Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BVV Congres 2012 “ Arbeidsongevallen” Dhr Bart Vanholst, Ethias   Verzekeringen
Arbeidsongevallen   Tienen, 29 september 2012     Bart Vanholst  Ethias Arbeidsongevallen
I 6/11/03 I
Beroeps
           Vrijwilliger
   Wet
3.7.67
          K.B.
6.5.71
                ...
I 6/11/03 I
Wat
is
een
arbeidsongeval
?
   •  ongeval (rechtspraak)     •  plotse gebeurtenis     •  letsel     •  uitwe...
•  hoeft niet ogenblikkelijk te zijn •  de gebeurtenis moet plots zijn, niet het letsel : cfr.     overbelastingspath...
•  aantasting lichamelijke / geestelijke integriteit / beide •  geen materiële schade (maar : vervanging/herstel   best...
equivalentieleer : voldoende dat één van de oorzaken    van uitwendige aard is, het hoeft niet de    “belangrijkste”...
•  als men onder gezag staat en dus beperkt wordt door       zijn arbeid in zijn persoonlijke vrijheid  •  ongeval...
alle middelen van recht   weerlegbare vermoedens       art.
2
lid
2
en
lid
4
wet
‘67    1.

letsel
en
gebeurte...
het
is
het
normale
traject
dat
de
om
zich
van
  zijn
verblijfplaats
te
begeven
naar
de
plaats
  waar
hij
werkt
en
omgeke...
overschrijden dorpel, verlaten van privé-  verblijfI 6/11/03 I
is niet noodzakelijk domicilie-adres of       woonplaats. Een zekere duurzaamheid,       regelmaat en de bed...

            twee
criteria:
TIJD
en
PLAATS            onderbreking/omweg       miniem
   ...
bewijs door slachtoffer :    •  cfr. ongeval    •  bewijs ongeval op normaal traject       •  of gelijkgest...
I 6/11/03 I
=
de
jaarlijkse
bezoldiging
waarop
de
getroffene
recht
heeK
op
het
IjdsIp
dat
het
ongeval
zich
heeK
voorgedaan
weWelijk
max...
wet
’67
arIkel
3bis
=
wet
‘71
              tenzij                
             ...
beperkt
tot
weWelijk
maximum
’67
      wet
17/05/2007

€
24.332,08

        aan
index
138,02
(1.1.90)
opm.:
i...
• 
het
werkelijk
geleden
inkomensverliesmet
 maximum
het
plafond
(zie
vorige,
reëel
 inkomen)/365
per

kalenderdag
 ...
BWO
<
5%
     Rente
    =
basisloon
x
%B.W.O.
x
50%
         Niet
geïndexeerd
         Geen
beta...
BWO
>of=
5%
en
<
10%
    Rente
    =
basisloon
x
%B.W.O.
x
75%
         Niet
geïndexeerd
         ...
BWO
>of=
10%
en
<
16%
    Rente
    =
basisloon
x
%B.W.O.
                     
       ...
BWO
=of>
16%
    Rente
     =
basisloon
x
%B.W.O.
                       
       Geï...
rente
      =
basisloon
x


%
    rechthebbenden
:

30
%

echtg./weW.
samenw.
(!)
    
...
+
overlijdensverzekering
Bij
overlijden
in
dienst
of
ten
gevolge
van
in
dienst
    opgelopen
verwondingen
of
ziekten
 ...
Niet
“alle”
medische
kosten
worden
steeds
vergoed,
verwijzing
naar
RIZIV‐tarief.
maar : zorgen niet opgenomen in nomenclat...
• 
apothekerskosten
 • 
prothesen

 • 
verplaatsingskosten
 • 
verblijfskosten
 • 
hulp
van
derden
 limitaIef
en
...
I 6/11/03 I
Partners BVV Congres 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arbeidsongevallen” Dhr Bart Vanholst, Ethias Verzekeringen

