Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

090111 Quick Scan Def

842 views

Published on

quick scan voor gebuik onderzoek naar innovatie binnen een bedrijf

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

090111 Quick Scan Def

 1. 1. Quickscan Strategische en duurzame innovatie bij Nintendo NL! Gert-Jan v. Fessem Justin Broeders Daan Ram Hans Derksen
 2. 2. Opdracht <ul><li>Stel een quickscan (vragenlijst) op waarmee je in staat bent om een bedrijf te beoordelen in hoeverre zij innovatief en duurzaam zijn. </li></ul><ul><li>Pas deze quick scan toe op een bedrijf en verklaar de uitkomsten. </li></ul><ul><ul><li>Maak een schriftelijk korte samenvatting </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenteer de samenvatting op 13 januari 2009 </li></ul></ul>
 3. 3. Aanpak <ul><li>Gebruik Wii case tijdens eindopdracht </li></ul><ul><li>Quickscan laten invullen door Nintendo NL </li></ul><ul><li>Analyseren ingevulde quicksan </li></ul><ul><li>Conclusies formuleren en met Nintendo NL bespreken </li></ul><ul><li>Eindconclusie formuleren en aanbevelingen doen </li></ul>
 4. 4. Opstellen quickscan <ul><li>Onderdelen: </li></ul><ul><li>Strategisch raamwerk, missie, visie, doelstellingen en strategie van de onderneming </li></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><li>Productontwikkeling </li></ul><ul><li>Cultuur </li></ul><ul><li>Innovatie risico’s </li></ul><ul><li>Resultaten innoveren </li></ul><ul><li>Duurzaam innoveren </li></ul>
 5. 5. Quickscan
 6. 7. Analyse en conclusies quickscan <ul><li>Conclusies: </li></ul><ul><li>Tegenstrijdigheden op het gebied van missie, visie en doelstellingen </li></ul><ul><li>Niet sprake van het ad-hoc ontwikkelen op het gebied van productontwikkeling. </li></ul><ul><li>Vestiging in Nederland is vooral distributie of logistiek centrum. </li></ul><ul><li>Geen sprake van risico mijdend gedrag. </li></ul><ul><li>Waarop zijn de antwoorden gebaseerd op het onderdeel duurzaam innoveren </li></ul>
 7. 8. Conclusie <ul><li>Tegenstrijdigheden op het gebied van missie, visie en doelstellingen. </li></ul><ul><li>Antwoord: De heer Rittinghaus is bij beantwoorden vragen uitgegaan van de eigen (Europese) missie/visie en beleid en niet die van Nintendo wereldwijd. </li></ul>
 8. 9. Conclusie <ul><li>Niet sprake van het ad-hoc ontwikkelen op het gebied van productontwikkeling. </li></ul><ul><li>Antwoord: ook hier is tegenstrijdigheid ontstan door de beantwoording van de vragen op basis van de lokale salesorganisatie.Alhoewel Nintendo Benelux niet verantwoordelijk is voor ontwikkeling wordt er wel ad-hoc ingespeeld op pr/marketing omstandigheden. </li></ul>
 9. 10. Conclusie <ul><li>Vestiging in Nederland is vooral distributie of logistiek centrum. </li></ul><ul><li>Antwoord: Nintendo Benelux is zeker geen distributiecentrum maar verantwoordelijk voor actieve sales. </li></ul>
 10. 11. Conclusie <ul><li>Geen sprake van risico mijdend gedrag. </li></ul><ul><li>Antwoord: Vanuit sales Benelux is er geen inzicht in de ontwikkelingen van R&D. Er is echter wel degelijk sprake van risicoanalyse bij de introductie van nieuwe producten. </li></ul>
 11. 12. Conclusie <ul><li>Waarop zijn de antwoorden gebaseerd op het onderdeel duurzaam innoveren </li></ul><ul><li>Dit is moeilijk aan te geven. Greenpeace geeft Nintendo een slechte beoordeling maar dat heeft zo zijn oorzaak. Er zijn genoeg punten te noemen waardoor Nintendo vindt dat het een duurzaam product is. </li></ul>
 12. 13. Aanbevelingen <ul><li>Maak innovatie en duurzaamheid onderdeel van de strategische, tactische en operationeel te bereiken doelstellingen. </li></ul><ul><li>Maak de wijze van en de mate waarin de onderneming innovatief en duurzaam is SMART en dus transparant voor de gehele onderneming </li></ul><ul><li>Zorg dat strategisch risico management van het topmanagement een transparant onderdeel is bij productontwikkeling. </li></ul>
 13. 14. Mogelijke aanpassingen Quickscan nav interview Nintendo NL <ul><li>wordt er bij de fabricage van de producten gebruik gemaakt van gerecycelde grondstoffen? </li></ul><ul><li>zijn de gefabriceerde (eind)produkten voor 100% recycelbaar? </li></ul><ul><li>wordt er bij de fabricage rekening gehouden met het milieu (maw: wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie voor de productie en wordt de eventuele uitstoot tot een minimum beperkt en/of gecompenseerd?) </li></ul>
 14. 15. Vragen?
 15. 16. Laatste sheet

×