Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint parcival college open dag 2012

4,313 views

Published on

Parcival College Open Dag 2012
zaterdag 4 februari 10.00 - 16.00 uur

Merwedestraat 45 Groningen
tel. 050 5201800
www.parcivalcollege.nl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint parcival college open dag 2012

 1. 1. PARCIVAL COLLEGE vrijeschool vmbo-tl havo vwo worden wie je bent OPEN DAG Zaterdag 4 februari 2012 Aanvang 10.00 tot 16.00
 2. 2. P - Periode onderwijsA - Ambt, kunst, muziek en toneelR - Reizen, stages en jaarfeestenC - C-stroomI - Individu binnen de schoolgemeenschap.V - Vaklessen en examensA - Aandacht voor de individuele leerling.L - Leren met hart, hoofd en handen.
 3. 3. Periode onderwijs• Het periodeonderwijs is de basis van het onderwijs op een vrijeschool• Een periode duurt drie weken.• In die periode wordt er dagelijks twee lesuren gewerkt aan een passend thema dat aansluit bij de ontwikkeling.• De leerstof wordt klassikaal aangeboden, leerlingen verwerken het individueel in een zelfgemaakt periodeschrift.
 4. 4. Ambt, textiel, hout, metaal
 5. 5. Kunst
 6. 6. Muziek en toneel
 7. 7. Reizen en jaarfeestenGeologiereis, Ardennen St. MichaelsfeestSt. Jansfeest Sinterklaas, door en voor leerlingen
 8. 8. C-stroomDe C-stroom is een vorm van vrijeschool onderwijs met een anderaccent. De stroom is speciaal ingericht voor leerlingen die lerenvanuit het doen, vanuit het werken en ervaren.
 9. 9. Individu binnen de schoolgemeenschapOm te kunnen worden wie je bent, verzorgt de vrijeschoolonderwijs met als uitgangspunt de ontwikkelingsfasen van hetkind en het gelijkmatig ontwikkelen van denken, voelen enwillen.De lesstof komt in grote lijnen overeen met de lesstof vanreguliere scholen. Onze school biedt de vakken echter op eenandere wijze aan, bij voorbeeld in de vorm van periode-onderwijs en extra vakken en activiteiten.Toneeluitvoeringen en de jaarlijkse gemeenschappelijkekooruitvoering dragen bij aan het inzichtelijk maken van deindividuele kwaliteiten en competenties.
 10. 10. Vaklessen en examensKlas 7 (de brugklas) heeft een klassenleerkracht die de klas begeleidt en die het onderwijsverzorgt in verschillende vakken. De leerlingen in klas 7 werken veel in een eigen lokaal.In klas 8 wordt de overgang gemaakt naar onderwijs met meer leerkrachten.Er zijn vier leerroutes.Vmbo-tl - vier jaarHavo - zes jaarVwo - zes jaarC-stroom - vier jaarDe leerroutes vmbo-tl, havo en vwo wordenafgesloten met het landelijk eindexamen.De leerstof is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)dat voldoet aan de eindexameneisen.Naast het eindexamen sluiten leerlingen de vrijeschool af met een eindproject:leerlingen werken een jaar lang zelfstandig aan een zelfgekozen onderwerp.
 11. 11. Aandacht voor de individuele leerlingDriemaal per jaar krijgt de leerling een rapport mee. Hierinstaat de beoordeling van praktische en theoretischeopdrachten en van de werkhouding.Naast deze rapporten schrijft de mentor namens het lerarencollege aan het eind van ieder schooljaar een ontwikkelings-schets, waarin de ontwikkeling van het denken, het gevoel, dewil en het handelen wordt beschreven.Alle klassen hebben een mentor. De mentor is hetaanspreekpunt voor de leerlingen, de ouders en de andereleerkrachten.Onze school heeft een zorgadviesteam dat leerlingenbegeleidt die extra ondersteuning nodig hebben.
 12. 12. Leren met hart, hoofd en handen Meer weten? Lees onze schoolgids op deze website. Tot ziens op zaterdag 4 februari 2012Kantine Entree, Merwedestraat 98 Trap, Merwedestraat 45

×