1,618 views

Published on

bvv congres 2012 “arbeidsongevallen” dhr bart,ethias verzekeringen

 • Be the first to comment

Arbeidsongevallen” Dhr Bart Vanholst, Ethias Verzekeringen

 1. 1. BVV Congres 2012 “ Arbeidsongevallen” Dhr Bart Vanholst, Ethias Verzekeringen
 2. 2. Arbeidsongevallen Tienen, 29 september 2012 Bart Vanholst Ethias Arbeidsongevallen
 3. 3. I 6/11/03 I
 4. 4. Beroeps
 Vrijwilliger
 Wet
3.7.67
 K.B.
6.5.71
 Gewijzigd
3.6.99
 AO‐wet
publieke
sector
  Gemeen
Recht
 Bestuur
beslist
  Ethias
beslist
 Andere
medische
dienst
  Eigen
medische
dienst
 Verzekering
mogelijk
  Verzekering
verplicht
  Verwijst
naar
de
wet
…

 5. 5. I 6/11/03 I
 6. 6. Wat
is
een
arbeidsongeval
?
 •  ongeval (rechtspraak) •  plotse gebeurtenis •  letsel •  uitwendige oorzaak •  tijdens de uitoefening van het ambt (art. 2 lid 1 wet ’67) •  door de uitoefening van het ambt (art. 2 lid 1 wet ’67)I 6/11/03 I
 7. 7. •  hoeft niet ogenblikkelijk te zijn •  de gebeurtenis moet plots zijn, niet het letsel : cfr. overbelastingspathologieën/sportI 6/11/03 I
 8. 8. •  aantasting lichamelijke / geestelijke integriteit / beide •  geen materiële schade (maar : vervanging/herstel bestaande prothesen)I 6/11/03 I
 9. 9. equivalentieleer : voldoende dat één van de oorzaken van uitwendige aard is, het hoeft niet de “belangrijkste” oorzaak te zijnI 6/11/03 I
 10. 10. •  als men onder gezag staat en dus beperkt wordt door zijn arbeid in zijn persoonlijke vrijheid •  ongevallen tijdens en door uitoefening functie in bevolen dienst, tijdens bijeenkomsten van professionele aard, openbare demonstraties •  door uitvoering : band met risico uitoefening functieI 6/11/03 I
 11. 11. alle middelen van recht weerlegbare vermoedens art.
2
lid
2
en
lid
4
wet
‘67 1.

letsel
en
gebeurtenis
(onvoldoende
:
loutere
 mogelijkheid)
bewezen
door
slf 
letsel
veroorzaakt
door
ongeval 2.

ongeval
Hjdens
uitoefening
ambt door
het
feit
van
de
uitvoering
van
de
 ambtI 6/11/03 I
 12. 12. het
is
het
normale
traject
dat
de
om
zich
van
 zijn
verblijfplaats
te
begeven
naar
de
plaats
 waar
hij
werkt
en
omgekeerd
 opmerkingen
:
 • 
niet

alIjd
kortste
traject
 • 
ongevallen
op
weg
naar
de
kazerne
of
naar
de
verblijfplaats
I 6/11/03 I
 13. 13. overschrijden dorpel, verlaten van privé- verblijfI 6/11/03 I
 14. 14. is niet noodzakelijk domicilie-adres of woonplaats. Een zekere duurzaamheid, regelmaat en de bedoeling om er te verblijven is wel nodig. opmerking : meerdere verblijfplaatsen mogelijkI 6/11/03 I
 15. 15. 
 twee
criteria:
TIJD
en
PLAATS onderbreking/omweg miniem
 weinig
belangrijk

 belangrijk
 blijK
normaal
 weLge
reden
 overmacht
opm. : carpooling / kinderen school of opvang gelijkstellingen werkplaats / trajectenI 6/11/03 I
 16. 16. bewijs door slachtoffer : •  cfr. ongeval •  bewijs ongeval op normaal traject •  of gelijkgesteld traject •  tevens rechtvaardiging onderbreking/omweg •  geen wettelijk vermoeden niet : tijdens/door de uitvoering ambtI 6/11/03 I
 17. 17. I 6/11/03 I
 18. 18. =
de
jaarlijkse
bezoldiging
waarop
de
getroffene
recht
heeK
op
het
IjdsIp
dat
het
ongeval
zich
heeK
voorgedaan
weWelijk
maximum
(index
138,01
van
1.1.90)
wet
17/05/2007

