525292htbrake@vitalinnovators.nlHansterbrake.wordpress.com @hansterbrake
 32. 32. Tarieven huisarts …
 33. 33. Ziek zijn en informatie zoeken … Bron: RVZ
 34. 34. De ene patiënt is de andere niet … • Minder zelfredzame zorgcliënten (50%) Volgzaam, consumptiegericht, gemakgericht, weinig tevreden met eigen gezondheid, wil eenvoudige informatie, hoge zorgvraag, lokaal georiënteerd, voorkeur voor zorgvoorziening in de buurt. • Pragmatische zorgcliënten (40%) Resultaatgericht, kwaliteit van zorgaanbod staat voorop; gericht op nieuwe medische technologie, actief op zoek naar informatie, weinig moeite met toenemende keuzemogelijkheden, kiest als het nodig is voor behandeling elders (in het buitenland) • Maatschappijkritische zorgcliënten (10%) Gezonde levensstijl, tevreden over eigen gezondheid, minder technische en materieel ingesteld, kritische en mondig, zoeken betrouwbare en verdiepende informatie, willen keuzevrijheid en inspraak bij keuze van zorginstelling en behandelaar Bron: VWS, Wat werkt bij wie
 35. 35. Klassieke patiënt CliëntPatiënt die regie volledig bij Patiënt consulteert de zorgverlenerzorgverlener legt: en overlegt. Patiënt als meedenker:• Volgt instructie • Informatie verstrekken• Vertrouwt volledig op • In onderling overleg zorgtraject behandelaar vaststellen• Behoefte aan informatie op maat • Alternatieven bespreken en• Één aanspreekpunt, belangrijke doorvragen rol huisarts Patiënt rollenRegisseur Co-producentPatiënt als meebeslisser: Patiënt als meedoener. De• Eigen initiatief, actieve ervaringsdeskundige, vooral bij informatieverzamelaar chronische ziekten.• Eigen keuzes • Inhoudelijke verbetering van zorg• Gebruik van ehealth • Waarden registreren, zelfmonitoring ziekteproces • Zelf acteren op signalen, zelfmanagement Bron: CWZ, portaalstrategie
 36. 36. Veel initiatieven,de patiënt raakt de weg kwijt …de dokter ook? 36

×