€
24.332,08
opm.
:
eventuele
bovenweWelijke
dekking
I 6/11/03 I
 19. 19. wet
’67
arIkel
3bis
=
wet
‘71
 tenzij 
 
 
een
gunsIger
wets‐
of
verordeningsbepaling STATUTAIR
WEDDEBEHOUD
I 6/11/03 I
 20. 20. beperkt
tot
weWelijk
maximum
’67
 wet
17/05/2007

€
24.332,08

 aan
index
138,02
(1.1.90)
opm.:
ieder
lid
heeK
het
recht
zich
te
laten
verzekeren
op
basis
van
zijn
reële
beroepsinkomen
tot
maximum

€
123.946,76
 jaarlijks
aangiIe
met
bewijsstukken
en
 tegen
ontvangstbewijs
(kan
drama’s
 vermijden
!)


 21. 21. • 
het
werkelijk
geleden
inkomensverliesmet
 maximum
het
plafond
(zie
vorige,
reëel
 inkomen)/365
per

kalenderdag
 • 
subrogaIerecht
werkgever
 • 
subrogaIerecht
mutualiteit
I 6/11/03 I
 22. 22. BWO
<
5%
 Rente
 =
basisloon
x
%B.W.O.
x
50%
 Niet
geïndexeerd
 Geen
betaling
in
kapitaal
 Jaarlijks
betaalbaar
 BelasIngvrij
I 6/11/03 I
 23. 23. BWO
>of=
5%
en
<
10%
 Rente
 =
basisloon
x
%B.W.O.
x
75%
 Niet
geïndexeerd
 Geen
betaling
in
kapitaal
 Jaarlijks
betaalbaar
 BelasIngvrij
I 6/11/03 I
 24. 24. BWO
>of=
10%
en
<
16%
 Rente
 =
basisloon
x
%B.W.O.
 
 Niet
geïndexeerd
 Geen
betaling
in
kapitaal
 Maandelijks
betaalbaar
 BelasIngvrij
I 6/11/03 I
 25. 25. BWO
=of>
16%
 Rente
 =
basisloon
x
%B.W.O.
 
 Geïndexeerd
 Betaling
1/3
in
kapitaal
mogelijk
 Maandelijks
betaalbaar
 
Tot
20%
belasIngvrij
 
FuncIebehoud
(beroeps
<‐>
vrijwilliger)
:
 


max.
25%
cumuleerbaar
 


ook
boven
20%
belasIngvrij
I 6/11/03 I
 26. 26. rente
 =
basisloon
x


%
 rechthebbenden
:

30
%

echtg./weW.
samenw.
(!)
 15
/
20
%
kinderen
‐
beperkt
 anderen
 overbrenging
 begrafeniskosten

 =
W.’67
maand.
bedrag
laatste
bruto
wedde,

maar
beperkt
 tot
1/12
loongrens
W.’71
(2012
:
3.213,74
EUR)
I 6/11/03 I
 27. 27. +
overlijdensverzekering
Bij
overlijden
in
dienst
of
ten
gevolge
van
in
dienst
 opgelopen
verwondingen
of
ziekten
 500.000
BEF
(geïndexeerd)
in
KB
van
 3.6.99
of
nu
€
19.545,17

 28. 28. Niet
“alle”
medische
kosten
worden
steeds
vergoed,
verwijzing
naar
RIZIV‐tarief.
maar : zorgen niet opgenomen in nomenclatuurlijstvrije keuze van zorgverstrekkergeen opleg privé-kamer/bijkomende honorarialevenslangI 6/11/03 I
 29. 29. • 
apothekerskosten
 • 
prothesen

 • 
verplaatsingskosten
 • 
verblijfskosten
 • 
hulp
van
derden
 limitaIef
en
vaak
forfaitair…
(geen
morele


 schade,
kosten
voor
administraIe,
enz.)
I 6/11/03 I
 30. 30. I 6/11/03 I
 31. 31. Partners BVV Congres 2012

×